Welcome to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA)

به سایت  انجمن اعضای کنگره ایرانیان
 خوش آمدید

 برای دسترسی به سایت کنگره ایرانیان لطفن به لینک زیر مراجعه شود:
www.iccongress.ca

This site belongs to Iranian Canadian Congress Members Association (ICCMA).
Our goal is to gather and keep all information related to ICC.

این سایت سعی دارد که کلیه اطلاعات مربوط به کنگره ایرانیان را جمع آوری و نگاهداری نماید.

This site has been created by one of ICC members and Hambastegi group founders to gather all information related to this organization.
Please help us to collect and correct the information.

 

 

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal
 Hambastegi ICC Club For Democracy

 

 

 

 

با تشکر از  شهرما
August 22, 2019


هفته اتحاد و همبستگی

به لیست ده نفره آنهائیکه درگیر دردسر های اقدامات قانونی شده اند، میبایست نام سه نفر دیگر را اضافه نمود. در رابطه با تهدیدات تلفنی از ایران علیه محمد تاجدولتی، و اخطار های اشاره ای باز هم از ایران که کاووس صوفی، آدمین صفحه گفتگو های فیسبوکی لتس تاک آی سی سی را مورد هدف قرار داده اند، قبلن سخن گفته ایم. هفته گذشته ایمان کمال سروستانی، آدمین صفحه باهمستان که حدود چهارهزار عضو دارد مخاطب قرار میگیرد، که اگر همچنان به اعتراضات خود به کجروی های هییت مدیره کنگره ایرانیان ادامه دهد، اقداماتی علیه او، که تهدیات و بولی گیری ها در سوشیال مدیا بخش اول آن میباشند، آغاز خواهند شد. این مورد آنچنان پر اهمیت است که میبایست در باره آن بصورت مفصل تری اطلاع رسانی شود.

 

 

لطفا در صورت مشاهده خطا ما را مطلع سازید - همچنین برای کامل کردن این جدول همکاری نمائید - info@ICCMA.ca

دوره دهم - 2018

 (29 آپریل 2018)

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

پویان طبسی نژاد
نایب رئیس
غیر منتخب
هومن شیرازی
منتخب فله ای
یونس زنگی آیادی
منشی
غیر منتخب
شعله خلیلی
کمیته فرهنگی
غیر منتخب
بابک امین تفرشی
خزانه دار
غیر منتخب
محسن خانیکی
مشارکت جمعی
غیر منتخب
سمن طبسی نژاد
غیر منتخب
سوده قاسمی
 رئیس
منتخب فله ای
بیژن احمدی
منتخب فله ای

 


 

       

 

   
         

 

   

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2018

پویان طبسی نژاد یونس زنگی آیادی
شرط شهروندی
شعله خلیلی بابک امین تفرشی
شرط یکسال
محسن خانیکی سمن طبسی نژاد

شایان معین
شرط یکسال
به ادعای هییت مدیره
مهردخت هادی
شرط یکسال
رضا سپهر اصفهانی سورنا ظهیری شادباد محبوب بلندی مهدی شمس
کاندیدای حذفی- مدارک


 

سعدی اعتماد

مشهود ناصری

رامین فرجی

Ms. Sadie Etemad, Mr. Mashoud Nasseri, Mr. Ramin Faraji

دوره نهم - 2017

 (28 می 2017)

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

محسن خانیکی
کاندیدای انصرافی
عضو انتصابی
هومن شیرازی
منتخب فله ای
مهران فرازمند
غیر منتخب
درنا مژدمی
غیر منتخب
مجتبی ادیب راد
غیر منتخب
تایاز فخری
غیر منتخب
پویان طبسی نژاد
غیر منتخب
سوده قاسمی
نایب رئیس
منتخب فله ای
بیژن احمدی
رئیس
منتخب فله ای

 


مروارید
 زارع زاده
منتخب فله ای

       

 

   
         

 

   

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2017

یاسمین داداشی مروارید زارع زاده هومن شیرازی سوده قاسمی بیژن احمدی محسن خانیکی

 

 

یاسمین داداشی محسن خانیکی    


 

Emily Hoodi

Pantea Jaffari

Pouyan Nahrvar

 

 

دوره هشتم - 2016

  (15 می2016)

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

بهزاد جزی زاده
غیر منتخب
سوده قاسمی
نایب رئیس
علی بانگی
غیر منتخب
درنا مژدمی
غیر منتخب
مجتبی ادیب راد
غیر منتخب
مهران فرازمند
غیر منتخب
پویان طبسی نژاد
غیر منتخب
تایاز فخری
غیر منتخب
بیژن احمدی
رئیس

به علت برابر بودن تعداد کاندیدا ها و تعداد اعضای هییت مدیره مورد لزوم انتخابات صورت نگرفت هر هفت کاندیدا بدون رای گیری به هییت مدیره راه یافتند.

بالاخره در ماه می کناره گیری علی بانگی وبهزاد جزی زاده اعلام گردید. این دو عضو هییت مدیره از مدت ها قبل کناره گیری کرده و در جلسات هییتمدیره شرکت نمیکردند. دلیل به تاخیر انداختن اعلام کناره گیری های آنها جلوگیری از پیوستن مهدی شمس و مریم ناظمی دو کاندیدای انتخاباتی میباشد.

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2016

مهران فرازمند
شرطی
درنا مژدمی
شرطی
مجتبی ادیب راد پویان طبسی نژاد شرطی تایاز فخری بهزاد جزی زاده
شرطی
علی بانگی

هما دانشمند هومن شیرازی مریم ناظمی محسن خانیکی مهدی شمس شایان معین

 

 

 

 

 


 


Mehrdokht Hadi


 Pantea Jaffari

 
Mahboob Bolandi

دوره هفتم - 2015

May 24, 2015    

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

آرشاک شجائی سوده قاسمی
نایب رئیس
میترا صفاری
کمیته فرهنگی
شهرام نامور آزاد
 
ارسلان کهنموئی پور
ریاست
بهروز آموزگار
دبیر - کمیته سیاست گذاری

علی نیکجو
24 مارچ 2016
جایگزین فرهنگ

رضا قاضی
خزانه دار
بیژن احمدی
کمیته مشارکت جمعی

میترا صفاری
کمیته فرهنگی- استعفا در پایان سال اول
ارسلان کهنموئی پور
ریاست
- استعفا در پایان سال اول

فرهنگ فرید - استعفا در نیمه سال دوم
 26 فوریه 2016

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2015

فاطمه منصوری فر آویده مطمئن فر سویل ساحل گزین علی نیکجو میترا صفاری هوشنگ فیروزی شهلا غفوری شهرام تابع محمدی سوده قاسمی ارسلان کهنموئی پور بیژن احمدی

 

 
  هوشنگ فیروزی شهلا غفوری ابطال - 9 دقیقه تاخیر  


 

مهدی کوهستانی

 پانتا جعفری سلمان سیما

Mehrdad Ariannejad
Tirgan

 
Reza Barari

 Iranian Canadian Legal Professional (ICLP)
Mohammad Fotovat

 
Kahrizak Foundation of Canada 
Ahmad Tabriz

Parya Trillium Foundation
Omid Valinasab

 Professional Iranian Canadian Real Estate Association (PICRA). 

 

دوره ششم - 2014

11 May 2014

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

آرشاک شجائی سیما دینی شهلا غفوری شهرام نامور آزاد
نایب رئیس
رضا بنائی
ریاست انتصابی
جایگزین سارا تخشا
بهروز آموزگار
دبیر
فرهنگ فرید
سخنگو
رضا قاضی مهدی امین
انتصابی
جایگزین بهمن رودگرنیا

     
      سارا تخشا
استعفا 25 می 2014
      بهمن رودگرنیا
استعفا 17 دسامبر 2014

     
  رضا بنائی شروین ریسمانی    

 

 
Nazanin
Afshin-jam
Saeed Aghaei Mehrdad Hariri Taha Hassaniani Fatemeh Mansourifar Manooher Missaghi Fereidoon Zahedi

هیئت شمارش آرا و نظارت متشکل بودند از: آقایان شهرام صارمی، حسن حسن زاده، خانم ها زهره بختیار، سهیلا همتی
 و تعدادی هم داوطلب در این کار مشارکت داشتند.

 

دوره پنجم - 2013

May 5, 2013

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

سیما دینی مریم نایب یزدی
روابط عمومی
شهلا غفوری سارا تخشا یسنا بهشتی
دفتر دار
صمد اسدپور
دبیر و سرپرست کمیته توسعه و گسترش

داوود کفائی
خزانه دار

دیوید موسوی
نایب رئیس

فرخ زندی
ریاست

           
مریم نایب یزدی
استعفا
یسنا بهشتی
استعفا


 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان 2013

آرشام پارسی مهدی شمس مریم نایب یزدی سیما دینی شهلا غفوری سارا تخشا یسنا بهشتی علیرضا جهانگیر

اردشیر زارع زاده
کناره گیری
آزاده شهنواز
کناره گیری
اردلان شجاعی
کناره گیری
سیما سحر زرهی
کناره گیری
رضا بنائی
کناره گیری


ناظرین بر انتخابات - رز بهرامی و مینو درخشان و آقایان حسین زرشکیان و شهرام صارمی

هیئت مشاوران : آقایان سعید آقایی، پیام اخوان، دکتر مهرداد حریری، کیومرث رضوانی فر

Ms. Nazanin Afshin-Jam, Mr. Fereydoun Zahedi, Mr. Manouher Missaghi, Dr. Fatemeh Mansourifar Shams (added July , 29, 2013)

گزارش مالی سال 2013 - داود کفائی

دوره چهارم - 2012

April 29, 2012

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان

علیداد مافی نظام
منشی
مهرداد قرکانی
 
شعله خلیلی
 
نیاز سلیمی
خزانه دار

دیوید موسوی

صمد اسدپور

داوود کفائی
خزانه دار

کاوه شهروز
نایب رئیس

فرخ زندی
  ریاست

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

   

مهرداد قرکانی (خلیلی)
12 جون 2012

شعله خلیلی
(دولت آیادی)

12 جون 2012

نیاز سلیمی
12 جون 2012

مهسا پزشکی
انتصابی

مایکل پارسا
انتصابی

 

کاوه شهروز
می 2013

 

 

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان - (2012)

احمد دولت آبادی نسرین جوانفر دیوید موسوی صمد اسدپور داوود کفائی کاوه شهروز فرخ زندی

هیئت مشاوران : خانم آتوسا مهدویان، آقایان سعید آقایی، پیام اخوان، رضا بنایی، دکتر مهرداد حریری، کیومرث رضوانی فر و علی وکیلی

 

2011

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان - مجمع عمومی و انتخاباتی صورت نگرفت.

     

محمد تاجدولتی نیاز سلیمی
خزانه دار
غیر منتخب
احسان میردامادی
غیر منتخب
مهرداد خلیلی
غیر منتخب
شعله خلیلی
نایب رئیس
  علی کجباف
انتصابی
وحید جابر انصاری بهنام اصفهانی زاده
ریاست
 
       

انتخاباتی صورت نگرفت

       

140 نفر حق عضویتشان را پرداخت کرده اند

 

دوره سوم - 2010

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان 18 دسامبر2010  -انتخاباتی صورت نگرفت

   
محمد تاجدولتی نیاز سلیمی
غیر منتخب
احسان میردامادی علی کجباف
انتصابی
علیداد مافی نظام
منشی
شعله خلیلی
نایب رئیس
مهرداد قرکانی
غیر منتخب
وحید جابر انصاری
غیر منتخب
بهنام اصفهانی زاده
ریاست

 

دوره دوم - 2009

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان(6 دسامبر2009) - انتخاباتی صورت نگرفت

   
محمد تاجدولتی
غیر منتخب
نیاز سلیمی
غیر منتخب

خزانه دار
احسان میردامادی
غیر منتخب
علی کجباف
غیر منتخب
علیداد مافی نظام
منشی
شعله خلیلی
نایب رئیس
مهرداد قرکانی
غیر منتخب
وحید جابر انصاری
غیر منتخب
بهنام اصفهانی زاده
ریاست
غیر منتخب

دوره اول - 2008

اعضاء هییت مدیره کنگره ایرانیان (22 جون 2008)

محمد تاجدولتی
یکسال
سعید بدیعی
یکسال
 
فیروزه بهرامی
نایب رئیس
دو سال
 
مهرداد لقمانی
خزانه دار
یکسال
 
شعله خلیلی
دو سال
منوهر میثاقی
دو سال
 
سعدید حریری
ریاست
دو سال
 
علیداد مافی نظام
دو سال
احسان میردامادی
یکسال
لادن شهروز
منشی
دو سال
 
 بهنام اصفهانی زاده
یکسال
160 131 240 180 185 202 221 227 141 237 155

85 نفر در رای گیری آنلاین شرکت کردند و 234 برگه رای توزیع شده که مجموع به  319 رسید

هییت نظارت: ارسلان مهاجر -فرخ زندی - شهناز هاشمی - علی غیاثی

دکتر مهرداد حریری گردانندگی مراسم را به عهده داشت. ریاست و هماهنگ کننده ی کمیته برگزاری مجمع عمومی با مهندس زرشکیان بود و کمیته نظارت بر انتخابات را دکتر ارسالن مهاجر، دکتر فرخ زندی، خانم شهناز هاشمی و آقای علی غیاثی عهده دار بودند. نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، مهرداد حریری و مهرداد آرین نژاد از اعضای کمیته برگزاری مجمع عمومی بودند.

مقاله فرح طاهری در شهروند

کاندیدا های انتخاباتی کنگره ایرانیان  2008

 


محمد تاجدولتی


سعید بدیعی


شعله خلیلی

منوهر میثاقی

Saeed Hariri

لادن شهروز

بهنام اصفهانی زاده

عباس ثابت
   
فیروزه بهرامی

Vaheed Jaberansari
42

Ehsan Mirdamadi
منیره محمدی
112
جواد مستقیمی
115

علی ظهوری
77

غلامحسین قدکی
13
Ali Akbar Azodi Dailami
29

مهرداد لقمانی
Homa Modarai
48

Alidad Mafinezam

کمیته برگزاری مجمع عمومی
نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، مهرداد حریری و مهرداد آرین نژاد
.
کمیته نظارت بر انتخابات

 دکتر ارسلان مهاجر، دکتر فرخ زندی، خانم شهناز هاشمی و آقای علی غیاثی

"کمیته تشکیل مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا"
نسرین جوانفر، نیاز سلیمی، فیروزه بهرامی، منوهر میثاقی، بهنام اصفهانی زاده، غلامعلی کجباف، علیداد مافی نظام
مهرداد آرین نژاد، ایرج عماد، علی ظهوری، مهرداد حریری، حسین زرشکیان، محمد تاج دولتی، احمد تبریزی

480 عضو حق عضویت پرداخته و 12 پرداخت نکرده (گزارش مالی)

تاسیس  2007

هییت 7 نفره  تهیه اساسنامه کنگره ایرانیان -  2007

   
  علیداد مافی نظام حسین زرشکیان منوهر میٍثاقی مهرداد آرین نژاد مسعود مشهدی منصور زاده مهرداد حریری   سعدید حریری
   

 

  تیرگان - 2006        

 

Last Edited 22/08/2019 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca