Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Articles 2021

 

February 27, 2021

گپی با احمد و امیر حسن
صحت انتخابات اصول دموکراسی مشروعیت


در این روند جای شهرام تابع محمدی یکی از مهره های اصلی کارزار تغییر و از قدیمیترین فعالان کنگره و صاحب نظران دست به قلم خالیست که در این برهه حساس یاوری باشد. چه خوب میبود که رضا بنایی نیز نظرات خود را بر پایه دستاورد های جریان عدالت ۸۸ در میان میگذاشت. ارسلان کهنمویی عزیز و کاندیدا ها که جای خود دارند و اگر بهرام جلایر، سیاوش جلیلی
، محمد تاجدولتی، ابوذر بهشتی و عزیزان دیگر هم نظرات خود را مفصلتر، همچو نوشتار و یا گفتار تصویری عنوان کنند چه بسا قدم های اول را در مسیری نو آغاز گر باشیم.

 

February 25, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

عدالت ۸۸
افشاگری، شناسایی و یا شناخت

رضا بنایی، اینبار با پا گذاشتن به صحنه، آنهم با چهره ای آشکار و در صف اول، نه تنها بر اعتبار این جریان میافزاید بلکه این اطمینان خاطر را در همگان بوجود میاورد که این طرح، نیمه کاره رها نخواهد شد. هر چقدر هم که با نحوه عمل ایشان در گذشته مخالف باشیم، و یا اینکه ایشان نیز در فعالیت های اجتماعی، در بند خصوصیات اخلاقی و ضعف های نفسانی باشد، توانایی های مدیریتی، از خودگذشتگی و تلاش بی پایان در مخالفت با جمهوری اسلامی ایشان، جایی برای شک و تردید نمی گذارد. با توجه به این نکته که متاسفانه ما ایرانیان در خودگردانی، بسیار ضعیف بوده و هنوز نیاز به رهبر و رهبریت داریم که انگیزه از جابرخاستن را در ما بوجود آورد، باشد که به همت یکدیگر و حضور ایشان، این کمبود نیز برطرف گردد.

 

February 18, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

لیست اعضاء - جشنواره هنری

مایه تاسف است که یکبار دیگر به حق مهرنوش احمدی، عضو در اقلیت هییت مدیره در شرکت در تصمیم گیری ها تعرض شده است. آنهم در اولین فعالیت و فعالیتی هنری که به زنان مربوط میگردد. میبایست در درجه اول آرزو خدیر که در مقام نیابت کنگره قرار دارد و سمن طبسی نژاد، سرپرست کمیته فرهنگی که نامش در زیر اعلامیه این جشنواره در سایت کنگره خالی است را مخاطب قرار داد و به آنها معترض بود که به عنوان زن، تعرض به حقوق زنی دیگر و در رابطه با جشنواره ای که محدود به زنان شده است باعث شرمساری همگان است.

 

 

February 13, 2021
 

اطلاعات شخصی در لیست اعضاء

متوسل شدن به غیر ایرانی تبار ها برای پیوستن به کنگره و تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات، حضور افرادی همچو ظفر بنگاش، امام مسجدی در ریچموندهیل و از طرفداران پروپا قرص جمهوری اسلامی، در میان اعضای کنگره ایرانیان میبایست ما را به خود آورد و با نگاه دیگری به این موضوع بنگریم. در اختیار چنین افرادی قرار گرفتن اطلاعات ما خطرناک تر است و یا اینکه کنگره در تسلط افرادی قرار گیرد که چنین اعضایی در پیوستشان به هییت مدیره دخیل بوده اند؟ جای تعجب نیست که کسانی با در اختیار اعضاء قرار گرفتن لیست مخالفت میکنند که مشکلات کمتری با جمهوری اسلامی داشته، موافق با بازگشایی سفارت و رفع تحریم ها میباشند؟ مگر نه اینکه مخالفین جمهوری اسلامی میبایست بیشتر احساس خطر کنند که اطلاعاتشان در اختیار امام مسجدی در ریچموندهیل قرار گیرد؟

 

 

 

February 11, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

انحلال کنگره ایرانیان

هییت مدیره در دو ماه گذشته یک نشست بیشتر نداشته و عملن فعالیتی انجام نداده است. ولی همین حرکت امیدوارکننده میباشد و میتوان آنرا به فال نیک برای رفتار های دموکراتیک تر در روند شفافیت، جوابگویی، قانونمندی، تفاهم و همکاری تلقی نمود. برای افرادی همچو من که شفافیت، صراحت و آزادی بیان نشان از سلامت روح و روان فردی وجمعی میباشد این حرکت هییت مدیره همچو فرو ریختن بخشی از دیوار برلین در کنگره به حساب میاید. باشد بخش دیگر آن در تک تک ما فروریزد.

 

 

February 07, 2021

دعوت به پیوستن به صفحه فیسبوکی توسط
 ساره سکوت جهت انحلال کنگره ایرانیان

 با فعالیت های فرهنگی نیست که بتوان به علاج فرهنگی بیمار پرداخت.
چه بسا آنهاییکه به عنوان ذخایر فرهنگی به حساب میایند
 از بیشترین معضلات فرهنگی در رنج میباشند و خود نمیدانند.
ضعف، عجز، فقر، فلاکت، خباثت و رذالت فرهنگی در مجموع بیماری است
 که متاسفانه کامیونیتی ما به آن مبتلاست و نیاز به درمان دارد.

 

 

February 04, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

قلم در خدمت حل اختلاف

ایکاش این آمادگی در ما بود که بخواهیم کلیه اختلافات را با گفتگو برطرف کنیم. بخصوص زمانی که افرادی همچو شیوا و اسد زرین مهر در شهرما وجود دارند که غیر جانبدارانه و بدون چشم داشت نشریه خود را در خدمت کامیونیتی قرار داده اند. هفته گذشته به دلیل خطا در ایمیلی که مورد استفاده قرار گرفته بود مطلب شهرام همراز به موقع به رویت سردبیر نمیرسد. از اینرو آن مطلب این هفته چاپ میگردد.

 

 

February 04, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

اولین نشست هییت مدیره ۲۰۲۰

از آن نظر که اعضای هییت مدیره از شهر و استان های مختلف میباشند شناخت زیادی از آنها نیست. یکی از راه های شناخت و بطور کلی ساختار فکری حاکم بر هییت مدیره گفتگو های به عمل آمده در نشست های آنان میباشد. متاسفانه در اولین صورتجلسه که با سه هفته فاصله منتشر میگردد از گفتگو های صورت گرفته جهت گزینش اعضاء برای سمت های مختلف اثری نیست. به نظر میاید که این گفتگو ها در جلساتی غیر از جلسه رسمی ۴ ٰژانویه صورت گرفته اند. چون همانطور که در صورتجلسه ذکر شده است مهرنوش احمدی، عضو در اقلیت هییت مدیره در آن گفتگو ها شرکت نداشته است.

 

January 28, 2021
با تشکر از نشریه شهرما


نگاه دوم

یکی از علائم آمادگی برای تغییر پذیری و شکل گیری نسبت به مقتضیات زمان و مکان ابتکار عمل است. این همانیست که مهرنوش احمدی، عضو در اقلیت هییت مدیره جدید کنگره ایرانیان به آن متوسل شده است. سعی میکند به سهم خود در جمع آوری کمک های مالی جهت پرداخت مبلغ ۱۹۷۶۰ دلاری که میبایست تا ۲۹ ژانویه تهیه گردد یاری رساند.

و این همانیست که اینجانب برای فرهنگ سازی و شهرام همراز برای دفاع از خود و توجیه خطایی که از سر بی توجهی صورت گرفته است موافقت کرده ایم که نظرات خود را بصورت مشترک در این مقاله مطرح کنیم.

و این هم باز نشان از ابتکار عمل است که که شیوا و اسد زرین مهر رسانه خود را جهت چنین فعالیت های سازنده برای کامیونیتی در اختیار میگذارند.

 

 

January 21, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

ایکاش من هم غایب بودم !
سربسته به عزیزان


این مطلب را با این جمله آغاز کردم که به خلاصه ترین وجه و در کلام اول پیامم را داده باشم. بر این باورم که حقوق، تعهد و مشارکت را میطلبد. و برای هر تعهد و مشارکتی میبایست حقوقی قائل شد. بخصوص اگر آن، چیزی غیر از انتظار شفافیت نباشد. از آنجاییکه بسیاری ازعزیزان به چنین اصلی باور ندارند در نتیجه عهد شکنی را باید بپذیرند.

 

 

January 17, 2021

مهرنوش احمدی کیست؟

مهرنوش احمدی اولین عضو هییت مدیره میباشد که در کمتر از یکماه دعوت به گردهمایی جهت ارائه گزارش به اعضاء مینماید. این حرکت در تاریخ ۱۴ ساله کنگره بی سابقه است. ایشان در کمال متانت اولین خلافکاری های هییت مدیره جدید که همانا گفتگو در رابطه با موضوعات مهمی همچو تعیین سمت ها بدون مداخله ایشان میباشد را به اطلاع اعضاء میرساند. مهرنوش واکنش به این خلاف را به عهده ما میگذارد که به سهم خود آنطور که صلاح میدانیم اعتراض و مخالفت خود را به گوش هییت مدیره برسانیم. و یا اینکه از مهرنوش بخواهیم که این مورد را به صورت جدی در هییت مدیره دنبال کرده و ما را از نتایج آن در جریان بگذارد.

 

January 14, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

انجمن، باشگاه، اتحادیه، مجمع و یا فراکسیون

هفته گذشته به دعوت مهرنوش احمدی، تنها عضو هییت مدیره از کارزار تغییر، اولین نشست بعد از تشکیل هییت مدیره جدید، که ویدئو آن موجود است، برای ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، از طریق زوم برگزار وحدود هفتاد نفر در آن شرکت داشتند. یکی از جدی ترین موارد ذکر شده توسط ایشان رفتار نابرابرانه هشت عضو دیگر در روند تصمیم گیری ها در باره انتخاب سمت اجرایی اعضای هییت مدیره و تشکیل کمیته ها بود. مهرنوش ضمن اشاره به در اقلیت بودن خود در هییت مدیره، نیاز به مشورت حقوقی در این رابطه را مطرح میکند. بوجود آوردن تشکلی تحت هر نام، از جمله انجمن اعضاء که در نظر سنجی انجام شده بالاترین تمایل به آن نشان داده شد، از موارد دیگر گفتگو در این گردهمایی بود. بدیهی است با بوجود آمدن تشکلی با نیمی از اعضاء که در حمایت از کارزار تغییر رای داده اند، نابرابری موقعیت مهرنوش در هییت مدیره میتواند بصورت چشمگیری جبران گردد.

 

 

January 07, 2021
با تشکر از نشریه شهرما

هشت سال در یک نگاه

وضعیت فعلی کامیونیتی و دو قطبی شدن آن، سیاسی اندیشی را میطلبد که خواه ناخواه نیاز به انسجام و تشکل برای توازن قوا دارد. امنیت ما ایرانیان در کانادا بیشتر از هر زمان دیگر در خطر است که حداقل لطمات آن محروم شدن از مواهب یک جامعه آزاد، قانونمند و و دموکراتیک است. 

Last Edited 27/02/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca