Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

روی

 

سخنم

 

با

 

شماست!

 

October 18, 2018
با تشکر از شهرما  

باید پی برده باشیم هر چند که دموکراسی حاکم در کانادا نسبت به کشور های دیگر یک سر برتر است ولی اشکالات خود را داشته که پیدا کردن راه حل برای آنها کار بسی دشوار است. انتخابات، حق رای، نظام حکومتی، آزادی، آنچنان در ظاهر ما را تحت تاثیر و شرطی کرده اند که نمیتوان بصورت واضح نواقصی که باعث بوجود آمدن نابرابری و تبعیضات میشوند را مشاهده نمود. در گفتگو های کاندیدا های شورای شهر آنچه که بیشتر توجه را به خود جلب مینمود، خشونت و رودرروئی اکثر آنها با جان فیلیون نماینده فعلی و بیست و هفت سال گذشته ویلودیل است که در این گردهمائی حضور داشته و اینبار نیز شانس موفقیتش در انتخابات بیشتر از دیگران است. متاسفانه کاندیدا ها به جای اینکه توجه و اعتراضات خود را به قوانین که سرچشمه این نوع مشکلات میباشند معطوف دارند، و آنها را در برنامه های انتخاباتی خود مطرح کنند، ناخواسته خشم و انتقادات خود را متوجه کسی میدارند که از این نواقص بهره برداری مینماید.

با باور به این اصل که عدم مغایرت با قوانین نمیتواند توجیه کننده هر عملی باشد، اینجانب نیز انتظار داشتم که جان فیلیون به تصمیم گیری اولیه اش نسبت به عدم شرکت در انتخابات امسال پایبند میبود. از اینرو جمعه گذشته بعد از مناظره کاندیدا ها، نامه سرگشاده ائی به شرح زیر برای ایشان ارسال داشتم:

 " جان فیلیون عزیز،

مدت 21 سال است که در ویلودیل زندگی و کار میکنم. از اینرو به خوبی با فعالیت های مثبت شما آشنائی دارم. امروز، این نامه سرگشاده را برای شما مینویسم تا یادآوری کرده باشم که موارد مهمتری از وضعیت خیابان، پارک، ترافیک و تغییر شکل خیابان یانگ وجود دارند. آنچه کانادا را اینچنین ساخته که جهانیان آرزوی زیستن در آن را دارند دموکراسی است. خود شما حس کرده اید که بیست و هفت سال کافی بوده و زمان آن رسیده که به دیگران نیز این شانس داده شود که به جامعه خدمت کنند. تغییرات استانی اخیر باعث گردیدند که جنابعالی تغییر عقیده داده و دوباره به صحنه انتخابات بپیوندید. این نامه را با این امید مینویسم که به تصمیم اولیه خود بازگردید. در ضمن به اطلاع جنابعالی میرسانم که فعالیتی را تحت عنوان "برای دموکراسی" آغاز نموده ام تا تغییراتی را جهت دموکراتیزه کردن قوانین شورای شهر بوجود آوریم. این نامه نیز اولین قدم در این مسیر بوده که کناره گیری شما میتواند کمک موثری در آن جهت باشد. در هر صورت اینجانب از شما دعوت میکنم که به این جریان پیوسته و در رهبری آن ما را یاری دهید."

این نامه سرگشاده برای تمام کاندیدا های انتخاباتی ویلودیل ارسال شد. فرح اصلانی، یکی از کاندیدا ها انتخاباتی این منطقه ضمن تعریف از جان فیلیون مخالفت خود را با پیشنهاد کناره گیری اعلام میکند. جان فیلیون نیز در یک جمله گفته های فرح را تائید میکند.

"برای دموکراسی" ، عکس العمل فرح اصلانی، مطرح نکردن نقص های قوانین انتخاباتی توسط کاندیدا ها، موضوعات پر اهمیتی میباشند که مفصلن به آنها خواهیم پرداخت. ولی آنچه در این زمان بیشترین اهمیت را دارد شرکت در انتخابات دوشنبه است. اگر ما مهاجرین به این باور میرسیدیم که با تکیه به اصل تنوع فرهنگی که در این کشور حاکم است، کامیونیتی های نیرومند به منزله کانادائی توانا میباشد، بیشک به گونه دیگری عمل میکردیم. کمک های مالی و انسانی خود را در اختیار فعالان و کاندیدا های کامیونیتی قرار میدادیم. و شاید هم با کناره گیری به نفع کاندیدای ایرانی که شانس موفقیتش بیشتر است، پیوستن اولین نمایندگان ایرانی به شورا های شهر را ممکن ساخته و نوید دهنده فردائی از نوع دیگر میبودیم.

آری، روی سخنم باشماست که تا به امروز در کانادا درهیچ انتخاباتی شرکت نکرده اید. بخصوص شمائی که با افتخار چنین رفتاری را علنی میکنید و به آن افتخار میورزید. تعریف شما از دموکراسی و وظایف شهروندی چیست؟ برای چه سختی های مهاجرت را تحمل کرده و  از دیدار خانه و خانواده خود را محروم کرده اید؟ مگر نه اینکه بتوانید در محیطی زندگی کنید که تامین اجتماعی، امنیت، آزادی و فردای روشنی برای فرزندان خود داشته باشید؟ پس منتظر چه هستید؟ بیائید شما هم در ساختن فردای این جامعه سهمی داشته باشید. به حق خود و دموکراسی احترام گذاشته و به جمع رای دهندگان بپیوندید.

آری، روی سخنم با شما کاندیدا های انتخاباتی عزیز هم میباشد که سینه سپر کرده و برای خدمت به جامعه و نمایندگی ساکنین حوزه خود گام اول را برداشته اید. بخصوص شما هائی که در این آخرین لحظات، تصمیم گیریتان میتواند برای رقبای همزبانتان سرنوشت ساز باشد. رقابت ها تا چند روز دیگر به پایان خواهند رسید، دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک، صحیح و یا غلط روز دوشنبه آرای مردم حرف آخر را خواهند زد. شمائی از ما رای دهندگان انتظار دارید که تشخیص صحیح داده و شایسته ترین را برای نمایندگی در شورای شهر انتخاب کنیم. همین توقع را ما از شما داشته و میخواهیم که شانس موفقیت خود را تخمین زده وتصمیم گیری کنید. انتخابات گذشته شورای شهر ریچموندهیل را به یاد آوریم که متاسفانه مرجان مریدی با اختلاف کمتر از پنجاه رای از رقیب خود شکست میخورد.  انتخابات درون حزبی لیبرال ها در ویلودیل را به یاد داریم که خوشبختانه علی احساسی با اختلاف کمتر از پنجاه رای بر سانی چو که در انتخابات امسال شورای شهر حضور دارد پیروز گردید.

ولی آیا واقعن ممکن است که روزی اکثر ما ایرانیان به وظایف شهروندی خود پی بریم و برای سهیم شدن در ساختن جامعه ای که در آن زندگی میکنیم، و تقویت کامیونیتی احساس مسئولیت کرده، و در فعالیت های اجتماعی بخصوص انتخابات شرکت کنیم؟ و آیا واقع بینی ما آنقدر رشد کرده که بدانیم چه زمانی میبایست رقابت، و چه زمانی منافع جمعی را به منافع فردی ارجحیت دهیم؟ حتی اگر برای رسیدن به چنین روزی امیدی وجود نداشته باشد باز نباید از تلاش کوتاهی کنیم و همانطور که گفته اند، گرچه وصالش نه به کوشش دهند/ هر قدر ای دل که توانی بکوش.

هییت مدیره ساختمان تجاری هالمارک واقعن در 4789 خیابان یانگ ابتکار عمل به خرج داده و تصمیم گرفته که هر ماه تحت عنوان "بحث و گفتگو های ویلودیل" گردهمائی هائی را ترتیب دهد. جمعه گذشته اولین برنامه و سه شنبه دومین گفتگو ها از این سری را به اجرا در آورد که در هر کدام حدود 75 نفر که حداکثر ظرفیت محل برگزاری، که سالن ورودی این ساختمان میباشد در آن شرکت یافتند. در برنامه اول از هشت تن از هجده کاندیدای شورای شهر از ویلودیل از جمله دیوید موسوی، سام معینی و سمن طبسی نژاد دعوت شده بود و به مدت دو ساعت به پرسش و جواب و گفتگو پرداخته شد. در گردهمائی دوم پنج تن از سی و پنج کاندیدا های شهرداری شرکت داشته که آنها نیز به مدت دو ساعت به گفتگو و جوابگوئی سئوالات پرداختند. هر دو گردهمائی بصورت کامل و زنده در سوشیال مدیا پخش گردیدند. طبق روال همیشگی اینجانب نیز بصورت مستقل از هر دو برنامه فیلمبرداری کرده و موفق شده ام که تا این لحظه ویدئو های برنامه اول را در سیزده بخش ادیت و در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته ام. با این فرق که اینبار نه با  نام "همبستگی و حمایت" و یا "انجمن اعضای کنگره ایرانیان" بلکه با نام "برای دموکراسی" که به توضیح آن خواهم پرداخت اقدام نموده ام.


نامه سرگشاده مهدی شمس به جان فیلیون

Friday October 12, 2018

Dear John Fillion,  

My name is Medi Shams. I have been living and working in Willowdale for the past 21 years. I am aware of your efforts to make this a better community to live in and I respect the good deeds you’ve done for this riding.   Today, I am writing this open letter to remind ourselves about something that is of even greater importance than good roads, efficient transit, or reshaping Yonge Street. What makes Canada so great and desirable a country to live in is the democracy.  

After 27 years of serving Willowdale, your heart told you to give a chance to others. The recent changes in our province made you run for re-election. I am writing this letter hoping that you will re-consider your return to city council.  

 I am initiating "For Democracy”, a movement to reform city governing laws to become more democratic. This letter is my first action towards this pursuit. Your withdrawal from the election could help advance this initiative.   No matter your decision, I invite you to join and lead our cause.  

Sincerely,   Medi Shams

ویدئو های مناظره هشت کاندیدا انتخابات شورای شهر در ویلودیل در تاریخ سه شنبه 12 اکتبر 2018

Part 1 - Introductions
Part 2 -
Transit, Extension of Sheppard Subway               
Part
3 -  Re-imaging Yonge St. (2)
Part 4 - Re-imaging Yonge St. (2)
Part 5 -  
Safety                  
Part 6-
Quality of Life (1)  
 
Part 7 - Quality of Life (2)   
Part 8 - 
Traffic (1)
Part 9 -
Traffic (2)
Part 10 -
John Filion Why?               
Part 11 - Commercial Property Tax   
Part 12 -
 Why You?                    Part 13 – Good Bye!

ویدئو های مناظره پنج کاندیدا انتخابات شهردار در ویلودیل در تاریخ جمعه 16 اکتبر 2018

Part 1 – Knia Singh
Part 2 - Sarah
Part
3 -
Part 4 -
Part 5 -

www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca