Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Articles

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Articles 2024

 

July 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

بازگشت مراسم عاشورا به منطقه ایرانی نشین

مراسم عاشورا ۲۰۲۴ زیر باران شدید با حضور حدود ۸۰۰ نفر در منطقه ایرانی نشین ویلودیل در روز سه شنبه ۱۶ جولای از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز و در حدود ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر به پایان رسید. تعداد قابل توجهی از افسران پلیس تورنتو با مشاهده تعداد محدود عزاداران با شروع راهپیمایی محل را ترک نمودند.

 

July 15, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

گپی با بابک یزدی

در این چهار دهه ای که در کانادا به سر میبریم از دموکراسی چه آموخته ایم؟ آنرا چقدر در خود نهادینه کردیم؟ از آزادی بیان سخن میگوییم ولی اکثرن حرفی برای گفتن نداریم و یا اینکه از آن برای تهمت، توهین و افترا استفاده میکنیم. در بهترین شرایط هم آنرا فقط برای خود و همفکرانمان میخواهیم. مگر نه اینکه مشارکت محکی برای ارزیابی دموکراسی در یک جامعه است؟ آیا در رابطه با مشارکت، کامیونیتی ما تا به حال در چنین وضعیت نابسامانی قرار داشته است؟

 

July 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

مجمع عمومی و یا مهمانی رفقا

کمتر میتوان به روند دموکراتیک انقلاب ۵۷ خورده گرفت. اینرا کسی بر زبان میاورد که در آن مشارکت داشته و تحت عناوین مختلف آنرا در آنزمان تایید و در اولین انتخاباتی که نیازی به تقلب نداشت، به آن رای مثبت داده است.

آنچه در سال ۲۰۲۰ در رابطه با کنگره ایرانیان، بعد از دو سال درگیری های قضایی و سالمترین و گسترده ترین انتخابات روی داد، در سطح چنین نهادی میتواند انقلابی به حساب آید.

حاصل هر دو، در اختیار قرار گرفتن قدرت در دست کسانی باشد که در بی کفایتی شان جای شک و شبه ای نیست.

 

July 04, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

کمپین آی سی سی - اخراج گلسا قمری - معرفی کاندیداها

حدس و پیش بینی ها درست بودند. دوره ۹ ساله لیبرال ها به پایان رسیده است، دوره چهار ساله هییت مدیره های سراسری هم همینطور. سه سال از دوره خاموشی کامیونیتی در رابطه با کنگره را هم پشت سر گذاشتیم.

بعد از پتیشن کنگره نماینده من نیست کمپین ICC Campain 2024  با ارسال نامه ای به هییت مدیره و تقاضای کناره گیری اعضای آن و برگزاری یک انتخابات سالم با امضای ۱۸۸ نفر از فعالان اجتماعی، از جمله خود من، فعالیت های خود را آغاز کرد.

گلدی قمری بعد از دو سال نزدیک شدن به خشونت و افراطی گرایی به دستور رهیر حزب اخراج میگردد.

یکبار دیگر با انتخابات کنگره ایرانیان به وضعیت وخیم این نهاد بیشتر پی میبریم.

 

June 27, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

عملکرد یکساله مونا قاسمی، نایب رئیس کنگره ایرانیان

من زن نیستم ولی با وصف این، در دوره زن زندگی آزادی، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به مرد بودنم در قبال زنان میکنم. این شعار که جهانی شده است، خواسته و ناخواسته توجه ما را به نابرابری های حقوق اجتماعی تاثیر گرفته از فرق های جنسیتی بیشتر از هر زمان دیگر جلب کرده است.

از اینرو، یک زن بودن، در یک جامعه دموکراتیک و بخصوص در سمت نیابت ریاست یک نهاد که به بیش از چهارصد هزار ایرانی مربوط میگردد، که کم و بیش نیمی از آنان را زنان تشکیل میدهند، بار سنگینی را به همراه دارد.

 

June 20, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

دو نهاد - دو مجمع عمومی - دو انتخابات

موفقیت انجمن در بوجود آوردن همبستگی در کامیونیتی، فعالیت های اعتراضی و پشتیبانی از مردم ایران در رابطه با جنبش زن، زندگی، آزادی، در کل جهان، تاثیرگذاری بر سیاست های خارجی کانادا نسبت به جمهوری اسلامی، آنهم در مدت بسیار کوتاه، جایگاه و توان خاصی را ورای اهداف عدالتخواهانه اش در کامیونیتی و جامعه بزرگتر بوجود آورده است.

آگاهی و بهره گیری هدفمند از این توان، نه تنها انجمن را از اهداف عدالتخواهانه اش دور نمیسازد، بلکه امکان استفاده بیشتری از توان جمعی را فراهم میسازد.

 

June13, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

مجمع عمومی - انتخابات - سمینار سالیانه کنگره ایرانیان

همانطور که در این گزارش مطرح نموده ام، واقعن باعث تعجب است که این افراد چگونه میاندیشند و در زندگی روزمره خود، چگونه عمل میکنند! اینها پزشک هستند، تحصیلکرده و صاحب عنوان دکترا میباشند، در دانشگاه ها تدریس میکنند، معلم هستند، چندین کتاب نوشته اند و هر کدام در زندگی خود، مسئولیت های مهمی را به عهده دارند. از اینها گذشته، اولیای فرزندانی میباشند که در آینده مسئولیت شهروندی به عهده آنها خواهد بود.

من یک نکته را هیچوقت متوجه نشده ام. در رابطه با این نهاد، این تفکر حاکم شده است که چون کار داوطلبانه انجام میدهیم، نباید از افراد انتظار زیادی داشته باشیم. در صورتیکه منطق حکم میکند زمانیکه مسئولیت انجام یک کار داوطبانه را میپذیریم، میبایست از تمام وجود مایه بگذاریم.

 

 

June 06, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

انسانیت و دموکراسی، هر دو در خطرند

توجه به فعالیت های سلمان سیما به عنوان یکی دیگر از اینگونه افراد، پی بردن به خطراتی میباشد که اصول، ارزش ها و دموکراسی را تهدید میکنند. بخصوص که ایشان در برقراری روابط با جامعه بزرگتر، و بخش افراطی، دست راستی و تندرو، بسیار موفق عمل کرده است. به احتمال زیاد ایشان در تاثیر گذاری در گلسا قمری در رابطه با پرچم، جانبداری های تفرقه انگیز، تخریب فعالان اجتماعی، سلطنت طلبی و رفتار پارتیزانی در سوشیال مدیا، نقش عمده ای را ایفاء کرده است.

 

May 30, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

دموکراسی را قربانی نکنیم

در آنزمان مخاطب من شهروندان عادی ایرانی تبار بودند، ولی اینبار سیاستمدار و نماینده ای در پارلمان را در نظر دارم که به نظر من به سادگی تحت تاثیر جریانات و افراد مختلف قرار گرفته است. یکی از دلایل اصلی آن نیز عدم شناخت شما به آنچه که به ایران و ایرانیان مربوط میشود است.

منطقه ای که شما نمایندگی آن را به عهده دارید، ایرانی نشین نبوده و در زمان انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در فعالیت های کامیونیتی مداخله ای نداشته اید و ایرانیان نیز در حمایت و موفقیت شما در انتخابات سهم چندانی نداشته اند.

 

May 23, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

ما به کمک گلسا قمری و ایشان به کمک ما نیاز دارد

البته در ساده اندیشی که بیشتر به ساده لوحی نزدیک است، و بی اطلاعی سیاستمداران کانادایی، شک و تردیدی نیست. با وصف این، میبایست ایرانیان، بخصوص فعالان اجتماعی را مقصر دانست که به وظیفه خود، آنطور که باید، عمل نکرده اند تا مانع از آن گردند که عوامل و شبه عاملان بتوانند به این راحتی فردی مانند شما را تحت تاثیر خود قرار دهند.

 

May 16, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

"ما جنگ را با هیچ نامی نمی خواهیم"

که ما امروز، اگر در غم قربانیان یهودی حمله هولناک اکتبر حماس، و یا غم قربانیان فلسطینی ناامید، آواره، بی پناه، تشنه و گرسنه از حملات ناجوانمردانه ارتش اسراییل، سخنی بر زبان میاوریم، قصد نداریم که، در کنار دولتمردان آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی و یا در کنار جمهوری اسلامی، حزب الله و یا حماس قرار بگیریم. اگر در آنها حسن نیتی وجود داشت، این مردمان هیچوقت در مقابل یکدیگر، و جهانیان، بعد از صد سال، در مقابل فجایعی که هر بار بر هولناکی اش افزوده میگردد، قرار نمیگرفتند.

 

May 09, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پایان و گزارش مرحله اول فعالیت های کمیسیون تحقیق

هییت مدیره های اخیر کنگره ایرانیان، در نبود سفارت، همچون عاملان آن فعالیت میکنند. امکان جمع آوری اطلاعات شخصی و اطلاعات در رابطه با فعالیت های اجتماعی افراد را دارند. اشخاصی که به ایران سفر میکنند و یا خانواده های نزدیکشان در ایران به سر میبرند، تمایل ندارند که در فعالیت های اجتماعی، بخصوص زمانی که حالت سیاسی و حقوق بشری دارند شرکت کنند.

 

May 02, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

نقش براندازان در وضعیت کنونی کامیونیتی

رضا و نسرین (۱)

در این میان، براندازان، برانداز نماها، و عوامل نفوذی در میان براندازان، در برخی از موارد، نقش مخرب تری را ایفاء نموده اند. شخصن بر این باور هستم که ریشه وخامت وضعیت کنونی را میبایست در فعالیت های براندازان، که کم و بیش در سه دهه اول بطور کامل صحنه فعالیت های اجتماعی/ سیاسی را در اختیار داشتند، پیگیری نمود.

رفتار غیر دموکراتیک و خلاصه شده به بیانیه، تظاهرات و شعار، در بعضی موارد همراه با خشونت، توهین و افترا، جوی را فراهم کرده بودند، که تمایز بین  بخش میانی و آنهاییکه گرایشات موافق جمهوری اسلامی داشتند مشکل باشد.

 

April 25, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

نامه ای دیگر به هییت مدیره کنگره ایرانیان

در پایان لازم میبینم که در واکنش به اشاره هییت مدیره به گفته کارینا گولد، نماینده لیبرال از برلینگتون، که حفاظت از دموکراسی از وظایف شهروندان نیست، بخشی از سخنان دیوید وینیولت، رئیس اداره اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) را بازنویس کنم:

".... راه حل مداخله خارجی فقط از طریق دولت نیست. میتواند از جامعه‌ای براید که آگاه است، از جامعه‌ای که قادر است به روش‌های خاص، در فرآیندهای دموکراتیک، و همچنین در زندگی عادی روزمره، فعالیت های مشکوک را تشخیص دهد، درک کند و لازم ببینند که در رابطه با آن کاری کند، و این جریانات را گزارش کند. و این تنها راهی است که می‌توانیم تأثیر مداخله خارجی را کاهش دهیم و در نهایت کانادایی‌ها را ایمن‌تر کنیم."

 

 

April 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

به موازات کمیسیون تحقیق (4)

واکنش هییت مدیره کنگره ایرانیان به

 سخنان حامد اسماعیلیون

"ما اینجا تشکل هایی داریم که هیچ ارتباطی با تشکل های فرهنگی، مانند تیرگان، تشکل های مدنی مثل انجمن خانواده قربانیان پرواز، یا حتی سیاستمداران و نمایندگان پارلمان فدرال مانند آقای علی احساسی، ندارند. اما در همه جا حضور داشته و از منابع مالی دولت کانادا استفاده میکنند."

April 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

به موازات کمیسیون تحقیق (3)

کمیسیون بررسی عملکرد کنگره ایرانیان در هشت سال گذشته

"جمهوری اسلامی ایران نه در حال حاضر، نه در گذشته، یک عامل تهدید کننده مداخله خارجی (FI) قابل توجه در رابطه با انتخابات فدرال کانادا، از جمله انتخابات عمومی ۴۳ و ۴۴ نبوده است.

با این حال، گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهند که مقامات ایران احتمالاً به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور برای جلوگیری از انتقاد از رژیم، جامعه ایرانیان مهاجر در کانادا را رصد، تحت تأثیر قرار داده و اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند.

 در برخی موارد، ایران از طریق آزار و اذیت و ارعاب به دنبال ساکت کردن منتقدان کانادایی است. برای مثال، چندین خانواده‌ قربانی سقوط هواپیمای PS 752 مقیم کانادا، گزارش داده‌اند که به دلیل انتقاد از مدیریت این حادثه، توسط رژیم تحت فشار قرار گرفته‌اند."

 

April 4, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

کمیسیون تحقیق مداخلات (2)
به اندازه کافی انجام ندادیم

یکبار دیگر به یاد فیلم لیست شیندلر میافتم، آن بخشی که چندین بار تکرار میکند که به اندازه کافی انجام ندادمرا مشاهده میکنم. با خود میگویم که اگر بصورت جمعی، کامیونیتی همتی کند، اگر نتوانیم همه این تازه واردین را در کانادا نگاه داریم، حداقل موفق خواهیم شد که سرنوشت چندین نفر را تغییر دهیم.

تاسف می خورم که چگونه اسراییلی ها، آن فجایع و آنروزهای تیره را به سادگی از یاد برده اند. همچنین به خود ما ایرانی ها که موفق شده ایم تا خود را از جهنم جمهوری اسلامی نجات دهیم، میاندیشم که چرا کمی بیشتر تلاش نمی کنیم تا دیگران را از آن جهنم، رهایی دهیم.

 

March 28, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

کمیسیون تحقیق مداخلات دولت های بیگانه

 در روند انتخابات فدرال و نهاد های دموکراتیک کانادا

 
بخش اول - نامه به هییت مدیره کنگره ایرانیان

در سال ۲۰۱۹ نامه ای به وزیر ایمنی وقت، ارسال و نگرانی های خود را در میان گذاشتم که با حملات شدید همسویان، از جمله مشهود ناصری از دست اندرکاران نشریه سلام تورنتو، سعید سلطانپور، محمد سلیمانی و رسانه آی سی ژورنال قرار گرفتم. این رسانه در آن زمان، با هویت های پنهان فعالیت می کرد و تا حالا هم، بیژن احمدی، مهران فرازمند و محسن خانیکی اعلام نکرده اند که کدامیک از آنها مقاله مربوطه را تهیه کرده است.

 

March 21, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

کمپین من هم یک تازه واردم

شاید زمان آن رسیده که برای خارج کردن کامیونیتی از وضعیت دو قطبی فعلی، به تقویت جناح میانی بپردازیم.  البته با این باور که حمایت و تقویت دموکراسی از طریق افزایش مشارکت، میتواند در مبارزه با استبداد، کارایی بیشتری داشته باشد. همکاری در رفع نیازهای اولیه عزیزان تازه وارد، میتواند در سال نو، آغازی در این مسیر باشد. 

کنگره ایرانیان، تنها نهادی است که ماهیت دموکراتیک آن ایجاب میکند که با بوجود آوردن تسهیلات در بکار گیری توان و امکانات کامیونیتی، به مشارکت در جهت همیاری بیافزاید. در چنین شرایطی، کامیونیتی میتواند جایگاهی در شان خود در جامعه بزرگتر به دست بیاورد.

 

March 14, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

سخنی با بیژن احمدی

بدون آنکه بخواهم به جزییات بپردازم و کسی را مواخذه و سرزنش کنم، لازم میبینم که فقط به این نکته جهت یادآوری اشاره کنم، که متوسل شدن به مراجع قضایی از بعد از مجمع عمومی ۲۰۱۸ که نقطه عطفی در فعالیت های کنگره ایرانیان به حساب میاید آغاز گردید. ریاست این مجمع را شما که برای سال دوم رئیس کنگره بودید به عهده داشتید. یک تنه در مقابل بنیان گذاران، مو سپیدان، کاندیدا های مستعفی و حقوقدانان ایستادید، اعتراضات آنها را مردود دانستید، و در زمان و مکانی که در یک نهاد دموکراتیک، اعضاء میبایست شنیده شوند، صاحب بیشترین قدرت باشند، با زبان بی زبانی گفتید که قانون همانی است که شما میگویید.

 

March 7, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

دادخواهی و یا دوئل دو نفره

گرچه افراد مختلفی در این دو پرونده در جایگاه شاکی و یا مدافع قرار داشته و دارند، ولی درواقع این اقدامات حقوقی، مقابله ای میان بیژن احمدی و شهرام تابع محمدی است که از کنگره ایرانیان آغاز، جنبه سیاسی به خود گرفته، و به مراجع قضایی کشیده شده است. شهرام در شکایت خود، مدعی بود که دو مقاله منتشر شده در آی سی ژورنال افترا آمیز بوده اند.

در طی دادگاه، مشخص میگردد که نگارنده یکی از این دو مقالات که دادگاه هر دوی آنها را افترا آمیز تشخیص میدهد، بیژن احمدی بوده است.

دادگاه به دلیل عدم اثبات سوء نیت، پرداخت خسارت درخواستی شهرام تابع محمدی را رد میکند.

 

February 22, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

گپی با کاوه شهروز

ادامه فعالیت هایی که آغاز نموده اید و حضور در انتخابات ۲۰۲۵ به عنوان کاندیدایی مستقل، میتواند آغازی برای بوجود آوردن تشکلی با مشارکت همه کامیونیتی ها، برای حمایت از کاندیداهای مستقل باشد. عملکرد غیر اصولی حزب کانسرواتیو، رهایی شما از بند تفکر حزبی، تجربه شما در زمینه قضایی و تمایل شما به حقوق بشر، اولویت دادن به اصول و ارزش ها، شما را کاندیدای ایده ال برای رهبریت چنین جریانی ساخته است.

بیشک بوجود آمدن چنین جریان و تشکلی که تنوع فرهنگی را از حرف به عمل مبدل میسازد، در مبارزات علیه استبداد و بیعدالتی در سرتاسر جهان تاثیر گذار خواهد بود. در ضمن، افق آنقدر روشن و اهداف آنقدر والا خواهند بود که کمتر کسی توان تخریب آنرا داشته باشد.  

پیر پوالی اور، شما یک توضیح به

 کامیونیتی ایرانی بدهکارید

برای ایرانیانی مثل من، و چه بسا آقای شهروز، وابستگی های حزبی، در مقایسه با رعایت ضوابط حقوق بشر برای همه، دارای اهمیت کمتری میباشند. نگرانی زمانی به وجود می آید که رهبران سطح بالا، مانند شما، ظاهراً منافع حزبی را بر موضوعات گسترده تری که بر رفاه و آسایش کشور تأثیر می گذارند، اولویت می دهند.

از شما استدعا دارم که با ارائه توضیحاتی، از نگرانی‌های ما در رابطه با نفوذ احتمالی جمهوری اسلامی در حزب محافظه‌کار بکاهید. خودداری شما سیاستمداران، از به خطر انداختن ارزش هایی که روزی مایه افتخار کانادا بوده اند، جنبه حیاتی دارند. از شما تقاضا دارم که از درگیر شدن در رودرویی هایی که منافع حزبی و کسب قدرت را بر ارزش های والاتری برتری می دهند، دست بردارید.

February 22, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

انتخابات، یکی بعد از دیگری

یکی از نکاتی که هنوز هم برای من بی جواب مانده، تخریب سیستماتیک و حساسیت خاص همسویان افراطی به کاوه شهروز است، که از هم اکنون دوباره آغاز شده است. بیشک اینبار نیز تلاش خواهند کرد که تا جای ممکن، آب را گل آلود سازند. کاوه در مصاحبه با افشین افشین جم در تلویزیون آی تی سی، تا حدی به دلایل آن اشاره کرده است، ولی به نظر من بیش از اینهاست. ورای نتایج، در این انتخابات بسیار خواهیم آموخت و نقش ها بهتر آشکار میگردند.

با وجود تجربیات ناخوشایند گذشته، بر این باور هستم که به صرف ایرانی بودن یک کاندیدا باید از او پشتیبانی کرد. داشتن یک نماینده ایرانی در سیستم حکومتی، حتی اگر با اعتقادات برخی از ما همگونی نداشته باشد، بهتر از نداشتن آن است. بخصوص که موفقیت آن کاندیدا، نشان از حمایت بخش وسیعتری از کامیونیتی از آن فرد است. این تجربه را هم داشته ایم زمانیکه کاندیداهای ایرانی در انتخابات شرکت دارند، ما ایرانیان به آن انتخابات بیشتر توجه کرده و بیشتر مشارکت کرده ایم.

 

 

February 15, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

دیوار میان

آنچه که ما ایرانیان مهاجر نمیخواهیم از یکدیگر بپذیریم

اینطور خلاصه میکنم که این افراد نسبت به چند مورد، از جمله:

 ۱- بهره گیری از نام آنها که بخشی از آن به دلیل نام این نهاد است،
 ۲- بهره گیری از حضور آنها به عنوان اعضاء،
 ۳- بهره گیری از مبالغی که جهت عضویت میپردازند،
 ۴- به نحوه برگزاری انتخابات معترض میباشند.

من تشکل انجمن اعضاء را برای ایجاد پل ارتباطی، گفتگو و رفع اینگونه مشکلات لازم دیده و مایلم نظرات هییت مدیره را در این رابطه بدانم. در سایت انتخاباتی خود به شرح مفصلتری از چرایی انجمن و مشکلات اولیه پرداخته ام.

 

February 08, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

وای که چقدر تنهاییم!

من هم با کسانی که بر این باورند که پیوستن به کنگره بدون آنکه تغییراتی اساسی در روش وعملکرد آن، صورت بگیرد بی مورد است، موافقم. به عکس آنهایی که به اهمیت این نهاد واقفند ولی کناره گیری را برگزیده اند، من باور دارم که راه حل های بسیاری وجود دارد. لازم است که زنجیره فعلی از هم گسسته شود. برای من گام اول، مطرح کردن مشکلات کنونی و تغییرات مورد نظر در این نهاد میباشد. آنهم در درجه اول میان کسانی که خود را همسو و همفکر میدانند. بدون موفقیت در این مرحله، برداشتن گام های بعدی غیر ممکن است.

 

February 03, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Open letter

to government elected members

Compared to those born here, it is natural that people like me look at freedom and democracy differently, be more sensitive towards these values, consider them sacred, and be more ready to protect them and sound the alarm bells. For me, freedom of speech, assembly, and participation in elections are privileges, not rights. Privileges for those who adhere to their civic duty, which means active participation in the community's public life.

 

February 01, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

نامه سرگشاده به نمایندگان منتخب حکومتی

مقصود من از این نامه، در میان گذاشتن مشکلات شخصی خودم نیست. بلکه قصد دارم از طرف کسانی صحبت کنم که نه صدایی دارند که بتوانند خواسته هایشان را بیان کنند و نه از امتیار رای دادن برخوردار هستند تا توجه سیاستمداران را به خود جلب کنند.

از طرف صدها بی خانمانی که هر صبح، با نگرانی در گیری با مشکلات روحی و روانی، چشم به روشنایی میگشایند، و هر شب، با نگرانی گذراندن شب سرد دیگری درخیابان، سر به بالین میگذارند.

 

 

January 25, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۳)

در چهل سالگی به کانادا مهاجرت نمودم. عدم وجود امنیت، قانونمندی، آزادی و دموکراسی مرا از سرزمینی که چشم در آن گشوده بودم راند. به کشوری روی آوردم که در رابطه با چنین پدیده ها، که بدون آن زندگی در شان یک انسان امکان پذیر نیست، سری از سرها بالاتر دارد. در مقایسه با کسانی که در این کشور به دنیا آمده اند، طبیعی است که نگاه امثال من به آزادی و دموکراسی، به گونه ای دیگر باشد. نسبت به آنها حساسیت بیشتری به خرج داده، آنها را تافته جدا بافته شمرده، و برای محافظت از آنها و بصدا در آوردن زنگ های خطر، آمادگی بیشتری داشته باشم.

 

January 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Triumph of Justice Over Politics- Part 2

While various factors contribute to the worsening homelessness crisis today, one of the factors that needs to ring alarm bells is the weakening of empathy, kindness, and the sense of humanity. Nowadays, we can see its effects everywhere.
As one of those people who fights against homelessness emphasizes, we should not delay addressing the housing problem of those struggling with addiction and mental illnesses by prioritizing treatment. According to him, we must silence a part of our humanity to continue our path and pass by another human being facing such difficult circumstances.

January 18, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۲)

درست است که عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند تا مشکل بی خانمانی به حالت حاد امروز مبدل گردد، ولی یکی از آن عواملی که میبایست زنگ های خطر را به صدا در آورد، تضعیف همدلی، مهربانی و حس انساندوستی است که این روز ها اثرات آنرا در همه جا به خوبی مشاهده میکنیم.

به قول یکی از فعالان مبارزه با بی خانمانی، نباید با اولویت دادن به درمان، رفع مشکل مسکن آنهایکه با اعتیاد و بیماری های روانی در گیر هستند را به بعد از مداوای آنها موکول کرد. به قول ایشان "باید بخشی از انسانیت خود را خاموش سازیم تا بتوانیم به راه خود ادامه دهیم و از کنار انسان دیگری که در چنین شرایط سختی است بگذریم."

January 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

Triumph of Justice Over Politics

Most of us consider ourselves benevolent, civilized, democratic, justice-seeking, human-friendly, and advocates for the rights of the oppressed and the needy. However, in practice, we realize that we are not what we think, and to justify our actions, which in many cases are directed towards personal interests,  we resort to any door, whether open or closed.

Our Persian saying "Death is good, but for the neighbour" has a close meaning to "Not In My Backyard" (NIMBY) commonly used in English.

 

January 11, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

پیروزی عدالت بر سیاست (۱)

"مرگ خوبه، ولی برای همسایه" معادل مناسبی برای "نه در حیاط خلوت من" (NIMBY) که در زبان انگلیسی رایج است، میباشد. بدون آنکه بخواهم در انساندوستی آنهاییکه به مخالفت با ساخت مجموعه مسکونی کامر برای بی خانه ها در ویلودیل شک کنم، باید از این خوشحال باشیم که هفته گذشته، بدون آنکه مقصود دادگاه باشد، عدالت بر سیاست پیروز شده و مانع از آن گردید که نه در حیاط خلوت من تقویت شده و الگویی برای مناطق دیگر گردد.

با توجه به تلاش لی لی چنگ برای جوابگویی به خواسته عده ای از ساکنین ویلودیل، منطقه ای که نمایندگی آنرا در شورای شهر به عهده دارد، شاید لازم باشد که اصطلاح "نه در منطقه من" (NIMW) را نیز در ذهن داشته باشیم.

 

January 04, 2024
با تشکر از نشریه شهرما

آتش بس در کامیونیتی

حتا در جهنم هم، هستی ادامه داشته و متوقف نمیگردد. حرکت و تغییر، ماهیت جوهری این عالم است. امید، بخشی از وجود ما انسان هاست که بدون آن، زندگی چیزی جز درد و عذاب نخواهد بود.

 چند روز پیش، از عزیزی که مادرش را از دست داده بود تقاضا نمودم که اجازه دهد به جای تسلیت گفتن، حرف دلم را بر زبان بیاورم و بگویم که خوش به حال مادرش.

سر سخن او هم باز شد و چکیده گفتارش این بود که در این عالم و این زمان و این مکان، جان بخشیدن به فرزند خیانت است. نمیدانم که در جایگاه فرزندی که مادرش را از دست داده بود، اینرا میگفت و یا مادری که نگران آینده دو فرزند خود میباشد!

 

Last Edited 18/07/2024 - For all comments on this site info@iccma.ca