Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

گسترش

بی سابقه
جناح چپ

 

October 29,  2015
با تشکر از ایران استار و شهرما  

از آنرو که نحوه تفکر، رفتار و کردار جناح چپ بیشتر دموکراتیک مینماید، به نظر میاید که امکان تقسیم بندی و ظهور تشکلاتی شبیه احزاب در کامیونیتی فراهم شده است. هم اکنون شاهد آن هستیم که دو رسانه فارسی زبان شهروند و سلام تورنتو خط خود را انتخاب کرده و برای اولین بار بصورت واضح در دو جناح مختلف حرکت مینمایند. بازگشت عده ائی از فعالان اجتماعی قدیمی به فعالیت های در رابطه با کامیونیتی، نحوه عمل گروه های مختلف در انتخابات اخیر، از دیگر تغییر و تحولاتی میباشند که در شکل گیری آینده کامیونیتی بی تاثیر نخواهند بود.

مسلم است که از طرفی نمیتوان رشد طبیعی جامعه را مانع شد. ولی آگاهی از آنچه که میگذرد کمک خواهد کرد آنهائی که وابستگی جناحی نداشته، در برقراری تعادل بتوانند کمک بیشتری نمایند. گسترش جناح چپ و پیوستن تعداد قابل توجه ای از افراد کامیونیتی به فعالیت های اجتماعی بی شک بسیار مناسب خواهد بود. ولی گسترش بیش از حد یک جناح نسبت به جناح دیگر، خارج از عواقبی که میتواند در حمایت از رژیم داشته باشد، در روند دموکراسی و رابطه بین افراد در جامعه گسترده ایرانیان تورنتو مضراتی به همراه خواهد داشت.

نقش کنگره ایرانیان تا به امروز به این میزان پر اهمیت و حساس نبوده است. تمایلات جناحی از بدو تشکیل هییت مدیره کنونی امسال دیده شده است. متاسفانه نحوه تشکیل کمیته بازنگری اساسنامه و روش انتخابی در بازنگری، ضامنی بر تهیه اساسنامه ای بی طرف برای این نهاد نخواهد بود. در منافع خود دست اندرکاران بازنگری اساسنامه میباشد، که برای حفظ اعتبار اجتماعی خویش هم که شده، تغییراتی در روش  بازنگری اساسنامه بوجود آورند. بخصوص که در افکار عمومی، خاصه در جناح راست شک و شبه هائی نسبت به تمایلات جناحی بعضی از دست اندرکاران بازنگری اساسنامه از قبل وجود داشته است. بیشتر از هر زمان دیگر به نظر میباید که لازم است که هییت مدیره، جلسات گفتگوی حضوری را پیرامون موضوعات روز، بخصوص آنچه میتواند در اساسنامه تاثیر گذار باشد را فراهم کند. اگر بخواهیم که همچو دوره سه ساله گذشته کنگره ابزاری در جهت اهداف سیاسی گروه خاصی قرار نگیرد، تاکید و درج صریح عدم دخالت کنگره در امور سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگر الزامی میباشد. عدم حضور در صحنه تعداد قابل توجه ای از افراد که فراجناحی عمل مینمایند، وظیفه جناح راست را در مشارکت در بازنگری اساسنامه دو چندان میکند. در منافع همگانی میباشد که با طرح  پرسشنامه و نظر سنجی که دست اندرکاران فعلی سعی دارند به غلط آن را به عنوان بهترین روش برای دخالت دادن افراد در تصمیم گیری ها عرضه میدارند، مخالفت شود. چه بهتر آنهائیکه از این جناح از هم اکنون لزوم تغییر روش در مبارزات اجتماعی را حس کرده اند، با آنهائیکه فراجناحی عمل نموده و در پی حفظ  تعادل نیرو ها در جامعه میباشند، در این مورد خاص به هم بپیوندند. برای نهادی که میبایست اتحاد و همبستگی را در کامیونیتی بوجود آورد اساسنامه ای را تهیه کنند که:

1- نتوان به هیچ وجه از آن جهت لابیگری در مسیر منافع جمهوری اسلامی استفاده شود.
2- قدرت تصمیم گیری ها از هییت مدیره گرفته شده و به کمیته های اجرائی متشکل از اعضاء منتقل شود.
3- هویت واقعی کنگره را، که همانا بیانگر مشکلات ایرانیان کانادا، خاصه یک نفر، یک گروه و یا کل کامیونیتی میباشد، به آن داد.
4- در نحوه تعریف و پذیرش اعضاء به صورتی پرداخته شود که تعداد بیشتری از افراد کامیونیتی را شامل شود.
5- زبان فارسی به عنوان زبان اول ارتباطات کنگره اعلام گردد.

Facebook/hambastegi.hemayat
facebook/ICC 2014Election

بی شک تظاهرات اعتراضی به بزرگداشت خمینی را که در تاریخ 31 ماه می امسال در ریچموندهیل برگزار شد به خاطر داریم. در این تظاهرات بیش از سیصد الی چهار صد نفر از ده الی پانزده سازمان سیاسی متمایل به جناح راست کامیونیتی شرکت داشته، که از نظر اهمیت و تعداد شرکت کننده در سال های اخیر در تورنتو بی سابقه بوده است. رضا مریدی، نماینده استانی ریچموندهیل یکی از فراخوانان این تظاهرات، و رضا بنائی، رئیس سابق کنگره ایرانیان، از برگزارکنندگان آن بوده اند. مطمئنن هیچکدام از حاضرین در این تظاهرات به فکرشان هم خطور نمیکرد که پنج ماه بعد، در تورنتو مراسم مذهبی خیابانی با حضور پانصد الی ششصد نفر مسلمان که اکثر آنها ایرانی بودند، صورت گیرد. ولی برای آنهائی که با افق دید دیگری بر قضایا مینگرند، فرا رسیدن یک چنین روزی که نشان از تغییراتی بس وسیع در کامیونیتی، جامعه بزرگتر و کل جهان میباشد، از واضحیات میبود.

سناریو ظهور گروه های مبارز هواخواه دموکراسی، بخصوص در خاورمیانه که اکثرن به سازمان های به اصطلاح تروریستی منتهی میشوند، در چند دهه اخیر بسیار شناخته شده میباشد. ولی متاسفانه، خواسته و ناخواسته کارگردانان این نوع سناریو ها هنوز درس لازم را از آن نگرفته اند. اسلام ستیزی که اخیرن به عنوان تم اصلی، به این نوع مبارزات افزوده شده، اینبار نه فقط عملن عواقب وخیم خود را در منطقه نشان داده، شاید بتواند به عکس نتایج مثبتی را برای مابقی جهان با خود به همراه داشته باشد. شاهد هستیم که در مقابله با اسلام ستیزی، باور های مذهبی که در بسیاری از افراد شکل فرهنگی بخود گرفته اند، باعث شده که تعداد بیشتری از افراد، از بی تفاوتی نسبت به بی عدالتی هائی که هستی جهان را به خطر انداخته اند، بیرون آیند.

شنبه گذشته مراسم راهپیمائی و سینه زنی  به مناسبت روز عاشورا، در ساعت نه و نیم صبح از میدان مل لستمن آغاز شده و حدود ساعت دو بعد از ظهر در پلازای ایرانیان خاتمه یافت. جناح راست کامیونیتی ایرانی متشکل از براندازان و مخالفین سرسخت رژیم، این مراسم را مبارزه ای با خود و در حمایت از جمهوری اسلامی انگاشته و به مخالفت با آن پرداخته اند. نحوه تفکر این جناح که انگاری در زمان متوقف شده است، باعث آن گشته که از دیدن واقعیت ها محروم بوده، و هر روز فاصله میان افکار و باورهای شان با آنچه در جهان و بخصوص آنچه در کامیونیتی صورت میگیرد، بیشتر گردد.

انتخابات اخیر کانادا، موفقیت دو کاندیدای ایرانی از جناح چپ کامیونیتی، مراسم اخیرعزاداری عاشورا، و آنچه در کنگره ایرانیان در حال وقوع میباشد، نگرشی عمیق تر و توجه بیشتری را به گسترش جناح چپ، و تغییر و تحول اجباری در جناح راست را برای درک بهتر وقایع اجتماعی - سیاسی کامیونیتی الزامی میدارد.

از میان رفتن موضوع جنگ، بر طرف شدن تحریم ها، احتمال باز شدن سفارت، و مهمتر از همه روی کار آمدن دولت لیبرال، ایجاب میکنند که جناح راست توجه خود را از برقراری ارتباط با دولت برداشته و به آنچه در کامیونیتی میگذرد، منعکس کند. اتهام وارد کردن، برچسب زدن، افشاگری، سر و صدا، رودرروئی های مستقیم، زمانی که جناحی در موقعیت ضعیف تر قرار گرفته، دیگر کارائی نخواهند داشت. از این رو انتخاب روشی دموکراتیک برای باقی ماندن در صحنه الزامی میگردد. این امر خواه ناخواه باعث خواهد شد که شکافی میان تند رو ها، که از این طریق برای خود هویتی یافته اند، و مابقی افراد این جناح که دغدغه شان سرنوشت وطن و مردم ایران میباشد، بوجود آید.

اما تغییرات در جناح چپ بسیار پیچیده و پر اهمیت تر بوده، و آنهائی که به این جناح گرایش داشته را در موقعیت های حساس تری قرار خواهد داد. مهیا شدن شرایط زمانی باعث خواهند شد که افراد بیشتری در صحنه فعالیت های اجتماعی نمودار گردند. از جمله عوامل رژیم که میتوانند به سادگی در میان، هواداران، لابیگرایان، و مردم عادی، (مذهبی و غیر مذهبی) نفوذ کرده و اهداف خود را دنبال کنند.


در رابطه با مراسم عزاداری عاشورا 2015

Video (1)

Video (2)

Video (3)

Video (4)

Photo (1) Photo (2) Photo (3) Photo (4)
سعید سلطانپور
Article (1)
24 Oct 2015
بابک یزدی
Article (2)

29 Oct 2015
نسرین الماسی
Article (3)

29 Oct 2015
 
محمد سلیمانی
Article (4)

5 Nov 2015
شهرام نامور آزاد
Article (5)
12 Nov 2015
آویده مطمئن فر
Article (6)
12 Nov 2015
گفتگوی فیسبوکی

ویدئو

سعید سلطانپور
عاشورا در تورنتو و مدعیان انقلابی گری و روشنفکری

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca