Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

سختی های عدم جانبداری در عالم تفرقه و دو پارگی

پنجشنبه  ۴ آگوست ۲۰۲۲
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمس


یکی از ارکان دموکراسی، انتخابات است و در معدود مواردی که برابری بصورت کامل رعایت میگردد، حق انتخاب و رای دادن است. با گذشت زمان هر روز بر تعداد افرادی که آگاهانه و بصورت اختیاری از این برابری و حقوق بهره نمیگیرند افزایش مییابد. متاسفانه آنهاییکه بیشترین ناعدالتی های اجتماعی را متحمل میشوند، اهمیت مشارکت در انتخابات را نادیده گرفته و به آن بی اعتنا میباشند.

تا جاییکه به یاد دارم در اکثر انتخابات بصورت فعال شرکت داشته ام. از آنجاکه سعی میکنم در جریان آنچه پیرامون من رخ میدهد قرار داشته باشم، در زمان انتخابات با مشکل خاصی مواجه نبوده و تا جای امکان از کاندیداهای منتخب خود حمایت کرده ام.

با گذشت زمان در کشورهای دموکراتیک، نقش ایدئولوژی ها کمرنگ تر شده و آنچه باعث بوجود آمدن احزاب شده بود، دلایل وجودی خود را در حال از دست دادن است.

من بر این باورم که دوره احزاب به پایان رسیده و در حال گذر به دوره حقوق بشر هستیم که تقسیم بندی بر آنچه ما را از یکدیگر متفاوت میسازد، لغو و توجه بیشتری به وجه مشترکات متمرکز میگردند.

برای اولین بار در زندگی، نه تنها از نظر ذهنی و بر پایه منطق و استدلال، بلکه بر پایه آنچه من آنرا فراذهنی مینامم، قصد دارم که در انتخابات شورای شهر تورنتو که قرار است در ۲۴ اکتبر برگزار گردد و از هم اکنون کمپینهای انتخاباتی آن آغاز شده است، فراجناحی و غیر جانبدارانه فعالیت و مشارکت نمایم.

کناره گیری جان فیلیون بعد از چند دهه و حضور دو کاندیدای تازه نفس که هر دو از قابلیت های بالایی برخوردار هستند، کار را برای من راحت تر کرده اند. مطمئن هستم که هر دوی آنها کاردانی و شایستگی نمایندگی ویلودیل را داشته و هر کدام که به شورای شهر راه یابد، تعهد و وظیفه خود را نسبت به اهالی این منطقه بخوبی انجام خواهد داد.

از طرفی هم، با اطمینان به اینکه آن کس که نمایندگی ویلودیل را به عهده خواهد گرفت، مورد تایید تعداد بیشتری از ساکنین ویلودیل است و نگرانی من از اینکه چه کسی موفق خواهد شد، از میان می رود.

از اینرو، عدم جانبداری، این امکان را برای من بوجود میاورد که اولن، در جهت بالابردن مشارکت مردم فعالیت نمایم، و دوم اینکه بیطرفی، باعث جلب اعتماد تعداد بیشتری از افراد خواهد شد.

اما حقیقت چیز دیگری است، عدم جانبداری، به مراتب، از جهت گیری مشکل تر است. عدم جانبداری اجازه نمیدهد آنطور که ماهیت من است، شفافیت را رعایت کنم، رک باشم، به شرح وقایع بپردازم، اطلاع رسانی نمایم، آموزش دهم و بیاموزم، و در جهت بهبودی شرایط، تلاش نمایم، بدون آنکه هواداران را بیازارم و یا اینکه مورد اتهام و انتقاد همه جناح ها قرار گیرم.

بخصوص من که حدود ده سال است که هر هفته مقاله ای در شرح وقایعی که پیرامونم رخ میدهند منتشر میسازم. به بررسی و تحلیل رویداد ها میپردازم  و ناخواسته در مسیری قرار گرفته ام که مبدل به چشم و گوشی برای جامعه شده ام. به آنهم اکتفا نکرده و درجهت مبارزه با بی عدالت های اجتماعی، عدم قانونمندی، تبعیض و تعرض، مادام جهت گیری و مبارزه کرده ام. تا جاییکه برای خاموش کردن صدایم، عده ای در پی تشکیل پرونده علیه من در مراجع قضایی و تحمیل هزینه های سنگین شده اند. 

  شخصن، هیچ مشکلی ندارم از اینکه بدون آنکه بخواهم از کسی جانبداری کنم، وقایع را آنطور که هست، بر زبان بیاورم. ولی متاسفانه جامعه، آنقدر شرطی شده است که دیگر باور ندارد میتوان نقد کرد، بدون آنکه مخالفتی با کسی داشت و یا اینکه تعریف و تمجید نمود، بدون آنکه رابطه، دوستی و منافعی در میان باشد.

جدیدن وبسایت، توییتر و فیسبوک "ویلودیل رای دهید" را راه اندازی کرده ام تا نه تنها پیگیر انتخابات شورای شهر را که در پیش رو داریم باشم، بلکه به انتخابات آینده در ویلودیل هم بپردازم. تا به این ترتیب، اطلاعات مربوط به آن، بخصوص اطلاعات کاندیداها را جمع آوری کرده و در دسترس رای دهندگان قرار دهم.

من با اینکار سعی دارم به آنها کمک کنم که با شناخت بیشتری در انتخابات شرکت کنند. بخصوص توجه به سیاست را برای آن گروه که علاقه ای به آن نشان نمیدهند، راحت تر سازم. فکر میکنم از این طریق، به هدفم که همانا افزایش مشارکت توده هاست نزدیک تر شوم.

زمانی که مردم آگاه میگردند که در راه اندازی کمپین هر دو کاندیدا، لیلی چنگ و مارکوس فهر شرکت کرده ام، بیشترکنجکاو میشوند که در باره آنها بدانند. چنین به نظر میاید که مردم به مقایسه کردن، بیشتر علاقه نشان میدهند. جهت مثال، به شرح این دو گردهمایی میپردازم تا منظورم را بهتر مطرح کرده باشم.

در گردهمایی مارکوس، حدود ۷۰ الی ۱۰۰ نفر شرکت کرده بودند. محل برگزاری در داخل سالن یک پاپ بود که امکان حضور اطفال وخردسالان در آن نبود. متوسط سن بالا، و حضور اقلیت های نژادی، کمتر محسوس بود. اکثر افراد درجای خود نشسته و محل برگزاری، این امکان را نمیداد که مردم حرکت کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

در گردهمایی لیلی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر شرکت داشتند. متوسط سن، میانسال، تنوع نژادی بسیار محسوس و بعضی از افراد بصورت خانوادگی به همراه کودکان، اطفال و جوانان در آن شرکت داشتند. از آنجهت که گردهمایی در خارج از رستوران، در پاسیویی که از پیاده رو وسیعی برخوردار بود برگزار می گردید، امکان جابجا شدن، گفتگو و ایجاد ارتباط میان اهالی محل مهیا بود.

همانطور که در یکی از مقالات گذشته خود، "دیدار با نماینده آینده شورای شهر ویلودیل" مطرح و با مارکوس نیز درمیان گذاشته ام، حضور ایشان در سوشیال مدیا کمرنگ است. به همین جهت، موفق نشدم که به ویدئوی سخنرانی ایشان در جلسه راه اندازی کمپین دسترسی یابم. در صورتیکه به سادگی میتوان به عکس های گردهمایی لیلی چنگ و ویدئوی سخنرانی ایشان دسترسی داشت که من نیز آنرا در چندین صفحه در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشتم.

برداشت خواننده و حامیان کاندیداها هر چه باشد، هدف من، اطلاع رسانی، مطرح کردن نکات مثبت و منفی جهت آموزش جمعی و رفع نواقص، و بخصوص جلب توجه و علاقه تعداد بیشتری از افراد جهت مشارکت است. میدانم تا زمانیکه اعتماد حاکم نشود و با روش تفکر، نگرش و عملکرد من شناخت کافی وجود نداشته باشد، دست یابی به اهدافم، امکان پذیر نخواهد بود.

از آنجا که برای آزادی، بخصوص آزادی بیان، صراحت، شفافیت و صداقت، ارزش والایی قائلم، می پذیرم که مورد شک و تردید و یا اتهام هم قرار بگیرم، ولی از اصول خود دور نگردم. مطمئن هستم که در این میان، افرادی وجود دارند که با من هم عقیده بوده و مایل هستند که در این مسیر، با من همسفر باشند. از این جهت، از فرصت استفاده نموده و از آنها دعوت به مشارکت مینمایم تابه من بپیوندند.

هر چقدر هم تکرار شود، باز هم کافی نیست تا بیشتر به اهمیت بعضی از نکات کلیدی پی ببریم:
- مهمتر از اینکه چه کسی انتخاب میشود، انتخابات است که مشارکت اکثریتی را میطلبد.
- انتخابات، یکی از ارکان دموکراسی است. تضعیف و نادیده گرفتن یکی، تضعیف و نادیده گرفتن دیگری است.
- دوره نسبتن طولانی کمپین های انتخاباتی شورای شهر، بهترین فرصت برای بوجود آوردن آگاهی جمعی، نسبت به وظایف و تعهدات شهروندی است.
- وظیفه و تعهد شهروندی، با انداختن رای در صندوق به پایان نمیرسد. تداوم حمایت از نمایندگان منتخب، الزامی بوده که با حمایت از کاندیداها در زمان انتخابات آغاز می شود.


ترجمه مقالات به زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 04/08/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca