Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

"تورنتو بوی حسین را میگیرد"

 

September 20, 2018
با تشکر از شهرما  

بخصوص که امسال به نظر میاید که برگزارکنندگان با ویدئوی خود قصد تحریک آنها را دارند.

به گونه ای میتوان این مراسم را وسیع ترین فعالیت سیاسی-اجتماعی جمعی ما ایرانیان در تورنتو دانست که متاسفانه ربط مستقیمی با آنچه در جامعه بزرگتر میگذرد ندارد. تعداد کم و بیش برابر شرکت کنندگان در دوسال اخیر را نیز شاید بتوان حداکثر نیروی محرکه این جریان با هر هدفی دانست که اگر بصورت گذشته ادامه پیدا کند کار به جائی نخواهد رساند. شاید به همین دلیل برگزارکنندگان در نحوه عمل خود تغییراتی بوجود آورده و سعی دارند از آن به عنوان قدرت نمائی استفاده نمایند، که در این مورد خاص بسیار غیر اخلاقی میباشد.

در رابطه با کنگره ایرانیان شاهد پدیده مشابهی بوده ایم. همزمان با برگزاری اولین مراسم عاشورا در تورنتو عده ائی از جوانان در هییت مدیره وارد شده، با بوجود آوردن هیاهو و مطرح کردن موضوعات مردم پسند همچو بازگشائی سفارت و مقابله با تحریم ها به جلب افکار عمومی برای مدت کوتاهی پرداختند. امروز در چنان بن بستی قرار گرفته اند که نه راه پیش برایشان باقیمانده و نه راه پس. چه خوب بود که در میافتیم در جامعه دموکراتیکی مانند کانادا این عملکرد ها در دراز مدت نمیتوانند پیشبردی داشته باشند. با آگاهی به این واقعیت بجاست که فعالان اجتماعی نیز حتی از موارد اختلاف انگیز در جهت افزایش میزان مشارکت ها تلاش کنند. در ضمن به نظر نمیاید آنجائی که لازم است، ما ایرانیان حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم. از اینرو اگر قرار باشد که دموکراسی و آزادی بیان ما را در سکوت و سکون بیشتری فرو برند، شاید لازم باشد در نگرش خود نسبت به آنها تغییرات اساسی بوجود آوریم. باید بپذیریم که متاسفانه در مرحله ائی از رشد اجتماعی قرار داریم که فقط در برخورد و واکنش وجودیت یافته و تمایل بیشتری در تخریب تا تقویت یکدیگر داریم.

با در نظر گرفتن این نکات باید بسیار خوشنود بود که چنین مراسمی اجرا، چنین گفتگو هائی هر چند پرخاش آمیز و چنین برخوردهای گرچه تند صورت میگیرند. با این امید که در مجموع اینگونه مراسم با تمام نکات منفی آن افزایش یافته و ادامه داشته باشند تا زمانی که آمادگی استفاده از چنین نیروی قابل توجهی را در جهت تقویت کامیونیتی پیدا کنیم. هر چند در ظاهر به نظر میاید که تظاهر کنندگان با شرکت کنندگان در مراسم عزاداری، و یا موافقین و مخالفین در کنگره ایرانیان با یکدیگر سرشاخ میباشند، ولی همزمان تغییرات سازنده ای در کامیونیتی در حال صورت گرفتن میباشند. مطرح شدن درجامعه بزرگتر به هر گونه و یا بطور مثال افزایش قابل توجه تعداد کاندیداهای انتخاباتی ایرانی در شورای شهر را میتوان در این راستا تلقی کرد.

بیداری از غفلت به هر طریقی ارزش های خود را دارد. ما ایرانیان نیز میبایست از مرحله زمین خوردن ها بگذریم تا راه رفتن را بیاموزیم. چه خوب میشد که تعداد بیشتری در این زمین خوردن ها شرکت میداشتند. اگر هم به این نکته باور داریم، نباید دیگر در دعوت از دیگران به هر طریقی که برایمان امکان دارد چه با فریاد، کوفتن و از جا کندن درب و یا درگیری با آنهائی که چنین عمل میکنند درنگی داشته باشیم. آنچه نه تنها کامیونیتی ما، بلکه کل جهان را در حالات بحرانی کنونی قرار داده است بی تفاوتی ها میباشند. شاید هم دلیل افراط عمل عده ای، تفریط در بی تفاوتی اکثریت افراد باشد.

این را هم در نظر داشته باشیم که این مقاله قبل از مراسم عزاداری عاشورای امسال تورنتو نوشته شده و همزمان با برگزاری آن در روز پنچشنبه 20 سپتامبر منتشر شده است.

 

به هیچ عنوان برایم قابل تصور نبود که مقاله این هفته ام چنین تیتری را به خود بگیرد. شش سالی میباشد که هر هفته مشاهدات خود را از آنچه در کامیونیتی میگذرد به رشته تحریر در آورده و در آغاز با همراهی ایران استار و تا به امروز از طریق شهرما با همشهریان به مشارکت میگذارم. دیگر برایم تعجب ندارد که آنچه را که در طول هفته مهیا ساخته ام در دقایق آخر کلن به کنار گذاشته و یا اینکه شکل و شمایل بسیار متفاوتی به آن بدهم.

این هفته نیز کم و بیش همان سناریو بوقوع پیوست و سرمقاله ام رنگ و بوی واقعه ای را به خود گرفت که چند ساعت بعد از انتشار این سطور در تورنتو شاهد آن خواهیم بود. مراسم عاشورای امسال که قرار است روز پنجشنبه 20 سپتامبر ساعت نه و نیم صبح در میدان مل لستمن آغاز گردد، در تاریخ دوازدهم سپتامبر از طریق صفحه فیسبوکی "دسته سینه زنی تورنتو" علنی و اعلام گردید. این صفحه در تاریخ 25 اکتبر، یکروز بعد از اولین مراسم عاشورا در تورنتو در سال 2015 تاسیس گردید و از آن تاریخ به بعد فقط در ایام مراسم عزاداری که هر ساله اجرا میگردند فعال میشود. امسال برای چهارمین بار شاهد برگزاری آن در تورنتو خواهیم بود.

در سال اول حدود ششصد نفر در این مراسم شرکت داشته که در سال دوم و سوم این تعداد به حدود دو هزار نفر افزایش میبابد. تعداد تظاهر کنندگان مخالف در هر سه سال کمتر از صد نفر بوده که هر ساله نظم و آمادگی قبلی آنها افزایش میبابد. برگزار کنندگان این مراسم نیز به نظر میاید که امسال با برنامه ریزی متفاوتی وارد صحنه شده اند. چهار روز بعد از اعلام مراسم، "تیزر رسمی دسته ی سینه زنی تورنتو 2018" ، ویدئوی دو دقیقه ائی تحت عنوان " تورنتو بار دیگر در عاشورای 2018 رنگ و بوی حسین را میگیرد" پخش میگردد. و یکروز بعد در تاریخ 17 سپتامبر ویدئوی دو دقیقه ای دیگری که با این جمله آغاز میشود از طریق همان صفحه فیسبوکی به اشتراک گذاشته میشود: " داعیه داران دروغین آزادی آمدند تا در حرکت دسته سینه زنی اباعبدالله (ع) اخلال ایجاد کنند. نهایتن 63 نفر بیشتر نشدند و از حضور چند هزار عزا دار درحیرت ماندند." در این ویدئو که شامل تصاویری از صحنه های عزاداری و تظاهرات در سال های گذشته است بر حقانیت و کثرت خود نسبت به مخالفین تاکید شده و با جمله " اگر دین ندارید دست کم آزاده باشید" به پایان میرسد. در ضمن گزارش مالی سال 2017 که در تاریخ 15 سپتامبر امسال تنظیم شده است را به همراه برنامه ریزی مالی سال 2018 منتشر مینمایند.

جای شک و تردیدی باقی نمیماند که صفحه فیسبوکی "دسته سینه زنی تورنتو"، رسانه رسمی برگزارکنندگان این مراسم میباشد. بجاست که افرادی که با انتشار گزارش مالی به نحوی حسن نیت، صداقت  و شفافیت را عرضه میکنند به معرفی خود نیز بپردازند، تا بسیاری از ابهامات رفع و از اشاعه شایعات بیشتر جلوگیری به عمل آید.

با توجه به پیام ویدئوی اخیر و همانگونه که یکی از فعالان اجتماعی در مطلب منتشره خود در سوشیال مدیا به آن اشاره میکند، نمیتوان مراسم عاشورا در تورنتو را آنطور که برگزارکنندگان و موافقین آن در سه سال گذشته مدعی بودند "مذهبی و اعتقادی" دانست. تا چه حد شرکت کنندگان در این مراسم از این امر مهم آگاهی دارند و یا تا چه حد صداقت برگزارکنندگان ایجاب میکند که آنها را از اهداف سیاسی-اجتماعی خود مطلع سازند جای گفتگو بسیار است. ولی جای دارد که مخالفین با توجه به این نکته تلاش بیشتری در جهت بوجود آوردن آگاهی در این زمینه نموده تا به گونه ائی از بار تظاهر کنندگان که متاسفانه بیشتر تمایل به عکس العمل های تند دارند بکاهند.


عاشورای 2018 تورنتو در سوشیال مدیا


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 20/09/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca