Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

زنگ بیداری

October 25, 2018
با تشکر از شهرما  

با توجه به چهار هزار رای هر پنج کاندیدای ایرانی، فرضیه اینکه در صورت عدم بازگشت جان فیلیون، دیوید موسوی میتوانست نمایندگی این منطقه را به عهده بگیرد توهمی بیش نبود. با در نظر داشتن پائین بودن محبوبیت لیبرال ها و حضور قابل توجه کره ای ها در فعالیت های سیاسی ویلودیل، میتوان از هم اکنون در اختیار گرفتن نمایندگی پارلمان فدرال را توسط آنها پیش بینی کرد.

پائین بودن تعداد آرای مهناز شهبازی در منطقه ایرانی نشین ریچموندهیل باعث تعجب است. به دست آوردن فقط حدود پانصد رای توسط ایشان که یکی از شهروندان فعال و قدیمی این منطقه میباشد، هم نشان دهنده عدم شرکت ایرانیان در این انتخابات بوده و و هم اینکه ایرانیان از ایشان حمایت نکرده اند. بخصوص که رامین فرجی موفق میگردد در همان منطقه، البته در سطح وسیعتر، 7% آراء یعنی سه هزار رای کسب کرده و در مقام پنجم در میان هفت کاندیدا قرار گیرد.  

عزاداری عاشورا و تصویری که میتواند در چهار سال گذشته در اذهان عمومی بوجود آورده باشد، جریاناتی پیرامون فعالیت های مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در اتاوا که به پارلمان نیز کشیده میشود، فعالیت های نفاق انگیز کنگره، نامه هائی که به مقامات دولتی توسط افراد کامیونیتی ارسال میشوند، و بخصوص اختلافات درونی کامیونیتی  نمیتوانند در نیتجه انتخابات امسال موثر نبوده و یا در انتخابات آینده موثر نباشند؟ نامه سرگشاده احمد تبریزی، بنیان گذار پریا به رضا مریدی در رابطه با برنامه بزرگداشت اخیر ایشان، که در سوشیال مدیا و رسانه ها منتشر گردید، نشان دهنده اختلافات عمیق و پشت پرده میان رهبران کامیونیتی میباشد که تا به امروز به این شدت در سطح وسیع در جامعه و بصورت مستقیم از طرف خود آنها مطرح نشده بود. با این امید که این اولین و آخرین حرکت در راستای تخریب شخصیت تنها و شاید هم آخرین سیاست مدار برجسته کامیونیتی ما باشد. در هیچ زمان اتحاد و همبستگی آنطور که باید در کامیونیتی وجود نداشته است ولی متاسفانه نفاق و پراکندگی به حدی رسیده است که اگر به آن توجه و راه حلی برای آن پیدا نشود عواقب ناخوشایند تر از اینی که عوارض آنرا کاندیدا ها در انتخابات اخیر پرداخت کردند به همراه خواهد داشت.

شاید یکی از راه حل ها بی توجهی و نادیده گرفتن کامیونیتی، تمرکز و پرداختن به فعالیت های جمعی در جامعه بزرگتر است. والا اگر به همین نحو عمل کنیم بیشک بزودی نماینده ائی در پارلمان نخواهیم داشت که قدردانی از آنها چنین هیاهوهائی را به همراه داشته باشد. کنگره ای وجود نخواهد داشت که به جای اتحاد نفاق بیافریند. کسی رغبت به شرکت در انتخابات را از خود نشان نخواهد داد تا با چنین شکست های نا امید کننده ای روبرو گردیم. موضوع مشترکی هم وجود نخواهد داشت که در سوشیال مدیا و یا رسانه ها به سرو صورت یکدیگر چنگ و بسوی یکدیگر سنگ پرتاب کنیم.

در این راستا اینجانب تحت عنوان "برای دموکراسی" فعالیت هائی را آغاز کرده ام که اولن توجه اذهان عمومی را به اشکالات تبعیض گرایانه در انتخابات جلب نمایم. در ثانی با مشاهده آنچه در انتخابات شورای شهر میگذرد نیاز بوجود آمدن جریانی که بتواند از رهبران جوان، مستقل، امین، سخت کوش، مردمی و بخصوص خارج از حلقه "سپید ها" حمایت کند احساس میشود. از اینرو اگر بتوان انرژی بوجود آمده در این انتخابات را همچنان زنده نگاه داشت و از همین امروز با کمک کاندیدا ها در جهت تغییر قوانین فعالیت نمود، بیشک انتخابات چهار سال آینده با نتایجی بهتر و از نوع دیگر صورت خواهند گرفت.

اگر میخواستم طبق روال واقع بینانه همیشگی تیتری برای این مقاله انتخاب کنم "عزای جمعی" مناسبترین میبود. ولی از آنجائیکه به این نتیجه رسیده ام که اگر واقعی بینی نتایج مثبتی به همراه نداشته باشد همان به که چشم ها را بست، ترجیح دادم آنرا "زنگ بیداری " بنامم.

در ضمن چه میشد اگر زندگی را کمی کمتر جدی میگرفتیم و در عین حال که بیشترین تلاش را برای بهبودی شرایط انجام میدادیم مانند کودکان با آن برخورد میکردیم. از پس هر قطره اشگ بعد از هر شکست خنده را سر میدادیم و با همان شور و نشاط اولیه و همیشگی همه چیز را از نو آغاز میکردیم.

انتخابات هر چقدر هم جدی و برای شهر و شهروندان، بخصوص کاندیدا هائی که از مال و جان خود در آن مایه میگذارند سرنوشت ساز باشند، باز بازی بیش نیست که هر چهار سال تکرار میگردد. اینبار 35 کاندیدا برای انتخاب یک شهردار و 241 کاندیدا برای انتخاب 25 نماینده شورای شهر تورنتو به مدت شش ماه تلاش کردند. اینبار نیز به مدت چند هفته ای در باره آن گفتگو و تا انتخابات بعدی فراموش خواهد شد. در دراز مدت نیز به شرط توجه به اشکالات به تدریج تغییراتی در جهت بهبود آن بوجود خواهد آمد.

امسال از نظر تعداد کاندیدا ها بیشترین نفرات را از کامیونیتی در انتخابات شورای شهر داشتیم، ولی متاسفانه یکبار دیگر نتوانستیم موفقیتی به دست آوریم. از آن نظر که کاندیدا ها در انتخابات شورای شهر بصورت انفرادی عمل میکنند و تشکل حزبی برای حمایت از آنها وجود ندارد، حمایت کامیونیتی نقش موثر تری بازی میکند. در نبود تشکل در کامیونیتی و ضعف هائی که به خوبی با آنها آشنا هستیم فقط قابلیت های کاندیدا ها تعیین کننده میگردند.

با اینکه دیانوش یوسفی در ناحیه هشت، اگلینتون-لارنس، نیز مانند دیگر کاندیدا ها موفق نگردید، ولی میتوان قرار گرفتن ایشان در مقام سوم میان ده کاندیدا، و به دست آوردن بیش از پنجهزار رای که معادل 15% آرای آن منطقه میباشد را یک پیروزی و بهترین نتیجه در میان کاندیدا های ایرانی به حساب آورد. بخصوص که ایشان از حمایت انچنانی کامیونیتی در آن منطقه بهره ای نداشت.

در کل، این انتخابات را میتوان برای کامیونیتی یک شکست که میتواند عامل بیدار کننده ای باشد به حساب آورد. حضور پنج کاندیدا از کامیونیتی در منطقه قدیمی و ایرانی نشین ویلودیل و نتایج حقیر به دست آمده، بخصوص با مقایسه با کاندیدا های چینی و کره ای قابل تعمق است. مبدل شدن 47 ناحیه به 25، تا اندازه ای مقایسه انتخابات 2014 را با امسال پیچیده تر میکند، بخصوص که امسال میزان مشارکت رای دهندگان در این منطقه از 59% به 34% تنزل داشته است. افزایش تعداد کاندیدا ها از یازده به هجده نفر نیز تاثیرات آنچنانی نداشته است، چون شش نفر از آنها که دو نفرشان ایرانی میباشند کمتر از 3% از آراء، و در مجموع پانزده نفر که هر پنج کاندیدای ایرانی را شامل میشوند، 34% آراء را به خود اختصاص داده اند. تنزل آرای جان فیلیون، که برای دوره هشتم نمایندگی این ناحیه را عهده دار میشود، به هشت هزار و کمتر بودن آن از مجموع آرای لیلی چنگ که با پنجهزار رای در مقام دوم، و سانی چو با سه هزار رای در مقام سوم، نشان دهنده پیشرفت کامیونیتی های کره ای و چینی در این منطقه است. جای شکی نیست که همچنان که در پارلمان استانی اتفاق افتاد، نمایندگی این منطقه در شورای شهر نیز در آینده در اختیار شهروندان کره ای خواهد بود.


Toronto Election Results  - Richmond Hill Election Results   - Vaughan Elections Results Markham Elections Results

Toronto election 2018: Ward 18 Willowdale

Willowdale Population:

Home to 79,440 people, Willowdale is an ethnically diverse community, with 66% of all Willowdale residents being immigrants as of 2011. Major ethnic groups in Willowdale include: Chinese: 17.3%, Korean: 8.0%, and Iranian: 7.8%.

While English is the mother tongue for 33.7% of the population, other languages with large numbers of speakers include: Chinese: 18.4%, Persian: 9.7%, and Korean: 9.2%.[3][4]

As of 2006, census tract 0300.00 in Willowdale was 82.15% Canadian citizens and 17.85% Non-Canadian citizens. By 2011, it changed to 76.89% Canadian citizens and 23.11% Non-Canadians. (Census 2006, Census 2011)

 


www.hambastegi.ca  647-838-0968   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]   

   www.kikist.ca       No Deportations To Iran      www.ForDemocracy.ca   @ForDemocracyCanada

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca