Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles 2023

 

December 28, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

سالی پر از تاسف

- آخرین مقاله امسال را با موردی که میبایست ما را به تعجب واداشته باشد به پایان برسانیم. با در نظر داشتن واکنش ها به آواز شب مهتاب گلشیفته، بی توجهی کامیونیتی به قتل عامی که تا کنون بیش از ۲۰هزار قربانی داشته است را چگونه میتوان تعبیر و تفسیر کرد؟

به دلایلی که بر پایه حدس و گمان باشند نپردازیم. ولی آیا میتوان این برداشت را داشت و اینچنین آموخت که رفتار و باور های انساندوستانه و حقوق بشرانه ما نیز تاثیرپذیر از سیاست، جانبداری، پیشداوری، اطلاعات غلط، حرکات و هیجانات جمعی میباشند؟ 

 

December 21, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کارنامه سلامت کامیونیتی

آنچه را که با مقصر دانستن دیگری نادیده میگیرم، سهم و نقش ما در ناهنجاری، کمکاری و کجروی های افرادی است که مورد اتهام قرار میدهیم.هر کدام از ما در هر آنچه که در سال گذشته رخداده است به گونه ای سهیم بوده ایم. خواه با بی خبری، سکوت و کناره گیری، و یا همچون منی که مادام بر زبان و قلم میاورم، و خواه مانند افرادی که به خطا در جایگاه هییت مدیره های اخیر کنگره ایرانیان قرار گرفته اند.

از این رو کارنامه هشت ماهه فعالیت های هییت مدیره فعلی، همزمان، گزارشی از سلامت اجتماعی ما ۴۰۰ هزار ایرانی مهاجر در کانادا نیز به حساب میاید.

 

 

December 14, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

روایت دِیو مِسلین از درگیری های اسرائیل و فلسطین

بخش پایانی (4) - یهودی بودن به چه معناست و یهودیت چیست؟

دوگانگی و تضاد ماهیت ذهن است که حاصل آن عقلی است که با ترازویی به دست، مادام سبک و سنگین میکند. ترس از شکست، مرگ، باختن و از دست دادن، او را به جایی میرساند که نسبت به زندگی و هستی بیگانه میگردد.

چه خطر بزرگتر از این میتواند بشریت را تهدید کند؟ انتقامجویی، تنبیه جمعی و کشتار غیر نظامیانی که گرسنه، تشنه و در وحشت نگاه داشته شده اند، و یا بی تفاوتی نسبت به آن؟

ایکاش که به اینجا هم خاتمه مییافت!

 

 

December 07, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

روایت دِیو مسلین از درگیری های
 اسرائیل و فلسطین

بخش سوم
ما میگوییم نه و ادامه خواهیم داد

بازنده، در درجه اول، قربانیان یهود و عرب اند، و در نهایت انسان و انسانیت؛ از جمله من و شما هستیم که نسبت به میزان انساندوستی و عدالتخواهی که این فجایع در ما بیدار کرده اند. باور به دموکراسی و عدالت های اجتماعی، اگر در ما کاملن از میان نرفته باشند، حداقل سخت تضعیف شده اند. به نظر میاید که فجایع جنگ جهانی دوم را بطور کلی از یاد برده ایم وگرنه این وقایع هولناک نمیتوانستند به این سادگی تکرار گردند. بخصوص که قربانی دیروز، امروز در نقش قربانی آفرین قرار گرفته است. از اینرو میتوانم به خود اجازه دهم که تشکل اسرائیل را خیانتی به یهودیت بدانم.

 

November 30, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

روایت دِیو مسلین از درگیری های اسرائیل و فلسطین
بخش دوم
 رهبران هر دو طرف افراطی عمل میکنند

میخواهم دو آرزوی دیگر بر آن بیافزایم:

1- ایکاش میتوانستم یک سفید پوست نسل در نسل آمریکایی باشم و از منافع این کشور در عدم صلح در خاورمیانه بگویم.

2- یک شهروند انگلیسی مسیحی باشم و سهیم بودن این کشور را در بوجود آمدن هولوکاست اول و دوم را به میان بکشم.

بگذارید پرداختن به این دو مورد را به آینده بسپاریم. به آنها اشاره کردم تا به نگرش خود در برخورد با موضوع این نوشتار، وسعت بیشتری داده باشم تا اعراب و یهودیان را فقط طرفین این درگیری ندانیم.

 

 

November 23, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

روایت دِیو مسلین از درگیری های اسرائیل و فلسطین
بخش اول شکست سکوت

درست و یا غلط، با هر هدف حفاظتی/امنیتی، دولت ها با شناسایی افراد و نهادها به عنوان تروریست و قرار دادن آنها در لیست های سیاه خود، محدودیت هایی را برای آزادی بیان بوجود آورده اند.

تلاش اجتماعی/سیاسی ما ایرانیان گریخته از وطن و با اصرار و حمایت بعضی از احزاب کانادایی،  برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی در کانادا، غیر از اهداف امنیتی، ابعاد سیاسی نیز به این پدیده داده است.

 

ovember 16, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

شکل گیری محله فرهنگی ایرانیان

در این نظر سنجی، تقاضا شده که در یک و یا دو کلمه، نام مناسبی برای این منطقه پیشنهاد گردد. بطور مثال از نام هایی همچون لیتل پرشیا، لیتل ایران و یا ایران آزاد، نام برده شده است.

من شخصن با نام "لیتل پرشیا" که جنبه فرهنگی داشته و به همه فارسی زبانان مربوط میگردد، بیشتر موافق هستم. بخصوص که اخیرن حضور تاجیک ها، افغان ها و ترک ها در ویلودیل بیشتر حس میشود.

 

November 02, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

باید متوقف گردد

چه انتظاری غیر از گاز گرفتن میتوان داشت، زمانی که با یک دست جلوی دهان کسی را گرفته و با دست دیگر، تا حد خفگی گلوی او را می فشاریم.

کشتار صدها هزار غیرنظامی ژاپنی در هیروشیما و ناکازاکی، جانبازی کامیکازهای ژاپنی و نیروی های مقاومت فرانسوی در جنگ جهانی دوم را چگونه میتوان از نظر دور داشت و یا آنها را با مقاومت مردم فلسطین و وقایع اخیر مقایسه ننمود؟

 

 

October 26, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به رهبران، سیاستمداران و رسانه ها

در مجموع میتوان گفت که فاجعه اخیر، نه تنها به شکاف موجود در جامعه دو قطبی افزوده، بلکه جو سنگینی را بوجود آورده که به نوعی، سانسور و خفقان در آن حاکم شده و باعث شده که موضوع اصلی که ادامه بی وقفه درد و رنج و کشتار مردم بیگناه است تحت الشعاع قرار بگیرد.

من نیز نامه سرگشاده ی زیر را تهیه و به تدریج در حال ارسال به تمام نمایندگان فدرال، نمایندگان استانی مختلف و رسانه ها در سراسر کانادا هستم:

 

October 23, 2023

 "رهبران، سیاستمدارن و رسانه های عزیز

شهروند مهاجری با شما سخن میگوید که بیش از سه دهه، در دنیایی که هر روز بر تلاطم آن افزوده میگردد، این کشور را پناهگاه خود ساخته است.

قصد دارم چند پدیده ای را که بخشی از هویت جهانی ما شهروندان کانادایی بنا بر آنها شکل گرفته و باعث گردیده که صد ها هزار انسان همچون من به آن مجذوب گردیم را یادآور شوم.

 

October 19, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

غزه، حماس نیست

اسرائیل، ملت یهود، قوم برگزیده، سر زمین موعود، نه تنها برتری بوجود نیاوردند، بلکه الهام و تسلی بخشی برای مردمانی بودند که در طول تاریخ با درد و رنج همخانگی داشته اند. با مشاهده آنچه اینروزها میگذرد، میتوان مطمئن بود که شکل گیری اسرائیل در اوائل قرن بیستم به خواست دولتمردان انگلیسی و حمایت همه جانبه آمریکا و استرالیا، پایان این چرخه نیست.

زمانیکه مظلوم در نقش ظالم در میاید، نظم جدید الزامی میگردد. هر نظم نوینی نیز ملزومات خود را که قربانی های بیشمار، تخریب و جایگزینی باورها را شامل بوده، به همراه خواهد داشت.

October 12, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کارنامه عملکرد شش ماهه هییت مدیره
 کنگره ایرانیان

چهار نامه، یک بیانیه، ۱۱ جلسه آموزشی در اینستاگرام، ۱۲ جلسه گپ دوستانه در کلاب هاوس، یک خبرنامه، یک فراخوان، دو گرامی باد، یک تسلیت، یک دورهمی، حاصل فعالیت هییت مدیره ۹ نفره در شش ماه گذشته میباشد. هییت مدیره ای که کمبود های خود در مدیریت، کارایی، تفاهم و مشارکت را با حدف، سانسور، رودرویی، و منزوی ساختن خود و این نهاد جبران میسازد.

اگر این هییت مدیره فعالیت های همسویانه داشت، میتوانستیم دل به آن خوش کنیم که این نهاد حداقل در جهت منافع یکی از دو جناح قدمی برداشته است.

 

October 05, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

همسو کیست؟

از آنجاییکه جمهوری اسلامی نیز تحت همین عناوین، در پی همین اهداف میباشد، این جناح تحت عنوان همسویان با جمهوری اسلامی شناخته شدند. بخصوص که نحوه عمل این جناح، شباهت های زیادی با رفتار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی نیز دارد. تخریب شخصیت ها، حذف و سانسور و خفقان، نفوذ در نهادهای مدنی و منفعل ساختن آنها، ترویج بی اعتمادی و رودررویی در میان مردم، ترغیب سکوت و کناره گیری از مشارکت در فعالیت های اجتماعی را، از توانایی های خود به حساب میاورند.

شخصن ترجیح میدهم که از عنوان همسو با منافع جمهوری اسلامی استفاده نمایم، که آن بخش از مخالفین رژیم را که در منافع با رژیم، همسو هستند را نیز شامل میشود.

September 28, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

فریاد یک زن/درد یک مسلمان

قصه غم انگیزی است. هر دوی آنها از کودکی در کانادا زندگی کرده اند، تربیت شده لند، تحصیل کرده اند و هرد دو هم فارغ التحصییل در رشته مردم شناسی هستند.

یکی مورد تعرض باور های مذهبی خانواده قرار میگیرد و دیگری باور های مذهبی اش اجازه نمیدهند که با حقایق روبرو شود.

هر دو هم عضوهییت مدیره کنگره اند که مخالفت با مذهب، را اسلام ستیزی، مخالفت با جمهوری اسلامی، را همگامی با عوامل صهیونیستی، حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی، را همگامی با امپریالیسم جهانی، و اشاره به قتل مهسا، برای آنها از موضوعات ممنوعه و گناه های کبیره به حساب میایند.

این حکایت واقعی است که در کانادا در حال وقوع است و نه در یکی از دهات دور افتاده.  این دو فرد درجایگاه مدیریت نهادی قرار گرفته اند که قرار است سخنگوی چهار صد هزار ایرانی مهاجر در کانادا باشد.

 

September 24, 2023

 

درد یک مسلمان

مخاطب که دانیل باقری سروستانی هست، لایک میکند، کامنت و فدردانی میکند. رضا نامداری کامنت ایشان را تایید میکند. ولی بعد از چهل و هشت ساعت این مطلب از فوروم کنگره حذف میگردد.

شما را خیلی ساده و صادق میدانم. ولی صداقت، حقانیت نمی آفریند و ساده اندیشی در بعضی مواقع حجابی بر ساده لوحی است.

من کمپین اخیر شما در جهت "دیگری گرایی" را، بخصوص در شرایط خاصی که راست گرایی افراطی در حال توسعه است را نگران کننده میپندارم. بخصوص زمانی که با حضور در هییت مدیره به خود اجازه میدهید که به نام کنگره دیگران را بیگانه بخوانید، نگرانی های من به احساس عدم امنیت مبدل میگردند.

 

 

September 21, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

اولین رفراندوم قبل از انقلاب

تظاهرات اول، نمادی بود از آنچه در چند دهه گذشته تا امروز در تورنتو از گروه های سیاسی مشاهده نموده ایم. در ظاهر، هدف اصلی، مخالفت و مبارزه با جمهوری اسلامی به نظر میاید، ولی در عمل شاهد بوده ایم که بزرگ نمایی و کسب اعتبار برای خود و سازمانی که به آن تعلق داریم، اولویت داشته است.

تظاهرات دوم از دوره و جریان نوینی میگوید که مدنیت، وظیفه انسانی و شهروندی، حس یگانگی و همدلی، بشریت و انسان دوستی، همصدایی و همگامی را میطلبد. با اینکه در این تظاهرات نیز، بعضی از سازمان ها سعی میکردند از طریق پرچم و بنر و تابلو، حضور خود را به نمایش در آورند، ولی در میان تعداد بالای شرکت کنندگان، کمرنگ به نظر میامدند.

 

September 14, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

جاودانگی مهسا در ریچموندهیل - روز مهسا

رای گیری به عمل آمده و کلیه اعضای شورای شهر ریچموندهیل به آن رای مثبت دادند.

به احترام و قدردانی از تک تک اعضای شورای شهر ریچموندهیل، ویدئوی سخنان هر کدام از آنها را تهیه و در دسترس همگان قرار گرفته است.

در ضمن به یاد داشته باشیم که در روز شنبه ۱۶ سپتامبر، ساعت ۳ بعد از ظهر، تظاهراتی در مقابل پارلمان انتاریو تدارک دیده شده است.

عدم کمرنگی  مشارکت هییت مدیره در فعالیت های کامیونیتی، بخصوص عدم حضور آسوده نوین که در تورنتو سکونت دارد، در چنین حرکت پر اهمیتی، سر دراز دارد که در آینده به آن خواهم پرداخت.

 

September 10, 2023

فریاد یک زن

حضور مونا در کانادا به مرور زمان، حجاب تحمیلی بر ایشان را فرسوده ساخت و گرنه عصیان و رهایی در کار نبود.

چه خوب میشد که مونا با میلیون ها زن ایرانی، در دوره زن، زندگی، آزادی، همصدا میشد و از موقعیت خود در کنگره بهره میگرفت و به مخالفت با فرهنگ پدر(مرد) سالارانه مذهبی برمیخاست.

چه خوب میشد که رضا نامداری نیز با نگاهی عمیق تر به اعمال خود، آثار نهادینه شده پدر(مرد) سالاری را در خود میدید. چرا ایشان باید خود را  وکیل، ولی و وصی، اعضای بالغ هییت مدیره بداند که در جهت محافظت آنها از "آزار" ناشی از مطالب و پوستر های من، اجبار به حذف و سانسور باشد؟

 

September 07, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

حرف دل با مونا برقعی

"به دلیل مشغله زیاد اگر فرصت پاسخگویی به مطالبتان را ندارم حمل بر بی ادبی نشود انشالله."

اگر مونا از سابقه این نهاد با خبر بود، چه بسا به این پاسخ کلیشه ای متوسل نمیگردید. چه کمکاری ها، کجروی ها و عدم پاسخگویی هایی که در این نهاد به دلیل و بهانه "مشغله زیاد" در پانزده سال گذشته توجیه نگردیده اند! و یا با تاکید بر داوطلبانه بودن فعالیت ها در کنگره، چه تعرض هایی که به حقوق اعضاء وارد نشده است!

 

September 04, 2023

به مناسبت بخش جدید فوروم پدیا در سایت انجمن

 

September 02, 2023

به مناسبت اولین مطلب مونا برقعی
عضو هییت مدیره و یکی از آدمین های فوروم کنگره

 

August 31, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

ایران آزاد

با در نظر داشتن اینکه به احتمال زیاد، مجید جوهری رقیب کاندیدای کانسرواتیو ریچموندهیل در انتخابات فدرال ۲۰۲۵ خواهد بود، انتظار آن میرفت که تعداد بیشتری از ایرانیان مخالف رژیم و نماینده لیبرال در این گردهمایی حضور داشته باشند. ولی متاسفانه همانطور که در سابق هم بارها شاهد بوده ایم، مخالفین آنقدری که به تظاهرات خیابانی، ارسال نامه های جمعی، و جمع آوری امضاء از طریق تومار، علاقمند هستند، به انتخاباتی که در یک جامعه دموکراتیک حرف آخر را میزند، باور ندارند.

 

August 24, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

آی سی سی بازوی اجرایی آی سی ژورنال

یکی تقریب نیوز (TNA) که در سال ۲۰۱۶ تاسیس و تحت مدیریت محمد مهدی تسخیری متولد قم میباشد. یکی از اهداف مهم این رسانه، تقویت وحدت میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی است.

 دیگری رسانه کانادا فایلز که خود را ضد امپریالیست با هدف به چالش کشیدن امپراتوری کانادا معرفی میکند.

یکی از همکاران این رسانه آرنولد آگوست، از اعضای فوروم کنگره است که جلسه رونمایی ترجمه به زبان فارسی کتاب روابط کوبا و آمریکا را در چهل و سومین سالروز انقلاب ایران، اطلاع رسانی مینماید. آرزو خدیر به عنوان نایب رئیس کنگره ایرانیان در این جلسه حضور داشته و سخنرانی می کند. جالب توجه اینکه اطلاع رسانی این جلسه، بعد از آنکه توجه بعضی از اعضاء را به خود جلب مینماید، از فوروم کنگره حذف میگردد.

شاید لازم باشد که مخالفین نیز فعالیت های تحقیقاتی، افشاگری، اطلاع رسانی و لابیگری خود را منسجم کرده و مانند همسویان، به صورت نظام یافته و تشکیلاتی، عمل نمایند.

 

August 17, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

عملکرد دوره فعلی فوروم کنگره ایرانیان

طبیعی است که بعد از مراجعه به نیروهای انتظامی و صرف هزاران دلار بی حاصل در مراجع قضایی، آدمی به کل نظام و جامعه بدبین گردد. ترس آنقدر بر آدمی چیره میشود که برای پرهیز از دردسرهای بیشتر، فریاد میکشد بدون آنکه از کلاهبردار نامی ببرد.

با مخاطب قرار دادن محمد وحیدی راد که در امور کاریابی، مشاوره مهاجرتی، مالی، سرمایه گذاری، املاک، ارز، تجارت، و غیره فعالیت، تجربه و تخصص دارد، این مورد را در فوروم کنگره درمیان گذاشتم. دو ساعت طول نمیکشد که این مطلب حذف میگردد.

 

August 10, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پایان تراژدی عاشورای خیابان یانگ تورنتو

دو قطبی شدن کامیونیتی، جوی را بوجود آورده است که میبایست مدام یا جناحی عمل نمود و یا اینکه سکوت اختیار کرد.

آن حداقلی که هنوز در سوشیال مدیا حضور کمرنگی دارند، طوری عمل میکنند که انگاری هر کس مانند آنها نیاندیشد و عمل نکند، از جناح مخالف است. به نظر میاید که حتی مطرح کردن موضوع عاشورا به گونه ای، حمایت از عزاداران باشد.

 

August 03, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مراسم عزاداری خیابانی عاشورا - تورنتو ۲۰۲۳

متاسفانه، فرد دیگری نیز با مجادله، تهمت و تحریک مالک سوپر زمانی، و پخش ویدئویی از ایشان، به تخریب شخصیت و ترویج خشونت میپردازد.

از این دو نفر که اجازه ندادند عزاداری عاشورا در منطقه ایرانی نشین ویلودیل را پایان یافته بدانیم، نامی نمیبرم. با این امید که این دو نفر دریابند که اینگونه رفتارهای انفرادی خشونت آمیز،  جزدلسردی، ناامیدی و  کناره گیری کامیونیتی از فعالیت های اجتماعی حاصل دیگری ندارد.

 

July 27, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

استراتژی آشکار

آیا چنین فکر و طرحی، نیاز به مخفی کاری دارد؟ یا اینکه بر عکس، آشکار نمودن آن باعث می شود تا همسویان از مهره های اصلی تر خود استفاده نموده و لایه های زیرین که سر نخ را در دست دارند، نمایان شود.

باید در نظر داشت که تضعیف کامیونیتی و بی اعتباری آن، یکی از اهداف همسویان بوده که تا امروز در آن مسیر با موفقیت عمل نموده اند.

متاسفانه کنگره ایرانیان یکی از عواملی بوده که از روز اول در رودررو قرار دادن مخالفین رژیم، تضعیف کامیونیتی، بوجود آوردن بی اعتباری و کناره گیری افراد از فعالیت های اجتماعی، نقش اساسی را بازی کرده است. 

 

July 20, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کنگره ایرانیان سخنگوی کامیونیتی نیست!
نامه سرگشاده به دولتمردان کانادا

موضوع منحرف کننده نامه به کنار، آیا صحیح است که کنگره با ۲۸۶ عضو از طرف کامیونیتی سخن بگوید؟

آزادی بیان این حق را به ما میدهد که بصورت فردی نظر خود را اعلام کنیم. آیا این حق را برای نهادی که بواسطه اسمش به همه ایرانیان کانادا مربوط میگردد باید قائل شویم؟

کنگره طبق اساسنامه یک نهاد غیر جانبدار است. آیا هییت مدیره با ارسال این نامه عدم جانبدرای را رعایت کرده است؟ 

 

July 13, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

هییت دیجیتالی

کارنامه عملکرد سه ماهه کنگره ایرانیان

از علی کچل میپرسند نامت چیست؟ در کمال تواضع و فروتنی میگوید زلفعلی. این حکایت تلخ و شیرین ماست.

کی به خود خواهیم آمد؟ که حداقل نام کنگره ایرانیان کانادا را تغییر دهیم که باعث شرمندگی و خشم بیش از چهار صد هزار ایرانی در کانادا نباشد.

کی به خود خواهیم آمد؟ که اگر در خود توان برقراری صلح و دیپلماسی میبینیم اول به سر سامان دادن خانه خود بپردازیم و مسجد را حرام و آلوده نسازیم. برای خاموش ساختن مخالفین، چپ و راست اخطاریه های قانونی میفرستیم، در سه پرونده ای که تا به حال در کامیونیتی در رابطه با کنگره ایرانیان تشکیل شده اند، به عنوان مهره اصلی قرار گرفته ایم و دم از صلح و دیپلماسی و دیالوگ میزنیم.

 

July 07, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

سر نخ این هییت مدیره در دست کیست؟

سرنخدار اصلی برای همگان، آشنا و شناخته شده است، همانیکه چندین میلیون ایرانی را آواره جهان ساخت، ما را رو در روی یکدیگر قرار داد، و در ایجاد تفرقه بین ایرانیان، بسیار موفق بوده است. اگر در مقابله با او تا امروز آنطور که باید و شاید ناموفق بوده ایم، حداقل میتوانیم با ارزش قائل شدن و ترویج آزادی بیان، به رشد و محافظت آزادی، دموکراسی، و امنیت در سرزمین جدید خود سهیم گردیم.

مگر اینکه در بند نخی باشیم که چه بسا از وجودش ناآگاهیم.

جای دارد که از خود بپرسیم که سر نخ این هییت مدیره، در دستان کیست؟

 

June 29, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

دادگاه، کلاس درس و یا جام نهان نما (1)

بیژن احمدی در آگوست ۲۰۱۴ به فعالیت های کنگره ایرانیان در کمیته مشارکت جمعی میپیوندد. ایشان پایه گذار آی سی جی، یکی از روسای سابق کنگره ایرانیان، تهیه کننده تومار پارلمانی بازگشایی سفارت، و فردی است که از طرف کنگره در سنای کانادا در مخالفت با تحریم ها حضور داشته است. در ضمن، به اتفاق یونس زنگی آبادی، یکی دیگر از اعضای هییت مدیره های سابق کنگره، در اواخر سال ۲۰۱۸ انستیتو صلح و دیپلماسی را بوجود میاورند.

 

June 22, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مادرم در باره من چه فکر خواهد کرد؟

برای برخورد با دست اندرکاران رسانه ای که به درست و یا به غلط، با چهره های پنهان، به شخصیت های اجتماعی گیرمی دهند و سعی در تخریب آنها میکنند، به غیر از متوسل شدن به مراجع قضایی، چه کار دیگری می توان انجام داد؟
با کسی که دست به قلم میبرد ولی با قلم کجروی می کند و در عین حال، عبا بر سر میکشد، چه می توان کرد؟
زمانی که تخریب ها به صورت تشکیلاتی و نظام یافته صورت میگیرند، آیا باز هم باید تحمل کرد و ساکت نشست؟
آیا حتمن باید درب خانه ما از جا کنده شود تا صدایمان درآید و از جا برخیزیم؟

 

June 15, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

شهرت از طریق انتخابات

دلیل شرکت چنین فردی در انتخابات و سوء استفاده از ضعف های دموکراسی در جهت اهداف و منافع شخصی مشخص است. ولی ده ها تن دیگر که حتی برای نهادهایی همچون ردیاب کاندیداها که به صورت حرفه ای وقت میگذارند تا اطلاعات مربوط به کاندیداها را جمع آوری کنند، ناشناس باقی میمانند، به چه دلیل و برای چه در انتخابات ثبت نام میکنند؟

در روز ۲۶ جون، بعد از اعلام نتایج انتخابات مشخص میگردد که اینگونه تبلیغات تا چه اندازه در جمع آوری آراء تاثیر گذار بوده اند. بخصوص که امسال در مجموع، کاندیداها در رقابت و معرفی خود آنطور که مرسوم است از تابلوهای انتخاباتی استفاده نکرده اند.

 

June 08, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

" در محکومیت آزار و اذیت زنان در محل کار"

ترجیح میدهم که بر این باور باشم که بدون اصرار و تماس های مکرر من نیز، هییت مدیره چنین بیانیه ای را صادر میکرد. ولی چرا با یکماه تاخیر و اینچنین با اکراه، ترس و کمروئی، و در جهت رفع تکلیف؟

اگر معذورات و محدودیت هایی وجود دارد، چرا هییت مدیره در صفا و صمیمیت و دوستانه، آنها را با کامیونیتی در میان نمیگذارد؟

اگر برای ابتکار عمل و شهامت کافی نیاز به همفکری و یاری دارد، چرا از کامیونیتی کمک نمیگیرد؟

 

June 01, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پلیس که همینطوری کسی را اخراج نمیکند!

از من میپرسند، مگر فیروزه از اقوامت است؟ آیا اصلن او را میشناسی که از او حمایت میکنی؟ آیاتحقیق کرده ای تا ببینی آنچه که میگوید، درست است؟ پلیس که همینطوری کسی را اخراج نمیکند!

چرا اینگونه سئوالات علنی مطرح نمیگردند تا در باره آن، گفتگوی جمعی صورت بگیرد؟ یا آگاهی جمعی بوجود آید و اذهان عمومی تاثیر گرفته از این نوع گفتگوها، محیط و شرایط را برای بوجود آمدن تغییر و تحولات لازم، فراهم سازد؟

 

May 25, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

من پلیس را ترک نکردم، پلیس من را طرد کرد

فیروزه ضرابیمجد، در سن نه سالگی در سال ۱‍۹۹۱ به همراه خانواده اش از ایران به کانادا مهاجرت نمود.

والدین فیروزه، مانند بسیاری از خانواده های ایرانی دیگر، قصد داشتند که از کشور جنگ زده و محیطی که قانونمندی و امنیت در آن جایگاهی ندارند، فرار کرده و زندگی بهتری را برای سه فرزند خود در کانادا أغاز کنند.

 

May 18, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کنگره به جز بیانیه و خبررسانی چه کار دیگری میتونه انجام بده؟
در حمایت از فیروزه و دریا

چند روزی است که آنچه فیروزه و دریا، دو زن ایرانی افسر پلیس با آن درگیر هستند، و سئوال رضا نامداری، یکی از اعضای هییت مدیره، آنچنان من را به خود مشغول کرده است که رهایی از آن برایم امکان پذیر نیست.

چگونه میتوان یونیفورم پلیس را به تن داشت، با اسلحه ای به کمر، در نهادی که برای حمایت و حفاظت برپا شده، مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفت؟

چگونه میتوان مدیریت کنگره ایرانیان، نهادی که به ۴۰۰ هزار ایرانی مربوط میگردد را در اختیار داشت و با برخورد با چنین موردی پرسید که کنگره جز بیانیه و خبررسانی چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟

نمیدانم که کدام یک مرا بیشتر آزار میدهد.

 

May 11, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

شفافیت اعتماد بوجود میاورد

حرف های خنده دار امیرحسن قاسمی نژاد تفرشی، دبیر جدید کنگره را، در گردهمایی معرفی کاندیداها به یاد میاورم. ایشان بر این باور است که من هشت سیلندر خود را در فعالیت های کنگره به کار گرفته ام. البته حال او را به خوبی درک میکنم. برای کسی که لنگ میزند، پس پسک رفتن هم، برایش سرگیجه میاورد.

خنده بر لب، نابرابری های روزگار، من را در حیرت میبرند که چگونه به بعضی ها برای راه رفتن عادی هم که شده، نه پای سالم و نه حتی عصایی میدهد. ولی میبینم که حداقل به امیرحسن، زبان چرب و نرمی داده است تا خفته را به خواب عمیقتری فرو برد.

 

 

May 05, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

فرق بین این نهاد و آن نهاد

هر چه بگویم کم است. مشاهده ویدئو کوتاه شماره ۱۵ را توصیه میکنم تا به بخشی از فرهنگ خود پی ببریم.

سئوالی ساده و صریح مطرح میگردد.

مخاطب، (دکتر) آرزوی خدیر، پرورش یافته در کانادا، پزشک تحصیل کرده در دانشگاه های این کشور، نایب رئیس سابق و رئیس فعلی کنگره، فردی که بالاترین تعداد آراء را در انتخابات ۲۰۲۰ به خود اختصاص داد، با اینکه تصویرش دیده میشود سکوت اختیار میکند.

 

April 27, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پنج سال گذشت

- مگر نه اینکه در جایگاه مدیریت قرار میگیرند که مشکلات را برطرف کنند؟

- مگر نه اینکه، چون در خود، توانایی لازم برطرف کردن مشکلات را میبینند به هییت مدیره میپیوندند؟

- مگر نه اینکه دموکراسی ایجاب میکند که هر سال، انتخاباتی برگزار گردد تا به نیروهای تازه فرصت داده شود تا در هدایت، خدمت و در اختیار گذاردن تخصص و تجربه خود، سهیم گردند؟

 
 

April 20, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

همسایه به کمک همسایه

کار داوطلبانه، بخشی از فرهنگ کانادایی است که ما ایرانیان، زیاد با آن آشنا نبوده و به آن خوی نگرفته ایم. در صورتیکه اگر میدانستیم که تا چه اندازه در آشنایی با محیط، افرادی با فرهنگ های مختلف، حس والای خدمت بدون شرط، بوجود آمدن حس تعلق و منافع دیگر، میتواند به ما کمک کند، بیشک رغبت بیشتری به همکاری با چنین سازمان هایی را از خود نشان میدادیم.

آشنایی با چنین نهادها، و افراد مختلف، آدمی را بیشتر به تعمق و تأمل وامیدارد و باعث میگردد تا بصورت ریشه ای تر، به ضعف های کامیونیتی در سازمان دهی نهادی مانند کنگره ایرانیان پی برد. اگر این نهاد، فقط  فراهم کردن تسهیلات و آموزش و ترغیب به فعالیت های داوطلبانه را هدف قرار میداد، امروز خود آن، عاملی در جهت بوجود آوردن بی اعتمادی و تفرقه نمیشد.

 

April 13, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مجمع عمومی، انتخابات و سمینار 2023

آیا شباهتی میان آنچه بر سر وطن، در چهل و چهار سال گذشته و آنچه بر سر این نهاد در دو سال اخیر آمد، نمیبینیم؟ آیا هنوز هم بر این باوریم که بیسوادی و جهالت یک عده عبا و عمامه پوش، چنین بلایی را بر سر ما آورده است؟ آیا هنوز هم عدم امنیت، خشونت و استبداد حاکمان را بهترین دلیل برای مهاجرت خود میدانیم؟

در دو سال گذشته، این جوانان تحصیل کرده چه کردند و ما در کشوری امن، آزاد و دموکراتیک چه واکنشی به آن نشان دادیم؟ چگونه میتوان بر آنها خرده گرفت، زمانیکه ما بهتر از آنها عمل نکرده ایم.

 

April 06, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

معارفه کاندیدا ها و مناظره با کاندیدای حذفی

در پایان، بی مورد نمیبینم که نوشته دبیر کنگره، احمد احساندار در سوشیال مدیا در رابطه با هویت و تمدید عضویت من را بازنویسی کنم.

"قبول کردم بر خلاف رویه قانونی، با یک دیدار حضوری موضوع را خاتمه دهم، باز قبول نکردید. جناب شمس، بنده شما را نمیشناسم و هرگز ندیده‌ام. از نظر بنده، هرکسی میتواند پشت این اکانت باشد. بدانید تا زمانی که من دبیر کنگره هستم، خلاف قانون عمل نخواهم کرد. خون شما رنگین‌تر از بقیه نیست."

من، مهدی شمس، به مدت ده سال در نشریه شهرما مقاله مینویسم، به مدت ۲۶ سال در خیابان اصلی شهر تورنتو به کسب و کارمشغول هستم، بارها در انتخابات کنگره شرکت کرده و در انتخابات ۲۰۲۰ زیر نظر ناظر تعیین شده، توسط دادگاه مورد تایید قرار گرفته ام.

March 30, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مشکل ما دیگری نیست

امسال نیز هیچیک از مخالفین هییت مدیره در انتخابات شرکت نکرده، و مانند سال های گذشته، از حضور من نیز در انتخابات، ممانعت به عمل آمده است.

بر این باور بودم و انتظار داشتم که تظاهرات متعدد و چند ده هزار نفری را که در ماه های گذشته در تورنتو شاهد بوده ایم، تغییر و تحولاتی را نه تنها در مخالفین، بلکه در همسویان نیز بوجود آورده باشد. ولی به عکس، به نظر میاید که آب از آب تکان نخورده و هر دو جناح، مسیر گذشته خود را بدون هیچگونه تغییری، در حال پیمودن هستند.

 

 

March 23, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

چرا؟ چرا؟ چرا؟

ویلودیل شاید قدیمی ترین محله ایرانی نشین در تورنتو باشد، ولی تنها منطقه نیست. اما چرا چنین برنامه هایی در مناطق دیگر ایرانی نشین، بخصوص در ریچموندهیل که تعداد ایرانیان آن بیشتر از ویلودیل است، برگزار نگردید؟ چه بسا که با ویلودیل آغاز شد، چون اهالی این محل اقبال آنرا دارند که نمایندگی شورای شهر آنرا، یک زن به عهده دارد. شاید برای انکه ساکنین ویلودیل قدمی به عملی شدن شعار، زن، زندگی، آزادی نزدیک ترند.

بی انصافی خواهد بود اگر از عاطفه جوادیان از همکاران لی لی چنگ نام برده نشود و از او به خاطر مراسمی که شاید بدون او چنین حالت نوروزی به خود نمیگرفت تشکر ننمود.

 

March 16, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مجمع عمومی و انتخابات ۲۰۲۳ کنگره ایرانیان

بالاخره معما حل و دست بعضی ها رو شد و دلیل محرومیت من از حضور در فوروم کنگره به مدت یکماه آشکار گردید، که این خود نشانی از تاثیر گذاری مطالب من در رابطه با کنگره است. رضا نامداری، عضو هییت مدیره و آدمین اصلی فوروم هنوز پی نبرده است که که کجروی های آنها، نه تنها تاکیدی بر صحت گفتار من و دیگر مخالفین است، بلکه مانعی بر فعالیت های ما نمیگردد.

از کاووس صوفی، آدمین گروه لتس تاک آی سی سی، تقاضا نمودم که تا پایان انتخابات، مدیریت این صفحه را به من بسپارد که از فرصت استفاده کرده و از موافقت ایشان تشکر مینمایم. همانطور که در اولین مطلب خود در سمت مدیریت اعلام نمودم، قصد من تشویق افراد به پیوستن به کنگره و شرکت در انتخابات نیست. من اینگونه تصمیم گیری ها را شخصی دانسته و تا زمانیکه آمادگی فردی و نه جمعی، در افراد بوجود نیاید، چه بسا که عدم حضور در این نهاد را مناسب تر باشد.

 

March 09, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

چرا نه؟
گردهمایی
نوروزی در ریچموندهیل به همت کنگره ایرانیان!!؟؟

چگونه میتوان رضا نامداری را مجبور به پاسخگویی کرد که چرا ده ها توییت از مجید جوهری باز نشر میشود، در صورتیکه حتی از یکی از مطلب علی احساسی نام برده نمیشود؟
چرا مطالب بی پایه و نامربوط نشریه هدهد متعلق به محمد وحیدی راد، یکی از اعضای انتصابی کنگره باز نشر میگردند، ولی از مطالب نشریه پرژن میرور متعلق به محمد تاجدولتی اثری نیست؟

البته بعد از دو سال و شناخت بیشتر از هییت مدیره فعلی، نه جای تعجب است و نه جای سئوال. اگر مطالب را به اینگونه مطرح میکنیم فقط برای بوجود آوردن آگاهی در ذهن آنهایی است که با تمام شواهد و شهود، هنوز شک و تردیدی در عدم صداقت، احساس مسئولیت، وظیفه و تعهد این افراد نسبت به کامیونیتی دارند، است.

March 02, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پسا دموکراسی

گر دموکراسی را به معنای حکومت مردم بر مردم از طریق انتخابات و پارلمان بدانیم، امروز اکثر کشور های دنیا، حداقل در ظاهر، بصورت دموکراتیک اداره میشوند.

اگر آزادی، آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی های مدنی و فردی که از پدیده های اصلی لیبرالیزم هستند را در نظر بگیریم، کشور های اندکی به معنای واقعی از دموکراسی برخوردارند.

و اگر آزادی، برابری و برادری، سه اصل انقلاب فرانسه را محک قرار دهیم، باید بپذیریم که نه تنها کمتر کشوری را با آن شرایط میشناسیم، بلکه با گذشت زمان، حتی جوامعی را که امروز و نه در گذشته ای دور دموکراتیک میشناختیم در حال دگرگونی و پس روی میباشند.

 

 

February 23, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

افول دموکراسی

در مقاله هفته گذشته ام به مقایسه جان توری در مقام شهردار تورنتو و اعضای هییت مدیره قبلی در کنگره ایرانیان پرداختم. خاطره تلخی که به سادگی فراموش نمیشود را یادآور شدم که چگونه هییت مدیره قبلی، به عکس، نه خطای خود را پذیرفت و نه کناره گیری و اظهار ندامت کرد، ولی در عوض، به مدت بیش از دوسال، به وارد کردن لطمات مالی و معنوی و تفرقه در کامیونیتی ادامه داد و آنقدر از خود گستاخی نشان داد که در انتخابات بعدی، شرکت کرده و امروز سه نفر از آنها در هییت مدیره فعلی حضور دارند.

چرا یادآوری واقعیات و مقایسه آن با واقعه ای حقیقی در سطح جامعه بزرگ، برای اعضای هییت مدیره و گردانندگان فوروم کنگره ایرانیان، باید آنقدر آزار دهنده باشد تا اقدام به حذف مقاله ام نمایند؟

 

February 17, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

هم خوابگی شهردار و پوست کلفتی ما ایرانیان
نسخه فوروم کنگره ایرانیان

بخشی را که احتمال میدهم که به علت آن این مقاله از فوروم کنگره حذف گردید را با مطلب زیر جایگزین کردم تا به رسالت خود در حق بر زبان آوردن وفادار باقی بمانم و در ضمن چشم و گوشی را نیازرده باشم. که کر و کوری که در ابتدای این مقاله از آن گفتم خود نعمتیست که هم کس را اقبال آن نبود. شکر گذارم که سفره من از این نعمت خالیست.

اگر عالم به پدیده هایی خلاصه میشد که چشمان من قادر به دیدن آنها بود، گوشهای من از شنیدنشان آزرده  نمیشدند و حقایقی که به مزاجم شیرین میامدند، آیا این عالم ارزش زیستن داشت؟

در حیرت معدودی از انسان ها هستم که بار بشریت را بر  دوش میکشند و با کرده خود جهالت اکثریت را جبران میسازند و اجازه نمیدهند که انسان اشرفیت خود را از دست بدهد.

 

 

February 16, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

هم خوابگی شهردار و پوست کلفتی ما ایرانیان

یکی از رویدادهای مشابه در کامیونیتی، البته در مقیاسی متفاوت، ولی به اندازه کافی پر اهمیت که نمایانگر یکی از عارضه های فرهنگی بخشی از ما ایرانیان باشد، خلاف قانونی هییت مدیره کنگره در سال ۲۰۱۸ است.

سوده قاسمی در مقام ریاست و بیژن احمدی کارگردان اصلی، که به احتمال زیاد از غیر قانونی بودن عدم تحویل لیست اعضاء به چهار متقاضی مطلع بودند، با ادامه این جریان به مدت دو سال، بزرگترین لطمات را بر این نهاد و کامیونیتی وارد ساختند.

 

 

February 09, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پدیده هویت، وطن، آزادی و دموکراسی

امیدوارم که بالاخره امروز به رسالت چند دهه هجرت خود پی برده باشیم. رفته بودیم که دموکراسی و آزادی را تجربه کنیم، بیاموزیم و آنرا بخشی از وجود خود سازیم که در بازگشت احتمالی، همچون نهالی باشیم که با عطر و بوی خود، امید بخشیم، و راه یکبار رفته را، دوباره طی نکنیم. و نه اینکه به وطن پرستان دو ملیتی، و یا موجودات عجیب و غریبی مبدل گردیم که هویت خود را در آنچه بر زبان میاوریم بجوییم، چون سایه از نور بگریزیم و همچون تصویری نقش بر آب گردیم.

 

 

February 02, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پدیده مجید، رضا، انقلاب، و مجاهدین

همه کس را اقبال تجربه دو انقلاب نیست. خوش به اقبال آنی که بود، دید و شناخت، و دریافت که در پس امواجی که به چشم میآیند، نه فقط یک جریان، بلکه جریاناتی وجود دارند که حقانیت آنها فقط در آینده آشکار خواهد شد.

اکثریت مطلق مردم ایران در انقلاب اول سهیم بوده اند، حتی اگر بخشی از آنها امروز پشیمان و آنرا خطایی بزرگ بدانند.

اگر مجاهدین در مبارزه با بانیان جمهوری اسلامی موفق شده بودند، امروز یا قهرمانان ملی به حساب میامدند و یا اینکه بلایی بدتر برای ملت ایران می شدند.

مخالفت ها با مجید جوهری در سال ۲۰۱۴ بیشتر جنبه رقابت های انتخاباتی داشت تا مخالفت با گرایشات همسویانه ناشناخته در آنزمان.

اگر پسر، از خطای پدر مبراست، نام و نشان پدر نمیتواند مشروعیت دهد، بخصوص اگر حقایق و واقعیات در اثر زمان رنگ و بوی خود را باخته باشد.

 

 

January 26, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کدام سوی تاریخ ایستاده ایم؟

سعی میکنم که به گونه ای رویداد ها را بیان کرده و یا یادآور شوم که کمتر بیازارم و بیشتر آگاهی بوجود بیاورم.

برایم دیگری شکی نیست که خشم، حذف و سانسور مطالب و خودم، بیشتر از عدم پذیرش واقعیات است تا مخالفت با من و آنچه بیان میکنم.

همزمان که اینرا برای خود موفقیتی میدانم به دنبال راه و روشی هستم که اعتماد، صفا و صمیمیت از دست رفته را بازگردانم که بدون آن نمیتوان در جهت منافع جمعی فعالیت کرد و تاثیر گذار بود.

کمتر میتوان آینده را پیش بینی نمود، حال را محکی بر آن نیست، ولی عملکردمان آینه ایست در اینکه کدام سوی تاریخ قرار داشته و داریم.

بگو چه کرده ای تا بگویم کیستی.

 

January 19, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

سمن و بودجه سالانه شهرداری

در سوشیال مدیا گفته بودم که مقاله این هفته  ام در رابطه با پدیده مجید، رضا، انقلاب و مجاهدین خواهد بود. ولی یکبار دیگر وقایع روز باعث گردیدند که آنطور که برنامه ریزی کرده بودم جریانات پیش نروند. بودجه شهرداری در حال بررسی میباشد و من هم این فرصت را به دست آوردم که نظر خود را نسبت به افزایش ۵۰ میلیون دلاری پلیس به اشتراک بگذارم.

شاید از این نظر که  شرطی شده ام و یا اینکه واقعن به اهمیت کنگره ایرانیان باور دارم، در پس ذهنم همیشه این فکر وجود دارد که اگر کامیونیتی بصورت جمعی حرکت کند بهتر میتوان تاثیر گذار بود. ولی چه کنیم که این نهاد تا امروز بیشتر مخرب بوده است تا سازنده. یکی از نمونه هایش حکایت سمن طبسی نژاد است که در این نوشتار به شرح آن پرداخته ام.

 

January 12, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

انقلاب، رفتار انقلابی میطلبد

در این نوشتار از سه رویداد/نهاد میگویم:

۱- انجمن اعضای خانواده قربانیان پرواز که سه سال بیشتر از عمرش نمیگذرد، ولی آنچنان موفق عمل کرده که بتواند سالن هزار نفره ای را از اعضای خود پر کند. بالاترین مقامات سیاسی و حکومتی را زیر یک سقف جمع کند و در سیاست خارجی کانادا نسبت به ایران تاثیر گذار باشد. این برای کامیونیتی سرخورده ما امیدوار کننده و نسیمی از انقلاب است.

۲- لیلی چنگ عضو جدید در شورای شهر از ویلودیل است. او موفق شد در رقابت با مارکوس برایان فهر که نظام حاکم سفید، از رسانه ها گرفته تا سیاستمداران، از جمله جان توری شهردار تورنتو، و علی احساسی از او حمایت میکردند، پیروز گردد. شنبه گذشته، در گردهمایی در کنار و بر روی یخ، کاری کرد که تا به حال کسی نکرده بود.

۳- کنگره ایرانیان که پانزده سالی درجا میزند، این روز ها در موقعیت حساسی قرار گرفته است. کنگره میتواند با حرکتی انقلابی به انقلاب بپیوندد و یا اینکه با به تاخیر انداختن انتخابات این نهاد را در خدمت رسانی به کامیونیتی باز هم عقیم نگاه دارد.  

 

 

January 05, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران

آنچه مسلم است عده بسیاری از فعالان سیاسی/اجتماعی در کشورهای مختلف تلاش نموده اند که چنین جریانی بوجود آید. ایکاش این همصدایی خیلی قبل از اینها صورت میگرفت، تشکل و ساختار لازم بوجود آمده بود، تا که امروز میتوانست با کارایی بیشتر تاثیر گذار باشد.

به آزادی که بعضی از مخالفین، مبارزین، منتقدین و تحلیل گران خود را از آن محروم نمیسازند، حسرت میخورم. همزمان از اینکه آنها فرقی میان جریانات اخیر با وقایع گذشته نمیبینند و بدون در نظر گرفتن شرایط حساس خاص امروز، آزادانه به بیان نظرات خود میپردازند، متاسف و در تعجبم.

بیشتر از هر زمان دیگر، فرق میان سکوت اختیاری و خفقان اجباری، سانسور و خودسانسوری، آزادی و خود در بند نهی، و ارتباط ظریفی که میان آنها هست را حس میکنم. به حکمت این گفته که هر آرزویی که فکری در آن نباشد، بلافاصله برآورده میشود، پی برده و به آن متوسل میشوم، و نتایج آنرا حداقل بلافاصله در خود احساس میکنم.

Last Edited 14/01/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca