Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


پنجشنبه  26 مه ۲۰۲۲

روز ها و آرای سرنوشت ساز

این آخرین مقاله من، در رابطه با انتخابات استانی است که قرار است در روز پنجشنبه ۲ جون برگزار گردد. البته انتخابات زودرس، از تاریخ ۱۹ ماه می آغاز و تا تاریخ ۲۸ می، میتوان در حوزه هایی که روی کارت های انتخاباتی ذکر شده اند، از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب رای داد.

هفته آینده، زمانی که نشریه شهرما منتشر می شود، چه بسا که بسیاری از ما در حال انداختن آرای خود در صندوق های انتخاباتی در روز آخر باشیم.

جالب توجه اینکه رهبرحزب نیودموکرات، آندریآ هوروَث، و رهبر حزب سبز، مایک شرینز مبتلا به کوید شده اند و مجبورند به مدت پنج روز، انتخابات را در انزوا در منزل خود ادامه و رهبری کنند.

رهبران چهار حزب اصلی، دومین و آخرین مناظره تلویزیونی خود را در روز دوشنبه ۱۶ می، بدون ماسک انجام داده اند و خبر متبلا شدن آنها در روز پنجشنبه ۱۹ می اعلام گردید. تست کوید رهبران دو حزب دیگر، منفی بوده است.

همانطور که قبلن متذکر شده ام، قرار گرفتن و از نزدیک تجربه کردن بحران ساخت و ساز باعث گردیده که با اهالی غیر ایرانی ویلودیل، بیشتر در تماس باشم. متوجه شدم که آنها نیز قربانی عارضه دوقطبی شدن هستند. به محض آنکه در رابطه با انتخابات گفتگویی صورت میگیرد، هر کدام از افراد جهت گیری کرده و با حمایت از حزب و کاندیدای منتخب خود، به رودرویی و حتی پرخاش میپردازد.

ما به سادگی، اصول را فراموش میکنیم و از اینکه کاندیداهای کانسرواتیو در مناظرات محلی شرکت نمیکنند، تعجب نمی کنیم بلکه به حمایت از آنها برخاسته و آنرا هوشیاری انتخاباتی میدانیم و نه امری در تضاد با دموکراسی.

جای تاسف، بیشتر زمانی است که حتی رئیس پلیس سابق تورنتو و یا یکی از قهرمانان و چهره های سرشناس ورزشی نیز حتی در حوزه هایی که احتمال موفقیت هم ندارند لازم نمیبینند که با شرکت در مناظرات، بر تعداد آرای خود بیافزایند. این نشان دهنده آن است که دستورات حزبی، آنها را وامیدارد که اینگونه عمل کرده تا نکند خطایی از آن سر زده، حرفی بر زبان آورده و به کاندیداها در حوزه های دیگر لطمه وارد سازند. این کاندیداها و این حزب، از هم اکنون به ما پیام اصلی را میدهند که نه برای حمایت از حقوق اهالی منطقه خود، بلکه در جهت منافع حزبی، گوش به فرمان آنهایی هستند که تصمیم گیرنده اند.

باشد که ما نیز پیام آنها را شنیده و در انتخاب خود، به کار بندیم.

از طرف دیگر، مشاهده روحیه و ماهیت دموکراتیک رسانه ها و دست اندرکاران رسانه ای، بخصوص بعضی از آنها، شور و هیجان عجیبی در خواننده، بخصوص ما ایرانیان گریخته از استبداد و خفقان بوجود میاورد که تا اعماق وجود انسانی نفوذ میکند. زمانی که استیو پکین مجری برنامه " اجندا" که ساعت ۸ هر شب در تلویزیون "تی وی او" اجرا میگردد، به کاندیدای کانسرواتیو  پیشنهاد میکند که به همراه او در کمپین انتخاباتی اش به درب خانه مردم رفته تا نظرات آنها را بصورت مستقیم بشنود، سرافکنده میگردم و از خود میپرسم که ما کجاییم و آنها کجا؟! قابل ذکر اینکه استیو پکین، از این نظر با این کاندیدا اینگونه عمل کرده، چون آن کاندیدا از او خواسته بود که در برنامه اش با او مصاحبه کند.

از فرصت استفاده کرده و به همه آنهاییکه از برنامه های بی محتوای اکثر کانال های تلویزیونی در ساعات هائی که تعداد بیشتری از افراد میتوانند از آنها بهره بگیرند، ناخشنود هستند، متذکر میگردم که کانال ۱۹ تلویزیون "تی وی او" را در خاطر داشته باشند. بخصوص ساعت هشت هر شب که استیو پکین با دعوت از مهره های اصلی مطرحه در جامعه، به موضوعات اساسی روز میپردازد. تبلیغات در این کانال بسیار اندک بوده و برنامه ها با پخش تبلیغات قطع نمی شوند. بخشی از بودجه این کانال تلویزیونی، از طریق کمک های مالی، بلاعوض مردم تامین میگردد.

رقابت سرسختی میان کاندیداها در دو منطقه ایران نشین ویلودیل و ریچموندهیل همچنان ادامه دارند.

منطقه ریچموندهیل بیش از ۱۲۰ هزار جمعیت دارد که ۳۰٪ آنها چینی تبار، و ۱۲٪ آنها که معادل ۱۳۰۰۰ نفر میشود، ایرانی هستند.

میتوان گفت که این دو گروه، میتوانند تعیین کننده سرنوشت انتخابات باشند، البته اگر در انتخابات شرکت کنند.

دکتر رضا مریدی برای سه دوره از سال ۲۰۰۷ نمایندگی این منطقه را در پارلمان استانی به عهده داشته است. "دیزی وی" چینی تبار از حزب کانسرواتیو در انتخابات ۲۰۱۸ که لیبرال ها موفق شدند که فقط ۷ نماینده به پارلمان بفرستند و با به دست آوردن بیش از ۵۱٪ در صد آراء، نمایندگی این حوزه را به عهده گرفت. در این دوره، فقط  ۵۳٪ از ۸۳۰۰۰ نفری که حق رای داشتند در انتخابات شرکت کرده اند.

هم اکنون که این نوشتار را به قلم میاورم، روزبه فرهادی از حزب لیبرال با ۵٪ آراء  کمتر از نماینده کانسرواتیو در حال رقابت با اوست. با در نظر داشتن سابقه مشارکت فعال ایرانی ها در انتخابات این منطقه، احتمال موفقیت روزبه فرهادی بالا خواهد بود، البته اگر ایرانیان این منطقه از خود همتی نشان دهند.

روزبه، مانند بسیاری از اقلیت های زرتشتی ترجیح داده که دور از جنجال های اجتماعی، به فعالیت و خدمات اجتماعی بپردازد. ایشان، در سنین پایین به اتفاق اولیای خود به کانادا مهاجرت کرده و هم اکنون در امور مالی در بانک اسکوچیا شاغل است.

متاسفانه از سال ۲۰۱۶ که همسویان با منافع جمهوری اسلامی تشکل یافته و بصورت آشکار فعالیت میکنند، با دو قطبی شدن کامیونیتی، حمایت از دست اندرکاران ایرانی در سیاست، از اولویت خارج شده است.

کنگره ایرانیان که وظیفه دارد در چنین مواقع، از کاندیداهای ایرانی حمایت کند، متاسفانه در این دوره در حمایت، اطلاع رسانی و یا تشویق ایرانیان در شرکت در انتخابات وجودی از خود نشان نداده است.

جای دارد که در چند روز باقیمانده ما ایرانیان، بخصوص آنهاییکه ساکن ریچموندهیل هستند، از خود همتی نشان داده و این منطقه را دوباره در اختیار بگیرند.

ویلودیل با اینکه یکی از اولین مناطق ایرانی نشین در تورنتو میباشد، هیچوقت نماینده ایرانی در پارلمان استانی نداشته است. در انتخابات ۱۹۹۹ فهیمه مرتضوی از حزب لیبرال، با اختلاف ۴٪ آراء نسبت به رقیب کانسرواتیو خود، ناموفق باقی ماند.

دیوید زیمر از حزب لیبرال، از سال ۲۰۰۳ تا انتخابات قبلی، نمایندگی ویلودیل را در پارلمان استانی به عهده داشته است.

درانتخابات سال ۲۰۱۸ با تقسیم آراء میان دیوید زیمر از حزب لیبرال و سمن طبسی نژاد از حزب ان دی پی که هر کدام بیش از ۱۰ هزار رای به خود اختصاص دادند، استان چو، کره ای تبار، از حزب کانسرواتیو با حدود ۱۷۰۰۰ رای موفق گردید که نمایندگی این منطقه را به عهده بگیرد.

در انتخابات امسال، استان چو، در حال رقابت تن به تن با نماینده لیبرال، پل ساگیل، فیلیپینی تبار است.

ویودیل، حدود ۱۲۰ هزار جمعیت دارد که حدود ۶٪ آن فیلیپینی، ۱۲٪ایرانی و ۱۱٪ کره ای هستند. 

ایرانی ها با کمی همت، میتواند در این منطقه سرنوشت ساز باشند.

در منطقه دان والی شرقی، سام معینی از حزب کانسرواتیو با اختلاف ۱۵٪ کمتر، با نماینده حزب لیبرال در حال رقابت است. درمنطقه آرورا، مایکل پارسا با ۱۵٪ اختلاف آراء موفقیت دوباره خود را در انتخابات امسال تضمین کرده است. دراین منطقه، مرجان کثیرلو از حزب لیبرال در رقابت با مایکل پارسا میباشد.

گلدی قمری، از حزب کانسرواتیو نیز در منطقه کارلتون، نسبت به رقیب لیبرال خود،۱۴٪  پیشی دارد.

کاندیداهای حزب کانسرواتیو با عدم شرکت در مناظرات محلی، سعی دارند از جوابگویی گریخته و موقعیت برتر خود را در انتخابات حفظ کنند.


 مدل آماری پیش بینی های انتخاباتی بر اساس نظرسنجی ها

ویلودیل            ریچموندهیل


A STRATEGIC VOTE IN YOUR RIDING IS A VOTE FOR

www.votewell.ca

رای استراتژیک


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 26/05/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca