Back

Video
Medi's Speech - 55 St. Clair Ave.

چه کردیم و چه کردند
هفته پنجم، کنگره ایرانیان - نه به بازگشت اجباری محمد سیلاح به گامبیا

برای بیان موقعیت خود در خارج از ایران مهم نیست که خود را شهروند، مهاجر و یا پناهجو و یا هر نام دیگر بخوانیم. حقیقت آنست که پنج میلیون ایرانی که ترک وطن کرده اند همگی در تبعید میباشند و از روی ناچاری به این کار دست زده و به کشور های دیگر پناه آورده اند.  در میان این افراد سیاه بخت تر از همه پناهجویانی میباشند که به صورت موقت در کشوری همچو ترکیه در بدترین شرایط و در کشور های اروپائی در اردوگاه های غیر انسانی در انتظار آن هستند که کشوری آنان را رسما بعنوان پناهجو بپذیرد. متاسفانه شاهد آن هستیم که گهگاه شکنجه های روحی به حدی میرسد که بعضی از آنها دست به خودکشی میزنند که دو مورد از آنها را در کانادا دیده ایم.

بدتر از این پناهجویانی هستند که بعد از سالیان دراز زندگی در کشوری که به آن پناه آورده اند، که در بعضی موارد این دوره به پانزده تا بیست سال هم  طول میکشد،  تقاضای پناهجوئی آنان رد میشود و دولت ها آنان را مجبور به بازگشت به همان کشوری میکنند که آنها از آن گریخته اند. مادامی که وضع پناهجوئی اینگونه افراد مشخص نشده آنها هر روز و هر شب را در ترس و دلهره به سر برده و در حالتی موقت زندگی میکنند. خواسته و ناخواسته با عادات محیط جدید خو گرفته، به فعالیت های اجتماعی پرداخته، صاحب کار و خانه و خانواده میشوند و کم کم باورشان میشود که ماندنی میباشند. به هیچ عنوان به فکرشان هم نمیرسد که ناگهان یکروز ناقوس شوم به صدا در آید و به نام قانون این شرایط انسانی  نادیده گرفته شده و زندگی آنها و وابستگانشان را از هم فرو بپاشد.

در گروه " نه به بازگشت های اجباری به ایران" بیش از پانزده بار شاهد این حرکت غیر انسانی از طرف اداره مهاجرت کانادا بوده ایم. خوشبختانه شرایط زمان ومکان کنونی دست به دست هم داده اند و پایان خوشی برای قصه پناهجویان ایرانی که برای یک بیننده و شنونده جز یک قصه نیست به ارمغان آورده است. فقط خود آن پناهجویان میباشند که میتوانند از درد و رنج و شکنجه آن دوران آنطور که هست سخن بگویند.

مبارزه بصورت علنی علیه این بی عدالتی اجتماعی انگاری نه فقط نتایج خود را در جامعه ما نشان داده بلکه در دیگر جوامع کانادا اثراتی گذاشته است. در هفته ای که گذشت، سارا که خود یک کانادائی از خانواده ای میباشد که چندین نسل قبل به این کشور مهاجرت کرده اند، به گروه ما جهت حمایت از شوهرش، محمد، مراجعه میکند. محمد یک سیاه پوست مسلمان گامبیائی از افریقا میباشد که بعد از هفت سال زندگی در کانادا تقاضای پناهجوئی اش رد شده، در بازداشت اداره مهاجرت قرار گرفته و تاریخ بازگشتش برای روز سه شنبه  یازدهم جون تعیین شده بود. ما هم بدون هیچ شک و تردید و حتی لحظه ای درنگ جواب مثبت داده و حمایت خود را همانطوریکه برای دیگر پناهجویان ایرانی در قبل انجام داده بودیم آغاز نمودیم.

متاسفانه نداشتن وکیل به علت عدم امکانات مالی، حمایت و دفاع از محمد را بسی دشوارتر کرده بود. خوشبختانه از خود گذشتگی، سرسختی و پشتکار سارا، همسر محمد، با آنکه نمیتوانست جای خالی وکیل را پر کند بالاخره با کمک دیگر انساندوستان کار خود را کرده و با اینکه محمد را جهت اخراج به فردودگاه برده بودند به دستور دادگاه فدرال به بازداشتگاه اداره مهاجرت برگردانده میشود.

سومین تظاهراتی را که فکر میکردیم آخرین تظاهرات ما جهت حمایت از محمد میباشد در مقابل اداره مهاجرت در خیابان سنت کلر بر قرار کردیم. هیچکدام ازهشت نفری که در این تظاهرات شرکت کرده بودند از جمله مانیا، کاووس و مهدی که ایرانی و از گروه ما بودند، محمد و سارا تا به حال ندیده بودند. یکی از این هشت نفر جوان  رهگذری بود که با شنیدن قصه محمد و خانواده اش چنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که به جمع ما پیوست. حدود ساعت دوازده بعد از ظهر، همزمان با پایان تظاهرات بود که از سارا که در اداره مهاجرت مشغول تدارک آخرین دفاعیه و امور اداری بود تلفنی دریافت داشتیم. سارا به صلاحدید عده ای خاص و با تجربه که در آخرین دقایق با آنها برخورد داشته از ما خواست که در صورت امکان تظاهرات خود را در مقابل اداره خدمات مرزی کانادا ((CBSA در 6900 خیابان ایرپورت ادامه دهیم. به استثای یک نفر مابقی توافق کرده و تظاهرات چهارم و آخر خود را جهت حمایت از محمد در آنجا انجام دادیم.

حدود ساعت شش بعد از ظهر بود که سارا با فرستادن ایمیلی خبر خوش متوقف شدن اخراج محمد را اعلام نمود.

این اتفاق و و برخورد ما با افرادی از جوامع سوریه، پاکستان و هند در جلسه هفته گذشته لیبرالها در نورت یورک و علاقه ای که آنان نسبت به مبارزه ما جهت حمایت از پناهجویان از خود نشان دادند، از برای ما علائمی میباشند که شاید میباست تغییری در نگرش خود نسبت به حماست از پناهجویان بوجود بیاوریم. شاید زمان آن رسیده باشد که بعد وسیعتری به فعالیت خود، که تا به امروز فقط در حد حمایت از پناهجویان ایرانی بوده است داده و در پی آن باشیم که به طور کلی با هر گونه بازگشت اجباری مبارزه کنیم. این را هم در نظر داشته باشیم که روزی برده داری، نژادپرستی، آپارتاید همانگونه که بازگشت های اجباری در زمان ما متداول است قانونی بوده اند. شاید که زمان آن رسیده باشد و کانادا بهترین مکان برای شروع این حرکت بوده که فریاد "نه به بازگشت های اجباری" را بلند کرده و جهانی اش کنیم. بار دیگر این رسالت را بوقوع بپیوندانیم، که ایرانیان با فرهنگ غنی خود آنرا بار ها در طول تاریخ نشان داده اند. که هر باری را به بالی و هر بندی را به راهی نو مبدل میسازد. همچو کاووس صوفی که خود روزی پناهچوئی در زیر فشار بازگشت اجباری به ایران بوده گروهی را بر پا میکند که تا به امروز از بازگشت کلیه پناهجویان ایرانی جلوگیری کرده است. شخصا درتمام تظاهرات شرکت داشته و با فریاد خاموش دوربین خود صدای پناهجویان را به گوش دنیا، بخصوص دست اندرکاران حکومتی در کانادا مبرساند. ایرانیانی که میتوان همه آنان را پناهجو تلقی نمود، زمانی که در محیطی آزاد قرار میگیرند نه فقط به  فکرخود نبوده بلکه سعی مینمایند به یاری کسانی برخیزند که درگیر همان تجربه تلخی هستند که خود آنان با آن آشنائی دارند. با دیدی وسیع این کمک و یاری را به آن حدی میرسانند که به ریشه کنی جهانی یک بیعدالتی مبدل شود.

در پایان لازم می بینم که در باره یک خبر خوش دیگر چند کلمه ای گفته باشم که تا تیتر این سری گزارشات و مقالات معنی خود را از دست ندهد. در هفته ای که گذشت ایمیلی از طرف کنگره ایرانیان که برای تمام اعضا فرستاده شده دریافت کردیم که برنامه سال آینده را به شرح مختصر ذیل اعلام نمود.

1- تشکیل کمیته بررسی و یازنگری اساسنامه
 2- تشکیل گروه ها و گردهمائی های مختلف جهت بحث و گفتگو در بازه مسائل مطرح شده جامعه
3- ایجاد ارتباط میان گروه های فعال جامعه
4- ایجاد ارتباط میان جوامع ایرانی شهرهای مختلف کانادا

با ارسال ایمیلی از طرف "همبستگی و  حمایت" تمایل خود را در شرکت در کمیته بررسی اساسنامه، تشویق کنگره در حمایت از پناهجویان ایرانی و بوجود آوردن آگاهی جمعی در این زمینه، و معرفی مریم ناظمی جهت تشکیل گروهی از برای حمایت از مصدومین کاری ایرانی و آگاه نمودن آنان نسبت به حقوق خود در این مورد، اعلام نمودیم

. Back

 

Video
Sarah - Help Request
Video
Mohammed's Interview
Video
Gambia's Ex_Ambassador to US Testimony