Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

به کاندیدا های بی برنامه اعتماد نکنیم

May 21,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 برای اولین بار شاهد هستیم که هییت نظارت اقدام به بررسی صلاحیت کاندیدا ها میکند. پا فراتر نهاده یکی از کاندیدا ها را به مدت چهار ساعت بازخواست میکند، ترس و وحشت در او بوجود میاورد، شرایط تعیین میکند، و او را مدت ها در انتظار نتیجه تصمیمات خود قرار میدهد. پایه گذاری یک چنین رفتارهائی عواقب مضر و سوئی خواهد داشت که میبایست شدیدا با آن مقابله کرد.

باید در نظر داشته باشیم که شایستگی، لیاقت، تجربه، تمایل و آمادگی فردی کاندیدا ها نمیتوانند تضمینی برای بوجود آوردن یک تیم هماهنگ و موفق باشد. آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد برنامه ها و اهداف مشترک است که خواه نا خواه بسیاری از اختلافات سلیقه ای و عقیدتی را از میان برمیدارد. اهمیت و نیاز گفتگو میان کاندیدا ها، ارائه برنامه، تعیین پلاتفرم های مشترک قبل از انتخابات برای همگان آشکار میباشد. متاسفانه شاهد آن هستیم که تا این تاریخ، که چند روزی بیشتر به انتخابات باقی نمانده است، فقط چهار نفر از نه کاندیدای انتخاباتی برنامه های خود را ارائه میدهند. به لطف و همت تلویزیون آی تی سی از تمام کاندیدا ها دعوت میشود که در یک مناظره تلویزیونی که در روز سه شنبه همین هفته برگزار شد شرکت کنند. بیژن احمدی، ارسلان کهنموئی پور، میترا صفاری و سوده قاسمی، همان چهار کاندیدائی که برنامه های خود را اعلام کرده اند، در این مناظره شرکت کرده و خبری از کاندیدا های دیگر نمیشود. با مشاهده آنچه میرود و بررسی برنامه های این چهار نفر مشخص است که میان آنها تفاهم و هماهنگی وجود دارد، که در میان دیگر کاندیدا ها وجود نداشته و یا در پس پرده ابهام نهفته باقی مانده است.

عدم ارائه برنامه، عدم شرکت در مناظره تلویزیونی و یا حضور در صفحات فیسبوکی که در خصوص گفتگو پیرامون کنگره اختصاص دارند، این شک و شبهه را بوجود میاورد که میان پنج کاندیدای دیگر، قرار و توافق نظر هائی وجود دارد. بخصوص که سلیقه های عقیدتی - سیاسی تنی چند از آنها همسو و در جهت جناح اکثریت هییت مدیره کنونی میباشد. بدون آنکه تا این زمان کاندیدا ها لیست مشترکی را اعلام کرده باشند، از شواهد امر بر میاید که از هم اکنون دو جناح بوجود آمده است. یکی در ادامه خط جناح اکثریت هییت مدیره کنونی و دیگری در حمایت از برنامه هائی که گروه اقلیت سعی بر پیاده کردن آنها داشته، ولی متاسفانه به علت در اقلیت بودن و مخالفت های اعضای دیگر هییت مدیره نتوانسته اند آنها را به اجرا در بیاورند. این شکل گیری میتواند تا اندازه ای رای  دهندگان را جهت تصمیم گیری و انتخاب یاری دهد. آنها میتوانند با رای خود آنچه را که سال گذشته صورت گرفته ادامه دهند، و یا امکان تغییر و تحول و اجرای آنچه را که گروه اقلیت و چهار تن از کاندیدا ها عنوان میکنند را بوجود بیاورند.

برای دسترسی به اطلاعات مربوط به کنگره، مجمع عمومی، انتخابات، و کاندیدا ها به مراجع زیر مراجعه کنید.

facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014Election
facebook/Letís Talk Iranian Canadian Congress!
 
I'm an Iranian-Canadian too

  

با وارد صحنه شدن افرادی با انگیزه استفاده از کنگره ایرانیان جهت اهداف سیاسی خود در سال 2012، تغییر و تحولی در این نهاد صورت گرفت، و جان دوباره و غیر منتظره ای پیدا کرد. همین تغیر و تحول باعث گردید که بانیان آن نتوانند به اهداف خود که مخالف با اهداف تعیین شده در اساسنامه کنگره میبود، برسند. این دگرگونی باعث گردید که عده بسیاری که تا آنروز به کنگره بی تفاوت بوده و یا بطور کلی در فعالیت های اجتماعی شرکتی نداشتند، بخود آمده، صدای خود را بلند کرده، و آنها نیز از این طریق حضور خود را در صحنه به نمایش بگذارند.

در ظاهر اینطور به نظر میامد که انگیزه های سیاسی محرک این دگرگونی بوده اند. اما با گذشت زمان، و مشاهده تغییرات و آنچه در کل کامیونیتی در حال وقوع میباشد، درمییابیم که همگی نشان از آمادگی جمعی برای تولدی دیگر است. هر تولدی نیز با درد همراه بوده و نیاز به صبر و انتظار دارد. و این توجه و مشارکت است که همچو عشق مادری میتواند نتایج به دست آمده را بارور و شکوفا کند. فعلن آنچه بیشتر به چشم میاید مبارزه، ضدیت و خصومت است، که آنهم امری طبیعی بوده و نمیتوان بی آن به مرحله بعدی که همانا  شکل گیری و نشستن مهره ها در جای خود میباشد، رسید.

وارد صحنه شدن نسل جوانتر و مشارکت آنها در خط اول از پر اهمیت ترین نکات این تغییر و تحول میباشد. مشغله فکری، اهداف و نحوه عمل این گروه از افراد، با گروه مسن تر از خود هیچ شباهتی نداشته و عاری از حساسیت ها در رابطه با اوضاع و احوال سیاسی ایران میباشد. کناره گیری افراد مسن تر که آمادگی، تحرک و ابتکار عمل لازم را جهت جوابگوئی نیاز های امروزی و اهدافی را که گروه جوانتر برای خود تعیین میکنند را ندارند، امری طبیعی مینماید. به طور مثال پائین بودن تعداد اعضاء کنگره میباشد که تا به امروز هیچکدام از هییت مدیره های قبلی به آن اهمیت نداده و در تغییرش نکوشیده اند. در چند ماه اخیر شاهد آن بوده ایم که چگونه عده ائی از جوانان کامیونیتی به صورت خود جوش جهت حل این مشکل دست به دست هم میدهند، ولی هییت مدیره نه تنها از آنها حمایت نمیکند، بلکه مشکلاتی نیز بر سر راهشان بوجود میاورد.

آنچه که بطور کلی مردم را نسبت به سیاست و سیاستمدران بی اعتماد میکند، ادعا ها و برنامه های انتخاباتی میباشند که جز حرف اندوخته ای دیگر در خود ندارند. قبل از رای گیری کاندیدا ها بهشت را عرضه میکنند، ولی بعد از آن دیگر تعهد و تضمینی میان گفتار و کردار آنها نیست. ولی آنچه را که امسال شاهد آن هستیم نحوه عمل یک تیم چهل نفره داوطلب میباشد که قبل از دریافت هزینه و بهاء، کالا را عرضه و در اختیار ما میگذارند. با تعیین هدف از قبل، که همانا رساندن تعداد اعضاء به هزار نفر بوده، و موققیت در آن، لیاقت، صداقت و برنامه ریزی و شناخت صحیح از شرایط اجتماعی و توان خود را به اثبات میرسانند. کار را در این حد به پایان رسیده نمیپندارند. تنی چند از آنها که در خود آمادگی لازم را میبینند، قدم پیش گذاشته و با اعلام کاندیداتوری خود، سعی مینمایند به هییت مدیره پیوسته تا بتوانند مرحله بعدی که همانا مشارکت جمعی میباشد را پیاده نمایند. کار ما اعضاء رای دهنده را ساده کرده و این امکان را برای ما بوجود آورده اند که دیگر تحت تاثیر بیوگرافی های هفت رنگ، مدارک تحصیلی، ادعاهای تو خالی قرار نگیریم. علاقه و تعهد فرد به کنگره و توانائی و تجربه او در فعالیت های مربوط به آن را، در کردار گذشته او بسنجیم و نه در گفتار. وگرنه آنهائی که فقط چند هفته مانده به انتخابات سر از زیر خاک بیرون میاورند جز مطرح کردن خود و یا جایگزینی های استراتژیکی جهت حفظ قدرت، هدف دیگری ندارند.

متاسفانه گروه اکثریت هییت مدیره در ادامه برنامه های انحصار طلبانه خود ناگهان یک شبه قانونمند میگردد. نه دقیقه تاخیر در دریافت اعلام آمادگی یکی از کاندیدا ها را، بهانه ای برای رد آن قلمداد میکنند، ولی از انتخاب نامعقول و غیر قانونی هییت نظارت بر انتخابات ابائی ندارند. جای تعجب است آنجائیکه که منافع کاندیدا ها مطرح میباشد، چرا نباید تعیین اعضای هییت برگزاری و نظارت بر انتخابات به عهده و یا با هم نظری آنها صورت گیرد.

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca