Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Articles 2023

 

March 30, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مشکل ما دیگری نیست

امسال نیز هیچیک از مخالفین هییت مدیره در انتخابات شرکت نکرده، و مانند سال های گذشته، از حضور من نیز در انتخابات، ممانعت به عمل آمده است.

بر این باور بودم و انتظار داشتم که تظاهرات متعدد و چند ده هزار نفری را که در ماه های گذشته در تورنتو شاهد بوده ایم، تغییر و تحولاتی را نه تنها در مخالفین، بلکه در همسویان نیز بوجود آورده باشد. ولی به عکس، به نظر میاید که آب از آب تکان نخورده و هر دو جناح، مسیر گذشته خود را بدون هیچگونه تغییری، در حال پیمودن هستند.

 

 

 

March 23, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

چرا؟ چرا؟ چرا؟

ویلودیل شاید قدیمی ترین محله ایرانی نشین در تورنتو باشد، ولی تنها منطقه نیست. اما چرا چنین برنامه هایی در مناطق دیگر ایرانی نشین، بخصوص در ریچموندهیل که تعداد ایرانیان آن بیشتر از ویلودیل است، برگزار نگردید؟ چه بسا که با ویلودیل آغاز شد، چون اهالی این محل اقبال آنرا دارند که نمایندگی شورای شهر آنرا، یک زن به عهده دارد. شاید برای انکه ساکنین ویلودیل قدمی به عملی شدن شعار، زن، زندگی، آزادی نزدیک ترند.

بی انصافی خواهد بود اگر از عاطفه جوادیان از همکاران لی لی چنگ نام برده نشود و از او به خاطر مراسمی که شاید بدون او چنین حالت نوروزی به خود نمیگرفت تشکر ننمود.

 

 

March 16, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

مجمع عمومی و انتخابات ۲۰۲۳ کنگره ایرانیان

بالاخره معما حل و دست بعضی ها رو شد و دلیل محرومیت من از حضور در فوروم کنگره به مدت یکماه آشکار گردید، که این خود نشانی از تاثیر گذاری مطالب من در رابطه با کنگره است. رضا نامداری، عضو هییت مدیره و آدمین اصلی فوروم هنوز پی نبرده است که که کجروی های آنها، نه تنها تاکیدی بر صحت گفتار من و دیگر مخالفین است، بلکه مانعی بر فعالیت های ما نمیگردد.

از کاووس صوفی، آدمین گروه لتس تاک آی سی سی، تقاضا نمودم که تا پایان انتخابات، مدیریت این صفحه را به من بسپارد که از فرصت استفاده کرده و از موافقت ایشان تشکر مینمایم. همانطور که در اولین مطلب خود در سمت مدیریت اعلام نمودم، قصد من تشویق افراد به پیوستن به کنگره و شرکت در انتخابات نیست. من اینگونه تصمیم گیری ها را شخصی دانسته و تا زمانیکه آمادگی فردی و نه جمعی، در افراد بوجود نیاید، چه بسا که عدم حضور در این نهاد را مناسب تر باشد.

 

 

March 09, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

چرا نه؟
گردهمایی
نوروزی در ریچموندهیل به همت کنگره ایرانیان!!؟؟

چگونه میتوان رضا نامداری را مجبور به پاسخگویی کرد که چرا ده ها توییت از مجید جوهری باز نشر میشود، در صورتیکه حتی از یکی از مطلب علی احساسی نام برده نمیشود؟
چرا مطالب بی پایه و نامربوط نشریه هدهد متعلق به محمد وحیدی راد، یکی از اعضای انتصابی کنگره باز نشر میگردند، ولی از مطالب نشریه پرژن میرور متعلق به محمد تاجدولتی اثری نیست؟

البته بعد از دو سال و شناخت بیشتر از هییت مدیره فعلی، نه جای تعجب است و نه جای سئوال. اگر مطالب را به اینگونه مطرح میکنیم فقط برای بوجود آوردن آگاهی در ذهن آنهایی است که با تمام شواهد و شهود، هنوز شک و تردیدی در عدم صداقت، احساس مسئولیت، وظیفه و تعهد این افراد نسبت به کامیونیتی دارند، است.

 

March 02, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پسا دموکراسی

گر دموکراسی را به معنای حکومت مردم بر مردم از طریق انتخابات و پارلمان بدانیم، امروز اکثر کشور های دنیا، حداقل در ظاهر، بصورت دموکراتیک اداره میشوند.

اگر آزادی، آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی های مدنی و فردی که از پدیده های اصلی لیبرالیزم هستند را در نظر بگیریم، کشور های اندکی به معنای واقعی از دموکراسی برخوردارند.

و اگر آزادی، برابری و برادری، سه اصل انقلاب فرانسه را محک قرار دهیم، باید بپذیریم که نه تنها کمتر کشوری را با آن شرایط میشناسیم، بلکه با گذشت زمان، حتی جوامعی را که امروز و نه در گذشته ای دور دموکراتیک میشناختیم در حال دگرگونی و پس روی میباشند.

 

 

February 23, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

افول دموکراسی

در مقاله هفته گذشته ام به مقایسه جان توری در مقام شهردار تورنتو و اعضای هییت مدیره قبلی در کنگره ایرانیان پرداختم. خاطره تلخی که به سادگی فراموش نمیشود را یادآور شدم که چگونه هییت مدیره قبلی، به عکس، نه خطای خود را پذیرفت و نه کناره گیری و اظهار ندامت کرد، ولی در عوض، به مدت بیش از دوسال، به وارد کردن لطمات مالی و معنوی و تفرقه در کامیونیتی ادامه داد و آنقدر از خود گستاخی نشان داد که در انتخابات بعدی، شرکت کرده و امروز سه نفر از آنها در هییت مدیره فعلی حضور دارند.

چرا یادآوری واقعیات و مقایسه آن با واقعه ای حقیقی در سطح جامعه بزرگ، برای اعضای هییت مدیره و گردانندگان فوروم کنگره ایرانیان، باید آنقدر آزار دهنده باشد تا اقدام به حذف مقاله ام نمایند؟

 

February 17, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

هم خوابگی شهردار و پوست کلفتی ما ایرانیان
نسخه فوروم کنگره ایرانیان

بخشی را که احتمال میدهم که به علت آن این مقاله از فوروم کنگره حذف گردید را با مطلب زیر جایگزین کردم تا به رسالت خود در حق بر زبان آوردن وفادار باقی بمانم و در ضمن چشم و گوشی را نیازرده باشم. که کر و کوری که در ابتدای این مقاله از آن گفتم خود نعمتیست که هم کس را اقبال آن نبود. شکر گذارم که سفره من از این نعمت خالیست.

اگر عالم به پدیده هایی خلاصه میشد که چشمان من قادر به دیدن آنها بود، گوشهای من از شنیدنشان آزرده  نمیشدند و حقایقی که به مزاجم شیرین میامدند، آیا این عالم ارزش زیستن داشت؟

در حیرت معدودی از انسان ها هستم که بار بشریت را بر  دوش میکشند و با کرده خود جهالت اکثریت را جبران میسازند و اجازه نمیدهند که انسان اشرفیت خود را از دست بدهد.

 

 

February 16, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

هم خوابگی شهردار و پوست کلفتی ما ایرانیان

یکی از رویدادهای مشابه در کامیونیتی، البته در مقیاسی متفاوت، ولی به اندازه کافی پر اهمیت که نمایانگر یکی از عارضه های فرهنگی بخشی از ما ایرانیان باشد، خلاف قانونی هییت مدیره کنگره در سال ۲۰۱۸ است.

سوده قاسمی در مقام ریاست و بیژن احمدی کارگردان اصلی، که به احتمال زیاد از غیر قانونی بودن عدم تحویل لیست اعضاء به چهار متقاضی مطلع بودند، با ادامه این جریان به مدت دو سال، بزرگترین لطمات را بر این نهاد و کامیونیتی وارد ساختند.

 

 

February 09, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پدیده هویت، وطن، آزادی و دموکراسی

امیدوارم که بالاخره امروز به رسالت چند دهه هجرت خود پی برده باشیم. رفته بودیم که دموکراسی و آزادی را تجربه کنیم، بیاموزیم و آنرا بخشی از وجود خود سازیم که در بازگشت احتمالی، همچون نهالی باشیم که با عطر و بوی خود، امید بخشیم، و راه یکبار رفته را، دوباره طی نکنیم. و نه اینکه به وطن پرستان دو ملیتی، و یا موجودات عجیب و غریبی مبدل گردیم که هویت خود را در آنچه بر زبان میاوریم بجوییم، چون سایه از نور بگریزیم و همچون تصویری نقش بر آب گردیم.

 

 

February 02, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

پدیده مجید، رضا، انقلاب، و مجاهدین

همه کس را اقبال تجربه دو انقلاب نیست. خوش به اقبال آنی که بود، دید و شناخت، و دریافت که در پس امواجی که به چشم میآیند، نه فقط یک جریان، بلکه جریاناتی وجود دارند که حقانیت آنها فقط در آینده آشکار خواهد شد.

اکثریت مطلق مردم ایران در انقلاب اول سهیم بوده اند، حتی اگر بخشی از آنها امروز پشیمان و آنرا خطایی بزرگ بدانند.

اگر مجاهدین در مبارزه با بانیان جمهوری اسلامی موفق شده بودند، امروز یا قهرمانان ملی به حساب میامدند و یا اینکه بلایی بدتر برای ملت ایران می شدند.

مخالفت ها با مجید جوهری در سال ۲۰۱۴ بیشتر جنبه رقابت های انتخاباتی داشت تا مخالفت با گرایشات همسویانه ناشناخته در آنزمان.

اگر پسر، از خطای پدر مبراست، نام و نشان پدر نمیتواند مشروعیت دهد، بخصوص اگر حقایق و واقعیات در اثر زمان رنگ و بوی خود را باخته باشد.

 

 

January 26, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

کدام سوی تاریخ ایستاده ایم؟

سعی میکنم که به گونه ای رویداد ها را بیان کرده و یا یادآور شوم که کمتر بیازارم و بیشتر آگاهی بوجود بیاورم.

برایم دیگری شکی نیست که خشم، حذف و سانسور مطالب و خودم، بیشتر از عدم پذیرش واقعیات است تا مخالفت با من و آنچه بیان میکنم.

همزمان که اینرا برای خود موفقیتی میدانم به دنبال راه و روشی هستم که اعتماد، صفا و صمیمیت از دست رفته را بازگردانم که بدون آن نمیتوان در جهت منافع جمعی فعالیت کرد و تاثیر گذار بود.

کمتر میتوان آینده را پیش بینی نمود، حال را محکی بر آن نیست، ولی عملکردمان آینه ایست در اینکه کدام سوی تاریخ قرار داشته و داریم.

بگو چه کرده ای تا بگویم کیستی.

 

January 19, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

سمن و بودجه سالانه شهرداری

در سوشیال مدیا گفته بودم که مقاله این هفته  ام در رابطه با پدیده مجید، رضا، انقلاب و مجاهدین خواهد بود. ولی یکبار دیگر وقایع روز باعث گردیدند که آنطور که برنامه ریزی کرده بودم جریانات پیش نروند. بودجه شهرداری در حال بررسی میباشد و من هم این فرصت را به دست آوردم که نظر خود را نسبت به افزایش ۵۰ میلیون دلاری پلیس به اشتراک بگذارم.

شاید از این نظر که  شرطی شده ام و یا اینکه واقعن به اهمیت کنگره ایرانیان باور دارم، در پس ذهنم همیشه این فکر وجود دارد که اگر کامیونیتی بصورت جمعی حرکت کند بهتر میتوان تاثیر گذار بود. ولی چه کنیم که این نهاد تا امروز بیشتر مخرب بوده است تا سازنده. یکی از نمونه هایش حکایت سمن طبسی نژاد است که در این نوشتار به شرح آن پرداخته ام.

 

January 12, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

انقلاب، رفتار انقلابی میطلبد

در این نوشتار از سه رویداد/نهاد میگویم:

۱- انجمن اعضای خانواده قربانیان پرواز که سه سال بیشتر از عمرش نمیگذرد، ولی آنچنان موفق عمل کرده که بتواند سالن هزار نفره ای را از اعضای خود پر کند. بالاترین مقامات سیاسی و حکومتی را زیر یک سقف جمع کند و در سیاست خارجی کانادا نسبت به ایران تاثیر گذار باشد. این برای کامیونیتی سرخورده ما امیدوار کننده و نسیمی از انقلاب است.

۲- لیلی چنگ عضو جدید در شورای شهر از ویلودیل است. او موفق شد در رقابت با مارکوس برایان فهر که نظام حاکم سفید، از رسانه ها گرفته تا سیاستمداران، از جمله جان توری شهردار تورنتو، و علی احساسی از او حمایت میکردند، پیروز گردد. شنبه گذشته، در گردهمایی در کنار و بر روی یخ، کاری کرد که تا به حال کسی نکرده بود.

۳- کنگره ایرانیان که پانزده سالی درجا میزند، این روز ها در موقعیت حساسی قرار گرفته است. کنگره میتواند با حرکتی انقلابی به انقلاب بپیوندد و یا اینکه با به تاخیر انداختن انتخابات این نهاد را در خدمت رسانی به کامیونیتی باز هم عقیم نگاه دارد.  

 

 

January 05, 2023
با تشکر از نشریه شهرما

۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران

آنچه مسلم است عده بسیاری از فعالان سیاسی/اجتماعی در کشورهای مختلف تلاش نموده اند که چنین جریانی بوجود آید. ایکاش این همصدایی خیلی قبل از اینها صورت میگرفت، تشکل و ساختار لازم بوجود آمده بود، تا که امروز میتوانست با کارایی بیشتر تاثیر گذار باشد.

به آزادی که بعضی از مخالفین، مبارزین، منتقدین و تحلیل گران خود را از آن محروم نمیسازند، حسرت میخورم. همزمان از اینکه آنها فرقی میان جریانات اخیر با وقایع گذشته نمیبینند و بدون در نظر گرفتن شرایط حساس خاص امروز، آزادانه به بیان نظرات خود میپردازند، متاسف و در تعجبم.

بیشتر از هر زمان دیگر، فرق میان سکوت اختیاری و خفقان اجباری، سانسور و خودسانسوری، آزادی و خود در بند نهی، و ارتباط ظریفی که میان آنها هست را حس میکنم. به حکمت این گفته که هر آرزویی که فکری در آن نباشد، بلافاصله برآورده میشود، پی برده و به آن متوسل میشوم، و نتایج آنرا حداقل بلافاصله در خود احساس میکنم.

Last Edited 30/03/2023 - For all comments on this site info@signandprint.ca