Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - ICC-Pedia

تاریخچه کنگره ایرانیان - ICCpedia
  2020  2019 2018  |   2017  |   2016   |  2015   |   2014   |    2013     |  2012    |    2011  |  2010   |  2009   |  2008  |  2007  |
 

از آنرو که هییت مدیره های کنگره لزومی برای حفظ اطلاعات از سالی به سال دیگر نمی بینند،
 این صفحه بوجود آمده است تا که اطلاعات را ثبت نموده و تاریخچه ای برای کنگره بوجود آورد. در تصحیح اطلاعات ما را یاری کنید.

From: Medi Shams <medishams@rogers.com>
To:
 ICC President <president@iccongress.ca>; Iranian Canadian Congress <info@iccongress.ca>

Cc: Iccma Info <info@iccma.ca>; info@medishams.com <info@medishams.com>

Sent: Tuesday, January 5, 2021, 04:50:38 p.m. EST

Subject:اعتراض و چند تقاضا و پیشنهاد  

 

این ایمیل برای تمام اعضای هییت مدیره ارسال شده است.
 آدرس ایمیل های شخصی حذف شده اند.

خدمت مسلم نوری، رئیس کنگره ایرانیان
خدمت آرزوی خدیر، نایب رئیس کنگره ایرانیان
 خدمت هییت مدیره کنگره ایرانیان

ضمن خیر مقدم، از آن نظر که اکثریت شما در فعالیت های کنگره جدید هستید قصد دارم با ذکر تقاضاهایی هم شما را در جریان گذاشته و هم اینکه نسبت به بعضی از وظایف خود آگاه سازم. از قدیمیترین آغاز میکنم:


۱- با اینکه بارها تذکر داده ایم ولی متاسفانه تا امروز زمانیکه هییت مدیره جدیدی جایگزین هییت مدیره قبلی میگردد، لوازم، اسناد، مدارک و متعلقات کنگره را صورت برداری نکرده و بصورت رسمی از هییت مدیره ای به هییت مدیره دیگر تحویل داده نشده است. از گفته بعضی از اعضای هییت مدیره ها اینچنین برمیاید که متعلقات این نهاد در دو ساک دستی وجود دارند که به اختیار از عضوی به عضو دیگر تحویل داده میشود. خواهشمندم برای اولین بار از کلیه متعلقات این نهاد صورت برداری شده و اعضاء را از آن مطلع سازید.

۲- در سال ۲۰۱۵ زمانیکه بیژن احمدی مسئولیت نگاهداری از سایت کنگره را به عهده میگیرد، بخش قابل توجهی، بخصوص اطلاعات سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از سایت کنگره حذف میگردند. ایشان در سال ۲۰۱۶ که ریاست کنگره را به عهده میگیرد مسئولیت این 

را به عهده فرهنگ فرید، یکی از اعضای هییت مدیره های قبلی گذاشته، و این مورد را مختومه اعلام میدارد. خواهشمندم به این مورد رسیدگی، به اعضاء گزارش، در آرشیو کنگره ثبت، و اطلاعات به سایت کنگره باز گردند.

۳- بالاخره بعد از تلاش زیاد و متوسل شدن به قانون، اعضاء موفق شدند که به لیست اعضاء دست یابند. از آن جهت که اعضای هییت مدیره های چهار سال گذشته به این لیست به گونه ای مینگرند که انگاری حفظ آن حیاتی میباشد، خواهشمندم تحقیق گردد که این لیست در چهار سال گذشته در اختیار چه کسانی گذاشته شده است. در ضمن از همه این افراد بخواهید که آنها نیز با ارائه قسم نامه متعهد گردند که کلیه اطلاعات افراد را حذف کرده و از آنها در هیچ موردی استفاده نخواهند کرد

۴- در ضمن امسال نیز مشخص و اعلام گردد که لیست اعضاء در اختیار کدام یک از اعضای هییت مدیره قرار میگیرد و از ایشان نیز قسم نامه دریافت گردد.

۶- طبق گفته بیژن احمدی یکی از روسای هییت مدیره های سابق، لیست دیگری از اعضاء تحت عنوان حامیان وجود دارد که حاوی اطلاعات بیش از ۲۰۰۰۰ نفر میباشد. خواهشمند است در رابطه با آن لیست نیز تحقیقاتی به عمل آمده، محافظت های لازم صورت گرفته و اعضاء را در جریان قرار دهید.

۷- در رابطه با لیست و تعداد اعضاء همانطور که در لایحه اعضاء عنوان کرده ام پیشنهاد میکنم که برای بوجود آوردن امنیت فکری برای همه، تعداد، اسامی و ایمیل همه اعضاء در سایت کنگره در اختیار همگان گذارده شود و هر ماهه این اطلاعات بروز گردند. از آنجهت که هدف از در اختیار داشتن لیست اعضاء فقط برای بوجود آوردن امکان تماس بوده، دیگر موردی نخواهد داشت که اطلاعات دیگر افراد نیز در اختیار دیگران قرار گیرند.

۸- در فوریه ۲۰۱۶ صفحه آی سی سی فوروم برای گفتگو پیرامون موضوعات کنگره برپا گردید. مدتی طول نکشید که بیژن احمدی بعد از قرار گرفتن در جایگاه ریاست کنگره استفاده از این صفحه را برای اعضاء ممنوع اعلام کرد. خواهشمند است که این صفحه را احیأء و امکان استفاده از آنرا برای همگان، بخصوص اکنون که کنگره بصورت فدرال فعالیت میکند آزاد سازید.

۹- یکی از مشکلات در روند عدم شفافیت بی اطلاعی از نحوه کار هییت مدیره ها بوده است. خواهشمندم در این زمینه اقداماتی صورت بگیرد تا اعضاء از نحوه تقسیم مسئولیت ها در هییت مدیره آگاه گردند. از جمله:
- کدام یک از اعضای هییت مدیره ایمیل ها ارسالی به ایمیل اصلی کنگره را دریافت میکند؟
- چگونه امکان پذیر است که بتوان با تمام اعضای هییت مدیره و یا عضو بخصوصی تماس گرفت؟
- صفحه فیسبوکی کنگره را چه کس و یا کسانی اداره میکنند؟
- سایت کنگره را چه افرادی مدیریت میکنند؟

۱۰- در سابق نه تنها اکثر تماس های اعضاء بی پاسخ میماندند، هییت مدیره ها حتی دریافت ایمیل به اطلاع اعضاء نمیرساندند. امیدورام تغییراتی در این زمینه نیز بوجود آید. پیشنهاد میکنم که مسئولیت دریافت، پیگیری و ارسال جواب به یکی از اعضای هییت مدیره که معرفی میگردد محول گردد.

۱۱- متاسفانه شما عزیزان که از طریق کمپین پویش به هییت مدیره پیوسته اید، با متهم ساختن مخالفین خود به جنگ طلب و تحریم چی نه تنها اذهان عمومی در کانادا پیرامون این موضوعات را کدر ساخته اید، امنیت بسیاری از افراد و خانواده های آنها را در ایران به خطر انداخته اید. بخضوص زمانیکه یکی از نشریات افراطی حامی سپاه پاسداران در صفحه اول خود پیروزی شما را درج و از همان واژه های مورد استفاده قرار گرفته توسط پویش بهره میگیرد، موضوع حساس تر میگردد. متاسفانه آرزو خدیر پا را از این فراتر نهاده و در تماس های تلفنی خود برای جلب آرای اعضاء از همین روش استفاده کرده است. ایشان کار را به جایی رساند که با نام بردن اینجانب، مهدی شمس، یکی از بیست کاندیدایی که به علت منفرد و مستقل عمل کردن، هیچ شانس موفقیتی در انتخابات نداشته و نمیتوانستم رقیبی برای ایشان باشم، من و خانواده ام را مجاهد میخواند. تقاضا دارم که هییت مدیره بصورت جدی به این مورد بپردازد و نتیجه فعالیت های خود را در این مورد بصورت رسمی و علنی بیان کند. از آنجهت که این گونه رفتار ها عواقب جانی میتواند داشته باشد کوتاهی از بررسی این مورد به گونه ای میتواند تایید و مشارکت در آن تلقی شود. در هر حالت، اینجانب عکس العمل نسبت به این مورد که امنیت جانی من و خانواده ام را چه در کانادا و چه در ایران به خطر انداخته است را برای خود محفوظ نگاه میدارم. آرزوی خدیر با ممنوع الورود کردن من به ایران کاری را کرد که جمهوری اسلامی نکرد.

از قبل با توجه و اقدامات شما تشکر مینمایم. این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که کوچکترین حرکت از طرف هییت مدیره جدید در روند قانونمندی، شفافیت، جوابگویی، تفاهم و همکاری میتواند تاثیرات مثبت فراوانی در اذهان عمومی داشته باشد.

مهدی شمس

 

Last Edited 30/01/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca