Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

وارد صحنه شدن کاندیدای سوم

پنجشنبه  ۱۸ آگوست ۲۰۲۲
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمس


 

با پیوستن دانیل لی به انتخابات شورای شهر و اعلام نامزدی از ویلودیل، پویایی و تحرک در رقابت و کمپین های انتخاباتی، تغییر  کرد. دانیل لی در دو انتخابات اخیر فدرال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ از حزب کانسرواتیو در رقابت با علی احساسی از حزب لیبرال بود، که در انتخابات اولی ۱۶۴۵۲ رای و در دومی ۱۳۹۱۶ رای را به خود اختصاص داده و ناموفق باقیماند.

دانیل لی، به حرفه داروسازی مشغول بوده و دارای چند داروخانه میباشد. از اعضای فعال انجمن محلی بی ویو/کامر است و تا قبل از اعلام نامزدی اش در انتخابات امسال، سرپرستی یکی از بخش های این انجمن را به عهده داشته است.

دانیل لی، از مخالفین پروژه ۱۷۵ کامر در رابطه با ۵۹ واحد مسکونی پیش ساخته برای بی خانمان ها است که ساختن آن، از زمستان گذشته به تاخیر افتاده است.

این اولین باری است که من تلاش می کنم تا نه تنها در فقط انتخابات شورای شهر که در پیش رو داریم، بلکه در انتخابات بعدی و حتی در دیگر فعالیت های اجتماعی خود، بیطرفانه عمل نمایم.

بیطرفی، برای من پدیده جدیدی است که اخیرن رشد و نیاز آنرا از درون، در فلسفه، جهانبینی، پندار، گفتار و کردار خود مشاهده مینمایم.

با گسترش جهانی شدن سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جابجایی و نحوه زندگی مردم، نیاز به تغییر در نحوه نگرش ما هم به خوبی احساس میشود. تغییرات اقلیمی، یکی از پدیده های مهم در این روند میباشد که برای برخورد با آن، میبایست بصورت جمعی عمل نمود. فقر، بیعدالتی و نابرابری پدیده های دیگری هستند که با جهانی شدن آنها، حتی تعاریف و برداشت ما از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، نیاز به بازنگری دارند.

با نگاهی به تصویر ۲۵ عضو شورای شهر فعلی، و مشاهده نابرابری حضور زنان و اقلیت های نٰژادی، میتوان نابرابری و بیعدالتی های عمیقتری را تصور نمود.

قصد دارم که در این نوشتار، بصورت مختصر به بعضی از کمبودها در دموکراسی حاکم، اشاره نمایم. از طرفی هم با مطرح کردن این نکات بصورت مستقیم با کاندیداها، مایلم از نظرات آنها در این رابطه آگاهی بیابم تا فراتر از موارد همیشگی که توجه رای دهندگان را به خود جلب میکند، عوامل دیگری را نیز در تصمیم گیری ها دخالت دهم.

مدت حضور
محدودیت زمانی برای حضور در شورای شهر برای نمایندگان و شهردار وجود ندارد. به همین دلیل، اکثر نمایندگان، چندین دوره تا زمان بازنشستگی، کناره گیری اختیاری و یا فوت، در سمت خود باقی میمانند. یکی از نمونه های آن، جان فیلیون است که برای
چند دهه نمایندگی ویلودیل را به عهده داشته است.

این پدیده به دلایل مختلف، نه تنها باعث می شود که نابرابری بوجود آید، بلکه مفهوم انتخاباتی که هر چهار سال برگزار میگردد را زیر سئوال میبرد. آیا لازم نیست که در این رابطه، تغییراتی بوجود آمده و برای آن، محدودیت زمانی هم قائل گردیم؟

نابرابری جنسیتی و نژادی
به نظر، ناممکن میاید که از طریق قوانین، بتوان نابرابری های جنسیتی و نژادی در تشکل اعضای شورای شهر را برطرف کرد. نادیده گرفتن آن نیز کار صحیحی نیست. راه حل چیست؟ مطمئنن با مشارکت مردم در انتخابات، و در نظر گرفتن این عوامل در تصمیم گیری ها، شاید بتوان هر چند اندک، به بهبود وضعیت کنونی پرداخت. 

متعدد بودن کاندیداها
در انتخابات گذشته، ۱۸ کاندیدا در ویلودیل با یکدیگر در رقابت بودند که در مجموع، موفق شدند حدود ۱۸ هزار رای را به دستآورند (۶۹٪). جان فیلیون با حدود ۸۱۰۰ رای، در این انتخابات پیروز گردید (۳۱٪). با در نظر داشتن تعداد پایین آرای تعداد قابل توجهی از کاندیداها، میتوان این سئوال را مطرح کرد که آیا حضور کاندیداهای بیشتر،می تواند در میزان مشارکت افراد، تاثیرگذار باشد؟ آیا واقعن تعداد بیشتر کاندیداها، نشان از باروری دموکراسی است؟ و یا اینکه ناآگاهانه لطمه زدن به آن است؟ بخصوص اینکه بعضی از کاندیداها، بصورت جدی با انتخابات برخورد نمیکنند.

استراتژی انتخاباتی
تغییرات اساسی در خیابان یانگ، بخصوص اختصاص دادن دو خط ویژه به دوچرخه سواران، پروژه ۱۷۵ کامر در رابطه با بی خانمان ها، و مبدل کردن موقت هتل نووتل به محل اسکان پناهجویان، مواردی هستند که باعث شده اندتا گفتگوهای داغی هم در سوشیال مدیا به وجود بیاید.

از آنجاکه سه کاندیدای فعلی به صورت سیستماتیک با این طرح ها موافقت و یا مخالفت میکنند، این سئوال پیش میاید که آیا جهتگیری آنها بنا به خواسته های اهالی محل و تمایلات شخصی است و یا آنکه فقط از نظر استراتژیکی، برای کسب آرای بیشتر می باشد؟

روش انتخاباتی
روش انتخاباتی فعلی که بر پایه تعداد آرای بیشتر است، عاملی در تشدید دوپارگی در منطقه است. در صورتیکه اگر رای دهندگان میتوانستند تمایلات خود به کاندیداها را رتبه بندی نمایند، هم تعداد بیشتری از آراء در انتخاب نماینده تاثیر گذار میبود و هم اینکه کاندیداها بیشتر تلاش میکردند که نظر مساعد اکثریت افراد را به خود جلب نمایند. بخصوص که امسال، عواملی همچون جنسیت، نژاد، حمایت های چهره های شناخته شده، که ربطی به خط مشی و برنامه های اجرایی شهرداری ندارند، میتوانند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.

خصوصیات اصلی
هر کدام از سه کاندیدای امسال، از خصوصیاتی همچون: دانش، سیاست و توان سازماندهی برخوردار هستند که آنها را از یکدیگر متمایز میسازد.

تفاهم وهمکاری این سه کاندیدا چه قبل و چه بعد از انتخابات، از حالات ایده آلی است که به نظر، بعید و ناممکن می نماید. این را میتوان نشان از ضعف هر سه آنها در جهت حمایت از منافع اهالی منطقه دانست و یا برخاسته از جو و فرهنگ حاکم بر اذهان عمومی که به نظر اکثریت مردم، به نظرعادی مینماید.

اما انتظارات ما از یک نماینده چیست و نکات توانمند هر کدام از آنها تا چه اندازه در تصمیم گیری ما در انتخابات تاثیر می گذارد؟ آیا میبایست به نماینده ای رای دهیم که مانند ما میاندیشد و یا اینکه فردی را برگزینیم که از زمان اعلام کاندیداتوری، نظرات شخصی خود را کنار گذاشته و با گفتار و کردار خود، نشان میدهد که در جهت منافع و خواسته های ما مردم قدم برمیدارد؟

مشورت با اهالی
یکی از عواملی که کاندیداها بر آن تاکید میکنند، نیاز به مشورت با اهالی منطقه است. در وضعیت فعلی، راه و امکان مشورت و نظرخواهی از اهالی منطقه، غیر از تشکیل گردهمایی هایی در این خصوص، کدامند؟ چه تعداد و چه افرادی در این جلسات شرکت خواهند کرد و تا چه اندازه به نظرات آنها توجه میشود؟ آیا نمایندگان، بعد از انتخابات، بیشتر نظرات خود، حامیان و گروه هایی را که به آنها رای داده و نزدیک هستند، به اجرا در نمی آورند؟

قدرت اجرایی یک نماینده
بعضی از کاندیداها متعهد میگردند که بعضی از طرح های تصویب شده را نیز لغو خواهند کرد. قدرت اجرایی یک نماینده در چه حد است؟ آیا نمایندگان شورای شهر در تصمیم گیری طرح هایی همچون مبدل کردن هتل نووتل به اقامتگاه موقت پناهجویان، مشارکت داشته و آیا توان متوقف کردن آنرا دارند؟ در چه سطح حکومتی، طرح ۱۷۵ کامر متوقف گردید؟

آیا افزایش قدرت اجرایی شهردار معادل با تضعیف بیشتر قدرت اجرایی نمایندگان نیست؟

آیا بی توجهی دادگاه های منتصب و دخالت های حکومت استانی در امور شهرداری، بی اعتبار کردن آرای شهروندان نیست؟

قصد دارم که با تماس های مستقیم با کاندیداها نظرات آنها را نسبت به این موارد اصولی جویا شده و از طریق سایت و جدولی که برای این منظور تهیه کرده ام، در اختیار اهالی ویلودیل قرار دهم.

روش پاسخگویی آنها میتواند نشانگر شفافیت، پاسخگویی، صراحت وصداقت آنها باشد که به نظر من از هر عامل دیگری در انتخاب یک نماینده،اهمیت بیشتری دارد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 18/08/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca