Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

جدال

 برای

کسب

آراء

October 04, 2018
با تشکر از شهرما  

علاوه بر اطلاعات کلی انتخابات که در سایت شهرداری تورنتو در دسترس همگان میباشد، اطلاعات وسیعتری در سایت استانی انتاریو وجود دارند. در ضمن اطلاعات کامل اجرائی انتخابت 2018 نیز در یک جزوه چهل و دو صفحه ای تنظیم شده که آنهم از طریق سایت شهرداری قابل دسترسی همگان میباشد.

چه خوب بود که کاندیدا ها آموزش و اطلاع رسانی انتخابات را بخشی از کمپین خود قرار میدادند. بجا بود که کنگره ایرانیان این ابتکار عمل را به دست میگرفت و نه تنها در معرفی کاندیدا ها و تشویق افراد برای شرکت در انتخابات قدمی برمیداشت بلکه به وظیفه اصلی خود که تقویت همبستگی، اتحاد و حس تعلق است عمل مینمود.

کنگره ایرانیان جمعه گذشته 28 سپتامبر گردهمائی جهت جمع آوری کمک های مالی در رستوران شیراز برگزار نمود. تنها اطلاعاتی که تا به امروز در این رابطه در اختیار اعضاء قرار گرفته اند، چهل و دو عکس است که هییت مدیره در صفحه فیسبوکی خود به اشتراک گذاشته است. عدم حضور فعالان اجتماعی و افراد سرشناس کامیونیتی در این گردهمائی خود به اندازه کافی گویا بوده که لازم به توضیحات بیشتر نیست. با اینکه این گردهمائی جهت جمع آوری کمک های مالی برگزار شده و بصورت مستقیم نیز تقاضا شده است، تا این لحظه اطلاعاتی در این زمینه در دسترس اعضاء و مهمانان گذاشته نشده است. در ضمن همزمان، در مقابل محل برگزاری این گردهمائی حدود ده نفر از مخالفین جمع شده و اعتراض خود را بصورت زنده در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشتند. جای تاسف است که هییت مدیره کنگره هنوز به حق آزادی بیان در کانادا پی نبرده است و یکبار دیگر با مراجعه به پلیس سعی در ارعاب معترضین میکند که ناموفق باقی میماند. برای ما تا به امروز بی جواب باقیمانده است که چرا تا به حال رئیس و یا نایب رئیس کنگره برای یکبار هم که شده به جای رجوع به مقامات انتظامی به جمع معترضین نپیوسته و برای چند دقیقه ائی به اعتراضات آنها گوش نداده اند.

از طرفی هم تاسف آور است که معترضین از سر خشم به پخش اطلاعات غلطی در مقابل دوربین میپردازند که هم باعث بی اعتباری آنها شده و هم آنچه را که به حق در پی آن مبارزه میکنند را زیر سئوال میبرد. زمانی هم که اعتراضات به تهمت زنی های بی اساس به افرادی مبدل میگردند که به گونه ای در رابطه با چنین گردهمائی هائی قرار میگیرند، حتی آنهائیکه با اعتراضات این عزیزان موافق میباشند را وامیدارد که به صداقت، درک و فهم این افراد شک نمایند. موافق و یا مخالف باید بپذیریم که رستوران شیراز به مکانی مبدل شده است که هر کدام از ما حداقل برای یکبار هم که شده در گردهمائی هائی با حضور افرادی همچو جاستین ترودو، رضا مریدی، مایکل پارسا و دهها تن از افراد شناخته شده و برجسته دیگر به دور هم جمع شده ایم. تبلیغات غلط، منفی و مغرضانه در رابطه با این مکان آنهم زمانی که مهناز شهبازی مالک آن در کمپین انتخاباتی میباشد جز لطمه زدن به کامیونیتی منافع دیگری در بر نخواهد داشت. اینچنین نسنجیده عمل کردن و کوته بینی ها هستند که همچو مراسم عاشورا، شرایطی را بوجود میاورند که امروز کاندیداهای انتخاباتی باید عوارض آنرا بپردازند.

باشد که حداقل بعد از انتخابات کاندیدا ها تجارب به دست آمده از طریق تماس مستقیم با ساکنین حوزه های خود در این زمینه را، بخصوص در ناحیه ویلودیل، با کامیونیتی به اشتراک بگذارند تا دریابیم جامعه بزرگتر چه برداشتی از چنین رفتار هائی دارد.

بعضی اوقات آدمی هاج و واج میماند که چگونه از دیدن واقعیاتی که بصورت واضح در مقابل ما صورت میگیرند غافل هستیم. و یا اگر هم آنها را میبینیم باز قدمی برنمیداریم. انتخابات به اصطلاح دموکراتیک شورای شهر و یا حتی انتخابات پارلمانی و فدرال که هر چهار سال تکرار میگردند نمونه ائی از آن میباشند. قصد داریم انتخاباتی که هم اکنون در انتاریو در حال صورت گرفتن میباشند و به زندگی هر روزه ما مربوط میگردند، را بهانه قرار دهیم و هم آگاهی بوجود آوریم و هم با آنچه به عنوان دموکراسی میشناسیم بیشتر آشنا شویم.

ایکاش ما نیز در این کشور به دنیا آمده بودیم تا در ذهن خود مقایسه را کنار میگذاشتیم. البته آزادی و دموکراسی در کانادا به هیچ وجه با آنچه در موطن ما میگذرد قابل مقایسه نیست. ولی بالاخره روزی باید فرارسد که ما رها از گذشته بتوانیم به آینده و با نگاه کسی که خود را مالک و نه مهمان، برابر و نه شهروند درجه دو و موقتی میداند به وقایع بنگریم.

حدود دویست و سی کاندیدا در انتخابات تورنتو بزرگ ثبت نام کرده اند. در این انتخابات همه افراد بدون وابستگی های حزبی میتوانند خود را نامزد کرده و در هر حوزه ائی که مایل هستند ثبت نام کنند. فقط کافیست که ملیت کانادائی، حداقل هجده سال سن، ساکن شهر تورنتو، و یا اینکه در این شهر مالک، مستاجر و یا همسر یکی از این دو باشند. البته لازم است که حق رای بصورت قانونی از آنها سلب نشده باشد، و شامل افرادی همچو قضات، نمایندگان پارلمانی، و کاندیدا های انتخابات گذشته که صورت مالی خود را ارائه نداده اند نباشند. برای مزاح بد نیست که اشاره ائی هم به این نکته شده باشد که در این انتخابات لازم نیست کاندیدا ها مانند انتخابات کنگره به نحوی که اخیرن برگزار میشود گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند.

در کنگره تلاش کرده ایم که در اختیار گذاشتن یک ایمیل توسط کاندیدا در زمان ارائه بیوگرافی جهت بوجود آوردن امکان تماس با آنها را مرسوم کنیم که متاسفانه تا به امروز ناموفق مانده ایم. ولی در عوض رئیس کنونی هییت مدیره و سرپرست سابق کمیته فرهنگی کار را به جائی میرسانند که تماس با آنها در رابطه با امور کنگره را ممنوع اعلام میکنند. در انتخابات شورای شهر امسال نیز حدود شصت نفر در مقابل نامشان در لیست کاندیدا ها، از هیچگونه امکان تماسی همچو ایمیل، تلفن، و وبسایت خبری نیست. فرح اصلانی و کسری قریبی نواحی 18 و 17  تورنتو، نیما شاهی در ناحیه پنج و علی نوروزی کاندیدای انتخابات شهردار ریچموندهیل نیز شامل این افراد میشوند.

حدود شش ماه قبل از انتخابات 22 اکتبر، در اول ماه می ثبت نام کاندیدا ها آغاز گردید. تاریخ ثبت نامها نیز که هر کدام حرفی برای گفتن دارند در لیست دیده میشوند. از اواسط ماه جون جهت آگاهی رسانی کاندیدا ها جلساتی در شهرداری های نواحی مختلف برگزار گردید. ثبت نام کاندیدا ها در پایان ماه جولای یعنی سه ماه بعد از آغاز به پایان میرسد. بگذریم که امسال با هرج و مرجی که داگ فورد، نخست وزیر انتاریو بوجود آورد ثبت نام کاندیدا بسیار نامنظم بوده و تا اواسط ماه سپتامبر ادامه پیدا میکند. همین مورد باعث گردید که جان فیلیون که به مدت 27 سال نمایندگی ناحیه ویلودیل را عهده دار میباشد دوباره به صحنه بازگشته و محاسبات کاندیدا های دیگر را در این ناحیه متزلزل نماید. کاندیدا ها موظف میباشند که با حضور شخصی در شهرداری مرکزی تورنتو، برگ اعلام نامزدی، فرم تائیدیه بیست و پنج نفر از رای دهندگان بدون در نظر گرفتن ناحیه سکونت، کارت شناسائی، و صد دلار هزینه ثبت نام، مراحل اولیه قانونی را طی کنند. البته مبلغ صد دلار ثبت نام بیشتر جنبه پیش پرداخت تضمینی دارد که بعد از ارائه صورت مالی دخل و خرج کمپین در پایان انتخابات به کاندیدا مسترد خواهد شد. 


List of Certified Candidates and Registered Third Party Advertisers

https://www.toronto.ca/city-government/elections/

2018 Candidates' guide for Ontario municipal council and school board elections

RELATED BY-LAWS, POLICES AND PROCEDURES
 City of Toronto Community Grants Policy:
https://www1.toronto.ca/City Of Toronto/Shared content/Articles/Community%20Grants%20Policy%20All.pdfCity of Toronto Corporate Identity Program:
http://insideto.toronto.ca/cip/introduction.htmCode of Conduct for Members of Council:
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=c0f738379bac0410VgnVCM10000071d60f89RCRDConstituency Services and Office Budget Policy:
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/964b-constituency-servicesoffice-budget-policy.pdfToronto Municipal Code, Chapter 192, Public Service:
http://www.toronto.ca/legdocs/municode/toronto-code-192.pdf Toronto Municipal Code, Chapter 693, Signs, Article II, Election Signs:
https://www.toronto.ca/legdocs/municode/1184_693.pdf
Use of Social Media by Members of Council, Interpretation Bulletin from the Office of the Integrity Commissioner:
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/08/94e1- IC_SocialMediaCouncilMembers.pdf
Use of City Resources during an Election Period Policy
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2018/08/9538-Use-of-City-Resources-during-an-Election-2018-amended-by-MM44.128.pdf
 

 

 


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca