Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

رسالتی که ما رسول آن هستیم!

November 08 با تشکر از شهرما  

در انتخابات اخیر متوجه سه مشکل اساسی که مانع آن میگردند که انتخابات به معنای واقعی دموکراتیک برگزار گردند شده ایم. ساختار غلط انتخاباتی، ناشناخته بودن اکثر کاندیدا ها و عدم مشارکت کافی مردم فقط به انتخابات شورای شهر مربوط نمیگردند. این اشکالات که میتوانند همگی با مشارکت بیشتر مردم برطرف گردند را میتوان در انتخابات استانی و فدرال نیز مشاهده نمود. برنامه هائی از قبیل همین فستیوال خیابانی میتواند بصورت موثری در بالابردن حس تعلق، مشارکت، و شناخت یکدیگر در یک محدوده جغرافیائی که در تصمیم گیری های شهری سهمی دارد کمک نماید. شاید لازم باشد که فعالان اجتماعی-سیاسی به چنین برنامه هائی توجه بیشتری داشته، نه تنها در تدارک آن همکاری کرده بلکه از آن در جهت بالابردن سطح آگاهی جمعی و شکل دادن به افکار عمومی استفاده نمایند. خوشبختانه جناب زرهی با در اختیار داشتن امکانات رسانه ای میتواند در چرخش اطلاعات سهمی بسزائی داشته باشد. چه خوب میشد که با بوجود آوردن کمیته های مختلف این امکان برای تعداد بیشتری از داوطلبان بوجود میامد که هر کدام به گونه ای در تدارک و برگزاری این فستیوال خیابانی سهمی داشته باشند.

همچنانکه متعهد شده ایم به فعالیت های خود در جهت جمع آوری اطلاعات و بررسی آنها در رابطه با انتخابات اخیر تا انتخابات بعدی ادامه خواهیم داد. این فعالیت از هم اکنون آغاز شده و اطلاعات جمع آوری شده در سایت www.fordemocracy.ca  در اختیار همگان قرار دارد. به مرور زمان سعی خواهیم نمود که این اطلاعات را از طریق مقالات هفتگی در اختیار خوانندگانی که به اینترنت دسترسی ندارند قرار دهیم. جالب توجه آنکه در تورنتو فقط چهار چهره جدید و در ریچموندهیل هیچ نماینده جدید به شورای شهر راه نیافته است. در حوزه بیست و پنج، اسکاربرو روژپارک، که رضا خوشدل کاندیدای ایرانی نیز در آن شرکت داشت، خانم جنیفر مک کلوی موفق میگردد که نماینده فعلی را با اختلاف 154 رای شکست دهد. در حوزه هشت، لارنس-اگلینتون، که دیانوش یوسفی در آن شرکت داشت، مایک کول، یکی از سیاست مداران کهنه کار توانست نماینده فعلی را با برتری 6699 رای شکست دهد. دو چهره جدید دیگر در حوزه های 19 و 23 که بعد از تغییرات در حوزه ها شکل گرفته اند بوده است. این سئوال مطرح میگردد که اگر کاندیدا ها به مشکلات ورود به شورای شهر آنطور که باید آگاهی داشتند باز هم رغبتی برای شرکت در انتخابات از خود نشان میدادند؟

مناظره دیوید فوروم، ژورنالیست، از نزدیکان سابق جرج بوش و حامیان حمله نظامی به عراق، و استفن بنون، استراتژیست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ملی گرا و معتقد بر برتری نژاد سفید، که هفته گذشته در تورنتو برگزار گردید یکبار دیگر موضوع آزادی بیان و مغایرت آن با ترویج خشونت و تنفر را که کامیونیتی ما به خوبی با آن آشنائی دارد مطرح نمود.

قطع همکاری فرح طاهری، همکار بیست سال گذشته شهروند از فعالیت در این نشریه یکبار دیگر موضوع "سهم جمعی" که با کناره گیری محمد تاجدولتی از نشریه سلام تورنتو در تابستان 2015 مطرح گردید را زنده کرد. تا چه حد نشریات به مردم تعلق داشته، خوانندگان حق دانستن و مداخله را دارند، و یا نشریات و دست اندرکاران رسانه ای وظیفه در جریان گذاشتن از چنین اموری را به عهده دارند سئوالاتی میباشند که در کامیونیتی ما همیشه بی جواب باقی مانده اند. کناره گیری دو تن دیگر از همکاران شهروند در بهار 2017 و در اختیار گرفتن مدیریت ایران استار توسط آنها بدون آنکه در رابطه با آن اطلاع رسانی شود از موضوعاتی میباشند که انگاری نزدیک شدن به آنها با عوارض جانبی همراه خواهد بود.

هیزم هر چقدر خشک تر باشد سریعتر شعله ور میشود و زمانی هم که آتش گرفت تر و خشک بسوزند. این اصل بر افکار عمومی و بسیاری از پدیده های اجتماعی نیز حاکم است. از اینرو تا زمانی که وقتش نرسد تغییرات بنیادین در جامعه بوجود نخواهند آمد، و نمایان شدن هر پدیده ای هر چقدر هم کوچک به گونه ای حرکت بسوی تغییرات بنیادینی میباشد که در کوتاه مدت به چشم نمی آیند. اگر با دیدی وسیعتر و ورای تمایلات شخصی بنگریم، با تعمق در رسالتی که ما رسول آن هستیم میتوانیم شرایط کنونی را بهتر و مسیری را که بصورت جمعی درحال پیمودن میباشیم دریابیم.

از طرفی به تغییرات مهم تکنولوژی در دنیای ارتباطات در چند دهه گذشته که انقلاب صنعتی سال های 1760 تا 1820 را به یاد میاورد تعمق کنیم. از طرف دیگر به بحران جهانی کنونی که از حدود دنیای خاکی ما فراتر رفته و آنهم میتواند وجه تشابهاتی با بحران های قبل از انقلاب کبیر فرانسه در سال های 1789 تا 1799 داشته باشد تعمق کنیم. به نظر میاید که جامعه جهانی آمادگی، نیازمند و آبستن جهشی برای شکل گیری نظامی جدید میباشد که نابسامانی های حاصل از تغییرات آب و هوا و جابجائی توده ای انسان ها نشانگر آن میباشند.

در سه قرن پیش انقلب کبیر فرانسه تغییرات بنیادینی را بوجود آورد که حاصل آن دموکراسی و منشور حقوق بشر امروزی میباشد. جنگ های جهانی اول و دوم پدیده های مهم دیگری بودند که اولی را میتوان پایانگر امپراطوری ها و آغاز سوسیالیسم و دومی را عامل دو قطبی شدن جهان و بوجود آمدن سازمان ملل دانست.

هیچکدام از این وقایع یک شبه بوجود نیامده و آنقدر پیچیده میباشند که نه میتوان فرارسیدن آنها را دقیقن پیش بینی کرد و نه اینکه بر تمامی عواملی که باعث بوجود آمدنشان بوده اند واقف بود. اما جهانی و سرنوشت ساز بودن آنها برای بشریت به ما اجازه میدهد که بر این باور باشیم که همه افراد به فراخور شرایط زمانی و مکانی، کمی و کیفی، سهمی در بوجود آمدن آنها داشته اند. شاید بتوان این نتیجه گیری را کرد که با کمی دقت، توجه و تمرکز بیشتر در رفتار خود و آنچه پیرامونمان میگذرد بتوانیم تا حدودی پدیده بعدی را پیش بینی کرده، با آگاهی بیشتر به استقبالش رفته و همراهی اش کنیم.

این مقدمه را از این جهت به میان آوردم که  دعوتی باشد برای دگربینی و دگراندیشی آنچه پیرامون ما میگذرد که بررسی آن با نگرش شرطی شده میتواند گمراه کننده باشد.

جناب زرین مهر در "سخن سردبیر" هفته گذشته از برگزاری فستیوال خیابانی تحت عنوان "Taste of Yonge " که قرار است در سال آینده اجرا گردد سخن به میان آورده، و آمادگی خود را جهت استقبال از هر گونه پیشنهاد و همکاری اعلام کرده اند. در ضمن متذکر شده اند که در این فستیوال ملیت های دیگر نیز حضور خواهند داشت. باید در نظر داشته باشیم که این فستیوال در حوزه ویلودیل نورت یورک برگزار میگردد که در آن حدود صدوده هزار نفر ساکن میباشند که 26% آنها را چینی ها، 12% ایرانی ها، 11% کره ای ها، 6% انگلیسی، 6% فیلیپینی، 6% کانادائی و 5% انرا روس ها تشکیل میدهند. با توجه به انتخابات شورای شهر که چند هفته ای پیش صورت گرفت، شاید بد نباشد که از هفده کاندیدای انتخاباتی و جان فیلیون که یکبار دیگر نمایندگی این منطقه را در اختیار گرفت دعوت شود که در تدارک این فستیوال شرکت داشته باشند. تا اولن ملیت های دیگر نیز به آن احساس وابستگی کرده و هم این برنامه فرصتی باشد برای کاندیدا ها تا خدمتی برای حوزه خود کرده، و هم اینکه برای معرفی و شرکت احتمالی آنها در انتخابات بعدی کمکی باشد.


TVO - Agenda - Freedom of Speech and Hate Speech - Get Off That Platform - Video

اعلام قطع همکاری فرح طاهری با شهروند - فیسبوک


www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 07/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca