Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

دوشنبه ها هرگز!

July 26, 2018
با تشکر از شهرما  

این چه دنیائیست و ما چه انسان هائی هستیم؟ هر کدام از ما تصویر خود را در آینه کدام یک از این شخصیت ها میبینیم؟ در زمان و مکانی زندگی میکینم که امکان مورد آزمایش قرار گرفتن از طریق اینگونه حوادث هر لحظه وجود دارد. تکلیف شب ما کدام است که آمادگی لازم را در خود بوجود آوریم و سربلند امتحان خود را پس دهیم؟ شاید که با تعمق، تفکر و اهمیت قائل شدن به هر کدام از این وقایع بتوانیم حس حضور و تعلق به جمع را در خود تقویت کنیم، و مانع آن گردیم که مادی و مصرف گرائی، منافع شخصی، ارزش های کاذب، و رقابت های کشنده اجتماعی باعث مسخ و بیگانگی ما نسبت به یکدیگر نگردند؟

و اما در روابط کشور ها، دولت ها، و ملت ها چه انتظاری داریم. آیا بی تفاوتی را تائید میکنیم و یا انتظار داریم که آنها نیز در روابط بین المللی مانند جوان سوئدی خود را مسئولانه در گیر کنند؟ مقابله لفظی میان رهبران جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آمریکا نه تنها گفتگو های داغی را در جامعه بوجود آورده، بلکه افراد را در دو گروه در مقابل هم قرار داده است. عده ائی خواسته و ناخواسته به حمایت و در کنار حکومتی قرار میگیرند که از خود آنها قربانی ساخته است. عده ائی هم همصدا با دولتمردان کشوری میگردند که منشاء بسیاری از ناهنجاری ها و فجایع در دنیا میباشد. در کل طوری عمل مینمائیم که انگاری غیر از این دو راه، امکان دیگری وجود ندارد تا هر کدام از ما طبق ماهییت ذاتی خویش عمل نمائیم.

به رفتار کنگره ایرانیان در سه سال گذشته بنگریم. آیا واقعن در مقابله با حکومت مستبدانه رژیم و حمایت از حقوق و جنبش های مردمی، جز تهدید، تحریم، قطع روابط و حتی جنگ، راه های دیگری هم وجود دارند؟ کنگره ایرانیان با مخالفت با تمامی این گونه برخورد ها خود را در جایگاهی قرار داده است که انگاری حافظ منافع ظالم است تا مظلوم. جای تعجبی هم ندارد که بی بی سی در مصاحبه های اخیر با مخالفین و موافقین، آنجائیکه نیاز به آگاهی از نگرش حامیان رژیم است به کنگره و بخصوص رئیس سابق آن مراجعه میکند. آیا کنگره ایرانیان در سه سال گذشته برای یکبار هم که شده در حمایت از ملت رنجدیده ایران، به محکوم کردن سیاست های رژیم پرداخته است؟ همانطور که نباید به حسن نیت دونالد ترامپ اطمینان کرد، نمیتوان انتظارعدم جانبداری از طرف هییت مدیره و ریاست امروز و دیروزش را داشت.

بدون نهاد کنگره، اعضای هییت مدیره هایش نمیتوانستند در جایگاهی قرار بگیرند که رسانه ها برای آگاهی از افکار عمومی ایرانیان مقیم کانادا به آنها مراجعه کنند. متاسفانه، هم رسانه ها و هم این افراد به گونه ائی رفتار میکنند که تمایز عقاید شخصی و آنچه از طرف این نهاد ارائه میشود مشکل مینماید. آنچه مسلم است فرسنگ ها به دور بودن رفتار رئیس سابق کنگره ایرانیان که به نظر میاید امروز هم نقش اصلی را بازی میکند، در حمایت از حقوق ملت ستمدیده ایران، از رفتار دختر جوان سوئدی در حمایت از یک دیپورتی است. البته بی تفاوتی ما نیز به آنچه  در این نهاد میگذرد بی شباهت از نظاره گران تهاجم به سایه نیست.

افرادی که هر کدام در وقایعی که از آنها نام برده شد نقشی داشته اند، و اکثرن هم بصورت فردی عمل نمودند، نمیتوانند دنیا را طبق تمایلات خود تغییر دهند. ولی حداقل در معنی دادن به هستی خود قدم مهمی را برداشته اند. به علاوه این واقعیت را بر ما مسلم ساختند که هر چقدر هم کوچک هر کدام از ما در شکل دهی خوب و یا بد دنیائی که در آن زندگی میکنیم نقشی بازی میکنیم. افسوس که آگاهی به این واقعیت میبایست با چنین هزینه های دلخراش و سنگینی به همراه باشد.

 

عجیب دنیائیست! چند روزی از تلاش بین المللی موفقیت آمیز نجات 12 دانش آموز تایلندی و مربی شان که در غاری که برای بازدید رفته و به علت بالارفتن سطح آب محبوس شده بودند نمیگذرد که شاهد فاجعه دلخراش دنفورت میگردیم. فاجعه ائی که حادثه خیابان یانگ را به یاد میاورد، که دقیقن دو ماه قبل، آنهم در یک دوشنبه بیست و سوم ماه صورت گرفت، و ده کشته و ده ها زخمی به جای گذاشت. متاسفانه میبایست خود را به این دلخوش کنیم که تعداد تلفات جانی واقعه اخیر بیش از سه نفر که یکی از آنها فرد حادثه آفرین میباشد نیست. اما واقعن تعداد قربانیان چه تاثیری در اصل واقعه دارد؟ برای کسی که جان خود را از دست میدهد، مجروح میگردد، و یا از بخت بد در آن زمان و مکان حضور داشته و شاهد چنین وقایع دلخراشی میگردد، قصه با آنی که من و شما از طریق رسانه ها با آن آشنا میگردیم بسیار متفاوت است.

لازم است که به چند واقعه دیگر هم اشاره کنیم تا بهتر به منظور این مقاله پی ببریم. روز دوشنبه 16 جولای سایه اسکای، یکی از هنرمندان شهر ما مورد تهاجم، ضرب و شتم چند نفر از مخالفین دگرباشان قرار میگیرد. یک هفته بعد، آنهم باز در یک روز دوشنبه دختر جوانی از کشور سوئد با رفتار افتخارآفرین خود از دیپورت فردی به افغانستان ممانعت به عمل میاورد. آخرین واقعه ائی که میخواهم به آن اشاره کنم، کشته شدن سامی یتیم هجده ساله است که توسط یک افسر پلیس دقیقن پنج سال پیش در ماه جولای صورت گرفت. 

بیشک فردی که با مشکل داشتن با همجنسگرایان به سایه حمله ور میشود بیمار و یا از نظر اخلاقی وحشی میباشد. اما رهگذران و ناظران بر صحنه که هیچ واکنشی در دفاع از سایه از خود نشان نمیدهند چه؟ آیا میتوان آنها را انسان و یا افرادی سالم به حساب آورد؟ موافق و یا مخالف در زمانه ائی زندگی میکنیم که آنچه به اصطلاح "منطقی" و "عقلانی" به نظر میاید خریداران بیشتری دارند.

سامی یتیم با داشتن چاقوئی در دست به ضرب نه گلوله در مقابل ده ها پلیس توسط یکی از آنها به قتل میرسد. در صورتیکه فاجعه آفرین خیابان یانگ بعد از درو کردن افراد در پیاده رو با تمام تلاشی که برای تحریک و باوراندن به اینکه مسلح است و قصد تیراندازی دارد با خونسردی یک افسر پلیس مواجه و زنده دستگیر میشود.

دهها قواص از ملیت های مختلف چندین هفته تلاش میکنند که جان عده ائی را که از روی ندانم کاری به خطر افتاده نجات دهند که متاسفانه یکی از بهترین های آنها جان خود را در این مسیر از دست میدهد. در صورتیکه دو انسان دیگر، سالم و یا بیمار، آنچنان رفتار میکنند که انگاری به بازی های اینترنتی مشغول بوده و آنهائیکه را که زخمی و یا به قتل میرسانند نقش های مجازی و کامپیوتری بیش نیستند.

در ویدئوئی که دختر جسور سوئدی در ممانعت از دیپورت یک افغانی بصورت زنده از داخل هواپیما پخش کرده، و تا کنون بیش از سه میلیون بازدید کننده داشته، شاهد رفتار های گوناگونی هستیم. یکی از حضور اطفال در هواپیما میگوید، دیگری از تاخیر پرواز و فردی هم تا آنجائی پیش میرود که سعی میکند دوربین را از دست دختر سوئدی در بیاورد که با مقابله مهانداران مواجه میگردد. در مدت ده دقیقه ائی که این ماجرا با موفقیت و خروج فرد دیپورتی از هواپیما به پایان میرسد، جوان سوئدی که نمیتواند جلوی اشگ خود را بگیرد مادام از جان انسانی که در خطر است میگوید.


ویدئو زنده دختر جوان سوئدی در هواپیما          ویدئو تیراندازی پلیس به سامی یتیم     ویدئو دستگیری مسبب فاجعه خیابان یانگ بدون تیراندازی


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca