Iran-Canadian Congress - ICC

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Elections
By-Law

یک کانادائی کانادائی کانادائیست!

 

June 22, 2017
با تشکر از  شهرما  

"جای تاسف است که در این گیرودار، عده ای طبق روال همیشگی خود قصد ماهیگیری از آب گل آلود را دارند. با بهره گیری از کم تجربگی عده ای از جوانان، که به همت ایشان مبارزه با این لایحه شکلی به خود گرفته است، و با تسلط یافتن بر سکان این حرکت آنرا از مسیر اصلی خود منحرف کرده اند. به جای بهره گیری از موضوعی چنین حساس که اکثریت جامعه را در بر میگیرد، و میتواند عامل موثری در متحد کردن کامیونیتی باشد، سعی بر آن دارند که از آن برای رسیدن به اهداف سطحی و ابتدائی خود به روشی تبعیض گرایانه عمل نمایند. تبلیغ برای حزب و کاندیداهای خودی، آنچنان آنان را به هیجان آورده است که نمی بینند و یا اهمیت نمیدهند که چگونه این حرکتشان به جامعه پراکنده ما لطمه میزند. جای تعجب است که چرا کاندیدا هائی که قرار است نماینده فردای ما باشند، و نیاز به جلب اعتماد و اطمینان ما دارند، نه تنها این افراد را راهنمائی نکرده، بلکه به عکس با وجود تذکراتی که به آنها داده میشود، با آنان همکاری هم میکنند." انگاری که این جملات که آنروز نوشتیم برای آنچه که امروز در کنگره ایرانیان میگذرد صادق تر است.

شاید فعالیت ها در جهت در مسیر قرار دادن کنگره ایرانیان تا به امروز نا موفق بوده اند، ولی در عوض فعالان اجتماعی باید دریافته باشند که این نهاد مشکل اصلی کامیونیتی نبوده و راه حل در تسخیر آن و جابجائی افراد نیست. اگر خوب بنگریم مشکلی را که در این نهاد مشاهده میکنیم با دیگر مشکلات کامیونیتی فرق آنچنانی ندارند. به نظر میاید جامعه ایرانی ما با حضور چهل سال در کانادا و تعداد قابل توجه افراد نتوانسته آنطور که باید خود را منسجم کند، بداند که چه میخواهد، چه باید بیاندیشد و جایگاهی که به دنبال آن میباشد چیست. توقع اینکه چند نفری که هر دو سال یکبار به دلایل گوناگون جز دلسوزی برای کامیونیتی، به این نهاد روی میاورند و بعد از آن دیگر به پشت سرشان هم نگاه میکنند، خوش خیالی بیش نیست. آیا در درجه اول نباید به فکر آن باشیم که بدانیم چه میخواهیم، چه امکاناتی داریم، و راه رسیدن به آنها کدام است؟ بی شک بدون انسجام افکار، آینده جز ادامه گذشته چهل ساله نخواهد بود.

جای دارد که در آنچه دیروز به آن سادگی از دست داده و امروز با این همه تلاش باز پس کرفته ایم بیشتر تعمق کنیم. دریابیم که معطوف کردن توجه به خواسته های رفاهی فردی، همچو رفت و آمد به ایران، و یا مادام پرداختن به آنچه در پشت سر گذاشته ایم، همچو مسیری که هییت مدیره کنگره کنونی انتخاب کرده است، خیانت به وطن دوم میباشد. در نظر داشته باشیم که آنچه را که ما وطن دوم مینامیم از هم اکنون وطن اول فرزندان ما به حساب میاید که دیر یا زود دیگر رابطه خاصی را با وطن اول ما حس نخواهند کرد. زمانی که جوانان ما در هییت نظارت بر انتخابات در جواب یکی از نامه های اعتراضی با افتخار مینویسند که هیچکدام از آنها مکاتبه به زبان فارسی برایشان امکان پذیر نیست، گرچه غم انگیز است ولی واقعیتی میباشد که میبایست پذیرفت و با آن مواجه شد.

آری ورود بیش از چهل هزار پناهجوی سوری  به کانادا در هجده ماه گذشته، افزایش تعداد مهاجرین به 300 هزار در سال 2017 ، و باز آورده ها از طریق لایحه سی 6 ،همچو لغو سپردن تعهد برای اقامت در کانادا، عدم محدودیت زمانی در زندگی خارج از کانادا، عدم امکان پس گرفتن ملیت، کاهش شرط اقامت ضروری ، لغو شرط اقامت 183 روز در سال، تغییر سن معافیت برای امتحان زبان، به حساب آوردن زمان اقامت در کانادا قبل از رسمی شدن مهاجرت دائم، امکان تقاضای شهروندی اطفال مستقل از والدین، را باید پیروزی های حقوق بشری به حساب آورد. ولی چه خوب میبود که تک تک ما، همچو کنگره ایرانیان که  میبایست سخنگوی ما بوده و در جهت منافع جامعه ایرانی در کانادا فعالیت کند، از خود میپرسیدیم که در بدست آوردن این پیروزی چه سهمی  داشته ایم. مگر نه اینکه در سال 2014 این نهاد در اختیار براندازانی بود که مخالفت با دولت کانسرواتیو را حرام میدانستند. در سال 2015 اختلافات درونی اجازه نفس کشیدن را هم به هییت مدیره نمیداد. و در سال 2016 متاسفانه بازگشائی سفارت، رفع تحریم ها، و تسهیلات بانکی به جهاد اکبر مبدل میگردند.

در سپتامبر 2015 در یک مناظره انتخاباتی، جاستین ترودو نخست وزیر فعلی کانادا با تکرار سه بار کلمه کانادا در یک جمله نه تنها آنچه را که ماهییت واقعی کانادا و کانادائی ها میباشد را بر زبان آورد، بلکه با این جمله قانونی را در روح و قلب همه به ثبت رساند که در آینده هیچ دولتی جرات دست درازی به آنرا نداشته باشد. همین سه شنبه علی احساسی با تکرار همان سه کلمه در پارلمان کانادا خبر خوش پاک شدن یکی از سیاه ترین آثار دوره ده ساله دولت هارپر را به گوش همگان رساند.

بعد از سه سال تلاش هزاران اکتیویست، روزنامه نگار، حقوقدان، متفکر، آزادیخواه، سازمان و مدافعین حقوق بشر و شهروندان عادی که به ارزش های واقعی کانادا پایبند میباشند، بالاخره بسیاری از مفاد لایحه سی 24 که در سال 2014 مطرح و سال بعد از آن به اجرا در آمده بود از طریق تصویب لایحه سی 6 تغییر میبابند. با امکان ابطال ملیت کانادائی شهروندان دو ملیتی و آنهم فقط به تصمیم اداره مهاجرت، به ناگاه این گروه از افراد به شهروندان درجه دو نزول پیدا کرده بودند.

این یکی از موارد نادری میباشد که ایرانیان کانادا نیز به خود آمده و با منسجم شدن و شرکت در مبارزات اجتماعی علیه این قانون تبعیضی تا اندازه ائی به وظیفه شهروندی خود عمل نمودند. از طریق یک حرکت خود جوش در سوشیال مدیا تظاهراتی در میدان مل لستمن در روز 26 جون 2014 برگزار شده که تعداد قابل توجهی از افراد در آن شرکت میکنند. متعاقبن در تاریخ 20 جولای گردهمائی نیز با شرکت فعالان اجتماعی، حقوقدانان و سیاست مداران در سیویک سنتر نورت یورک برگزار شد که مورد استقبال خوبی قرار میگیرد. با اینکه در این مراسم قول برنامه های بعدی داده شده بود ولی هیچکدام عملی نمیگردند.

 

متاسفانه طبق روال همیشگی که در کامیونیتی ما مرسوم میباشد، فعالیت های جمعی یا صورت نمیگیرند، یا توسط افرادی شکل میگیرند که هدفشان غیر از آنی میباشد که نشان میدهند، و یا اینکه حرکت های خود جوش مردمی توسط همین افراد ربوده شده و از مسیر اصلی در جهت اهداف سیاسی دیگر خارج میشوند. همانطور که امروز کنگره ایرانیان در اختیار عده خاصی قرار گرفته و در پس اهداف ارائه شده، مقاصد دیگری به اجرا در میایند، آنروز نیز مبارزه علیه لایحه تبعیضی سی 24 توسط افرادی از همین جناح از مسیر خود خارج شده و به ابزاری در جهت مبارزات انتخاباتی مبدل میگردد. در آن زمان انتخابات فدرال و شهرداری ها در پیش بود که در هر دوی آنها کاندیدا های ایرانی شرکت داشتند. در تظاهرات میدان مل لستمن با اینکه همه کاندیدا ها حضور داشتند، میکروفون به جان فیلیون رقیب انتخاباتی دیوید موسوی داده میشود، و در گردهمائی سیویک سنتر، کاوه شهروز و لیلی پورزند کاندیداهای انتخاباتی از ریچموندهیل و ویلودیل غیر خودی به حساب میایند. زمانی هم که زبان به اعتراض گشوده میشود از همان شیوه های همیشگی برای خاموش کردن صدای معترضین استفاده میگردد.


علی احساسی در پارلمان کانادا (ویدئو)         خاموش کردن صدای اعتراضی (ویدئو)      BBC Report - Bill C-24


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 22/06/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca