Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

اتحادیه

کارگران

فارسی

زبان

May 31, 2018
با تشکر از شهرما  

تا به امروز هم نه تنها فعالیتی در رابطه با انتخابات استانی صورت نگرفته، توضیحی هم در این رابطه از هییت مدیره شنیده نشده است. این ابهام را در اذهان عمومی بوجود آورده که دلیل تغییر زمانی، استراتژیکی و در رابطه با زمان به پایان رسیدن عضویت بخش مهمی از اعضاء بوده است. و یا اینکه هییت مدیره انتظار داشت که امسال نیز مانند دو سال اخیر غیر از کاندیدا های مورد تائید خود کسی در این انتخابات شرکت نکند. حضور چهار کاندیدای مخالف، انصراف آنها، و آغاز کمپین "کنگره برای همه" شاید دلایل دیگری باشند که نه تنها بیژن احمدی از ریاست کنگره کناری میکند، بلکه فعالیت های در رابطه با انتخابات استانی نیز لغو میگردند.

Image may contain: 3 people, outdoor
رضا مریدی در مراسم 2017

در دو سال گذشته شاهد بوده ایم که هییت مدیره در تخریب نمایندگان پارلمانی مخالف خود کوتاهی نکرده است. میتوان این تصور را داشت که قصد حضور در فعالیت های انتخابات استانی نیز در این راستا بوده است. حمایت از سمن طبسی نژاد، کاندیدای انتخاباتی از حزب ان دی پی در ویلودیل که همزمان و مغایر با اساسنامه کنگره، عضوی از هییت مدیره میباشد میتواند یکی دیگر از دلایل باشد. عدم معرفی سرپرست کمیته سیاست گذاری نیز میتواند با این مورد در رابطه بوده و در اینصورت تا پایان انتخابات استانی اعلام نخواهد شد.

بیشک آنچه در انتخابات اخیر کنگره و در مجمع عمومی گذشت بر این تغییرات بی تاثیر نبوده است. مخالفت شدید عده ائی از افراد برجسته و معتبر کامیونیتی و بنیان گذاران کنگره، و محکوم کردن صریح هییت مدیره به ریاست بیژن احمدی در عدم رعایت اساسنامه، چنان تاثیر گذار بوده که تا به امروز شاهد چنین توجه ائی به این نهاد نبوده ایم. به نظر نمیاید که هییت مدیره بتواند همچو دو سال گذشته آزادانه در مسیر گرایشات خود عمل نماید. بخصوص که با حضور کمپین " کنگره برای همه"، انسجام، تشکل و مقابله، امکان پذیر گشته است. منسجم نمودن اعضاء و علاقمندان از طریق جمع آوری اطلاعات تماس آنها، یکی از کارهای برجسته این کمپین است که با کمی تعمق در آن میتوان به نکات ظریفی پی برد که در دراز مدت ساختار این نهاد را تغییر خواهد داد. تا به امروز هییت مدیره تنها تشکلی بود که هم از امتیازات و حقوق گسترده ائی از طریق اساسنامه برخوردار میبود، و هم از امکانات این نهاد برای تماس با اعضاء و اطلاع رسانی در جهت منافع خویش استفاده مینمود. این کمپین با منسجم کردن افراد نه تنها تشکلی در مقابل هییت مدیره بوجود خواهد آورد، بلکه اطلاع رسانی و روشن سازی اذهان عمومی را امکان پذیر خواهد کرد. بیشک دیر یا زود این انسجام رسمیت پیدا کرده، جایگاه خود را در نظام و اساسنامه این نهاد یافته و دارای حقوق و وظایف مشخصی خواهد شد.

سکوت و سکون هییت مدیره فرصت مناسبی برای کمپین میباشد تا هر چه سریعتر از شور وحال حاصل از انتخابات بهره گرفته و فعالیت هائی را آغاز نماید. برگزاری جلسات گفتگو یکی از مهمترین این فعالیت ها میباشد که میتواند در رفع ابهامات و تعریف و شناخت ماهییت ها کمک عمده ائی نماید. در این کمپین، مسیر روشن و مشخص به نظر میاید ولی معلوم نیست که آیا چهار کاندیدای انصرافی تمایلی در جهت بوجود آوردن تیمی که برای پیشبرد این کمپین، و یا برنامه مشخصی برای ارائه داشته باشند. از بعد از گردهمائی شانردهم می نه تغییری در سایت و نه حضور جمعی از آنها در مدیا دیده شده است. شاید لازم باشد که عده ائی از فعالان و علاقمندان جهت تشویق و همکاری به آنها پیوسته و باعث تسریع در اغاز فعالیت ها گردند.

حضور در مراسم شب بیداری همین پنجشنبه 31 می از ساعت هفت شب در مقابل پارلمان انتاریو فرصت مناسبی میباشد که هم مریم ناظمی را همراهی کرده و هم  در فعال کردن کمپین در این رابطه مبادله نظر نمائیم.

در سال 2014 برای اولین بار پیشنهاد تشکیل اتحادیه کارگران فارسی زبان را مطرح کردیم. آنهم بواسطه فعالیت های مریم ناظمی که امسال دوازدهمین شب زنده داری در حمایت از کارگران صدمه دیده را برگزار خواهد کرد. مریم به اتقاق دیگر فعالان این جنبش که اکثرن از کارگران صدمه دیده کاری میباشند، هر ساله روز در آخرین روز ماه می از ساعت هفت شب در مقابل پارلمان انتاریو جمع شده، با شام و شعر و موزیک به یاد و برای احقاق حقوق کارگران صدمه دیده شب را به صبح میگذارنند. فردای آن روز، در اول جون نیز از سال 1983 مراسم سخنرانی و راهپیمائی به همین مناسبت در همان محل برگزار میگردد.

در سال 2013 مریم برای اولین با تماس با کنگره ایرانیان لزوم حمایت از کارگران صدمه دیده کاری را در کامیونیتی مطرح میکند. بجز استقبال لفظی، در آن سال فعالیتی از طرف کنگره صورت نمیگیرد. ولی این خود آغازی بود که این مورد حداقل هر ساله با نزدیک شدن این ایام یادآوری شود. در سال 2015 برگزاری جلسات آموزشی و اطلاع رسانی در رابطه با حقوق کارمندان، کارگران و کارفرمایان، یکی از نکات برنامه انتخاباتی بیژن احمدی که در سال های 2016 و 2017 ریاست کنگره را به عهده داشت میگردد. ولی متاسفانه ایشان بعد از موفقیت در انتخابات و پیوستن به هییت مدیره برای سه سال، جز یکبار حضور در مراسم شب زنده داری فعالیت دیگری را در این زمینه انجام نمیدهد.

سال گذشته برای سال دوم روسای WSIB ، سازمانی که وظیفه اش رسیدگی به ضوابط ایمنی در محیط کار و بیمه کارگران در رابطه با سوانح میباشد، در این برنامه حضور داشته اند. خوشبختانه هر ساله بر تعداد ایرانیانی که در این مراسم شرکت میکنند افزایش میبابد. حضور رضا مریدی در مراسم سال گذشته امیدوار کننده و باعث سربلندی کامیونیتی است. امسال با اطلاع رسانی این مراسم در سوشیال مدیا، تعداد قابل توجهی از افراد از جمله تنی چند از اعضای کمپین "کنگره برای همه" حضور خود را در این مراسم اعلام نموده اند. باشد که از طریق این کمپین بتوان فعالیت هائی را در این زمینه آغاز نمود.

یکماه از مجمع عمومی و انتخابات میگذرد. در این مدت جز یک اعلامیه کوتاه که در تاریخ شانزده می منتشر گردید و از طریق آن مدیران اجرائی و سرپرست های کمیته های فرهنگی و مشارکت جمعی معرفی گردیدند، فعالیت دیگری از هییت مدیره جدید مشاهده نشده است. در ضمن انتخاب سرپرست کمیته سیاست گذاری به جلسه بعدی هییت مدیره موکول گردید که تا این تاریخ نه از برگزاری جلسه و نه تعیین سرپرست مربوطه خبری نیست. از تاریخ 18 دسامبر نیز با اینکه بارها تقاضا شده است هیچ صورتجلسه ائی انتشار نیافته است.  جالب توجه آنکه مهران فرازمند، دبیر سابق کنگره، در مجمع عمومی به کلیه سئوالات در رابطه با امور مالی پاسخ داده و به مدت ده دقیقه در باره آن توضیح میدهد ولی در رابطه با صورتجلسات که وظیفه اصلی ایشان است سکوت اختیار میکند.


شب بیداری 2017

انتخابات امسال یکماه زودتر برگزار گردید و هییت مدیره دلیل آنرا که در اولین اعلامیه مجمع عمومی که در تاریخ 15 مارچ منتشر شد، فعالیت در انتخابات استانی اعلام میکند. این تغییر باعث غافلگیر شدن آنهائی گردید که قصد شرکت در انتخابات کنگره را داشتند. با اینکه چهار کاندیدای انصرافی بار ها تقاضای به تاخیر انداختن انتخابات را نمودند، و همچنین حادثه دلخراش خیابان یانگ نیز دلیل موجه دیگری برای تغییر زمان برگزاری انتخابات میبود، هییت مدیره توجهی به آن نکرده و هر بار همان دلیل را عنوان کرده است.


ویدئو سخنان مریم ناظمی در مراسم سال گذشته (2017)                    ویدئو راهپیمائی اول جون سال گذشته (2017)


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 30/05/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca