Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


پنجشنبه  ۲۳ جون ۲۰۲۲

ویلودیل رای دهید (۱)

مهمتر از اینکه چه کسی انتخاب میگردد، مشارکت اکثریتی است.

لابد شما هم از خود میپرسید که در رابطه با کدام انتخابات میگویم. و اگر در جواب بشنوید که در رابطه با انتخابات شورای شهر تورنتو که قرار است روز دوشنبه ۲۴ اکتبر برگزار گردد مینویسم، حتمن تعجب میکنید و میپرسید که چرا به این زودی و چهار ماه قبل از آن؟ چه رسد که بخواهیم فعالیت های انتخاباتی را از هم اکنون آغاز کنیم.

عادت کرده ایم و بر این باوریم و حق هم داریم، که مشکل میتوان توجه افراد را به موردی که مدت زیادی به آن باقی مانده است جلب نمود. بخصوص که با گذشت زمان، به دلایل مختلف و متعدد، مردم به انتخابات کمتر توجه و برای رای خود ارزش کمتری قائل هستند. خاصه اینکه اگر انتخابات شورای شهر مطرح باشد.

در انتخابات استانی و فدرال احزابی در میان میباشند که سابقه طولانی داشته و اکثر مردم با آن آشنایی دارند. احزاب از توان و کمک های مالی مردم و دولت برخوردار هستند. در نتیجه در زمان کوتاهی میتوانند کاندیدا های خود را معرفی و مردم را به سوی انتخابات بسیج نمایند. با وصف این شاهد هستیم که میزان مشارکت رو به نزول است.

انتخابات شورای شهر غیر حزبی بوده و هر کاندیدا بصورت مستقل و منفرد عمل مینماید. از این رو ثبت نام کاندیدا ها ساده تر و در وضعیت کنونی حدود پنج ماه قبل از انتخابات آغاز میگردد. امسال، ثبت نام کاندیدا ها در روز دوشنبه دوم می آغاز و تا تاریخ جمعه ۱۹ آگوست ادامه خواهد داشت. انتخابات زودهنگام از تاریخ جمعه ۷ اکتبر آغاز و به مدت یک هفته تا روز جمعه ۱۴ اکتبر بطول خواهد کشید، و انتخابات نهایی در روز دوشنبه ۲۴ اکتبر خواهد بود. سه روز بعد از انتخابات تا تاریخ پنجشنبه ۲۷ اکتبر کلیه تابلو های انتخاباتی میبایست جمع شده باشند.

تا پایان دوره چهار ساله ۲۰۱۴ در تورنتو دارای یک شهردار و ۴۴ نماینده شورای شهر بودیم. در این دوره ثبت نام کاندیدا ها از ماه ژانویه، یعنی ده ماه قبل از انتخابات آغاز شده بود. یکی از کاندیدا ها در این دوره فقط با ۱۸% آرای حوزه انتخاباتی خود، که پایین ترین میزان در تاریخ کانادا بود موفق گردید که به شورای شهر بپیوندد.

داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، یکماه بعد از موفقیتش در انتخابات ماه جون ۲۰۱۸، تعداد مناطق انتخاباتی تورنتو را از ۴۴ به ۲۵ تقلیل و آنرا همانند تقسیم بندی های جغرافیایی حوزه های انتخاباتی استانی و فدرال نمود. در نتیجه مناطق ۲۳ و ۲۴ ویلودیل به یک منطقه ۱۸ با جمعیت حدود  118801 و تعداد 75841 رای دهنده مبدل گردید.

در انتخابات ۲۰۱۴، در منطقه ۲۳ ویلودیل، جان فیلیون با ۱۴۱۲۸ رای معادل ۵۵.۴۹٪ آراء، و دیوید شاینر در منطقه ۲۴ ویلودیل  با ۵۵.۱۷٪ آراء، معادل ۱۰۷۱۶ به شورای شهر راه یافتند. دیوید موسوی در رقابت با جان فیلیون موفق گردید با ۷۹۵۱ معادل ۳۱٪ آراء رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. در این دوره جان توری با ۴۰٪ آراء موفق گردید رقیب خود داگ فورد را با ۳۳٪ آراء شکست داده و در جایگاه شهردار تورنتو قرار بگیرد. ۵۵٪ افراد حائز شرایط در انتخابت آن سال شرکت داشتند.

در انتخابات دوره گذشته در سال ۲۰۱۸ جان فیلیون با ۸۱۰۴ رای معادل ۳۱٪ آراء موفق گردید جایگاه خود را به عنوان نماینده ویلودیل در شورای شهر حفظ کند. در این دوره ۱۸ کاندیدا حضور داشته که پنج نفر آنها، دیوید موسوی ۱۵۹۶ رای رتبه چهارم، سام معینی ۱۲۸۹ رای رتبه هفتم، سامان طبسی نژاد ۱۱۸۹ رای رتبه هشتم، فرح اصلانی ۱۸۷ رای رتبه سیزدهم، و حمید شاکری ۱۲۲ رای رتبه پانزدهم، ایرانی تبار بودند.

در دوره کنونی تا امروز سه کاندیدا ثبت نام نموده اند. مایکل سوسدوو، اولین کاندیدا میباشد که در در تاریخ دوم می، لیلی چنگ، در روز ۱۳ جون و مارکوس اوبرایان فهر در تاریخ  ۱۴ جون بعد از اعلام کناره گیری و بازنشستگی جان فیلیون ثبت نام نموده اند.

آنچه مرا برانگیخت که امسال نه تنها چندین ماه قبل از انتخابات سعی نمایم توجه کامیونیتی را به آن جلب نمایم، بلکه نحوه برخورد خود را با این انتخابات تغییر دهم، شرایط خاص ویلودیل در این انتخابات است. به جرات از هم اکنون میتوان گفت که تعداد کمتری کاندیدا در این منطقه خواهیم داشت، چون با کناره گیری جان فیلیون بعد از چهل سال حضور در دنیای سیاست و خدمت به مردم، امسال رقابت اصلی میان لیلی چنگ و مارکوس فهر خواهد بود. این دو در انتخابات قبلی هر کدام در یکی از دو منطقه ویلودیل کاندیدا شده و هر دو مورد حمایت جان فیلیون قرار گرفته بودند، که اولین بار در آن دوره اعلام کناره گیری کرده بود. ولی به علت تغییرات در تعداد حوزه ها و دلایل دیگر، جان فیلیون نظر خود را تغییر داد. در نتیجه مارکوس فهر از انتخابات کناره گیری کرده و به حمایت از جان فیلیون پرداخت، ولی لیلی چنگ همچنان رقابت خود را در انتخابات ادامه و موفق گردید با ۵۱۴۹ رای معادل حدود ۲۰٪ آراء در مقام دوم قرار بگیرد.

قصد دارم که با حمایت از همه کاندیدا ها، خود در کمپینی در جهت افزایش مشارکت اهالی ویلودیل فعالیت نمایم. یکی از دلایل کم رنگ تر شدن حضور مردم در انتخابات، بخصوص در انتخابات شورای شهر و منطقه ویلودیل، نواقص نحوه رای گیری و تصویر منفی در اذهان عمومی نسبت به سیاست، سیاست مداران، و حتی نمایندگان شورای شهر که غیر سیاسی میباشند است.

در این دوره که کم و بیش میتوان اطمینان خاطر داشت که در ویلودیل، با اینکه دو کاندیدای اصلی شاید از نظر تجربه و خصوصیات بسیار متفاوتند، ولی در صلاحیت و شایستگی آنها شک و تردیدی نیست. از این نظر چه بهتر که توجه خود را به انتخابات و افزایش مشارکت معطوف داشت که حاصل آن راهیابی فردی به شورای شهر است که بعد از انتخابات نیز از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود. بخصوص که هر دو کاندیدا جوان و هیچکدام سابقه نمایندگی در شورای شهر را نداشته اند. در وضعیت کنونی نابهنجار ویلودیل که با بیشترین ساخت و ساز ها مواجه هستیم، نمایندگان نمیتوانند بدون پشتیبانی فعال مردم از منافع آنها در مقابل بساز و بفروش ها حمایت کنند.

از اینرو قصد دارم که توجه خود و دیگران را تا روز انتخابات به این مورد متمرکز و مقالات هفتگی ام را به آن اختصاص دهم. همزمان سایت، صفحه فیسبوکی و حساب توییتری را تحت عنوان ویلودیل رای دهید! را تدارک دیده و این آغازگر کمپینی میباشد که حتی بعد از انتخابات و تا انتخابات های بعدی ادامه خواهد داشت.

نه تنها نحوه انتخابات، رای گیری، تشکلات سیاسی، و دموکراسی نیاز به بازبینی دارند، بلکه باید دریابیم که تا زمانیکه نگرش ما نسبت به محله و مردمانی که در همسایگی خود داریم تغییر نکند نمیتوان تغییر و تحولاتی را که خواهانیم شاهد باشیم. نقش و وظیفه شهروندی ما با انداختن رای در صندوق پایان نمیبابد، باید بدانیم که نمایندگان، بدون حمایت روزمره ما توان مقابله با سودجویانی که از ضعف های ساختاری جامعه در جهت منافع حداکثری خود سوء استفاده میکنند را ندارند.

آنچه جان فیلیون در خبرنامه آپریل خود به قلم میاورد فقط محدود به ضعف های شورای شهر و جانبداری ناحق دادگاه های انتصابی استانی از بساز و بفروش ها نیست. در سخنان جان فیلیون پیام نهفته ای وجود دارد که از نواقص قوانین، ضعف های نظام، و خطراتی که دموکراسی را تهدید میکنند میگوید.


 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 28/06/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca