Back

Video
GTA Liberals (1) - Kevin Lamoureau

چه کردیم و چه کردند
هفته چهارم، کنگره ایرانیان - تغییرات درقوانین مهاجرت - کارگران مجروح کاری

ما اگر دراین سری مقالات که همزمان جنبه گزارشی هم دارد، کنگره ایرانیان را مادام عنوان میکنیم از اهمیتی میباشد که نسبت به آن قائل هستیم. ما در "همبستگی و حمایت" برا آن باوریم که راه حل بسیاری از مشکلات جامعه ما در اتحاد خلاصه میگردد. از برای رسیدن به این منظور کنگره تنها و بهترین  راه  و وسیله میباشد. امید ما بر آن است که با تاکید بر این موضوع و یاد آوری آن هر هفته و در هر نوشته باور خود را به اعضاء کنگره، نشریات، فعالان اجتماعی و تک تک افراد جامعه منتقل کنیم. مطمئن هستیم راهی را که انتخاب کرده ایم صحیح بوده و تنها اشکال آن میتواند ضعف خود ما باشد که قبل از آنکه به هدف برسیم نیروئی دیگر در ما باقی نمانده باشد که به راه خود ادامه دهیم. خوشبختانه تا به امروز به عکس آن عمل شده و هر روز با موضوعات جدید تری برخورد میکنیم که هم بر باور ما می افزاید، هم نیروی بیشتری به ما میدهد و این فکر را در ما بوجود می آورد که این یک  رسالت و وظیفه است که به عهده ما گذاشته شده است.

در هفته ای که گذشت مریم نایب یزدی با تماس خود باعث خوشحالی ما شد. که بالاخره و حد اقل یکی از اعضاء هییت مدیره، ارتباط با یکی از گروه هائی که به طور واضح  به فعالیت ها و همکاری با کنگره از خود علاقه نشان میدهد را لازم دانسته است. ایشان مطرح نمودند که کنگره ایمیلی از یکی از نشریات دریافت نموده که اینجانب تحت عنوان کنگره مقالاتی به آن نشریه فرستاده ام. به ایشان توضیح دادیم که هر هفته به نام گروه "همبستگی و حمایت" مقالاتی به نشریات میفرستیم که خوشبختانه تا به امروز اکثر آنان مورد توجه قرار گرفته و چاپ شده اند. که بیشتر آنان جنبه انتقادی داشته و تعریف و تمجید از کسی در آنان دیده نمیشود. البته ایشان صلاح دیدند که از ذکر نام آن نشریه خود داری نمایند. ما هم از فرصت استفاده کرده و سه تقاضای خود را بشرح زیرعنوان کردیم که به هیچکدام از آنان تا به امروز پاسخ مثبتی داده نشده است.

در اساسنامه کنگره ذکر نشده است آیا اعضای کنگره و یا بطور کلی افراد جامعه بعنوان شنونده حق حضور در جلسات هییت مدیره را دارا میباشند.  چون دلیلی نمی بینیم که این حضور بتواند لطمه ای به روند کار هییت مدیره بزند، بلکه به عکس میتواند در شفاف سازی و شناخت اعضاء کمکی باشد،علاقه خود را نسبت به حضور در آن جلسات را ابراز داشتیم. ضمنا اضافه نمودیم که چنانجه این در خواست ما مقبول نباشد مایلیم که از طریق مینوت ها در جریان فعالیت ها و تصمیم گیری ها قرار بگیریم.

تقاضای دیگر ما این بود که اگر امکان آن می باشد مصاحبه ای با تک تک اعضای جدید جهت معرفی آنان و شناخت افکار و عقایدشان نسبت به جامعه و کنگره داشته باشیم. ویا حداقل با داشتن ایمیل های فردی آنان این امکان برایمان مقدور باشد که بتوانیم ارتباطی با تک تک آنان در رابطه با کنگره بر قرار نمائیم. متاسفانه اینطور به نظر میاید که در خواست های ما غیر معقول بوده است ولی در عوض مریم با توضیح مختصری در باره فعالیت های کنگره که در پیش است ما را به صبر بیشتر دعوت نمود.

جمعه گذشته در تظاهراتی تحت عنوان و در رابطه با "کارگران مجروح کاری" که اعلامیه آن در روزنامه شهروند به چاپ رسیده بود و در کوینز پارک، مقابل پارلمان بر قرار شده بود شرکت داشتیم. مریم ناظمی یکی از این مجروحان کاری میباشد که از سال 2003 بعد از آنکه  زندگی خود و  خانواده اش در اثر صدمات کاری  دگرگون شد، به مبارزه برای رفع این بی عدالتی اجتماعی و بوجود آوردن آگاهی به فعالیت مشغول بوده است. مریم ضمن ابراز خوشحالی از نتایج این مبارزه که بیش از سی سال از سابقه آن میگذرد مشکل اساسی را عدم پشتیبانی مردم، عدم آگاهی مجروحین کاری و عدم توجه ارگانهای ارتباطات جمعی نسبت به این موضوع  میداند. او اظهار میدارد که بسیاری از مجروحین کاری یا میترسند که موضوع خود را علنی کنند و یا اینکه اصلا اطلاعی از حقوق خود و این نوع گروه های مبارز ندارند. او لازم میبیند که نشریات ایرانی هم به این موضوع اهمیت داده و با آگاه نمودن افراد جامعه باعث آن گردند که آنها هم به حقوق خود آکاه شده و اقدام به فعالیت نمایند. مریم تمایل خود را نسبت به همکاری و کمک با تمام مجروحان کاری ایرانی را اعلام داشته و از آنان دعوت مینماید که به او بپیوندند. یک سری عکس و مصاحبه ویدیوئی از مریم، وکلا و دیگر دست اندرکاران در رابطه به این موضوع تهیه نموده ایم که میتوان در سایت همبستگی به آنها دسترسی داشت.  در ضمن به علت اهمیت موضوع و لازم و مفید بودن آن از برای جامعه، تصمیم بر آن داریم که گزارش مفصل و اختصاصی در رابطه با این موضوع تهیه و در دسترس عموم قرار دهیم.

روز یکشنبه مایکل کوتو، وزیرمهاجرت و شهروندی و تعدادی از نمایندگان پارلمانی اونتاریو در گردهمائی که در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهجوئی و مشکلات ناشی از تغییراتی که جدیدا دولت محافظه کار در قوانین مهاجرتی بوجود آورده، شرکت داشتند. گروه " نه به بازگشت های اجباری به ایران" از این فرصت استفاده نموده و با شرکت خود در این گردهمائی توجه برگزارکنندگان و حضار در این جلسه را به موضوع پناهجویان ایرانی معطوف داشت. جالب توجه است که منشی جناب وزیر که در جلسه حضور داشت یک خانم ایرانی میباشد و قرار بر آن گردید که شرحی از مشکلات موجود از برای پناهجویان  در اختیار ایشان گذاشته شود.

در قسمت سئوال و جواب، مهدی شمس اشاره به پنج میلیون ایرانی خارج از کشور میکند که به نظر او اکثر آنان را باید پناهجو تلقی نمود. چه آنان مهاجرینی میباشند که به نحوی مجبور شده اند که ترک وطن نموده و به کشورهای دیگر پناه بیاورند. او از مسئولین حاضر و دولت لیبرال اونتاریو خواست که حمایت از پناهجویان ایرانی را از سطح گفتار فرا تر برده  و تا جای امکان عملا در این راه همکاری نمایند.

گزارش ویدیوئی کامل از این گردهمائی که دو ساعت به طول کشید تهیه شده است که بر گزیده هائی از آن در سایت همبستگی موجود میباشد.

در پایان بار دیگر مایلم که توجه را به طرف هدف اصلی که متحد نمودن جامعه میباشد معطوف دارم. چه با وجود آمدن اتحاد اگر خود به خود بسیاری از مشکلات حل نگردند حداقل شرایطی به بوجود خواهد آمد که بتوان از آنهائی که با دشواریها درگیر میباشند حمایت بیشتری نمود. بوجود آمدن این اتحاد گر چه نیاز به مشارکت تک تک اعضای جامعه دارد ولی هر فرد و گروه نسبت به موقعیت خود در جامعه بار کمتر و یا بیشتری را باید متحمل گردد. نمایندگان جامعه ، فعالان اجتماعی، نشریات و غیره میبایست هر کدام به موقعیت اجتماعی و مسئولیتی را که خواسته و نا خواسته به عهده گرفته اند آگاه بوده و به آن عمل نمایند. به نظر ما در این راه بیشترین بار بر دوش کنگره میباشد که با مدیریتی صحیح میتواند افراد بیشتری را جلب و فعال نماید. داشتن یک برنامه دراز مدت، رابطه داشتن مداوم و مستقیم با جامعه و شفاف بودن در افکار، گفتار و کردار از نکات لازم جهت رسیدن به این هدف میباشد. هیچ عملی و تغییری بوجود نخواهد آمد مگر اینکه از گفتار بکاهیم و به عمل بیافزاییم و این را در نظر داشته باشیم که زمان سریعتر از آنی میگذرد که میپنداریم

Back.

 

Video
GTA Liberals (2) - Michael Coteau
Video
GTA Liberals (3) - Questions/Answers
(1)
Video
GTA Liberals (4) - Questions/Answers
(2)
Video
GTA Liberals (5) - Jim/ Deportation
Video
GTA Liberals (6) - Medi Shams
Video
Injured Workers (1) - Maryam Nazemi
Video
Injured Workers (2) - Robert Storey
Video
Injured Workers (3) - The Vigil