Back

چه کردیم و چه کردند
هفته ششم، کنگره ایرانیان و ایکاش
...

ایکاش دولت کانادا و دیگر حکام شرق و غرب دنیا در کردار و گفتار و پندارشان ذره ای صداقت و صمیمیت وجود میداشت. این روزها وزیر امور خارجه کانادا انگاری بعد از سالیانی دراز برادر گمشده خود را یافته و از ایران و ایرانیان چنان سخن میگوید  و دلسوزی از خود نشان میدهد که حتی عوامل رژیم را به شک وا میدارد. ایکاش دولت ها به این نتیجه میرسیدند که برای رسیدن به امنیت و صلح جهانی نیاز به آنست که آنها تغییری در نگرش، نحوه برخورد و رابطه خود با دیگر ملت ها بوجود آورند. ایکاش آنهائی که به اسلحه و نیروی نظامی جهت بوجود آوردن نظم  جهانی ایمان دارند به آن پی می بردند که تکنولوژی و ارتباطات جمعی این امکان را بوجود آورده است که از طریق آن بتوان بدون هیچ کشتاری به نتایج بهتری رسید. ایکاش ملت ها به قدرتی که همان ابزار ارتباطات جمعی در اختیارشان گذاشته آ شنا میگشتند و در می یافتند که دوران امپراطوری ها به سر رسیده است و در دورانی زندگی میکنند که هر فرد میتواند به اندازه ای موثر باشد که تخت و تاج و پشت هر حاکمی را به لرزه در بیاورد. ایکاش رهبر کنونی کنگره ایرانیان پی به وظیفه و رسالتی که بر دوش دارد واقف میگشت و به جای استفاده از کنگره در جهت اهداف شخصی و سیاسی خود، و مبدل کردن آن به عنوان بلندگوی دولت کانادا لحظه ای هم به عقاید، افکار، اعتراضات و  انتقادات ایرانیانی که ایشان نمایندگی آنان را به عهده گرفته گوش میداد. ایکاش در میان اعضای هییت مدیره و یا دویست و هفتاد عضوکنگره که آخرین بیانیه را از طریق ایمیل دریافت کرده اند چند تنی پیدا میشدند که این زحمت را به خود داده که با یک تلفن و یا یک ایمیل اهداف کنگره را به جناب زندی یادآوری میکردند. و ایکاش و ایکاش های دیگر.

کنگره ایرانیان در تاریخ چهاردهم جون بعد از شش هفته ای که از مجمع عمومی سالانه و انتخاب پنج عضو جدید آن میگذرد، دومین بیانیه خود را که تنها نشان از فعالیت آنها در این مدت میباشد از طریق سایت و ایمیل به اعضاء اعلام میدارد. بر عکس کلیه بیانیه های دیگر کنگره که نام و امضای بخصوصی آنها را همراهی نمیکند، این بیانیه که به نظر میاید همچو نامه ای بدون مخاطب خاص نوشته شده است، بنام ریاست کنگره به پایان میرسد. این بیانیه در چهار نقطه به لینک هائی مرتبط میگردد که  در رابطه با بیانیه ها و اقدامات دولت و یا رسانه های طرفدار دولت محافظه کار میباشد. انگاری که  اعتراضات و انتقادات ایرانیان مقیم تورنتو در باره بعضی از این بیانیه ها و ا قدامات که در نشریات فارسی زبان ما به مفصل از آنها صحبت شده به گوش جناب زندی نرسیده و یا اینکه آنها را قابل اهمیت تشخیص نداده که از آنها نیز در بیانیه خود صحبتی نماید.

این نوع برخورد که ادامه نحوه عملکرد سال گذشته کنگره در خطی میباشد که منجر به استعفای پنچ عضو آن گردید هر گونه امید را نسبت به تغییری در سیاستهای عملکردی کنگره با پیوستن پنج عضو جدید و جوان از بین میبرد. باشد که با برقراری کمیته بازنگری اساسنامه، توجه بیشتری به مشخص نمودن اهداف کنگره شده و امکاناتی را بوجود آورد که علاقمندان بتوانند اطلاعات بیشتری از نحوه تصمیم گیریهای کنگره و نظریات مختلف اعضای هییت مدیره داشته باشند.

همچنین گروهی که میتوان آنان را اپوزیسیون جامعه خود بپنداریم درهفته گذشته دومین گردهمائی خود را تشکیل داد. موضوع گفتگو و تبادل نظر در رابطه با حضور رضا پهلوی در تورنتو، نحوه اعتراض آمیز جلسه سخنرانی نسبتا خصوصی ایشان، حضورشان در بنیاد پریا، معرفی سئوال برانگیز ایشان در پارلمان انتاریو توسط رضا مریدی و عدم تماس و مصاحبه با نشریات فارسی زبان میبود. متاسفانه با اینکه اکثر شرکنندگان در این جلسه به طور کلی معترض میباشند که شفافیت در فعالیتهای جامعه وجود نداشته و فعالین با مسائلی که جنبه عمومی داشته به صورت خصوصی برخورد مینمایند خود به همان نحو عمل نمودند. از طرفی اعلام و دعوت عمومی از علاقمندان به شرکت در این گردهمائی به عمل نیامده و از طرف دیگر شرکت کنندگان تصمیم میگیرند که اجازه فیلمبرداری از جلسه به گروه "همبستگی و حمایت " که تهیه مقالات و گزارشاتش همیشه همراه با ضبط کامل صوتی و تصویری میباشد داده نشود. از این رو دلیلی نیز از برای شرح و توضیح بیشتری در باره این گردهمائی لازم نمی بینیم. 

 قابل ذکر و یادآوری میباشد که کنگره ایرانیان نیزکه حق فیلمبرداری از مجمع عمومی و انتخابات گذشته را مختص خود دانسته تا به امروز از دراختیار گذاردن عمومی آن کوتاهی نموده است.  چه خوب بود که لحظه ای به این نحوه برخورد و عمل همه گیر خود که ریشه در فرهنگ ما دارد توجه مینمودیم. میدیدیم  که حجاب و سانسوری را که همگی به آن معترض هستیم در ذرات وجود تک تک ما ریشه داشته و تا زمانی که درمانی از برایش در وجود خود پیدا نکنیم راه حلی در خارج از برایش نخواهد بود. با اینکه شاهد آن هستیم که دولت کانادا چگونه در نظر دارد که از طریق مدیا دگرگونی در ایران بوجود آورد ما با محدود نگاه داشتن خود در میان گروه های کوچک، حفظ چهره و احساس امنیت و مقام از برای خود مینمائیم. غیبت و بدگوئی از یکدیگر را در خفا به انتقاد سازنده و رو در رو ترجیح میدهیم.     

حضور رضا پهلوی، انتخابات نمادین، فعالیتهای پارلمان انتاریو در هفته ای که گذشت اگر توجه تمام شهر تورنتو را به خود جلب نکرده باشد، حداقل جنب و جوش خاصی در میان کامونیتی ایرانی بوجود آورد. شرکت بیش از هفتصد نفر در انتخابات نمادین، شاید در مقایسه با تعداد ایرانیانی که در تورنتو اقامت میکنند رقم بالائی نباشد، در نوع خود و مقایسه با تعداد اعضا و افرادی که بطور مثال به عضویت کنگره در آمده و در انتخابات آن شرکت کرده اند بی نظیر و قابل توجه است. نکته مهمتر آنکه این انتخابات به همت و ابتکار جوانانی صورت میگیرد که به طور کلی در جامعه ایرانی ناشناخته بوده و حضورشان تا به حال در صحنه دیده نشده است. چه خوب بود که کنگره ایرانیان نسبت به این حرکت عکس العملی نشان میداد و سعی می نمود که این افراد را شناسائی و به خود جذب نماید و از افکار و نیروی آنان بهره گرفته و در برنامه های آینده خود از آنان یاری طلبید.

جای هیچ شک و تردید نیست که در جامعه ما بخصوص در بخش جوانتر آن، از این قبیل افراد بسیارند که مایل میباشند بی دریغ، وقت، فکر و خلاقیت خود را در فعالیت های گروهی وبه نفع جامعه در اختیار و به شراکت بگذارند. زمانی که می بینیم که اخبار مربوط به این حرکت، از حد و مرز تورنتو گذشته و تا اندازه ائی و در سطح خود جهانگیر میگردد، تازه متوجه میگردیم که به چه سادگی و ارزانی با حرکت هائی بسیار کوچک ولی ابتکاری میتوان اعتباری بزرگ برای جامعه بدست آورد. غیر از آن دیدیم که چطور میتوان به راحتی توجه افراد خاموش جامعه را به خود معطوف داشته و آنان را علاقمند به شرکت در فعالیتهای اجتماعی نمود. چه به جا خواهد بود که این عزیزان با کمک دیگر ارگان ها همچو نشریات، کنگره ایرانیان و دیگر گروه ها و افراد فعال، با تهیه یک گزارش مفصل از زمان بوجود آمدن این ایده و طرح،  شکل گیری آن، اجرا، کسانی که آنرا بوجود آورده و یا در آن شرکت داشته اند، مشکلات و بطور کلی نکات مثبت و منفی که در این تجربه به دست آورده اند تهیه شده و در اختیار همگان قرار میگرفت. چنانچه جامعه نسبت به این نوع آوری ها علاقه و استقبال بیشتری نشان دهد میتوان این امید را به خود داد که شاهد بوجود آمدن تعداد بیشتری از انها در آینده باشیم.

 

جای تصاویر و ویدئوی  گردهمائی روز جمعه چهاردهم جون گروه اپوزیسیون جامعه ایرانی خالیست

 

؟

عکس از سلام تورنتو
عکس از سلام تورنتو
عکس از سلام تورنتو
عکس از سلام تورنتو
عکس از رای ما