Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 1 آپریل 2020

پاسخ و یا بیانیه؟!
در رابطه با واکنش مسلم نوری، رئیس هییت مدیره کنگره ایرانیان به استعفای مهرنوش احمدی

استعفای مهرنوش احمدی، تنها عضو در اقلیت در هییت مدیره که حدود نیمی از اعضای کنگره ایرانیان را نمایندگی میکرد، گفتگو های داغی را به همراه داشت که با سخنان مسلم نوری، رئیس این نهاد تحت عنوان توضیحاتی در مورد پست استعفای خانم مهرنوش احمدی در فیسبوک در صفحه فوروم کنگره، این گفتگو ها ابعاد گسترده تری به خود گرفتند.

یکی از اولین نفر ها بودم که اینچنین به آن واکنش نشان دادم:

نمیدانم با این متن طولانی (حدود سه برابر مقالات هفتگی من) که برای آن ارزش زیادی قائلم چگونه برخورد کنم. ایکاش که بخش کامنت ها بسته میشد که مطمئن باشم این متن، یک بیانیه و پاسخی به سخنان مهرنوش احمدی است. و یا اینکه درخبرنامه میامد و راهی جز برخورد با یک مقاله برایم باقی نمیگذاشت.

انتظار جناب مسلم نوری از من عضو علاقمند به این نهاد چیست؟ به نکات مختلف متن ایشان بپردازم و در هر کدام که تناقض، خللی میبینم و یا سئوالی برایم پیش میاورد به گفتگو برخیزم؟ و یا آنرا آنطور که هست بپذیریم و با سکوت، درد و سرخوردگی خود را افزایش دهم؟.

در سه ماه و نیمی که گذشت تک تک اعضای علاقمند به این نهاد تجربیات و شناختی از هییت مدیره جدید و تک تک اعضای آن پیدا کرده اند. هرچقدر هم که کامل نباشد برای درک رفتار و انگیزه ها تا اندازه ای کافی بوده اند. مشاهده مدیریت بحرانی صفحه فوروم که میبایست به عنوان ابزاری که شکاف ها را از میان بردارد و حس اعتماد را بازگرداند، برای من کافیست تا به بحران در زمینه  های دیگر، پی ببرم.

به این چند کلمه خلاصه میکنم که هییت مدیره این نهاد در مدیریت این مورد، شکست خورده است. اگر تعداد آرای اعضاء، این هییت مدیره را در چنین جایگاهی قرار داده و به آن مشروعیت داده است، به نسبت تعداد اعضای هر جناح در هییت مدیره، طرفین در این شکست مسئولیت داشته اند.

از آنجاییکه قصد داشتم از فرصت به دست آمده به نقد فعالیت های هییت مدیره بپردازم، بلافاصله مطلب جدیدی را در همان صفحه با چنین مقدمه ای آغاز نمودم:

از اینکه این مطلب واکنشی به بیانیه مسلم نوری میباشد، این حس در من بوجود آمده که اینبار از امنیت برخوردارم. از اینرو نیازی نمیبینم که هیچکدام از ضوابطی که مغایر با منشور حقوق و آزادی های کانادا هست را رعایت کنم. حق مسلم خود میدانم که در کمال شفافیت سخن بگویم، از افراد نام ببرم و آنطور که صلاح میدانم از حقایقی بگویم که به آن باور دارم. و اثبات آنها را به زمانی موکول کنم که مدعی خصوصی بر عدم صحت آنچه گفته ام وجود داشته باشد. و نه اینکه اداره کننده این صفحه، حق ایفای نقش مدعی العموم را برای خود قائل شده و آنرا همچو پتکی بر سر مخالفین خود فرو آورد.

قبل از هر چیز گفته باشم که در اینکه اعضایی در هییت مدیره وجود دارند که سخت تلاش میکنند و با نیتی خوش و مثبت سعی در رفع مشکلات دارند، شکی ندارم. ولی نیت خوش و تلاش فراوان نمیتواند کمبود های مدیریتی را جبران کند. به یاد سخنان ارسلان کهنمویی پور، رییس کنگره، در جولای ۲۰۱۵ در اولین گردهمایی کنگره میافتم، که در مقاله ای تحت عنوان ما را نقد کنید ولی درحسن نیت ما شک نکنید در آن زمان به آن پرداختم. این مقاله را بازخوانی کرده و به یاد ضعف هایی افتادم که در این هییت مدیره نیز شاهد هستم. با این فرق که هییت مدیره آن زمان متکثرو این هییت مدیره یکصدا میباشد.

البته که در خطا بودم. نه تنها آنچه برای من گفتگویی با رئیس کنگره به حساب میامد، امنیت بوجود نیاورد، بلکه باعث افزایش حساسیت و عکس العمل شدید و سریعی در حذف آن مطلب و جلوگیری از ادامه بیانات شد. واقعن چه خیال خامیست اگر باور کنیم که میتوان صدای کسی را در دنیای امروز در جامعه ای آزاد و دموکرات خاموش ساخت. آن مطلب، که حذف آن میتواند نشانی از حقانیت آن باشد، در صفحه فوروم کنگره توسط یکی از اعضای هییت مدیره سانسور گردید، ولی سر از نشریه ای درمیاورد که مخاطبینش فراتر از ۱۰۰۰ مشترک آن صفحه و ۵۰ عضو فعال آنست.

- در اینکه پاسخگویی مسلم نوری قابل تقدیر است جای شکی نیست.
- در اینکه این هییت مدیره منتخب اعضاء میباشد سخنی در میان نیست.
- در اینکه انتخابات امسال بصورت سالم برگزار گردید شکی نیست.
- در اینکه منتخب بودن، مشروعیت میاورد نیز گفتمانی در کار نیست.
- ولی آیا این واقعیات میتوانند الزامن در افراد صلاحیت مدیریت بوجود بیاورند؟
- آیا هر کسی که توانست به تعداد کافی رای بیاورد قابلیت مدیریت چنین نهادی را دارد؟
بخصوص اگر انتخابات بصورت حزبی صورت گرفته باشد. مسلم است که هر کسی که در لیست پویشی ها قرار میگرفت به نسبت کم و بیش برابر، رای میاورد. این همانیست که صورت گرفت.

چگونه و با چه زبانی به هییت مدیره جوان و کم تجربه که شناخت بسیار کمی از این نهاد دارد، باید گفت که کامیونیتی بسیار پیچیده ای داریم. نمایندگی اعضای کنگره کار ساده ای نیست که بخواهیم نمایندگی کل ایرانیان کانادا را به عهده بگیریم. از آن فراتر، خود را با موضوعات مناقشه آمیزی، همچو بازگشایی سفارت، برقراری روابط دیپلماتیک، مقابله با تحریم ها و حمایت از برجام درگیر کنیم.

باید حداقل برای خودشان مشخص شده باشد که در سه ماه و نیمی که از فعالیت هایشان میگذرد، هییت مدیره با بحران و ضعف های مدیریتی روبرو بوده است. این مورد فقط به این دوره مربوط نمیگردد. در چهار ده سال وجودیت این نهاد، هر ساله با این مشکل روبرو بوده و نه تنها قدمی به جلو برنداشته، بلکه بر وخامت اوضاع افزوده ایم. بخصوص که با فدرال شدن بدون برنامه و برخلاف اساسنامه که نشان از ضعف های مدیریتی دوره پنج ساله قبل میباشد، امسال مدیریت در اختیار کسانی قرار گرفته که شناخت کافی از این نهاد ندارند. افزایش تعداد اعضاء به ۳۵۰۰ نفر و پراکندگی آنها در کل کشور مشکلی بر مشکلات دیگر میباشد.

هییت مدیره ای که عاجز است یک نفر را در جمع هشت نفره خود حفظ کند، یک صفحه فیسبوکی را مدیریت کند، نیاز به نظر سنجی ندارد تا بداند که با بیانیه، خبرنامه، جشنواره های هنری، و فعالیت های پنهان، نمیتوان فاصله با اعضاء را کم کرد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند. اشتباهات این عزیزان و ادامه روند فعالیت ها در پنج سال گذشته باعث میگردند که مسئولیت خطا و کاستی های گذشته این نهاد نیز بر دوش آنها سنگینی کند.

همبستگی و صلح، شاید شعار های عوامفریبانه مناسبی برای پیروزی در انتخابات باشند، ولی با شعار نمیتوان نهاد سازی کرد، خدمات رساند، مشارکت ها را افزایش داد. کناره گیری مهرنوش احمدی به معنای پایان امید نیمی از اعضا به این هییت مدیره  است. ممکن است که درصد کوچکی از این افراد کناره گیری نمایند، ولی مابقی آنها با افزایش مخالفت های خود و آنهم بصورت صریح و آشکار، هر گونه فعالیتی را ناممکن خواهند ساخت. آیا هدف ادامه رودررویی های قبل از انتخابات است؟ پس این پیروزی و شکست چه معنا و چه ارزشی دارند؟ این همه تلاش و دردسر، فقط برای چند عنوان، افتخار قلع و قمع نظرات، حذف افراد از یک صفحه فیسبوکی، و صدور چند بیانیه؟

 توضیحات در صفحه آی سی سی فوروم

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 01/04/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca