Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

مجمع

عمومی

2018

May 03, 2018
با تشکر از شهرما  

 یکی از اعضای هییت مدیره که با معترضین همصدا بود اظهار داشت که این مورد در هییت مدیره مطرح نگردید و در باره آن گفتگو و رای گیری صورت نگرفت. یکی دیگر از اعضای هییت مدیره نیز اعلام میدارد که در چند هفته اخیر اکثر تصمیم گیری ها در رابطه با انتخابات و مجمع عمومی بدون اطلاع و مشارکت ایشان صورت گرفته اند.

متاسفانه این سال سوم است که انتخاباتی در این نهاد نداشته ایم. انصراف گروه چهار نفره که در شب قبل از انتخابات صورت گرفت یکبار دیگر موقعیتی را بوجود آورد که تعداد کاندیدا ها برابر با تعداد اعضای مورد نیاز در هییت مدیره میبود. هواداران گروه چهار نفره در انتخابات شرکت نکرده و امسال نیز کاندیداهای مورد تائید و حمایت هییت مدیره با در صد های بالا و کم و بیش برابر به هییت مدیره راه یافتند. تغییرات پیشنهادی در اساسنامه نیز با همین نسبت مورد تائید قرار گرفتند. در نتیجه نباید انتظار مشاهده تغییری در مسیر فعالیت های هییت مدیره جدید نسبت به دو سال اخیر داشت.

طبق اظهارات گروه چهار نفره کاندیدا ها، همزمان که امکان ادامه فعالیت ها و اجرای برنامه های ارائه شده ورای نتایج انتخابات وجود دارد، اینطور به نظر میاید که احتمال پیگرد قانونی نیز مد نظر مخالفین میباشد. شاید اقدامات قانونی با هزینه های مالی و زمانی سنگین، راه حل نهائی برای مقابله با تخلفات در این نهاد باشد، ولی در جامعه ائی دموکراتیک که آزادی بیان و عمل وجود دارد آیا افراد نمیتوانند با اتکاء به فعالیت های خود و حضور در صحنه، نهادی را در مسیر اصلی خود قرار دهند؟ بیشک انتخابات یکی از موثر ترین آنها میباشد، ولی متاسفانه به علت عدم برنامه ریزی های دراز مدت، مشکل میتوان به مقابله با هییت مدیره ائی برخاست که یکی از اهداف اصلی اش تسلط بر این نهاد میباشد. تا زمانی هم که هییت مدیره ائی بیطرف وجود نداشته باشد، برگزاری انتخابات سالم وهم و خیالی بیش نیست.

برفرض اینکه هییت مدیره ایده آلی هم داشته باشیم، مگر نه اینکه فقط با فعالیت و خدمت میباشد که میتوان این نهاد را فراگیر کرد؟ پس چه مانعی وجود دارد که مخالفین، فعالیت های خود را در درجه اول با همکاری همین هییت مدیره و از طریق همین نهاد، و در غیر اینصورت بصورت مستقل انجام دهند؟ یکی از خواسته های همیشگی اعضاء، برگزاری گردهمائی هائی میباشد که در رابطه با مشکلات و مسائل روز بصورت جمعی گفتگو به عمل آید. مادام از نواقص اساسنامه، کمبود پروتوکل ها در بسیاری از موارد، کمک رسانی به تازه واردین، مشکلات سالمندان و غیرو سخن به میان میاید. برای به اجرا در آوردن چنین برنامه هائی به چه امکاناتی نیازمندیم که بدون همکاری هییت مدیره از انجام آنها عاجز خواهیم بود؟

اگر بتوان تغییر، تحول، و شور و حالی را که در چند هفته اخیر، گروه چهار نفره کاندیدا ها در کامیونیتی بوجود آورده زنده نگاه داشت و از آن برای انسجام و تمرکز نیروها استفاده نمود، به سادگی میتوان از طریق اعضاء به همان نتایجی رسید که انتظارش را از هییت مدیره داریم. اگر به این صورت عمل شود، نه تنها کنگره را در مسیر واقعی خود قرار داده، بلکه از همین امروز خود را برای انتخابات سال آینده آماده خواهیم ساخت. آنچه تا به امروز مد نظر داشتیم فراگیری کمی این نهاد بوده و فراگیری کیفی آنرا تا به حال نادیده گرفته و بی اهمیت تلقی نموده ایم. در صورتیکه اگر عکس آن عمل نمائیم و با فعالیت ها باعث گردیم که افراد تمایل به مشارکت در این نهاد را پیدا کنند، بیشک هم از نظر کیفی و هم کمی باعث تغییراتی خواهیم شد که هم ساختار و هم نگرش ما به هییت مدیره و انتخابات را تغییر دهند.   

مجمع عمومی یکی از موقعیت های خاصی میباشد که با مشاهده آنچه در آن میگذرد میتوان به وضعیت و سلامت یک نهاد پی برد. یازدهمین مجمع عمومی کنگره ایرانیان یکشنبه گذشته با حضور حدود صد و بیست نفر برگزار گردید. طبق اساسنامه، مجمع عمومی زمانی رسمیت پیدا میکند که پنجاه درصد به علاوه یک اعضاء در آن حضور داشته باشند. گزارش نهائی کمیته انتخابات تا این لحظه اعلام نشده، ولی به نظر میاید که تعداد اعضای کنگره به 957 نفر رسیده باشد. با استناد به این رقم، میبایست بیش از 478 نفر از اعضاء حضور داشته تا مجمع عمومی رسمیت پیدا کند. با اینکه اعضای حاضر این نکته را به بیژن احمدی که ریاست جلسه به عهده داشت تذکر دادند، ایشان به استناد به نحوه عمل سال های 2015 به اینطرف، توجهی به آن ننمود.

آیا میتوان از طرفی با استناد به اعمال غیر قانونی گذشته، به تخلفات همچنان ادامه داد، و از طرف دیگر با استناد به اینکه در سال های گذشته قوانین رعایت نشده اند، و با اتکاء به برداشت های شخصی خود از اساسنامه به گونه دیگری عمل نمود؟ بطور مثال حذف یکی از کاندیدا ها که در گذشته در سه انتخابات شرکت کرده است،  و یا عضو گیری امسال که هیچ شباهتی با سال های گذشته نداشته و هییت مدیره با ضوابطی که هر لحظه آنها را تغییر میداد تمام تلاش خود را نمود که به تعداد مخالفین اضافه نگردد. و یا گزارش رئیس و خزانه دار که در گذشته در مجمع عمومی به رای گیری قرار میگرفت ولی دو سالی میباشد که دیگر به اجرا در نمیآیند. و یا اصرار هییت مدیره در اجرای انتخابات آنلاین در جو بی اعتمادی کامل که یکی از دلایل اصلی کناره گیری گروه چهار نفره کاندیدا ها شد. با وصف اینکه امسال رای گیری آنلاین برگزار گردید و بیش از 64% از اعضاء از این طریق در انتخابات شرکت کردند، به عکس سال های گذشته هر عضو میتوانست بصورت وکالتی جای سه نفر دیگر نیز رای دهد.

مهرداد آرین نژاد، منوهر میثاقی، سعید حریری، حسین زرشکیان، مسعود مشهدی منصورزاده، از بانیان کنگره، کاوه شهروز، ارسلان کهنموئی، رضا قاضی از روسا، نایب رئیسان و اعضای هییت مدیره های سابق در این مجمع عمومی حضور داشتند، که همگی به شدت به عملکرد غیر قانونی هییت مدیره کنونی در موارد مختلف اعتراض نمودند. مجمع عمومی در واقع تنها مکان و زمانی میباشد که حداکثراعضاء سالی یکبار زیر یک سقف جمع میگردند، به اعتراضات و پیشنهادات یکدیگر گوش میدهند، و تصمیمات جمعی، حتی مغایر با اساسنامه، میگیرند. متاسفانه در چند سال اخیر مجامع عمومی سالیانه کنگره معنای واقعی خود را از دست داده و تنها نکته مثبت آنها ثبت وقایع و اعتراضات میباشد. بعید به نظر میاید که هییت مدیره ویدئو های این مجمع را منتشر و در سایت و سوشیال مدیا به اشتراک بگذارد. بخصوص که یکی از اعضاء لایحه ائی مبنی بر بی کفایتی رئیس و نایب رئیس کنونی برای ابقاء در سمت های خود در سال آینده ارائه میدهد.

به علت مراسم یادبود قربانیان اخیر خیابان یانگ که بصورت گسترده در بعد از ظهر همانروز در میدان مل لستمن برنامه ریزی شده بود، هییت مدیره مجبور گردید که تغییراتی در زمان مجمع عمومی و انتخابات بوجود آورد. طبق قوانین موسسات غیر انتفاعی انتاریو در رابطه با تغییر زمان، ضوابطی وجود دارند که با وصف اینکه گروه چهار نفره کاندیدا ها با تماس های مکرر با هییت مدیره خواهان اجرای آنها شده بودند، مورد توجه قرار نگرفتند. در این رابطه نیز توسط یکی از وکلای دادگستری حاضر در مجمع عمومی اعتراض میشود که که آنهم نادیده گرفته شد.  


ویدئو مجمع عمومی


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 05/05/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca