مجمع عمومی و انتخابات ۲۰۲۳ کنگره ایرانیان

پنجشنبه  16 مارچ ۲۰۲۳
نشریه شهرما (تورنتو) مهدی شمسبعد از چند ماه تاخیر، تاریخ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ۲۰۲۳ کنگره ایرانیان، در روز یکشنبه ۹ آپریل، ساعت ۱ بعد از ظهر از طریق ویدئوکنفرانس اعلام گردید. در وضعیت فعلی به نظر میاید که این یکی از خاموش ترین انتخابات این نهاد از زمان تاسیس این نهاد در سال ۲۰۰۸ باشد.

هییت مدیره حتی زحمت ترجمه به زبان فارسی اولین اعلامیه مجمع عمومی را  به خود نداده است. از اطلاع رسانی در صفحه لتس تاک که یکی از قدیمی ترین گروه های گفتگو در رابطه با این نهاد است و بیش از ۲۴۰۰ عضو دارد نیز خودداری کرده است.

علاقمندان فرصت دارند که تا پایان پنجشنبه ۲۳ مارچ نامزدی خود را اعلام و تا پایان روز پنجشنبه ۳۰ مارچ میتوان به عضویت این نهاد درآمد. در ضمن کیهان رضوی از اعضای مستعفی هییت مدیره، حبیب غفاری و رضا سهرابی که هر دو در کمیته انتخابات سال گذشته حضور داشتند، توسط هییت مدیره جهت نظارت بر انتخابات تعیین گردیدند.

بالاخره معما حل و دست بعضی ها رو شد و دلیل محرومیت من از حضور در فوروم کنگره به مدت یکماه آشکار گردید، که این خود نشانی از تاثیر گذاری مطالب من در رابطه با کنگره است. رضا نامداری، عضو هییت مدیره و آدمین اصلی فوروم هنوز پی نبرده است که که کجروی های آنها، نه تنها تاکیدی بر صحت گفتار من و دیگر مخالفین است، بلکه مانعی بر فعالیت های ما نمیگردد.

از کاووس صوفی، آدمین گروه لتس تاک آی سی سی، تقاضا نمودم که تا پایان انتخابات، مدیریت این صفحه را به من بسپارد که از فرصت استفاده کرده و از موافقت ایشان تشکر مینمایم. همانطور که در اولین مطلب خود در سمت مدیریت اعلام نمودم، قصد من تشویق افراد به پیوستن به کنگره و شرکت در انتخابات نیست. من اینگونه تصمیم گیری ها را شخصی دانسته و تا زمانیکه آمادگی فردی و نه جمعی، در افراد بوجود نیاید، چه بسا که عدم حضور در این نهاد را مناسب تر باشد.

ماهییت این نهاد میطلبد که علاقمندان بصورت فردی به این نهاد بپیوندند، تا همه گرایشات در مدیریت این نهاد مشارکت داشته باشند. ولی متاسفانه تا امروز شاهد بوده ایم که کمپین های انتخاباتی بیشتر شبیه لشکرکشی برای فتح این نهاد بوده است و حاصل آن در اختیار گرفتن کنگره توسط بی کفایت ترین افرادی میباشد که تا به حال هییت مدیره را در اختیار داشته اند.

این آمادگی بوجود نخواهد آمد مگر اینکه تعداد بیشتری از افرادی به این اصل پی برده و در پی رفع موانع در خودشان گردند. تا آن زمان شاید بی مورد نباشد که هر ساله از زمان اعلام مجمع عمومی تا پایان انتخابات، سمینار سالیانه ای را در جهت بررسی عملکرد کنگره ایران بر گزاری کنیم.

قصد دارم که اولین سمینار را تحت عنوان با کنگره ایرانیان چه باید کرد؟ مطرح و از علاقمندان تقاضا کنم که نظرات خود را با دیگران در میان بگذارند. چه بسا که در روز پایانی با بر گزاری یک گردهمایی مجازی به جمع بندی پرداخته و جهت اقدامات بعدی تصمیم گیری کنیم.

قصد دارم که در این دوره، در نحوه حضورم در نشریه شهرما که یک دهه از آن میگذرد نیز تغییراتی بوجود آورم، از سخن کوتاه و از تصویر و پوستر های بیشتری استفاده نمایم، تا با تکنولوژی رسانه ای بیشتر همگام گردم. در این مورد نیاز به توافق و همکاری جناب زرین مهر میباشد که با این طرح موافقت نماید و در صورت امکان فضای بیشتری را در اختیار من بگذارد.

 

صفحه اصلی

 

 

Last Edited 17/03/2023 - For all comments on this site info@signandprint.ca