Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

نامه سرگشاده

 "همبستگی و حمایت"

به  رضا بنائی

August 03,  2014

باید صادقانه اذعان نمایم، بعد از آنکه با آن دقت در شمارش آراء توانستیم، برای اولین بار شایعات را در این رابطه از میان برداریم، به هیچ عنوان انتظار چنین حرکتی را از طرف هییت مدیره نداشته ایم. انتقاد بیشتر من از هییت مدیره میباشد، که چگونه در چنین حالتی خاص و تصمیم گیری مهم، اعضاء را در جریان نگذاشته و با آنها مشورت ننموده است. به علاوه، نکات مشکوک و مبهمی از قبیل استعفای مکرر خانم سارا رخشا، به رای گیری نگذاشتن اساسنامه که میتوانست مانعی برای این حرکت باشد، و یا کناره گیری خاموش دیوید موسوی نایب رئیس کنگره در سال گذشته، دست به دست هم داده و به این مشگل شاخ و برگ های بسیار داده است.

شکی نیست که هدف از قبول این مسئولیت سنگین در این شرایط خاص خدمت به جامعه بوده است. ولی در وضعیت کنونی چگونه میتوان انتظار آنرا داشت، که کامیونیتی از جنابعالی و هییت مدیره حمایت کرده،  و یا با آن همکاری داشته باشد. از طرف خود و بسیاری از افراد کامیونیتی از شما خواهشمندم فرزانه وار عمل نموده، و از این سمت کناره گیری نمائید. تا از این طریق مانع آن گردیم که بیهوده وقتمان بر سر موضوعات فرعی تلف شده، تفرقه بیشتر در کامیونیتی بوجود آمده، دلسردی و عدم اعتماد بیش از این به کامیونیتی لطمه وارد نماید.  بی شک این حرکت به نفع همگان خواهد بود. به علاوه انتظار آنرا خواهیم داشت که جنابعالی در انتخابات سال آینده شرکت کرده، تا این شانس را به من و دیگر افراد کامیونیتی داده باشید که با حمایت و رای خود، نه فقط از این حرکت شما قدردانی کرده، بلکه بتوانیم از فضل و تجربیات شما در آینده بهره مند گردیم.  مطمئنن جنابعالی نیز بر این باور هستید که جهت خدمت به جامعه، عضویت و ریاست در هییت مدیره الزامی نیست.

جوابگوئی به این نامه، آنهم به صورت عمومی که همگان بتوانند از آن بهره مند گردند از دیگر آروز های ماست.

با کمال تشکر - مهدی شمس از طرف "همبستگی و حمایت"  و بسیاری از افراد کامیونیتی

  

سرور عزیز، جناب رضا بنائی

من و شما همدیگر را نمیشناسیم و تا به حال چه از نزدیک و چه از دور ملاقاتی هم با هم نداشته ایم. از افکار و فعالیت های جنابعالی نیز هیچگونه اطلاعی نداشته ام. در نتیجه نمیتوانم هیچگونه مخالفتی با شخص، عقاید و اهداف جنابعالی داشته باشم. با آن عده از افراد کامیونیتی نیز که جهت کسب اطلاع و شناخت شما تماس گرفته ام، با کسی برخورد نکرده ام که واقعا شناختی از شما داشته و یا اینکه نکته منفی در رابطه با شما گفته باشد.

لازم دیدم که نامه خود را با این مقدمه آغاز کنم، تا دو نکته را روشن سازم. اول آنکه، هر آنچه را که در این نامه مطرح و مورد سئوال و انتقاد قرار میگیرد به هیچ عنوان در رابطه با شخص شما نمیباشد. دوم آنکه، گرچه از زبان خود صحبت میکنم ولی حاصل گفتگو با بسیاری از افراد کامیونیتی میباشد.

اگر هییت مدیره جنابعالی را به ریاست کنگره ایرانیان انتصاب نموده، مطمئنن از جنابعالی شناخت کاملی داشته است. من نیز به عنوان عضوی از کنگره ایرانیان به هییت مدیره انتخابی خود اعتماد کامل داشته و در درایت و تجربه های شما شکی نداشته و نخواهم کرد.  با وصف این ، برای من سئوال برانگیر است که، با درایت موجود در شما چگونه میتوانید روشی را که هییت مدیره برای انتخاب و انتصاب جنابعالی، چه از نظر اخلاقی و چه مطابقت با اساسنامه تائید و آنرا قبول نمائید. بخصوص اینطور بر میاید که جنابعالی در گذشته از مشاورین هییت مدیره بوده اید. در نتیجه این انتظار میرود که هم قوانین را خوب شناخته و هم به کجروی ها و عدم اعتماد مردم به کنگره آشنائی کامل داشته باشید. حتما آگاهی دارید که چند سالی میباشد که کامیونیتی، کنگره ایرانیان را به زیر ذره بین نگاه داشته و هر حرکت آنرا تجزیه و تحلیل مینماید. به علت عدم شفافیت در عملکرد کنگره در سال های گذشته حاصل این توجهات، تجزیه و تحلیل ها جز شایعه چیز دیگری نبوده است. باعث بس تعجب است که اعضاء هییت مدیره های قبلی که همگی از افراد برجسته و تحصیلکرده جامعه ما میباشند، چگونه به این امر مهم بی توجه بوده و همچنان به روند نامعقول خود ادامه داده اند. متاسفانه انگاری این مشگل امسال هم گریبانگیر ما میباشد.

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca