Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

یک

اصل

و

 صد

برداشت

 

March 29, 2018
با تشکر از شهرما  

در این سال برای اولین بار از کاندیدا ها خواسته میشود که  گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند، و شرح دلایل تمایل به پیوستن به هییت مدیره حذف میگردد.

از این سال به بعد کمیته های نظارت بر انتخابات بصورت مستقل اعلامیه و گزارش به زبان انگلیسی صادر میکنند. فقط در سال 2015 اولین اعلامیه کمیته نظارت، به زبان فارسی نیز منتشر شد که با نسخه انگلیسی آن در رابطه با فیلمبرداری متفاوت بود. در نسخه انگلیسی فقط رسانه های رسمی و در نسخه فارسی، همه افراد میتوانستند از مجمع عمومی و انتخابات فیلمبرداری کرده و گزارش تهیه کنند.

در این دوره از پذیرش یکی از کاندیدا ها (شهرام تابع محمدی) به دلیل یک دقیقه تاخیر از موعد مقرر در اعلام آمادگی خود، خود داری میشود. در صورتیکه در انتخابات سال بعد یکی از کاندیدا (درنا مژدمی) ها با استفاده از لایحه اعضاء چند روز بعد از موعد مقرر اعلام آمادگی نموده و مورد تائید قرار میگیرد.

از سال 2016 فقط اعضا میتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند، گواهی عدم سوء پیشینه از کاندیدا ها خواسته میشود که بصورت کامل اجرا نمیگردد، و به زبان انگلیسی بیوگرافی ارائه دادن اجباری میگردد. در این سال و سال بعد گزارش رئیس و گزارش خزانه دار  به رای گیری گذاشته نمیشوند. در سال 2016 به علت برابری تعداد کاندیدا ها با تعداد اعضای مورد نیاز، انتخاباتی صورت نگرفته و هییت مدیره ائی تشکیل میگردد که هفت عضو از نه عضو آن غیر منتخب میبودند. این افراد نیز در انتخابات بعدی شرکت نمیکنند.

در سال 2017 لایحه ثبت فدرال که مخالف اساسنامه میباشد از طرف هییت مدیره ارائه میشود که مورد تائید قرار میگیرد. اینبار نیز تعداد کاندیدا ها برابر تعداد اعضای مورد نیاز در هییت مدیره میبود. رئیس و نایب رئیس که همزمان نامزد انتخاباتی دوره دوم بودند، انتخابات را طوری طراحی میکنند که رای دهندگان با یک رای هر چهار کاندیدا را تائید و یا رد کنند. در این انتخابات برای اولین بار نام مشاور حقوقی در اعلامیه مجمع عمومی دیده میشود، و برای اولین بار انتخابات آنلاین برگزار میگردد، و گزارش رئیس و خزانه دار به رای گیری گذاشته نمیشوند.

امسال دهمین مجمع عمومی و انتخابات این نهاد قرار است که در 29 آپریل، یکماه زودتر از موعد مقرر برگزار گردد. هییت مدیره بدون اطلاع قبلی و با استناد بر اینکه میخواهد در انتخابات استانی سال آینده فعال باشد، در شرایطی به این اقدام میپردازد که قرار است شش تن از اعضای هییت مدیره جایگزین گردند. تصمیم گیری سه نفر، آنهم در شرایطی که میدانیم یکی از آنها تفاهمی با دو نفر دیگر ندارد، برای فعالیت های سال آینده این نهاد، به نحوی میتواند عدم احترام به حقوق شش عضو جدید هییت مدیره تلقی گردد.

جای دارد که در اولین مقاله خود در سال جدید از نشریه شهرما تشکری کرده باشم که این امکان را برای من بوجود آورده است که هر هفته پیام خود را  در اختیار خوانندگان بگذارم. پیام هائی که بیشتر اطلاع رسانی از آنچه در خانواده بزرگ ما، بخصوص در کنگره ایران میگذرد میباشند. هر چه باشد از طریق این نهاد است که همه ما به گونه ای با هم مرتبط میشویم . هر فعالیت هنری، فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی، فقط بخشی از کامیونیتی را در برمیگیرد. کنگره تنها نهادیست که چه بخواهیم و یا نخواهیم، چه در آنها شرکت داشته و یا نداشته باشیم، از آن جهت که نقش سخنگوئی ما را به عهده دارد، فعالیت هایش بر سرنوشت همه شهروندان ایرانی- کانادائی، بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر میگذارد. در این نوشتار دیدیم که از یک اساسنامه، هییت مدیره ها چگونه برداشت های مختلف داشته و بدون توجه به نکات اساسی به فرعیات میپردازند.

نوروز را به همه عزیزان تبریک گفته و سال نوئی را مملو از موفقیت های جمعی آرزو میکنم.

طبق اظهارات هییت مدیره کنونی کنگره ایرانیان، این نهاد قصد دارد که در انتخابات پارلمانی انتاریو که در ماه جون برگزار میگردد نقش فعالی را داشته باشد. از اینرو بدون اطلاع رسانی و نظر خواهی از اعضاء، بخصوص کاندیداهای احتمالی، بیانیه ائی اعلام نموده و تاریخ مجمع عمومی و انتخابات را در پایان ماه آپریل، یکماه زودتر از موعد مقرر سالانه اعلام کرده است. این اولین باری نیست که در ده سال گذشته هییت مدیره ائی بدون رعایت مفاد اساسنامه، در زمان و نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات بنا به سلیقه خود تغییراتی بوجود آورده باشد. بار دیگر اهمیت و نیاز تهیه یک پروتوکل انتخاباتی که تصمیم گیری و برگزاری انتخابات و مجمع عمومی را در اختیار یک کمیته مستقل از هییت مدیره قرار میدهد را بخوبی حس میکنیم. بخصوص که تا به امروز هییت مدیره ائی نداشته ایم که منافع اعضاء و کاندیدا ها را در اولویت دانسته و بخواهد انتخابات را بدون در نظر گرفتن اهداف خویش به اجرا در آورد. بی مورد نخواهد بود که بصورت مختصر به بررسی بعضی از این موارد در ده سال گذشته بپردازیم.  

اولین مجمع عمومی کنگره که اعلامیه آن شامل چند خط بیشتر نبود به ساده ترین نحوی در تاریخ 22 جون 2008 برگزار گردید. کمیته برگزاری اولین مجمع عمومی که بعضی از بنیانگزاران نیز در آن عضویت داشتند، علاوه بر شرایط تعیین شده در اساسنامه برای کاندیدا ها، تسلط به زبان انگلیسی را لازم دانسته و از آنها ها میخواهد که در معرفی خود به آن زبان نیز صحبت کنند.

به علت کمبود کاندیدا، انتخابات دیگری تا سال 2012 برگزار نمیگردد و در انتخابات دوم نیز شرط تسلط بر زبان انگلیسی هنوز باقی میماند. در آنسال گزارش رئیس (بهنام اصفهانی زاده) ارائه نمیشود و گزارش مالی (نیاز سلیمی) کامل نبوده و در رابطه با آن رای گیری نمیشود.

طبق اساسنامه، اعضای هییت مدیره نمیتوانند بیش از دو دوره که برابر چهار سال میباشد در این سمت باقی بمانند. مشخص نیست که چگونه یکی از اعضاء (شعله دولت آبادی) توانست از سال اول تا سال 2012 به مدت پنج سال در هییت مدیره باقی بماند. همچنین اعضای غیر منتخب میبایست که در اولین مجمع عمومی در انتخابات شرکت کنند. باز معلوم نیست که چرا دو تن از اعضای غیر منتخب سال های قبل (نیاز سلیمی، مهرداد قرکانی)، در انتخابات سال 2012 شرکت نکردند. این سه نفر در سال 2012 بصورت گروهی استعفا میدهند. (شعله دولت آبادی، مهرداد قرکانی، نیاز سلیمی)

طبق نسخه فارسی اساسنامه، یکسال عضویت در کنگره برای کاندیدا ها جهت شرکت در انتخابات کافی میباشد، در صورتیکه در نسخه انگلیسی، عضویت سال آخر قبل از انتخابات الزامی میباشد.

شرط عضو بودن در کنگره، بخصوص در سالی که اعلام نامزدی در انتخابات میشود، یکی از مشکلات این نهاد میباشد که هر ساله تکرار شده و از طریق تصویب اعضاء در مجمع عمومی برطرف میگردد. مورد دیگری (اردشیر زارع زاده) نیز در سال 2013 در رابطه با شرط داشتن ملیت کانادائی پیش آمد که مورد تائید اعضاء قرار نگرفت. غیر از این تا به حال موردی پیش نیامده که کاندیدائی نتواند در انتخابات شرکت کند.

در سال 2013 از کاندیدا ها خواسته میشود که به علاوه ارائه بیوگرافی، در 300 کلمه دلایل تمایل به پیوستن به هییت مدیره را توضیح دهند. شرط تسلط بر زبان انگلیسی از این سال به بعد از میان میرود.

در مجمع عمومی سال های 2013 و 2014 هییت مدیره ها اجازه فیلمبرداری را در انحصار خود و رسانه های رسمی قرار میدهند که متاسفانه ضبط ویدئوئی از این دو مجمع عمومی وجود ندارد.

از سال 2015 به اینطرف، انتخابات قبل از تشکیل و به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی که بر خلاف اساسنامه میباشد مرسوم میگردد.


 ویدئوهای کمپین انتخاباتی (مهدی شمس کنگره و مشکلات این نهاد)

1     2     3      4      5    6    7    8    9    10

 


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca