Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Videos


|   2007   |   2008   |  2009   |   2010    |  2011   |   2012   |  2013   |  2014   |    2015      | 2016  |  2017  |
 2018  |

Videos - 2016

 

گردهمائی "پرسش و پاسخ" - رضا سپهر اصفهانی
 ( این ویدئو به علت شکایت بیژن احمدی به فیسبوک حذف شده است)
بی شک اگر هییت مدیره میخواست که تعداد بیشتری از افراد به مشاهده این ویدئو ها بپردازند، آنها را با دو ماه و نیم تاخیر، 50% سانسور و اینطوری وصله و پینه نمیکرد. مطمدنن ویدئو ها در بخش های کوتاهتر هم بیننده بیشتری خواهد داشت و هم  راحت تر میتوان از آنها در موارد مختلف استفاده نمود. در این بخش رضای عزیز یکی از دو تنها مخالف در این جلسه به ابراز نظرات خود میپردازد. البته در میان جمعی که با برنامه قبلی برای پشتیبانی آمده بودند کار ساده ائی نبود.

 

 

December 2016

 
گردهمائی کنگره در ونکوور

بخش اول
Hambastegi.Hemayat

 بخش دوم
Hambastegi.Hemayat

ضیافت سیمرغ

Medi Shams 
تظاهرات سیمرغ

Medi Shams shared Hambastegi.Hemayat's video.

 

 

میزگرد کنگره ایرانیان کانادا با نمایندگان ۲۰ سازمان غیر انتفاعی و خیری
 20 جون 2016
در تاریخ 29 جولای به اشتراک گذاشته شد

بخش اول

youtube

بخش دوم

youtube

بخش سوم

youtube

بخش چهارم

youtube

       
 

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان - 15 می 2016  


ICC May 2016 Election Results

قسمت دوم -  گزارش رئیس قسمت اول - سر آغاز
  قسمت سوم گزارش خزانه دار

قسمت چهارم - اساسنامه + پرسش/پاسخ (1)

شش تغییر اساسنامه:
 1- حد نصاب رسمیت جلسات هییت مدیره از هفت به شش
 2- تغییر حد نصاب تعداد اعضاء برای رسمیت یافتن جلسات مجمع عمومی
 3- کمک های مالی بالاتر از 10000 دلار باید اعلام گردند
.4- هیچ کمک مالی از دولت های بیگانه نباید دریافت گردد
 5-- اگر عضوی از هییت مدیره بیش از شش جلسه غیبت داشته باشد اخراج میگردد.
6- در صورت استعفای یکی از اعضای هییت مدیره کاندیدای با رای بیشتر جایگزین میگردد.

سئوال: مدارک در اختیار بنائی - (شعله دولت آبادی)

     تاجدولتی - برنامه  کاندیدا در رساندن تعداد اعضاء به پنج هزار ولی به عکس  تنزل تعداد اعضاء

قسمت پنجم - پرسش و پاسح (2)

جنبه های منفی سوشیال مدیا (پروشات جاوید) -  چرا بعد از یکسال فعالیت فقط نکته های با درجه اهمیت کمتر تغییر کردند - استعفای کاندید ها (مهدی شمس)

قسمتت ششم - پرسش و پاسخ (3)

نقض ضوابط انتخاباتی (سلمان سیما)-  سخنرانی کاندیدا ها

قسمت هفتم - سخنرانی کاندیدا ها

گزارش کمیته انتخابات

قسمت هشتم - گزارش کمیته انتخابات

نسخه کامل

اولین مناظره کاندیدا ها برگزار شده توسط کنگره ایرانیان - یکشنبه 8 می 2016 - سیویک سنتر نورت  یورک

Part 1

مقدمه - ارسلان کهنموئی پور

Part 2 معارفه کاندیدا ها
Part 3

چالشهای کنگره ایرانیان؟

Part 4

علت عدم حضور اعضای هییت مدیره؟ (مانیا کوپال)
علت عدم حضور درنا مژدمی، یکی از کاندیدا ها؟ (مانیا کوپال)
کنگره ایرانیان نماینده اعضاء و یا کامیونیتی؟ (مانیا کوپال)

Part 5

برنامه کاندیدا ها برای نزدیک شدن به نهاد ها اجتماعی؟
تقاضایه حمید یف زتداده برای فارسی صحبت کردن -

Part 6

نقش علی بانکی در کنفرانس دانشکده مانک؟
جناح بندی ها در کنگره؟
کنگره و رفع تحریم ها؟

Part 7

رعایت قوانین کانادا، حفظ فرهنگ ایرانی؟
سالمندان؟
اعضای کنگره و یا کامیونیتی؟

Part 8

- اعمال نظر به پشتوانه آراء
- اتکاء به نتیجه نظر سنجی از اعضاء
؟
- اتکاء به نظر سنجی از کا کمیونیتی
؟
- در جهت منافع کنگره به موضوعاتی همچو بازگشائی سفارت مداخله نشود
؟

Part 9 مشارکت جمعی؟
بهبود چهره کنگره ایرانیان
؟
Part 10

ارتباط کنگره با سیاستمدارن؟
سال آینده کنگره را کجا خواهیم دید؟

 
Medi Shams

 

 

 

ویدئو های دومین مناظره انتخاباتی - به دعوت بنیاد پریا - یکشنبه اول ماه می 2016

1- مقدمه

مقدمه
اولین بخش از مناظره هفت تن از کاندیدا های انتخاباتی 2016 کنگره ایرانیان. در این بخش احمد تبریزی بنیان گذار پریا و یکی از موسسین کنگره ضمن اشاره به تاریخچه کنگره بیاناتی را عنوان میکند. ایشان مشکلات کنگره را تا اندازه ائی به اساسنامه کنگره مربوط میداند از این رو میباشد که این نهاد تا به امروز نتوانسته آنطور که باید فعالیت نماید. ایشان همچنین از بی تحرکی فعالیت های انتخاباتی نسبت به سال گذشته ابراز تاسف کرده و رساندن صدای کامیونیتی به مقامات دولتی را یکی از وظایف اصلی کنگره میداند.

2- معرفی

معرفی کاندیدا ها
در این بخش هر کدام از هفت کاندیدای حاضر، مریم ناظمی، مهدی شمس، بهزاد جزی زاده، مهران فرازمند، پویان طبسی نژاد، مجتبی ادیب راد، و تایاز فخری، خود را معرفی میکنند.

3- کنگره و سیاست

کنگره و سیاست
در این بخش کاندیدا ها در رابطه با کنگره و سیاست نظرات خود را عنوان مینمایند. ایکاش سئوال شفاف تر مطرح میشد و کاندیدا ها شفاف تر جواب میدادند. در این بخش تایاز، مریم و مهدی بصورت مشخص نظرات خود را عنوان میکنند. ولی به نظر من دیگر کاندیدا ها خیلی واضح اظهار نظر نمیکنند. با در نظر گرفتن اینکه فعلن تنها موردی که وضعیت این نهاد را بحرانی کرده فعالیت کنگره در رابطه با بازگشائی سفارت میباشد، چه خوب میشد که کاندیدا ها و اعضاء اولن به این ویدئو توجه بیشتری میکردند و نظر خود را اعلام میداشتند.

4- اولویت ها

در این بخش هر کدام از هفت کاندیدای حاضر، مریم ناظمی، مهدی شمس، بهزاد جزی زاده، مهران فرازمند، پویان طبسی نژاد، مجتبی ادیب راد، و تایاز فخری، از اولویت های خود میگویند.

5- پرسش و پاسخ

در این بخش به سئوالات حاضرین پاسخ داده میشود. بیژن اطلاعاتی را در رابطه با انتخابات و مجمع عمومی در اختیار حضار قرار میدهد. سوده هم سعی میکند فعالیت های سال گذشته کنگره را براق تر کند.

6- پرسش و پاسخ

این هم قسمت دوم سئوال و پاسخ و بخش آخر ویدئو های مربوط به مناظره (2) به دعوت پریا که یکشنبه پیش صورت گرفت. اولین جلسه به همت تایاز و مهدی بود که غیر از خودشان هیچکدام از کاندیدا ها در آن شرکت نکردند. در مناظره دوم هفت نفر از ده کاندیدا ها شرکت داشتند. با این امید که در مناظره سوم که کنگره آنرا برگزار میکند همه کاندیدا ها شرکت کنند. و با این امید که حضار این مناظره را از جنبه های فرمایشی اش خارج کرده و به مسائل جدی تر بپردازند. همچو بهره گیری عده ائی از عدم مشارکت اکثریت اعضا برای تشکیل هییت مدیره ای که فقط یکی از جناح ها را نمایندگی میکند. هییت مدیره ای که هدف از تشکیلش فقط سر پانگاه داشتن این نهاد برای رسیدن به اهداف سیاسی در رابطه با ایران، لابیگری، بازگشائی سفارت، رفع تحریم ها و روابط تجاری میباشد. انتخاباتی فرمایشی و طراحی شده که تا آنجائی پیش میرود که حتی یک صدای مخالف در آن وجود نداشته باشد. شاید اینطور به نظر آید که برای تغییر مسیر دیگر دیر باشد ولی روبرو شدن با واقعیت ها و بر زبان آوردن حقایق میتواند هر چرخشی را وارونه کند.

 

ویدئو های اولین مناظره انتخاباتی - تایاز فخری و مهدی شمس، با حضور و همکاری سعید سلطانپور - جمعه 15 آپریل 2016 - سیویک سنتر نورت یورک

.

تایاز فخری سمت مجری گردهمائی را به عهده داشت. در این بخش تایاز ساختار گفتگو و یک سری عنوانین مختلف را پیشنهاد مینماید که مورد توافق قرار میگیرد.

1- مقدمه

در این بخش هر کدام از حاضرین نظرات خود در رابطه با مبحث "گفتگو" ارائه میدهند. برای تایاز در گفتگو یاد گرفتن و یاد دادن باید مد نظر باشد. برای مهدی بوجود آوردن محیط گفتگو از خود گفتگو بیشتر اهمیت دارد.

2- گفتگو

این قسمت سوم از گفتگو ها در رابطه با شفافیت. در این رابطه اختلاف نظر آنچنانی وجود نداشت. هم تایاز و هم مهدی معتقد هستند که هییت مدیره میبایست در کلیه فعالیت هایش شفافیت کامل را رعایت کند.

3- شفافیت

در دو بخش آخر که این ویدئو قسمت اول آن میباشد در رابطه با دموکراسی گفتگو به عمل میاید. گفتگوئی که به نظر میاید پایانی ندارد. در این دو بخش خارج از موضوع گفتگو آنچه در بخش اول در رابطه با اصل و نگرش ما به گفتگو مطرح شد را میتوان مشاهده و لمس نمود.

4- دموکراسی (1)

این هم قسمت آخر که ادامه گفتگو در رابطه با دموکراسی میباشد. البته که مبحث دموکراسی فلسفی بوده و میتواند ساعت ها به درازا کشیده شود. در این بخش در رابطه با نظر سنجی نیز گفتگو هائی به عمل آمد. به نظر مهدی در شرایط فکری نه کنگره و نه اعضاء آمادگی آنرا ندارند که نظر سنجی صورت گیرد که به بتوان روز نتایج آن حساب کرد. البته تایاز اینطور فکر نمیکند. بهتر است ویدئو را ببینید و برداشت خودتان را داشته باشید.

5- دموکراسی (2)

 

سه قدم برای آغازی نو

نه به لابیگری

تایاز فخری - اساسنامه - مارچ 2016

مشکل چیست؟

 

مشکل چیست؟

 

کنسل شدن جلسه مشورتی
 در رابطه با اساسنامه

 

 

فیلم مختصر

 گردهمائی در جهت حل اختلافات پیرامون پرسشنامه بازنگری اساسنامه
 سیویک سنتر نورت یورک

جمعه 26 فوریه، 2016

Part 1
9:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 1/11 - Welcome / Shahram Tabe Mohammadi

جلسه دیشب حدود سه ساعت بطول کشید. فیلم های آن در 11 بخش در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. بخش اول خوش آمدگوئی شهرام تابع محمدی میباشد، و حدود ده دقیقه به طول میکشد. بخش دوم حدود سی دقیقه میباشد که و در آن بهروز آموزگار به تاریخچه بازنگری اساسنامه، نحوه تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه، و اختلافات موجود میپردازد. 9 بخش دیگر هر کدام در حدود پانرده دقیقه خواهند بود.

طبق روال همیشگی هر روز فقط یک بخش را در سوشیال مدیا به اشتراک میگذارم. این مانع آن نخواهد بود که بتوانیم به مابقی قسمت های آماده شده در بخش ویدئو های کنگره در سایت همبستگی، دسترسی داشته باشیم. در بخش اول، در انتظار رسیدن دیگر اعضاء، مدتی به سکوت گذرانده شده است که آنرا با یک موزیک عربی همراه کرده ام. به یاد آنروز هائی که قبائل هنوز اعتقاد داشتند بهترین راه حل اختلافات همان کنار هم نشستن و گفتگو میباشد. باشد که بتوانیم این فرهنگ را به میان خود باز گردانیم.

پیشنهاد میکنم که فقط به مشاهده گفتگو ها اکتفا نکنیم، بلکه وارد گفتگو بشیم و نظرات خود را عنوان کنیم. تا اعضای هییت مدیره وزیر کمیته بازنگری اساسنامه با خواسته های ما آشنا گردند.

Part 2
32:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 2/11 - History / Behrouz Amouzgar

در این بخش بهروز عدم وجود ارتباطات کافی و لازم، و برداشت های مختلف از گفتگو ها به عمل آمده میان کمیته سیاست گذاری و زیر کمیته بازنگری اساسنامه را دلیل بوجود آمدن اختلافات و سوء تفاهمات ارائه میدهد. بهروز اشاره به استقلالی میکند که زیر کمیته بازنگری اساسنامه برای خود قائل است که به هیچوجه از بدو تشکیل این زیرکمیته هدف نبوده است. بهروز همچنین از تعرض منافع صحبت میکند که مطرح شده است.

از کلیه افراد دعوت میکنم که با دقت بیشتری به این ویدئو توجه کنند تا به عمق مشکلات  موجود پی ببرند.


در این بخش بهروز آموزگار کندی پیشرفت بازنگری اساسنامه در کمیته سیاست گذاری را، بدلیل ثابت نبودن اعضای آن عنوان میکند. بسته بودن این زیر یکی از نکات خاص این زیر کمیت میباشد که در گذشته مورد اعتراض قرار میگیرد، بخصوص که در رابطه با بازبینی اساسنامه که یکی از حساس ترین موارد کنگره میباشد. بهروز اضافه مینماید که در آن زمان در جواب این اعتراضات اعلام گردید که قرار نیست این گروه تصمیماتی بگیرد که برای کنگره لازم الاجرا باشد. بهروز قبول میکند که ایشان شهرام تابع محمدی را به عنوان سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه، بدون داشتن اجازه از طرف هییت مدیره انتخاب و به هییت مدیره معرفی کرده است. از آنرو که تصمیمات این گروه هیچ تعهدی را برای کنگره بوجود نمی آورد، به نظر او این حرکت نمیتوانست مشکلی بوجود بیاورد. علاوه بر آن قرار بر آن بود حاصل کار این زیر کمیته میبایست در درجه اول در کمیته سیاست گذاری و سپس در هییت مدیره مورد بررسی قرار گیرد.  بهروز به جلسه ای که با حضور اعضای هییت مدیره و اعضای زیر کمیته بازنگری اساسنامه صورت گرفت اشاره میکند که هر کدام از طرفین نسبت به گفتگو های به عمل آمده برداشت های متفاوت داشته اند. بهروز همچنین به کمبود وقت و تاخیراتی که در روند بازبینی اساسنامه وجود داشته، و تاخیراتی که در روند پیشرفت تصمیمات گرفته شده در آن جلسه اشاره هائی میکند.


بسیار جالب است که بهروز بصورت غیر مستقیم به تمام کوتاهی و سهل انگاری های خود در قبال تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه اعتراف میکند، و طبق روال همیشگی از ذکاوت ذاتی و مهارت شغلی خود بهره گرفته و با ظرافت با استناد به دلایلی خود پسند به تبرئه خویش میپردازد. همچنین باعث تعجب است که چرا صورتجلسه مورخ 8 اکتبر، که فقط در چند خط نسبت به صلاحیت اعضای این کمیته اشاره میکند، منعکس کننده نکاتی نبوده که ایشان امروز از آنها صحبت میکند. بخصوص که در این رابطه مهدی شمس در دو نوبت با فرستادن ایمیل هائی به هییت مدیره نواقص و خلاف هائی را که بهروز امروز به آنها اعتراف میکند، گوشزد میکند. آنچه را که امروز برداشت میکنیم نتیجه کاشتی میباشد که از روز اول همگی به ضعف آن آگاهی داشته ایم.
1- بسته بودن زیر کمیته
2- انتصاب سرپرست زیر کمیته بدون اجازه هییت مدیره
3- بی اعتنائی به اعتراض بعضی از اعضای هییت مدیره نسبت به این انتخاب
4- بی توجهی به اعتراضات اعضای کمیته سیاست گذاری
5- ارائه صورتجلسات زیر کمیته بدون آنکه مورد بررسی کمیته سیاست گذاری گردند
6- انتصابی بودن صد در صد اعضای زیر کمیته و حذف بعضی از داوطلبین دیگر
7- سهل انگاری، بی توجهی و عدم نظارت بر فعالیت زیر کمیته بازنگری اساسنامه
8- دیر از خواب بیدار شدن و احساس نیاز به نقشه راه در این مرحله
9- دیر از خواب بیدار شدن و توجه به نقاط ضعف روش انتخابی که همانا پرسشنامه میباشد
10- بهروز فراموش میکند که از زمان تشکیل زیر کمیته بازنگری اساسنامه، کمیته سیاست گذاری فقط یک جلسه داشته که آنهم جنبه فرمایشی داشته است.
11- بهروز از استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه همچو یکی از افتخارات کنگره سخن میگوید، با اینکه میداند این استقلال برخاسته از بی توجهی و عدم مدیریت او و انحصار طلبی شهرام بوده است.
12- بعد از نه ماه بهروز آنچه را دیگران از روز اول فریادش را بر آورده اند بر زبان می آورد: " این شیوه برخورد صحیح نیست"
13- بهروز همچنین از جلسات گفتگوئی میان هییت مدیره و زیرکمیته بازنگری اساسنامه صحبت میکند که از گزارشات و صورتجلسات آنها در هیچ جا اثری نیست.

حرف آخر ما به بهروز اینست که این نحوه مدیریت یکی از مهمترین کمیته های کنگره قابل قبول نیست. اعضای کنگره به ترتیب رئیس کنگره، هییت مدیره، رئیس کمیته سیاست گذاری، سرپرست زیر کمیته بازنگری اساسنامه، اعضای زیر کمیته را مسئول میدانند. اعضای مسئول نیز همچو من، خود را مسئول میدانیم که چرا با فعالیت بیشتر جلوی این سهل انگار و ضعف های مدیریتی را نگرفته ایم.

Part 3
18:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 3/11 - Shahram Tabe Mohammadi - Soudeh Ghassemi

شهرام مشکل اصلی را در رابطه با استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه میداند. شهرام به انتصابی بودن اعضای بازنگری اشاره میکند و اعلام میدارد که دو حالت میتواند وجود داشته باشد. یکی اینکه زیر کمیته بازنگری اساسنامه را با استقلال کامل انجام داده و خود مسئولیت آن را به عهده بگیرد. و یا اینکه هییت مدیره برای خود حق تغییر آنرا محفوظ نگاه داشته و خود جوابگوی آن باشد. شهرام همچنین موضوع تضاد منافع را مطرح میکند که مخالف منافع دراز مدت کنگره خواهد بود.

سوده از حق هییت مدیره در نظر دهی و ایجاد تغییرات در اساسنامه بازنگری شده سخن گفته و اعلام میدارد که در هر حال مسئولیت اساسنامه بر دوش هییت مدیره میباشد. سوده مطرح کردن موضوع تضاد منافع را مردود دانسته و اضافه میکند که این فرضیه را میتوان درجهت مخالف نیز تصور نمود.

 

Part 4
13:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 4/11 - Bijan Ahmadi

بیژن اعلام میدارد که در طول نه ماه گذشته هییت مدیره حرکتی از خود نشان نداده است که دلیل بر رسمیت شناختن استقلال زیر کمیته بازنگری باشد. شاید لازم بود که این نکته قبلن مطرح  و مشخص میشد. بیژن اضافه میکند که اختلافاتی در انتظاراتی که زیر کمیته و هییت مدیره نسبت به یکدیگر دارند وجود دارد. بیژن مطرح کردن تضاد منافع را غیر معقول دانسته و اعتقاد دارد که خود افراد میبایست نسبت به برنامه هائی که در آینده دارند، طوری عمل کنند که ضوابط  رعایت شده و تضاد منافعی بوجود نیاید. بیژن نحوه عمل شهرام را در رابطه با تشکیل جلسه مشاوره و اطلاع رسانی مغایر با پروتکل های کنگره میداند.

Part 5
10:00
ICC / BRS Problem Solving - Part 5/11 - Mehrdokht Hadi - Reza Ghazi

مهردخت معتقد است که هییت مدیره میبایست از ابتدا نسبت به مواردی که عنوان میکند حساسیت نشان میداد. در ضمن در جلسه ای که بعضی از اعضای هییت مدیره نیز شرکت داشتند در رابطه با جلسه مشاوره صحبت شده است. برای حفظ استقلال زیر کمیته مهردخت دو پیشنهاد دارد. یکی اینکه اعضای زیر کمیته موضوعات عنوان شده از طرف هییت مدیره را رسیدگی کرده و شاید با آن موافقت داشته باشد. دیگری اینکه اعضای زیر کمیته اساسنامه بازنگری شده را طبق خواسته های خود به هییت مدیره تحویل دهند.

رضا قاضی اینچنین عنوان میکند که برخورد هییت مدیره با سئوالات پرسشنامه جنبه قطعی نبوده، بلکه هدفش ایجاد گفتگو در رابطه با آنها بوده است. رضا ترجیح میداد که اول جلسه مشاوره برقرار، و بعد از آن سئوالات به هییت میدره تحویل داده میشد. او اضافه میکند که به هر حال سئوالات از طرف هییت مدیره به مجمع عمومی برده خواهند شد و این یک مسئولیت است. در پایان رضا میگوید که در رابطه با مشاوره میبایست در درجه اول اعضای کنگره مد نظر باشند. این خود در رابطه با اطلاع رسانی احتیاج به رعایت بعضی موارد میباشد.  

Part 6
12:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 6/11 - Arsalan Kahnamuyipour - Mitra Saffari - Shahram Namvarazad

ICC / BRS Problem Solving - Part 6/11 - Arsalan Kahnamuyipour - Mitra Saffari - Shahram Namvarazad

ارسلان کهنموئی پور متذکر میگردد که به هر حال مسئولیت قانونی بازنگری اساسنامه با هییت مدیره میباشد. او به سئوال یازدهم که در رابطه با رای های وکالتی میباشد و طبق موافقت همگانی قرار بود حذف گردد اشاره میکند.

میترا صفاری ضمن اشاره به بحران اخیر، ابراز تاسف کرده و آنرا نشان از ضعف های فرهنگی ما در حل اختلافات میداند.  میترا اشکالی در برقراری جلسه مشاوره روز یکشنبه ندیده و با برگزاری آن مخالفتی ندارد. میترا سئوال های آماده شده را بیانگر دغدغه اعضائی که سالی یکبار فقط برای رای گیری حاضر میشوند، نمیداند.

شهرام نامور آزاد، معتقد است که هر گونه ارتباط جمعی با اعضاء میبایست از طریق هییت مدیره صورت بگیرد. ایشان اضافه میکند که حتی دعوت از افراد به زیرکمیته بازنگری بدون مشورت با هییت مدیره بوده و آن هم خلاف بوده است. او ابراز تاسف میکند که چرا حتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از طرف هییت مدیره نافرمانی میشود.

Part 7
13:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 7/11 - Shahram Tabe Mohammadi - Bijan Ahmadi  - Kaveh Shahrouz - Mojtaba Adibrad

شهرام تابع محمدی به عدم ارتباط میان هییت مدیره و زیر کمیته و بحرانی که منجر به حضور بیژن و سوده در زیر کمیته میشود، اشاره میکند. شهرام همچنین در رابطه با اظهارات سوده  در آن جلسه سخنانی میگوید که سوده انکار میکند. شهرام می پذیرد که در نهایت، هییت مدیره میباشد که در قبال بازنگری اساسنامه مسئول میباشد. در عین حال لازم میبیند که مسئولیت زیر کمیته نیز میبایست مشخص گردد. شهرام اشاره به پیشنهاد بیژن میکند که گفته بود چند سئوالی را که به انتخابات مربوط میشود گزیده و از طریق مجمع عمومی موقت به رای گیری گذاشته شوند. شهرام این نکته را تضاد منافع میداند، که مورد اعتراض بیژن قرار میگیرد. شهرام اضافه میکند که اگر تضاد منافعی وجود داشته باشد، بیشتر در هییت مدیره میباشد. به نظر شهرام این اعضاء میباشند که میبایست در رابطه با سئوال ها نظر دهند و نه اعضای هییت مدیره.

کاوه شهروز از اینکه ارسلان، سوده و یا بهروز در قبال بازبینی اساسنامه احساس مسئولیت قانونی میکنند، تعجب میکند. کاوه بعد از دادن توضیحاتی پیرامون سئوالی که تعداد اعضای هییت مدیره را تنزل میدهد، تاکید به نیاز استقلال زیر کمیته بازنگری اساسنامه مینماید. به نظرکاوه هییت مدیره فقط در مواردی که بعضی از سئوالات مخالف با قوانین میباشند حق دخالت دارد. غیر از آن زیرکمیته میبایست آزادی عمل در مطرح کردن نکات را داشته، و اعضاء میباشند که میبایست تصمیم گیری نهائی را انجام دهند.

به نظر مجتبی اختلاف نظر اشکالی ندارد، ولی میبایست تا جای امکان از رسانه ای و مبدل کردن آنها به بحران، پرهیز کرد. مجتبی تاکید میکند که اعضای هییت مدیره نمایندگان رسمی و انتخابی اعضاء میباشند. در نتیجه آنها میباشند که میبایست تصمیم گیری و قبول مسئولیت نمایند.

Part 8
15:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 8/11 - Behzad jazizadeh - Soudeh Ghassemi - Behrouz Amouzgar - Bijan Ahmadi - Mehrdokht Hadi

به نظر بهزاد جزی زاده زیر کمیته بازنگری اساسنامه نباید با اعضاء رابطه مستقیم داشته باشد. کلیه روابط میبایست از طریق هییت مدیره باشد. زیر کمیته و اعضایش از طرف هییت مدیره تشکیل و منصوب شده اند و هر زمانی که هییت مدیره لازم ببیند میتواند آنرا منحل کند. به نظر بهزاد ایرادات هییت مدیره به بعضی از سئوالات سلیقه ای میباشند.

سوده اظهار دارد که شهرام تمایل به شخصی کردن موارد داشته و او و بیژن را مد نظر دارد.

بهروز در جواب کاوه میگوید که در اساسنامه بندی وجود دارد که هییت مدیره را در رابطه یا تغییرات اساسنامه مسئول قانونی میشناسد. بهروز با اشاره به یکی از اعضای زیر کمیته میگوید که حداقل در رابطه با این فرد تضاد منافع وجود دارد.

بیژن اظهار میدارد که قرار بود رای گیری اساسنامه بازنگری شده در یک مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد. غیر از این کاندیدا های امسال از تغییرات بوجود آمده که به انتخابات مربوط میشود محروم خواهند شد.

مهردخت اظهار میدارد که اگر هییت مدیره قصد نشان دادن چنین حساسیتی به سئوال ها را داشته، میبایست آنرا از آغاز تشکیل زیر کمیته مطرح میکرد.

Part 9
15:30

ICC / BRS Problem Solving - Part 9/11 - Reza Ghazi - Arsalan Kahnamuyipour - Shahram Namvarazad - Shahram Tabe Mohammadi - Kaveh Shahrouz - Mojtaba Adibrad

 رضا با برگزاری جلسه برنامه ریزی شده توسط زیر کمیته بازنگری اساسنامه در روز یکشنبه مخالفتی ندارد.

به نظر ارسلان اگر اساسنامه بازنگری شده مورد تائید همه قرار نگیرد در رای گیری در مجمع عمومی با مشکل روبرو خواهد شد.

شهرام نامور آزاد با برگزاری جلسه روز یکشنبه مخالف است.

شهرام تابع گله از آن دارد که چرا اعضای هییت مدیره غیر از ارسلان و میترا، به دعوت آنان در جلسه زیر کمیته شرکت نکردند. شهرام پیشنهاد میکند که موافقت شود که زیر کمیته سئوالات تائیدی خود را به هییت مدیره تحویل داده و هییت مدیره هر طور که صلاح میداند نسبت به آن عمل کند.

کاوه میخواهد بداند که خارج از نکات مطرح شده توسط هییت مدیره، استقلال زیر کمیته در ادامه کار بازبینی اساسنامه بعد از نظر خواهی از اعضاء در چه حدی خواهد بود.

مجتبی از طرح پیشنهاد شهرام تابع حمایت میکند.

Part 10
16:00

ICC / BRS Problem Solving - Part 10/11 - Collective Discussion (1)

بهزاد با پیشنهاد شهرام و کاوه زیاد موافق نیست، به نظر او مرز بندی را خیلی محکم میکند و امکان همکاری میان هییت مدیره و زیر کمیته بازنگری اساسنامه را از میان برمیدارد. بهزاد فکر میکند که اگر از طریق برگزاری یک جلسه با حضور اعضای هییت مدیره و اعضای زیر کمیته میتوان مشکل را به سادگی بر طرف کرد.

بهروز با ارائه دو نسخه پرسشنامه مخالف است چون باعث سردرگمی اعضاء خواهد شد. بهروز اظهار میدارد که در آخر کار بی شک میبایست نتیجه کار را برای تنظیم به یک وکیل متخصص در امور نهاد های غیر انتفاعی سپرد. شهرام معتقد است که جلسه روز یکشنبه به دو دلیل میبایست منحل شود. یکی اینکه اطلاع رسانی صحیح صورت نگرفته است و دیگری اینکه زیر کمیته و یا شهرام برای برگزاری این جلسه با هییت مدیره هماهنگی نکرده است.

بیژن در رابطه با روش اجرائی ارائه دو پرسشنامه سخن میگوید. بیژن با جلسه روز یکشنبه مخالف است. به نظر او شهرام به عنوان سرپرست زیر کمیته نباید اینچنین عمل کند.

رضا با برقراری جلسه روز یکشنبه به عنوان یکی از جلسات زیر کمیته مخالفتی ندارد. به نظر او برای موفقیت در مجمع عمومی موافقت هر دو طرف لازم است.

برای مهردخت در این مرحله موافقت طرفین بیشترین اهمیت را دارد.

برای ارسلان نیز توافق طرفین بیشتر از موارد اختلاف اهمیت دارد و با برگزاری جلسه روز یکشنبه به عنوان یک جلسه غیر رسمی مخالفتی ندارد.

شهرام تابع اعتقاد دارد که جلسه روز یکشنبه نیازی به تائید هییت مدیره ندارد. این جلسه میتواند یک گردهمائی برای گفتگو غیر رسمی در رابطه با اساسنامه باشد.

 

Part 11
12:00
ICC / BRS Problem Solving - Part 11/11 - Collective Discussion (2)

این هم یک همرویداد حیرت انگیز. آخرین ویدئو این سری که ازش بوی تفاهم بر میامد، با ختم فعالیت زیر کمیته بازنگری اساسنامه مصادف میشود. میماند نتیجه گیری، که ویدئو آن تحت عنوان " مشکل چیست؟ راه حل کدام؟"  هم آماده شده بود ولی با این خبر باید کمی تغییر کند. آن هم فردا در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

در این بخش بیژن اظهار میدارد که کلیه اعضای هییت مدیره با جلسات مشاوره موافقت دارند ولی جلسه روز یکشنبه در جهت تفاهم و همکاری نیست.

نامور آزاد نیز جلسه روز یکشنبه را در جهت همکاری و تفاهم میان زیر کمیته و هییت مدیره ندانسته و برگزاری آنرا پایان همکاری خود با زیر کمیته اعلام میدارد.

کاوه نیز صلاح میداند که پرسشنامه ای ارائه گردد که هم هییت مدیره و هم زیر کمیته آنرا تائید کرده باشندغیر از این میبایست به فعالیت زیر کمیته پایان داده شود.

به نظر بهزاد جلسه روز یکشنبه چه شخصی برقرار شود و چه از طرف زیر کمیته، کار درستی نبوده و جنبه های تخریبی آن بیشتر میباشد و بهتر است که منحل گردد.

بهروز با تکیه بر آرای نامور آزاد، بیژن، سوده، آرشاک، و خودش رسمن پیشنهاد مینماید که هییت مدیره مخالفت خود را با جلسه روز یکشنبه اعلام کند. در ضمن بهروز مخالفت خود را با پیشنهاد کاوه، مبنی بر اینکه هییت مدیره فقط زمانی حق مداخله و اظهار نظر دارد که  حاصل کار زیرکمیته مغایر با قوانین انتاریو باشد، اعلام میدارد.

ارسلان به شهرام پیشنهاد میکند که با توضیحاتی که نشان دهنده تفاهم میان هییت مدیره و زیر کمیته باشد، جلسه روز یکشنبه را منحل اعلام کند.

جلسه به اینصورت پایان یافته، فیلمبرداری متوقف گشته، اعضای هییت مدیره محل را ترک کرده، و اعضای حاضر زیر کمیته به مشورت میان خود میپردازند.


اعضای حاضر هییت مدیره - میترا - آرشاک - ارسلان - رضا و شهرام
غائبین: بهروز آموزگار - بیژن احمدی، سوده قاسمی - فرهنگ فرید

 

 

Short Movie

اولین جلسه "گفت و شنود" کنگره ایرانیان یکشنبه 24 ژانویه 2016

جنگ قدرت (ویدئو)      نقشه راه به اولین جلسه گفتن و شنود


حدود هشتاد نفر در جلسه حضور داشتند

Part (1)

بخش اول - میترا صفاری - ارسالان کهنموئی پور -آرشاک شجاعی - محبوبه صفورائی
از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکنند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

در این بخش میترا صفاری عضو هییت مدیره کنگره ایرانیان و سرپرست کمیته فرهنگی، بعد ازخوش آمد گوئی به حاضرین توضیح میدهد که این جلسه به تقاضای عده ائی از اعضای کنگره صورت میگیرد. او اضافه میکند که توانمندی درک متقابل از طریق تمرین شنیدن فعال به منظور تقویت همدلی و نهادینه کردن دموکراسی در جامعه ایرانی کانادائی از اهداف این گفتگو ها میباشد. سپس ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره ایرانیان اشاره به دو واقعه بزرگداشت خمینی و عاشورا میکند و اعلام میدارد هدف اصلی گفتگو پیرامون آزادی بیان و اخلاق میباشد و نه شرح آن وقایع.   ارسلان از مدارا کردن سخن میگوید که یکی دیگر از اهداف این گفتگو ها میباشد.

ارسلان اعلام میدارد که کسی برای حمایت از بزرگداشت خمینی با هییت مدیره تماس نگرفته است. بیشتر تماس ها خواهان محکوم کردن این مراسم توسط هییت مدیره کنگره بوده است. هییت مدیره به این نتیجه رسید که محکوم کردن این مراسم وظیفه کنگره نمیباشد.

آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره ضمن تشکر از حاضرین بخصوص رضا بنائی، رئیس سابق، و شهلا غفوری عضو سابق هییت مدیره تشکر مینماید. ایشان از غیبت چهار تن از اعضای هییت مدیره، بهروز آموزگار، سوده قاسمی، نایب رئیس، فرهنگ فرید و بیژن احمدی اظهار تاسف میکند. سپس مرامنامه جلسات کنگره ایرانیان را برای همگان میخواند.

سپس خانم مجبوبه صفورائی چند کلمه ای در رابطه با شنیدن فعال صحبت میکند.

Part (2)

بخش دوم - محمود، ناصر، بابک، فخری، ایرج، حسین، یاسر، مهدی، سپهر
این هم قسمت دوم. واقعن دیدنی و شنیدنیست. محمود، ناصر، بابک، فخری، ایرج، حسین، همصدا به نحوی جز فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی چیز دیگری نمیگویند. از طرف دیگر یاسر، مهدی و سپهر از آزادی بیان، و فرهنگ گفتگو و مدارا میگویند. در مرحله اول که در اختیار گذاردن فیلم ها بصورت کامل میباشد سعی میکنم به نقد و بررسی نپردازم و آنرا برای مرحله دوم میگذارم. این جلسه و این فیلم ها به  بهترین وجه مشکل اصلی که باعث شده اتحاد و همبستگی در کامیونیتی بوجود نیاید را به ما نشان میدهد. همزمان به ما نشان میدهد که به چه سادگی میتوانیم این مشکل را کنار بگذاریم. تشکیل این جلسه شاید اولین قدم، که همانا شناخت درد و دردمند است میباشد. امیدوارم که هییت مدیره نیز با چنین نگاهی به این جلسه بنگرد.

 
Part (3)

بخش سوم - یدی، بنائی، شیراوند، بابک، سهیلا، وکیلی، سحر، آرشاک، محبوبه، شمسی
ایکاش یدی، بنائی، شیراوند، بابک، سهیلا، وکیلی، سحر، آرشاک، محبوبه، شمسی یک نگاهی به دور و ور خودشون میانداختند. میدیدند کسانی در این جلسه حضور دارند که اصلن با آنها آشنائی ندارند. ایکاش از خودشان میپرسیدند که اینها کی هستند و برای چه به این جلسه آمده اند. تکرار یک حرف و شنیدن مجدد آن از دهان کسانی که مادام در محافل یکدیگر همدیگر را میبینند چه حاصلی میتواند داشته باشد. هیچکدام با آزادی بیان مشکلی ندارند، ولی یک "ولی" برایش میگذارند. "ولی" که آنها باید تعیین کنند که چیست. با دیدن این فیلم نه تنها از ایرانی بودن، بلکه از انسان بودن خود شرم میکنم. اون از حکومتم و این هم از ملتم. اکثر این کسانی که امروز سخنرانی کردند در هیچکدام از فعالیت های کنگره شرکت نمیکنند، ولی این حق را بخود میدهند که برای آن تعیین تکلیف کنند.

 
Part (4)

بخش چهارم - مهدی کوهستانی - ؟؟؟-  شجاع الدین ضیائیان - سعیده - ؟؟؟ -آرزو - رضا سپهر اصفهانی- سعید ضیایی -   رضا مریدی
از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

حضور رضا مریدی و شرکت ایشان در گفتگو ها، نسرین الماسی و فرح طاهری از شهروند، مشهود ناصری از سلام تورنتو باعث اعتبار بیشتر این جلسه بود. جای تاسف است که دو نماینده جدید، عده ائی از کاندیداهای انتخابات های قبلی، بسیاری از فعالان و سرشناسان کامیونیتی با اینکه از آنها دعوت شده بود در این جلسه حضور نیافتند. البته جای گله ای از فرهنگ فرید، عضو همیشه غایب هییت مدیره نیست. از رضا قاضی، آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد سه عضو دیگر هییت مدیره نیز باید متشکر بود که در این جلسه حضور داشته، بخصوص که آرشاک و شهرام نظرات شخصی خویش را نیز ابراز داشتند. (برگرفته از مقاله این هفته هم تحت عنوان: "اینها کیستند، از کجا آمده اند و اینجا کجاست؟"

Part (5)

بخش پنجم - رضا بنائی (2) - شهرام نامور آزاد - پروین

از آن نظر که دوستان جناح راست ما به علاوه کاووس صوفی که به همه چیز با چشم شک و تردید نگاه میکنند، و بنا بخواسته آنها اینبار به عکس روال همیشگی، اول کل فیلم در شش بخش نیم ساعته عرضه میشود و بعد از آن به ادیت فیلم های کوتاه تر خواهیم پرداخت. انشاالله از این طریق اعتراضی دیگر نباشد.

 بخدا همه بیگناهیم. این فیلم را تماشا کنیم و ببینیم که دنیائی که میترا در آن زندگی میکند، آنطوری که این جلسه را پیش بینی و برنامه ریزی کرده چقدر با دنیای آنهائی که هستی را فقط در جنگ، مبارزه، رودروئی، خشم، کینه و نفرت میبینند فرق میکند. کاریش نمیشود کرد. این خونه ماست و مجبوریم هم خونه باشیم. یا اینکه باز چمدان ها را ببندیم و اینبار نه از جمهوری اسلامی بلکه از آنهائی که به اصطلاح با استبداد و ظلم و ستم مبارزه میکنند فرار کنیم.

در این بخش رضا بنائی، شهرام نامور آزاد صحبت میکنند. خانم پروین هم بازجوئی و استنطاق.

Part (6)

بخش ششم - بنائی - مهران- رضا - علی - ایرج - مهدی

 این آخرین بخش میباشد.   اگر پنج بخش دیگر را هم ندیده اید این یکی را حتمن ببینید. لازم نیست که آدم در وقت صحبت دیگران اجحاف و یا تعرض کند و صد بار یک حرف را تکرار کرده، وقت به هم قرض دهد. حرف حق یکبار زدنش کافیست. اگر بقیه دوستان اکثریت وقت را به شعار دادن و عرضه خشم و نفرت و کینه به خود اختصاص نداده بودند، حرف های رضا، علی، امیر و مهران که بیش از چند دقیقه ای بطول نکشید این چنین بر دل ها نمی نشست. من مطمئن هستم حرف های آنها حتی بر بعضی دل های پر کینه هم اثر خود را گذاشت.

 بد نیست به مدارک و اسناد جناب بنائی هم توجه کنیم که به چه سادگی و با استناد به چه مواردی به این سادگی محکوم میکند. اینجا فقط کنگره ای در میان است، که جز درد سر ارمغانی برای علاقمندانش ندارد. میتوانیم این تصور را بکنیم که اگر منافع بیلیونی و قدرت های سر به فلک کشیده در میان می آمد، این نحوه برخورد، قضاوت و نتیجه گیری، به اجرای حکم هائی صد برابر بد تر از آنچه جمهوری اسلامی در دادگاه هایش صادر میکند پایان پذیرد.

در ارائه این شش بخش سعی شد که صد در صد فیلم ها در اختیار همگان قرار گیرد. تا جای امکان از نشان دادن تصاویر آنهائی که نمیخواستند ازشان فیلم گرفته شود خود داری شود. این فیلم ها را متعلق به همه میدانیم. اگر کسی میخواهد که آنها را داشته باشد لطفن اعلام کند. این فیلم ها نه فقط کمک به ثبت تاریخچه کنگره میکند، اجازه میدهد که آنهائیکه در جلسه نبودند مطلع گردند. با دیدن این فیلم ها میتوانیم حتی به شناخت خود بپردازیم.

 
 

 

Short Movie

گردهمائی ماهیانه  کمیته فرهنگی کنگره  ایرانیان - یکشنبه 17 ژانویه  2016

 

 
Part (1)  
Part (2)  
Part (3)  
مهردخت  - مهرداد
Part (4)

بخش چهارم - مهر دخت و مهرداد
حرف اصلی بنده
مهرداد) ) این بود ما ایرانیها همیشه میخواهیم کارهایی بزرگ بکنیم و برایمان کسر شان است که بخواهیم کارهایی معمولی بکنیم. برای همین هم میشود همان سنگ بزرگ که علامت نزدن است! در زمان انقلاب خواستیم نه تنها شاه را سرنگون کنیم بلکه دنیا را هم فتح کنیم!! حالا داستان ما و کنگره است... بخودمان میگوییم "بابا اسم کنگره را داریم یدک میکشیم، مگه میشه کارهایی معمولی کنیم!؟" در بحث اون شب وقتی من از چند اقدام ساده و شدنی که مشکلی را از جامعه ایرانی های کانادا حل کنم حرف میزدم با ریشخند برخی از دوستان مواجه شدم که "ما یعنی کنگره ایرانیها میخواهد کار سیاسی نکند؟!! اینکه خیلی دون شان ماست!" در حالیکه من با توجه به دیرینه و تاریخچه حرکت ها در ایران و ایرانی ها بسیار دیده ام که همواره با اعتقاد به حرکت‌های اساسی و انقلابی یک قدم بجلو برنداشتیم!!! یه مشت حرف و حدیث و بحث و جدل و در نهایت اینکه "نمیدونم ما ایرانیها چرا نمیتونین با هم کار کنیم و چرا اینقدر تحمل حرف دیگران را نداریم ...." و یک سیکل باطل!!

پیشنهاد من که ظاهرا خیلی پیش پا افتاده و کم رنگ بنظر میرسد این بوده و هست که کنگره یا هر جمعیت دیگه، بجای کارهایی خیلی بزرگ از کارهایی کوچک، موثر و پرهیز از اختلافات سیاسی به اقداماتی که جامعیت بیشتری برای کل ایرانی ها دارد بپردازد. وارد شدن در بحث های پیچیده که عمری (از زمان مشروطه!) تا بحال ما را در گیر خود کره پرهیز کند و به کارهایی صنفی بپردازد. کسی منکر اهمیت اقدامات سیاسی نیست، ولی نظرات سیاسی ایرانیها بسیار مختلف و غیر قابل تجمیع است. و عقل سالم حکم میکند که انسان برای اینکه بخواهد کاری پیش ببرد اول از کارهایی جمعی ساده شروع میکند و بعد از موفقیت، دست به کارهایی بزرگ میزند. نمونه موفق آن جشنواره تیرگان است. علت موفقیت آن هم پرهیز از ورود در سیاست میباشد. به همین سادگی!

Part (5)  
Sahar
Part (6)

بخش ششم - سحر
سحر معتقد است کسی نمیتواند روی کس دیگر در کوتاه مدت تاثیر بگذارد مگر بزور. سحر میگوید اگر سیاست را بگذاریم کنار مثل اینست که فرهنگ را بگذاریم کنار. ما باید بدانیم که برای چه اینجا هستیم. ما ها در رفتیم چون سیاست ایران  زندگی را برای ما غیر ممکن کرده بود. اگر ما بخواهیم کار فرهنگی کنیم و سیاست را نفی کنیم کار غلطی میباشد. اگر هم بخواهیم فقط کار سیاسی کنیم آنهم کار غلطی میباشد. سحر خیلی خوشحال است که کانادا سفارت ایران را بسته است. با این حرکت نشان داده چون ایران غیر انسانی میکند آن کشور را قبول ندارد. سحر عقیده دارد که ما به بچه هایمان بگوئیم که چرا ما در کانادا هستیم.

Part (7)  
ایرج و یدی
Part (8)

بخش هشتم - ایرج و یدی
ایرج و یدی بطور کلی با برگزاری چنین جلسه ای مخالف میباشند آنها معتقد هستند که در هییت مدیره کسانی هستند که با برقراری چنین جلسه ای قصد  دارند بزرگداشت خمینی را امری عادی نمایند..

Part (9)

بخشش نهم - مهرداد - بابک - مهرخ - مهدی

Part (10)  
Part (11)  
Part (12)  

 

 

 

Last Edited 30/03/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca