Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

مدیریت چریکی

پنجشنبه  ۲۸ جولای ۲۰۲۲
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمس


در دنیایی زندگی میکنیم که پنهان سازی روز بروز مشکل تر میشود. تکنولوژی ارتباطات آرام آرام در حال تغییر نحوه نگرش جامعه به آنچه خصوصی و یا عمومی تلقی میشوند است.

گرچه قوانین بطور کلی و آنهایی که در پذیریش تغییراتُ، تطابق خود با الزامات روز مشکل دارند و یا فطرتن مخفی کار میباشند و یا چیزی برای پنهان سازی دارند، به کندی و با تاخیر پیش رفته و موانعی را برای دیگران بوجود میاورند.

از روز اول تاسیس، عدم قانونمندی و شفافیت در کنگره ایرانیان حاکم بوده است. ولی از زمان در اختیار گرفتن این نهاد توسط همسویان با منافع جمهوری اسلامی، بخصوص در دو سال اخیر که کنگره سراسری شده است، خطوط قرمزی باقی نمانده که به آنهم تعرض نشده باشد.

حاصل آن کناره گیری حداکثری فعالان اجتماعی است که شرایط را برای فاصله گیری متعرضین، از قوانین و اصول اخلاقی، مهیاتر میسازد. چه بسا بسیاری از آنهاییکه میدان را خالی کرده اند به این نتیجه رسیده اند که برای یک نادان، بلایی بد تر از نادانی نیست.

هر چقدر هم بی محتوا و با تاخیر های چند ماهه، خبرنامه ها و صورتجلسات ضعف ها و نواقص و کجروی ها را بیشتر آشکار میسازند.

با فاصله ۷ ماه از  آخرین خبرنامه،  خبرنامه ماه جون در ۱۰ جولای ۲۰۲۲ منتشر گردید.

۹ صفحه اول این خبرنامه ۲۰ صفحه ای را گزارش سالیانه رئیس در مجمع عمومی، نتایج انتخابات ۲۰۲۲، بیانیه کنگره در رابطه با اشاره نادرست وزارت خارجه کانادا به خلیج فارس، و بیانیه در رابطه با دومین سالگرد فاجعه پرواز ۷۵۲ که همگی در ماه  ژانویه اتفاق افتاده اند تشکیل میدهد.

سه صفحه آخر این خبرنامه را عکس، سه صفحه دیگر آنرا تعریف و تمجید رضا نامداری از کیهان رضوی و یونس زنگی آبادی که هر دو از اعضای مستعفی هییت مدیره میباشند تشکیل میدهند. واقعن که دیدنیست و باید دید تا باور کرد و از خود پرسید در شرایطی که فعالیت ها در کنگره به حداقل خود رسیده اند، چه اجباری در نشر کارنامه ۶ ماهه از طریق خبرنامه است؟

جالب توجه اینکه کلیه خبرنامه ها با این توضیح همراه هستند که " این نشـریه توسـط روابط عمومـی کنگره ایرانیـان کانـادا و زیرنظر شـورای سـردبیری منتشـر میشود"، در صورتیکه کمیته روابط عمومی در مارچ امسال به سرپرستی رضا نامداری آغاز به فعالیت میکند. و معلوم نیست که شورای سر دبیری از چه کسانی تشکیل شده است.

از سال ۲۰۱۶ کنگره در انحصار همسویان تحت مدیریت انفرادی بیژن احمدی قرار گرفت که در سال ۲۰۱۹ در جریان پرونده چهار شاکی علیه هییت مدیره  مجبور به استعفاء گردید. بعد از سراسری شدن این نهاد  و تشکیل اولین هییت مدیره از شهرهای مختلف در دسامبر۲۰۲۰، مدیریت به صورت چریکی درآمده است. هر عضو هییت مدیره بنا به تمایلات و توانایی های شخصی فعالیتی را أغاز میکند و از آنجاییکه کلیه اعضاء همسو و همصدا میباشند مخالفتی بوجود نیامده و در هر شرایط و با هر نتایجی از تعریف و تمجید اعضای دیگر هییت مدیره بهره میگیرد. نمونه آن قلم فرسایی رضا نامداری در وصف یونس زنگی آبادی و کیهان رضوی است که زمانیکه در کنار شرح واقعیات بهرام جلایر قرار میگیرند، باعث شرمساری میباشند.

البته در قیاس با دیگر اعضای هییت مدیره، کیهان رضوی کارایی بیشتری داشته و خبر نامه ها از برکت همت ایشان بوده و خبرنامه اخیر با آنچه ایشان تهیه میکرد بسیار متفاوت است. در اینکه کیهان رضوی کمیته بازنگری اساسنامه را چگونه راه اندازی و خودسرانه مدیریت کرده، یکسال فعالیت سی داوطلب منتخبش چه بوده، و چگونه به حاشا کردن تبعیض و تعرض هایش میپردازد، به اندازه کافی گفته و نوشته ام که نیاز به تکرار نیست.

احمد احساندار، دبیر کنگره، ضوابط پیوستن و تجدید عضویت را بدون مطرح کردن در جلسات هییت مدیره، بنا به تشخیص خود  وضع و به اجرا در میاورد. و هر جا که لازم بداند استثناء قائل میشود. در سایت کنگره آمده است که فقط از طریق روش توضیح داده شده میتوان به کنگره پیوست و یا تمدید عضویت کرد. در صورتیکه احمد احساندار در کامنت های خود در فوروم کنگره هر جا که لازم بداند علنن آنرا نفی کرده و بعد از مدتی هم آن کامنت ها نیز حذف میگردند.

دانیل باقر سروستانی فعالیت های شخصی در رابطه با بومیان کانادا را در کنگره به ارمغان میاورد و در پی تقاضای بودجه برای آنهاست.

محمد وحیدی راد که بعد از استعفای یونس زنگی آبادی به هییت مدیره پیوسته است، سمینار هایی را به تشخیص خود برگزار میکند.

کنگره آنچنان درسردرگمی و خاموشی به سر میبرد که هر طرحی از همفکران با آغوش باز مورد استقبال قرار میگیرد و نه تنها با محدودیتی روبرو نمیگردند بلکه برای بانی آن اعتبار و قدرت بوجود میاورند. رضا نامداری که فعلن فعالترین عضو هییت مدیره میباشد، آخرین خبرنامه را با دو مقاله از خود منتشر میکند. در فوروم کنگره قلع و قمع میکند. هر گونه اعتراضی را سانسور و مولفش را حذف میکند. و اگر در صفحات دیگر از ایشان انتقاد شود برای انتقام جوئی به حذف مطالب گذشته آن فرد در فوروم میپردازد. هیچگونه اعتراضی به هییت مدیره نیز جوابی دریافت نمیکند.

آنچه مرا برانگیخت تا به چنین نوشتاری بپردازم، اعتراض من به سوء استفاده از صفحه توییت کنگره در جهت نشر مطالب نایاک، صلح و دیپلماسی، و آی سی ژورنال توسط رضا نامداری است، که سانسور مطالب و حذف خودم از فوروم کنگره را به همراه داشت.

در جهت مستند سازی و ثبت در تاریخچه کنگره، تحت عنوان " خوش خدمتی رضا نامداری به بیژن احمدی تحت پوشش کنگره ایرانیان"، به جمع آوری مطالب به اشتراک گذاشته پرداخته ام. در سه ماه اخیر حدود ۶۰ مطلب در رابطه با بیژن احمدی، آی سی ژورنال، و صلح و دیپلماسی که هر دو نهاد به ایشان تعلق دارند، در صفحه توییت کنگره منتشر شده اند. البته مطمئن نیستم که بیژن احمدی به این حرکت تمایلی داشته باشد. زیرا هم ایشان و هم یونس زنگی آبادی که اخیرن از هییت مدیره استعفاء داده و در صلح و دیپلماسی با هم همکاری میکنند، بالاخره بعد از چند سال دریافته اند که با فاصله گیری از کنگره و کامیونیتی بهتر میتوانند به فعالیت های لابیگرانه خود بپردازند. بدون آنکه افرادی همچون من زمانی که به کنگره مربوط میگردد به افشا گری آنها بپردازم.

به عکس مازیار شیبانیفر که در استخدام بیژن احمدی میباشد و ایشان هم در مرحله ای سعی نمود از امکانات کنگره در جهت نشر مطالب آی سی ژورنال بهره بگیرد، به نظر میاید که این رضا نامداری است که سعی میکند با خوش خدمتی به گونه ای به شبکه آنها متصل گردد.

قابل توجه و سئوال برانگیز اینست که چرا هییت مدیره کنگره اجازه میدهد که تحت پوشش این نهاد و به نام ایرانیان کانادا، چنین عملیاتی صورت بگیرند. بخصوص که با حضور محسن خانیکی یکی از دستاندرکاران آی سی ژورنال در هییت مدیره مشکل تداخل منافع نیز پیش میاید. قابل ذکر اینکه که نام ایشان و بیژن احمدی به عنوان بنیانگذاران و مدیران از سایت این رسانه حذف شده اند، که این خود قابل تعمق است.

در پایان باید متذکر گردم که در درجه اول سعی مینمایم مشکلات را با هییت مدیره در میان گذاشته و راه حلی برای آنها پیدا کنم. متاسفانه زمانی که به اعتراضات پاسخ داده نمیشود راهی جز مطرح کردن آنها در رسانه ها باقی نمیماند. در تماس آخرم با هییت مدیره حتی طرح پیشنهادی برای حل مشکل پیوستن و تمدید عضویت را ارائه داده ام، اما.....

 


طرح پیشنهادی برای حل مشکل پیوستن و تمدید عضویت:

از آنجهت که فراگیری و افزایش تعداد اعضا برای کنگره ایرانیان جنبه حیاتی دارد، حداکثر تسهیلات برای تمدید عضویت و پیوستن به این نهاد در نظر گرفته شده اند.

1- روش ترجیحی

از طریق سایت کنگره میتوانید با پر کردن یک فرم و پرداخت حق عضویت از طریق کارت اعتباری به نام خود میتوان به کنگره پیوست و یا تمدید عضویت کرد.

این امکان وجود دارد که دبیر کنگره با ادای توضیحات از شما بخواهد که فتوکپی کارت شناسایی خود را برای ایشان ارسال دارید.

2- حضوری

در صورت عدم تمایل به استفاده از روش آنلاین، یا عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، و یا عدم تمایل به ارسال فتوکپی کارت شناسایی، میتوانید با دبیر کنگره تماس گرفته و تقاضا دیدار حضوری با یکی از اعضای هییت مدیره و یا معتمدین  ساکن در شهر خود را نمایید. در این دیدار لازم است که حق عضویت خود را بصورت نقدی پرداخت نموده و اصل کارت شناسایی خود را اراِئه نمایید.

3- استثنایی

اگر دو روش فوق وضعیت شما را شامل نمیشود، لطفن با دبیر کنگره تماس گرفته تا هم مشکل خاص شما برطرف گردد و هم در این رابطه تغییراتی در ضوابط بوجود آید.

برای تکمیل و بهبود این طرح پیشنهادی نظرات خود را به اشتراک بگذارید
info@ICCMA.ca


ضوابط تمدید عضویت و پیوستن به کنگره برگرفته از سایت کنگره ایرانیان

BECOME A MEMBER OF THE ICC

USE THIS ONLINE FORM TO REGISTER FOR MEMBERSHIP OR RENEW YOUR MEMBERSHIP. 

ICC members are the backbone of the organization. The most important step for anyone who is interested to get involved in the ICC is to sign up for the annual membership. Using this simple online form you can sign up for ICC membership. The annual fee for regular members (18 and older) is $20*. Once you fill out the form and pay the membership due you will receive a confirmation email including receipt of your payment. After submitting the membership form to verify your identity you might be asked by the Board Secretary for your valid government issued photo ID. Your annual membership has to be renewed in 12 months from the date of registration.  

If you encounter any difficulty with the online form, please email us at  Secretary@iccongress.ca

Important Notes:

- Every person must register and pay her/his membership fee. Do not fill out this online membership registration form for someone else.  

Pre-paid credit cards cannot be used for membership payment. 

- The ICC does not accept membership
registration through any other method.


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 28/07/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca