Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

دموکراسی که از ما شروع میشود!

پنجشنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمس


دموکراسی که از ما شروع میشود!

زمانیکه به انتخابات مربوط میگردد، بسیاری از ما رای دهندگان و کاندیداها ناپخته عمل میکنیم. بعضی از ما تا روز موعود هم متوجه انتخابات نمیشویم و یا اینکه اهمیتی برای آن قائل نیستیم. بعضی دیگر هم به نامی آشنا در لیست کاندیداها، و یا نامه و فلایر انتخاباتی دریافتی در صندوق پست، و یا به دیداری کوتاه در مقابل درب خانه با کاندیدا و یا داوطلبانی که برای او فعالیت میکنند اکتفا میکنند. و برخی از ما هم یا اصلن به مشارکت در انتخابات باور نداشته و یا اینکه با انداختن رایی در صندوق، وظیفه شهروندی خود را خاتمه یافته میدانیم.

این نوع سیستم دموکراسی که اینچنین با آن برخورد میکنیم، تا چه اندازه رشد میکند، تقویت میگردد و دوام میاورد؟

دموکراسی پدیده جدیدی نیست و از هزاران سال قبل به اقتضای جوامع، شکل های مختلف به خود گرفته و با گذشت زمان رشد کرده است.

منظور این نوشتار، دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم نیست، بلکه آن نوع دموکراسی مد نظر است که از ما و در ما شروع می شود، رشد میکند و از ما شهروندی مسئول نه تنها در قبال قوانین حاکم، بلکه بر پایه اصول و ارزش های انسانی که ما به آن باور داریم، می سازد و خود در ما نهادینه میگردد.

چنین دموکراسی، لازمه بوجود آمدن تغییر و تحولات بنیادین در بشر و در مسیر و روند آدمیت بسوی کمال انسانی است.

با نزدیک شدن به روز نهایی انتخابات، فعالیت های انتخاباتی نیز شدت و سرعت بیشتری به خود میگیرند. کاندیداها یکی بعد از دیگری، ستادهای انتخاباتی را برپا و فعالیت های خود را منسجم میکنند.

از آنجاکه به مدت ۲۵ سال در ویلودیل ساکن و مشغول به کار میباشم، و سالیانی است که در فعالیت های اجتماعی، بخصوص انتخابات مشارکت میکنم، به آنچه که در این منطقه میگذرد، بیشتر علاقه نشان میدهم. کم و بیش آنچه به شرح آن میپردازم در مناطق دیگر نیز در حال صورت گرفتن هستند.

چه خوب میشد که افراد دیگری نیز ما را در جریان آنچه در مناطق آنها صورت میگیرد، میگذاشتند،بخصوص اگر کاندیداهایی ایرانی هم در آن حوزه ها فعالیت داشته باشند تا بخش وسیعتری از کامیونیتی در جریان قرار بگیرند و به فعالیت های انتخاباتی بپیوندند.

به عکس دوره قبل که پنج کاندیدای ایرانی با سیزده کاندیدای دیگر در ویلودیل در رقابت بودند، در این دوره، فقط الهام شهبان حضور دارد که تا امروز، جز نام ایشان در لیست کاندیداها اثر و یا فعالیتی از ایشان دیده نشده است.

شنبه گذشته دانیل لی تحت عنوان "باربکیو پارتی" دفتر کمپین انتخاباتی خود، واقع در شماره ۴۲ خیابان کامر را افتتاح نمود که حدود صد نفر در آن شرکت داشتند. اینبار نیز برای همه حضار که اکثر آنها را داوطلبان کره ای تبار تشکیل میدادند، غذا به اندازه کافی نبود. دانیل لی در سخنرانی کوتاه خود بیشتر بر نیاز به تغییر تاکید داشت، و با اشاره به مالکیت خود بر ده داروخانه، این نکته را در ذهن مخاطب برمیانگیزد که ایشان در درجه اول، یک کارآفرین موفق است تا یک داروساز؟!

مارکوس فهر دفتر انتخاباتی خود در شماره ۴۹۳۶ خیابان یانگ را در روز یکشنبه با حضور حدود صد نفر افتتاح نمود. اینبار نیز جان فیلیون، نماینده کنونی که به مدت چهل سال در شورای شهر فعالیت داشته، با حضور چشمگیر، در جهت بر کرسی نشاندن مارکوس در جایگزینی خود سخت در تلاش بود.

در گفتگوی کوتاهی با جان فیلیون، بدون آنکه ایشان رغبتی به آن گفتگونشان دهد، مدت طولانی حضور یک نماینده در شورای شهر و لطماتی که از این طریق بر دموکراسی وارد میشود را مطرح کردم. ایشان خواسته مردم را به میان کشید، بدون آنکه بخواهد بپذیرد که در شرایط کنونی، کاندیداها از امتیازات برابر در انتخابات برخوردار نیستند.

مشکل اساسی عدم مشارکت مردم در انتخابات را با مارکوس در میان گذاشتم. ایشان اعتقاد دارد که این مشکلی است که میبایست در دراز مدت حل گردد. در اینکه اگر کاندیداها در رفتار رقابتی و مبارزاتی خود نسبت به یکدیگر تغییراتی را بوجود آورند، شاید بتوان در کوتاه مدت به نتایجی رسید، توافق نظر داشته ولی در اینکه اولین قدم را او در این مسیر بردارد، تمایلی از خود نشان نداد.

در مسیر بازگشت، با وین، صنعتگر سالخورده بیخانمانی برخورد کردم، که بسیاری از اهالی ویلودیل حتی اگر با او خوش و بشی نداشتند، دستبند و جاکلیدی و گلوبندهای دست سازش را هم خریداری نکرده باشند، دست کم او را در حال کار دیده اند. متاسفانه وین موافقت نکرد که گفتگو و سخنان بسیار جالب و آموزنده اش را ضبط نمایم، ولی این اجازه را به من داد که از او عکس گرفته و حرف هایمان را بازگو نمایم که در نوشتاری دیگر، بصورت مفصل به شرح آن خواهم پرداخت.

دراینجا به همین اکتفا میکنم که مخالفت او با اسکان بی خانمان ها در  در یک منطقه مسکونی، بدون در نظر گرفتن خصوصیات و شرایط افرادی که قرار است در کنار هم قرار بگیرند را در میان بگذارم.

بعد از ظهر روز یکشنبه، لیلی چنگ کاندیدای دیگر انتخاباتی، ابتکار عمل خود تحت عنوان "دموکراسی خانوادگی"  را به اجرا در آورد. حدود سی الی چهل نفر از اهالی ویلودیل در آن شرکت نمودند و این امکان را برای فرزندان خود بوجود آوردند که آنها نیز حتی اگر حق رای ندارند، بتوانند در مهمترین رویداد یک جامعه دموکراتیک مشارکت کنند. بیاموزند، و آنچه که امروز برای آنها میتواند تفریح و سرگرمی به حساب آید، به پدیده ای مبدل گردد که فردا ثمره های نهادینه شده اش را در رفتار اجتماعی خود لمس نمایند.

از فرصت استفاده نموده و همان سئوال روز قبل از مارکوس را با لیلی نیز مطرح نمودم که آنرا در ویدئویی به اشتراک گذاشته ام.

لیلی نیز براین باور است که کاندیداها با تغییر در رفتار خود با یکدیگر، میتوانند در مشارکت مردم در انتخابات تاثیرگذار باشند. با تاکید بر اینکه که در گذشته و در طول سال، بارها در بر قراری ارتباط دوستانه میان اهالی و فعالان اجتماعی تلاش نموده است، در شرایط کنونی، برای پیشقدم شدن در این ابتکار عمل تمایلی در خود نمیبیند.

در عمل، مشاهده و به اثبات رسیده است که دموکراسی که در کانادا حاکم و با آن آشنایی داریم با تمام نواقص و کمبودهایش، کارایی داشته است. حتی اگر رویدادهای اخیر کانادا و کشورهای دیگر، آنرا به خطر انداخته باشد.

ایکاش به جای اینکه توجه خود را به مشکلات متمرکز کنیم، و از کاندیدایی حمایت کنیم که فقط متعهد به خواسته های شخصی ما باشد، از آنی حمایت می کردیم که منافع جمعی و بلند مدت را در نظر بگیرد.

ایکاش با جابجایی توجه از مسائل، به ارزش ها، به ارزیابی عملکرد گذشته و حال کاندیداها میپرداختیم و به وعده هایی که میتوانند بعد از روز انتخابات برای همیشه وعده باقی بمانند، دل خوش نمیکردیم.

متاسفانه مناظرات انتخاباتی، حالت فرمایشی به خود گرفته و صحنه ای برای مطرح کردن سئوالات و پاسخ های همیشگی و کلیشه ای شده است. ولی در عوض، جلسات گفت و شنید آزاد که میتوان در آن هر سئوالی را با کاندیدا ها مطرح کرد، اگرچه از آنها کمتراستقبال میشود، ولی برای آشنایی با کاندیداها، کارایی بیشتری دارند.

با این امید که مارکوس فهر و دانیل لی نیز مانند لیلی چنگ، اقدام به برگزاری چنین جلسات هفتگی نمایند.

و با امید بیشتر بر اینکه این جلسات بعد از راه یافتن به شورای شهر، همچنان ادامه پیدا کنند.


سخنان لی لی چنگ در رابطه با تعییر برخورد کاندیدا ها با یکدیگر

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 17/09/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca