Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

اعتراض به کمیته سیاست گذاری

August 27,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

2- به همین ترتیب، به عکس کمیته های دیگر که گردهمائی های خودرا به اطلاع عموم میرسانند، جلسه دوم کمیته سیاست گذاری که در تاریخ 5 آگوست بر قرار گردید فقط به اطلاع اعضای آن گروه میرسد.
3- با اینکه در مصوبات این کمیته صریحن اعلام شده است "کمیته از پنج عضو متعهد و تعداد نامحدود داوطلب تشکیل می‌شود" هیچ نشان از تمایل و فعالیت در جهت جذب داوطلبین در این کمیته دیده نمیشود.

عدم تهیه صورتجلسات

1- بعد از جلسه سوم، در تاریخ جمعه 14 آگوست، اولین گزارش این کمیته در اختیار همگان قرار میگیرد. در این گزارش ذکر شده است که دلشاد امامی وظیفه تهیه صورت جلسات را به عهده گرفته است وقرار بر این گردیده که صورتجلسه هر هفته، در هفته بعد تائید و در اختیار همگان قرار گیرد. متاسفانه تا این تاریخ هیچ صورتجلسه ای در اختیار اعضاء قرار نگرفته است. زمانی که این نکته به بهروز آموزگار، سرپرست این کمیته گوشزد میشود، در جائی اعلام میدارد که گزارش منتشره، صورتجلسه سه گردهمائی اول بوده است، و در جائی دیگر میگوید که تعهد این کمیته به هییت مدیره میباشد، و الزامی به ارائه صورت جلسات به اعضاء را برای این کمیته نمی بیند.

ضبط صوتی و تصویری از جلسات

1- در جلسه سوم مهدی شمس به عنوان عضو ناظر برای اولین بار شرکت میکند. ضبط صوتی و تصویری این جلسه توسط ایشان نه تنها با هیچگونه اعتراض و یا اظهار نظر اعضای حاضر در این جلسه، بهروز آموزگار، رضا قاضی، مجتبی ادیب راد، دلشاد امامی، روبرو نشده، بلکه مورد استقبال نیز قرار میگیرد.
2- متاسفانه در جلسه چهارم که در تاریخ چهارشنبه 19 آگوست صورت میگیرد، بدون هیچ مقدمه ای بهروز آموزگار به اطلاع مهدی شمس میرساند که تصمیم بر آن گرفته شده که از جلسات دیگر فیلمبرداری نشود.
3- مهدی شمس در جریان گفتگو های به عمل آمده میان دیگر اعضا در این رابطه قرار نگرفته است، که اولن با نظر موافقین و مخالفین فیلمبرداری از جلسات آشنا شده، و دومن بتواند به عنوان یک عضو برابر، نظریات خود را نیز عنوان کند.
4- چگونه کسانی خود را منتصب به این کمیته مینمایند، این حق را به خود میدهند که در رابطه با بازبینی اساسنامه، نهادی که دارای 1600 عضو میباشد و به گونه ای از منافع صد ها هزار ایرانی در کانادا حمایت میکند، اظهار نظر و تصمیم گیری کرده ولی مانع آن میگردند که اظهاراتشان به گوش عموم برسد.

بازبینی اساسنامه

آنچنانچه از تنها گزارش فعالیت ها بر میاید، هیچ گفتگوئی در رابطه با نحوه عمل و روش بازبینی اساسنامه صورت نگرفته است. انگاری که استفاده از پرسشنامه ای که در سال گذشته تهیه شده است، و قرار بود که در باره آن نظر سنجی صورت گیرد، از پیش به عنوان دستور، روش و نحوه عمل گزیده شده است. به نظر میاید که حاضرین در جلسه اول، بهروز آموزگار، آریانا ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی (تلفن)، بهزاد جزی‌زاده، و پانته‌آ جعفری، و درجلسه دوم بهروز آموزگار، مجتبی ادیب‌راد، دلشاد امامی، شهرام تابع‌محمدی (تلفن)، بهزاد جزی‌زاده، و هنگامه صابری (تلفن)، نه فقط با پرسشنامه مخالفتی نداشته، بلکه نظر سنجی را نیز مناسب کار دیده اند. قابل ذکر است که فقط دو نفر از آنان، بهروز آموزگار، و شهرام تابع محمدی سال گذشته در تهیه پرسشنامه شرکت داشته اند. شاید دیگران از آن قافل بوده و باشند که در شرایطی این پرسشنامه تهیه شده است، که دو جناح مخالف سعی میداشتند هر کدام نظریات خود را در این پرسشنامه بگنجانند. در شرایطی که هییت مدیره وقت با هر گونه گردهمائی جمعی و گفتگوی آزاد مخالفت میکرد، شاید نظر سنجی بهترین روش برای دخالت اعضاء در تصمیم گیریها میبود.

از این رو قبل از آنکه به تغییر اساسنامه پرداخته میشد، شاید لازم میبود در درجه اول مشکلات موجود را بررسی کرده، در درجه دوم راه حل هائی برای آنها عنوان نموده، و سپس سعی به منعکس کردن آنها دراساسنامه شود. به علت اهمیت این مرحله سعی خواهد شد در متنی جداگانه، نظریات را عنوان کرده، تا توجه این کمیته به این امر مهم جلب گردد.

Facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014Election!  

صفحه اختصاص داده شده به اساسنامه

بر سر اینکه فعالیت های کمیته سیاست گذاری به علت ماهیتش، نسبت به فعالیت های کمیته های مشارکت جمعی و فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار است، مطمئنن همگی توافق نظر داریم. بخصوص اینکه بازبینی اساسنامه، تنها فعالیت فعلی این کمیته، از هر فعالیت دیگری حساس تر و مهم تر میباشد. مهمتر از آن، نحوه انجام بازبینی میباشد که میتواند در به نتیجه رسیدن و یا شکست آن نقش اساسی بازی کند. مشخص است که اگر حتی این اساسنامه مورد تائید اعضاء فعلی قرار گیرد، ولی کامیونیتی که اعضای سال های آینده کنگره را در خود دارد، آنرا معتبر نشناسد و صدای خود را در آن نشنود، این ره را میبایست در آینده ای نزدیک از نو پیمود.

چهار سالی میباشد که بازبینی اساسنامه یکی از فعالیت های هر ساله کمیته سیاست گزاری کنگره شده است. عملن و در حقیقت آغاز اینکار به تشخیص و همت کاوه شهروز، نایب رئیس کنگره، در سال 2012 آغاز گشته است. ولی متاسفانه استعفای ایشان بازبینی اساسنامه را بی نتیجه گذاشت.

در سال 2013 دیوید موسوی ادامه کار را به عهده میگیرد، بازبینی مجددی صورت گرفته که اینبار نیز به رای گیری گذاشته نمیشود. بازبینی در سال  2014 به سرپرستی بهروز آموزگار و همکاری رضا قاضی، هر دو از اعضای فعلی کمیته سیاست گذاری، رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد ولی بار دیگر حاصل ساعت ها تلاش تعداد قابل توجهی از اعضای کامیونیتی نادیده گرفته میشود.

برای آنهائی که در تمام این سال ها از دور و نزدیک شاهد و شریک این فعالیت ها بوده اند، جای تعجب و تاسف است، که چگونه این کمیته به وضعیت فعلی خود میرسد. از طریق این اعتراضیه قصد آن میباشد که توجه این کمیته را به کاستی ها جلب نموده، با این امید که دست اندرکاران در رفع آنها همت نمایند.

محدودیت های نا معقول

1- امسال برای اولین بار برای مشارکت در کمیته ها شرایط و محدودیت های خاصی تعیین میگردد. بطور مثال برای شرکت در فعالیت های این کمیته، تجربه سیاست گزاری در نهاد های انتفاعی و غیر انتفاعی، تجربه کاری در رشته حقوق، تسلط کامل بر زبان فارسی و انگلیسی و ترجمه، گذاشته میشود.
2- در نتیجه تعداد داوطلبین مشارکت در این کمیته که شرط اعتبارش شرکت هر چه بیشتر اعضاء میباشد، تا به حال به این پائینی نبوده است.
3- از تمام کسانی که در چند سال اخیر در بازبینی اساسنامه شرکت داشته اند فقط تنی چند در این کمیته دیده میشوند.
4- قید و بند ها را به جائی میرسانند که داوطلبین حق مشارکت فقط در یک کمیته را دارند.
5- در کمیته سیاست گذاری اعضاء با حقوق برابر نبوده و تعدادی از آنها دارای حق رای و مابقی فقط به عنوان ناظر شرکت میکنند.  
متاسفانه و یا خوشبختانه شاهد آن هستیم که در عمل هیچکدام از این محدودیت ها به اجرا در نمیآیند. که این خواه نشان از دور از واقعیت های برنامه ریزی ها بوده و یا اینکه قصد و غرضی برای کوچک نگاه داشتن این کمیته در میان بوده است.

عدم اطلاع رسانی همگانی

1- در تاریخ 10 جولای تحت عنوان گردهمائی های ماه جولای، در سایت و صفحه فیسبوک کنگره، جلسات کمیته های مشارکت جمعی و فرهنگی اعلام میگردند، ولی به سهو و یا به عمد سخنی از اولین جلسه کمیته سیاست گذاری که برای روز چهارشنبه 29 جولای برنامه ریزی شده بود به میان نمیآید.
 

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca