Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

بازبینی اساسنامه

August 20,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

طبق گفتگو هائی که در آخرین جلسه به عمل آمده، قرار است که از پرسشنامه تهیه شده سال قبل استفاده گردد. این امکان به اعضاء داده شود که نظریات خود را از طریق ایمیل و یا جلسه عمومی به اطلاع دست اندرکاران کمیته بازبینی اساسنامه برسانند. پرسشنامه دراختیار اعضاء قرار گرفته، در رابطه با آن نظر سنجی صورت گیرد، اساسنامه جدید تدوین و در مجمع عمومی فوق العاده ای به رای گیری گذارده شود.

جای درنگ است که چرا باید از پرسشنامه ای استفاده گردد که در شرایط عادی و دموکراتیک تهیه نشده است. حضور و رو در روئی دو جناح که یکی دیگری را لابیگر جمهوری اسلامی میپنداشت، و دیگری آن یکی را انحصار طلب، با داشتن هدف استفاده ابزاری از کنگره در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی میدانست، نمیتواند تاثیرات منفی خود را در پرسشنامه نگذاشته باشد. شاید پرسشنامه و نظر سنجی در آن شرایط بهترین روش برای بازبینی و تغییر اساسنامه میبود. حال که شرایط تغییر کرده اند، امکان برقراری جلسات گفتگو فراهم شده است، محدودیت زمانی وجود ندارد، شفافیت و مشارکت جمعی از اهداف اولیه هییت مدیره کنونی میباشند، چرا نباید راه بهتری را برای تغییر اساسنامه انتخاب نمود.

با مشاهده فیلم های جلسه سوم مشخص است که یکی از نگرانی های عمده اعضای این کمیته، خطر عدم استقبال اعضاء از نظر سنجی و یا انتخابات میباشد. اگر طوری رفتار گردد که از طریق نظر خواهی تعداد بیشتری از افراد، چه عضو و یا غیر عضو، در تهیه اساسنامه مشارکت داشته باشند، مطمئنن بدون آنکه احتیاجی به نظر سنجی باشد، نه تنها افراد بیشتری به کنگره پیوسته، بلکه در رای گیری نیز شرکت خواهند کرد. چرا نباید از حرکتی چنین پر اهمیت و حساس، حداکثر استفاده را در جهت بوجود آوردن آگاهی، علاقه و مشارکت استفاده ننمود. چرا نباید جلسات بحث و گفتگوی هفتگی، یا هر دو هفته و یا ماهانه عمومی، که جنبه آموزشی نیز داشته باشند، برقرار کرد. با روشی صحیح میتوان به سادگی این حس را در افراد بوجود آورد که در تصمیم گیریهای ساختاری نهادی که عضوی از آن میباشند، سهمی داشته اند. ایکاش در میافتیم که مشکل اصلی کنگره و کامیونیتی، بی اعتنائی و عدم مشارکت جمعی میباشد. مطمئنن اگر این مشکل برطرف گردد بسیاری از مشکلات دیگر نیز خود بخود حل خواهند شد. از این رو هر فعالیتی، بخصوص باز بینی اساسنامه را میبایست بهانه ای برای بوجود آوردن مشارکت جمعی قرار داد.

چه خوب میبود که در درجه اول بصورت جمعی به بررسی و شناخت مشکلاتی میپرداختیم که تغییرات در اساسنامه را الزامی کرده اند. در درجه دوم به دنبال راه حل هائی برای آنها باشیم. و بالاخر از متخصصین حقوقی بخواهیم که خواسته های ما را در اساسنامه جدید منعکس کنند. نادیده گرفتن هر کدام از این نکات و مراحل، امکان همسوئی را از ما خواهد گرفت. متاسفانه به نظر میاید که غیر از کاوه شهروز که نیاز بازبینی اساسنامه را حس نموده و این حرکت را آغاز کرده است، کس دیگری  به روشنی نمیداند ویا نمیخواهد به دلایل اصلی نیاز به تغییر اساسنامه اشاره نماید. در قسمت یازدهم  فیلم های جلسه سوم این امر بخوبی مشاهده میشود، که نه تنها سرپرست کمیته بلکه دیگران نیز از جوابگوئی به سئوالات در این زمینه طفره رفته و یا سکوت اختیار میکنند. و یا در فیلم های پنجم الی هشتم میبینیم اشاره شهرام تابع محمدی به هویت کنگره چگونه در شرکت کنندگان در جلسه سردرگمی بوجود میاورد. تا جائی که در قسمت هشتم، دقیقه هفتم، بهروز آموزگار به نحوی ادامه فعالیت خود را مشروط به عدم مداخله و تغییر در اهداف و ماهییت کنگره نمایان میدارد.

برای جا به جائی مرکز تصمیم گیریها به نحوی که از پائین به بالا صورت گیرد، میبایست کمیته ها با شرکت هر چه بیشتر اعضاء فعال گردند. بیژن احمدی و بهروز آموزگار علنن اعلام نموده اند که کمیته ها بازوان اجرائی هییت مدیره میباشند. در کمیته بازنگری اساسنامه بهروز این نحوه تفکر را به صورت واضح پیاده میکند. این وظیفه اعضای کنگره میباشد که با شرکت خود در این کمیته بخصوص، تغییر و تحولی درجهت معکوس نمودن این جریان بوجود بیاورند. مشاهده فیلم های مربوطه و ارائه نظریات حتی از طریق سوشیال مدیا بی تاثیر نخواهند بود.

Facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014Election

647-748-5991

در سال 2012 با ورود فرخ زندی، صمد اسدپور، داوود کفائی، کاوه شهروز و دیوید موسوی به هییت مدیره کنگره ایرانیان تغییر و تحول بزرگی در این نهاد بوجود میاید. انگاری که کنگره از خواب زمستانی برخاسته و برای اولین بار از زمان تاسیس، در پی یافتن جای خود در کامیونیتی میگردد. پائین بودن تعداد اعضای کنگره و بی توجهی آنها به این نهاد برای کاوه شهروز، فعال ترین عضوی که هییت مدیره کنگره تا آن روز بخود دیده بود، مناسب ترین محیط و شرایط برای بوجود آوردن تغییرات اساسی، بدون آنکه با مخالفتی مواجه گردد، به حساب میآمد. کنگره صاحب وبسایت جدیدی میشود، لوگوی تازه ای جای لوگوی قدیمی را میگیرد و بازبینی اساسنامه آغاز میگردد. ایکاش این تغییرات آنطور که لازم میبود با اطلاع رسانی بیشتر، و به صورت دموکراتیک اجرا میگردید. متاسفانه به علت جهت گیری های خاص کاوه، و همچنین نیرو و علاقه ایشان به فعالیت، که با روند فکری و عملی دیگر اعضای هییت مدیره همخوانی نداشت، ایشان چند روز قبل از انتخابات سال 2013 استعفا میدهد. از این رو اساسنامه ای که به همت ایشان تهیه شده بود در مجمع عمومی به رای گیری گذاشته نمیشود.

از آن به بعد بازبینی اساسنامه هر ساله یکی از فعالیت های کنگره در میاید. در سال 2013 دیوید موسوی، نایب رئیس کنگره، سرپرستی باز بینی اساسنامه را به عهده گرفته و با کمک عده ائی از اعضاء از جمله ارسلان کهنموئی پور، ریاست فعلی کنگره، و بهروز آموزگار، دبیر امسال و سال گذشته، به این امر میپردازند. متاسفانه با اینکه رای گیری اساسنامه در دستور عمل مجمع عمومی قرار گرفته بود، اینبار نیز به دلایل مختلف و غیر دموکراتیک، انجام نمیگیرد. در مجمع عمومی به تصویب اعضاء میرسد که هییت مدیره آتی بعد از بازبینی مجدد، اساسنامه پیشنهادی را در مجمع عمومی فوق العاده ای که میبایست حداکثر شش ماه بعد تشکیل گردد، به رای گیری بگذارد.

کمیته سیاست گذاری به سرپرستی بهروز آموزگار، دبیر کنگره و همکاری رضا قاضی، خزانه دار کنگره، بازبینی اساسنامه را در سال 2014 به عهده میگیرد. تصمیم گرفته میشود که تغییرات لازم از طریق پرسشنامه ای در اختیار اعضای کنگره قرار گیرد، که بعد از نظر سنجی اقدام به تغییر اساسنامه شود. متاسفانه هییت مدیره وقت نه تنها پرسشنامه ها را در اختیار اعضاء قرار نمیدهد، مجمع عمومی فوق العاده را نیز بر گزار نمیکند.

امسال نیز سرپرستی کمیته سیاست گذاری و بازبینی اساسنامه به عهده بهروز آموزگار گذارده میشود، و ایشان برای سال سوم در این راه قدم بر میدارد. به عکس سالهای گذشته، امسال هییت مدیره جهت شرکت در کمیته های اجرائی محدودیت های تخصصی برای داوطلبین قائل میشود، که باعث میگردد تعداد داوطلبان در کمیته بازنگری اساسنامه به حداقل خود در چهار سال اخیر برسد. متاسفانه تا به امروز که چهار هفته از اولین جلسه این کمیته میگذرد، صورتجلسات در اختیار اعضاء قرار نگرفته است، تا نحوه سازمان دهی این کمیته مشخص گردد. به نظر میاید تنها چهار یا پنج نفری که در جلسه اول شرکت داشته اند به عنوان اعضای ثابت و صاحب رای شناخته شده اند. شرکت برای عموم در این گردهمائی های هفتگی که در روز های چهارشنبه بین ساعات 7 الی 9 شب صورت میگیرد، آزاد است. از تغییرات مثبت امسال امکان فیلمبرداری از جلسات میباشد. ضبط جلسات اول و دوم به علت عدم اطلاع رسانی عمومی صورت نگرفت. فیلم های جلسه سوم در یازده قسمت در اختیار همگان میباشد، که میتوان از طریق سایت همبستگی به آنها دسترسی داشت.


ویدئو های جلسه سوم  کمیته سیاست گذاری باز بینی اساسنامه


ICC Bylaw  |English|   |Farsi|              |ICC Bylaw Questionnaire 2014 (Behrouz Amouzgar)|            | ICC Bylaw Draft 2013 (David Mousavi) |  
|ICC Bylaw Draft 2012 (Kaveh Shahrouz)

از کسانی که فایل اساسنامه بازبینی شده کاوه شهروز را در اختیار دارند تقاضا داریم یک کپی از آنرا برای ما ارسال دارند.
info@hambastegi.ca

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca