Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

ملاقات

با

جنیس

August 16, 2018
با تشکر از شهرما  

 پویان در ابتدای برنامه از همه حضار میخواهد که سئوالات خود را حداکثر در یکدقیقه مطرح و از توهین و اهانت به یکدیگر خودداری شود. ولی اشکالی در نحوه برخورد اهانت آمیز بیژن احمدی، یکی از اعضای هییت مدیره و کارگردان اصلی آنچه در این نهاد میگذرد، به مهمان جلسه ندیده، و ممانعتی هم در مطرح کردن نظرات به مدت شش دقیقه برای ایشان بوجود نمی آورد.  پویان  خود نیز غیر از نه دقیقه سخنرانی در ابتدای جلسه، به مدت پانزده دقیقه به اظهار نظرات شخصی، تحریف در سئوالات حاضرین، سریع و ناشمرده گوئی، و به گونه ائی به گفتگو دو نفره با جنیس میپردازد. از آن نظر که اکثر سئوال کنندگان را حامیان کنگره تشکیل میدادند نه تنها رعایت زمان و نوبت به اجرا در نیامد، بلکه بخش قابل توجه ائی از حضار، بخصوص مخالفین که تعدادشان انگشت شمار میبود نتوانستند سئوالات خود را مطرح نمایند.

جنیس صبح روز گردهمایی در صفحه فیسبوکی خود با پخش ویدئوئی اعلام کرده بود که این گردهمائی را بصورت زنده پخش خواهد کرد. شاید هم به این دلیل، هییت مدیره بر خلاف مرسوم نه تنها این گفتگو ها را بصورت کامل و زنده پخش نمود، بلکه ممانعتی هم برای دیگران در فیلمبرداری از این جلسه بوجود نیاورد.

باید بپذیریم که این نماینده جوان سی و یک ساله نسبت به مدیران جوان ما در هییت مدیره و بخش مهمی از حضار در سالن از آمادگی، هوشیاری و پختگی سیاسی بیشتری برخوردار بوده، که آنرا با مطرح کردن چند سئوال نمایان میسازد. بعد از شنیدن اهانت ها، بیژن احمدی را مخاطلب قرار داده و از اینکه در جامعه ائی دموکراتیک زندگی میکنیم که ایشان میتواند اینچنین به یک نماینده پارلمانی اهانت کند اظهار خوشنودی میکند. با مخاطب قرار دادن حاضرین و پرسیدن این سئوال که آیا با تغییر رژیم از طریق روش های مسالمت آمیز موافق میباشند، بافت اکثریت حاضر در سالن و ماهییت نهفته نظر سنجی های کنگره را آشکار میسازد. در جواب به سئوالات سمن طبسی نژاد که از تحقیقات اخیر خود که همزمان با حضور هما هودفر در ایران و در رابطه با تاثیرات تحریم ها بر زندگی طبقه متوسط در تهران صورت گرفته، این سئوال ظریف و منظوردار را مطرح مینماید که اگر نتایج این تحقیقات چیز دیگری بود آیا رژیم با ایشان برخوردی دیگری نمیکرد؟   

کنگره گردهمائی دیگری را در روز یکشنبه این هفته نوزدهم آگوست ساعت سه الی پنج بعد از ظهر در "سالن اعضاء" در  سیویک سنتر نورت یورک واقع در 5100 خیابان یانگ تدارک دیده است. از کلیه کاندیداهای ایرانی در انتخابات شهرداری ها که قرار است در ماه اکتبر امسال برگزار گردد برای شرکت در این گردهمائی دعوت شده است. تالیب انصاری، رامین فرجی، کسری قریبی، رضا خوشدل، سام موئینی، دیوید موسوی، علی نیکجو، علی نوروزی، مهناز شهبازی، نیما شاهی، حمید شاکری، سمن طبسی نژاد، دیانوش یوسفی، و حسن اردشیر زارع زاده، کاندیداتوری خود را از تورنتو بزرگ اعلام کرده اند.

الارقم ناهنجاری و تفرقه هائی که در کامیونیتی وجود دارند، افزایش تعداد ایرانیانی که در انتخابات شرکت میکنند، علائم مثبتی در رشد، مشارکت کامیونیتی در امور سیاسی-اجتماعی، و جوابگوئی به تعهدات شهروندی میباشند. اینرا هم در نظر داشته باشیم که اگر هماهنگی لازم وجود نداشته باشد رقابت ها میتوانند باعث شکست گردند. کنگره ایرانیان اگر بیطرفانه عمل مینمود و یا اینکه اعضای هییت مدیره اش بصورت سیستماتیک در هر انتخاباتی شرکت نمیکردند، میتوانست نقش موثری در هماهنگی اینگونه فعالیت ها بازی کند. ولی متاسفانه بی تفاوتی بخش اعظم کامیونیتی این امکان را بوجود آورده که عده ائی از این نهاد همچو ابزاری در جهت منافع شخصی و سازمانی سوء استفاده نمایند.

کنگره ایرانیان، چهارشنبه گذشته، هشتم آگوست جلسه پرسش و پاسخی را با گارنت جنیس در سیویک سنتر نورت یورک برگزار کرد. جنیس نماینده پارلمانی از استان آلبرتا میباشد که لایحه قطع گفتگو با ایران در جهت برقراری مجدد روابط دیپلماتیک که مورد تصویب قرار گرفت را ارائه داده است. هییت مدیره پیش بینی کرده بود که بیش از ظرفیت هشتاد نفره سالن از این گردهمائی استقبال خواهد شد، از اینرو حضور در این جلسه را به اعضای کنگره محدود و ثبت نام از قبل را الزامی کرده بود. ولی انگاری عدم حضور حدود بیست نفر از آنهائیکه ثبت نام کرده بودند باعث گردید که عده ائی از علاقمندان نتوانند در این جلسه حضور یابند. البته جای تعجب و تاسف است که چرا هییت مدیره چنین احتمال ساده ائی را در نظر نگرفته، و سالن نیمه خالی را بر حضور چند مخالف بیشتر ترجیح داده است.  

گردانندگی جلسه را پویان طبسی نژاد، نایب رئیس کنگره به عهده داشت که به مدت هشت دقیقه به معرفی جنیس و دلیل برگزاری این گردهمائی که همانا گفتگو پیرامون لایحه مربوطه است، پرداخت. پویان اشاره ائی هم به نظر سنجی مینماید که هییت مدیره یکروز قبل از برگزاری جلسه آغازکرده بود. اختلاف نظرهای هییت مدیره کنگره با حزب کانسرواتیو در موارد مختلف از جمله لایحه قطع گفتگو ها، محکوم کردن ایران در رابطه با کشته شدن تعدادی از مردم فلسطین توسط اسرائیل، بسته شدن سفارت، و حضور استفان هارپر در گردهمائی مجاهدین خلق موارد دیگری میباشند که مطرح میگردند. تعداد قلیل ایرانیان در حوزه انتخابی جنیس را پیش کشیده و این گردهمائی شصت نفره را که هفت نفر از آنان را اعضای هییت مدیره تشکیل میدادند را فرصتی برای ایشان در جهت شناخت بهتری از نظرات ایرانیان کانادا اعلام میدارد!

بعد از پویان، گارنت جنیس رشته سخن را به دست گرفته و به مدت نوزده دقیقه به مطرح کردن نظرات خود در رابطه با ایران و دلیل ارائه این لایحه میپردازد. نظر سنجی های کنگره را غیر اصولی دانسته و به مخالفینی اشاره میکند که اجازه حضور در جلسه را نیافتند. از حضور خود در گردهمائی ماه ژانویه در سیویک سنتر نورت یورک که حدود پانصد نفر در مخالفت با جمهوری اسلامی گرد هم آمده بودند میگوید. اهداف سیاست های خارجی را پیشبرد ارزش ها و منافع، با اولویت دادن به ارزش های حقوق بشری دانسته و تعرض به حقوق بشر در ایران را به عنوان بخشی از ساختار سیاسی حکومت اعلام میکند. با اشاره به قدرت و انحصار طلبی سپاه پاسداران، امکان دستیابی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را برای ملت ایران فقط با جایگزینی رژیم میبیند. اظهار میدارد که روش های مسالمت آمیز نه تنها به بهبودی اوضاع نیانجامیده بلکه به به پایداری رژیم نیز کمک کرده اند، به عنوان مثال از رفع تحریم ها بعد از توافق هسته ائی میگوید که به جای افزایش رفاه اقتصادی مردم، باعث توانمندی مالی رژیم و حضور بیشتر در کشور های مجاور، یمن و فلسطین شده اند. فشار بیشتر، همچو عدم برقراری روابط دیپلماتیک، منزوی کردن و اعمال تحریم های بیشتر بر سازمان و افراد وابسته به رژیم را لازم دانسته و اعلام میدارد که با خدمات کنسولی مخالفتی ندارد.

بعد از آن به مدت یکساعت و نیم به سئوالات حاضرین که بیشتر در رابطه با خدمات کنسولی، تناقض در برخورد با عدم رعایت حقوق بشر در ایران، عربستان و اسرائیل بود پاسخ داده شد.

 از نحوه تدارک این گردهمائی برمیامد که هدف هییت مدیره فراهم کردن محیطی برای گفتگو های بیطرفانه و بوجود آوردن آگاهی نبوده است. از اینرو بطور کلی میتوان گفت که در این جلسه موضوع خاص و جدیدی مطرح نگردید ولی در عوض یکبار دیگر این امکان بوجود آمد که به ضعف ها و ماهییت فرهنگی خود پی ببریم.


ویدئو سخنان گارنت جنیس در تظاهرات پشتیبانی از قیام مردم ایران - 8 ژانویه 2018 - دقیقه 39 به بعد

پخش زنده گردهمائی - بخش اول - کنگره ایرانیان 

پخش زنده گردهمائی - بخش دوم - کنگره ایرانیان


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 19/08/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca