Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

راه درازی

در پیش داریم

August 02, 2018
با تشکر از شهرما  

در صورتیکه اگر این اصول در ما نهادینه شده باشند دیگر استثنائی قائل نشده، فرقی میان رسمی و غیر رسمی ندانسته، خودی و ناخودی ندیده، هدفی جز اتحاد که حاصل شفافیت، همه گیری، مسئولیت پذیری و جوابگوئی است نداشته، و حتی فکر کردن با صدای بلند در جمع نیز برایمان امکان پذیر خواهد بود. والا هم اکنون میتوان شعار "توانمندی از طریق اتحاد" را در سرلوحه وبسایت و صفحه فیسبوکی کنگره مشاهده نمود. ویا اینکه بخشی که صورتجلسات هییت مدیره و گزارشات مالی کنگره در آنجا نگاه داری میشوند " شفافیت در حاکمیت" نامیده میشود، در صورتیکه بعد از سه ماه هنوز از گزارش مالی سال 2017 و یا صورت جلسات هفت ماه گذشته خبری نیست. در همین بخش صریحن اعلام شده است که افراد عضو و غیر عضو میتوانند بصورت ناظر در جلسات هییت مدیره حضور داشته باشند. در صورتیکه حتی به درخواست اعضای فعال این نهاد برای شرکت دراین جلسات پاسخی هم داده نمیشود.

از اینرو شاید لازم باشد که بیشتر به جنبه های عملی و اجرائی منشور بپردازیم و بصورت روشن بیان کنیم که در فعالیت های کنگره چه تغییراتی را لازم می بینیم که پنج اصل مورد نظر پیاده شوند. چه بهتر که خود ما از قدم اول بصورت فردی و جمعی، بدون استثناء، تبصره، بهانه و توجیه به رعایت اصول بپردازیم. با علم بر اینکه فرهنگ سازی کار بسیار دشوار و طولانی بوده و از خود ما شروع میشود، در درجه اول به روش عمل اهمیت دهیم ولو اینکه در رسیدن به هدف تاخیر بوجود آید. در چنین مواقع و با چنین نگرش، ساده اندیشی فضیلت و کمک موثری در این مسیر خواهد بود و اگر حسن نیت و صداقت وجود داشته باشد نه تنها این اصول نیازی به تعریف مجدد نخواهند داشت بلکه پندار، گفتار و کردار ما همچو منشوری خواهند بود بر دلالت وجود آفتاب.

هییت مدیره کنگره ایرانیان در تاریخ 27 جولای از طریق ایمیل از اعضاء دعوت نموده است که در جلسه پرسش و پاسخ با نماینده کانسرواتیو از آلبرتا، که لایحه پیشنهادی قطع گفتگو ها با ایران در رابطه با بازگشائی سفارت را به پارلمان ارائه داده و مورد تصویب قرار گرفته است، شرکت نمایند. این جلسه قرار است که در روز چهارشنبه هشتم آگوست از ساعت هفت الی نه بعد از ظهر در اطاق شماره سه سیویک سنتر نورت یورک واقع در شماره 5100 خیابان یانگ برگزار گردد. از نکات جالب توجه اینکه از این گردهمائی نه در وبسایت و نه در صفحه فیسبوکی کنگره تا این لحظه اثری دیده نمیشود، و مشخص نیست که این دعوت نامه برای چند نفر و چه کسانی ارسال شده است. در ثانی به عکس رفتار همیشگی هییت مدیره که در عمل خود را سخنگو و نماینده کل ایرانیان کانادا قلمداد میکند این گردهمائی را به اعضاء محدود کرده است. و با اینکه در اعلامیه خود پیش بینی کرده که این جلسه از استقبال بالائی برخوردار خواهد بود، اطاقی را برای آن در نظر گرفته که بیش از پنجاه الی شصت نفر گنجایش ندارد. در صورتیکه برای جلساتی که مطمئن بوده بیش از بیست الی سی نفر در آن شرکت نخواهند کرد از سالن آمفی تئاتر سیویک سنتر استفاده نموده است. بخصوص که ثبت نام برای شرکت در این جلسه را الزامی داشته و امکان پذیرش افراد غیر عضو را مبهم و مشروط به تعداد ثبت نام ها اعلام کرده است.

بعد از سه سال به اندازه کافی با نحوه تفکر و عملکرد افرادی که هییت مدیره های سه سال اخیر کنگره را تشکیل میدهند آشنائی پیدا کرده ایم که نه تنها از اینگونه رفتار ها متعجب نمیگردیم بلکه انتظاری هم نداریم که از برگزاری چنین جلساتی نتایج مثبتی در جهت منافع کامیونیتی حاصل گردند. جای تاسف است که کارنامه سه ماهه فعالیت های امسال کنگره  به چند بیانیه و یک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ که همگی در رابطه با امور سیاسی ایران و بازگشائی سفارت بوده است.

گردهمائی سوم "کنگره برای همه" پنجشنبه گذشته بیست و ششم جولای در سیویک سنتر نورت یورک برگزار گردید. در این گردهمائی حدود پانزده نفر شرکت داشتند که پیرامون منشور ارزش ها و اصول کمپین "کنگره برای همه" به گفتگو هائی که در جلسه دوم صورت گرفته بود ادامه دادند. البته قرار بود که این جلسه بیشتر به تشکیل کمیته ها و آغاز فعالیت های اجرائی این کمپین اختصاص داشته باشد که به علت طولانی شدن گفتگو ها بیش از چند دقیقه ائی در آخر جلسه به آن پرداخته نشد.

از نکات قابل توجه و برخلاف جلسه قبلی مطرح شدن عدم فیلمبرداری از این جلسه بود که ده دقیقه ائی را به خود اختصاص داد. این پیشنهاد از طرف مهردخت هادی، یکی از گردانندگان این گردهمائی، با ذکر دلایلی مطرح و بعد از شنیدن مخالفت یکی از حضار بدون آنکه افراد دیگری تمایلی به ابراز عقیده در این مورد داشته باشند، با خاموش کردن دوربین فیلمبرداری مورد تائید همگان قرار گرفت.

تهیه این منشور خاطرات سال های 2007 را بیاد میاورد که اساسنامه کنگره توسط هفت نفر از اعضای کامیونیتی تنظیم گردید. در تهیه مراحل اولیه این منشور نیز همان تعداد افراد، ارسلان کهنموئی پور، شهرام تابع محمدی، شایان معین، محبوب بلندی، رضا قاضی، کاوه شهروز، و مهرداد حریری شرکت داشته اند. همچنین در رابطه با نحوه شکل گیری این گروه نیز اطلاعات مستندی در اختیار همگان قرار نگرفته ولی میتوان این را در نظر داشت که انصراف محبوب بلندی، شایان معین، سپهر اصفهانی و مهردخت هادی در انتخابات امسال کنگره آغازگر این کمپین بوده است. اگر مستند سازی را بخشی از شفافیت و جوابگوئی بدانیم باید اذعان کنیم که در تهیه منشور همچو اساسنامه کوتاهی هائی به عمل آمده است. قابل ذکر اینکه شهرام تابع محمدی و کاوه شهروز در هر دو گردهمائی و رضا قاضی، محبوب بلندی، و شایان معین در گردهمائی دوم حضور نداشته اند.

اتحاد، عدم جانبداری، مشارکت، شفافیت، و جوابگوئی، پنج اصل این کمپین و منشور میباشند که در جلسه اخیر به رای گیری گذاشته و مورد تائید همگان قرار گرفت. در ضمن اولویت برابر دادن به منافع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایرانیان کانادا، پرداختن به موضوعات و راه یابی هائی که اکثریت با آن موافق باشند، مشورت پذیری، و جوابگو بودن این نهاد، از نکات دیگری میباشند که بر آنها تاکید شد. در پایان کمیته های "مشارکت جمعی"، "رسانه‌های اینترنتی" و "سازماندهی گردهمایی‌ها" اعلام و عده ائی از حاضرین در آنها ثبت نام نمودند.

همانطور که در این گردهمائی مطرح گردید دلیل برپائی این کمپین و تهیه این مرامنامه، عدم رعایت اساسنامه کنگره و اصول ابتدائی دموکراسی و اخلاقی توسط هییت مدیره ها میباشد. این اصول آنقدر بدیهی و ابتدائی مینمایند که در دو گردهمائی اخیر کلمه ائی در مخالفت با آنها از دهان کسی خارج نگردید. با وصف این علاوه بر زمان صرف شده توسط هفت نفری که تهیه این منشور را به عهده داشتند، حدود بیست نفر در جلسه اول و حدود پانزده نفر در جلسه اخیر هر بار به مدت سه ساعت پیرامون جزئیات این متن به گفتگو پرداخته اند.

در صورتیکه میدانیم ضعف عمده ما در اجرا و پیاده کردن اصولی میباشد که شاید از لحاظ ذهنی به آنها ایمان داریم ولی عملن چه بصورت فردی و یا جمعی در رعایت آنها عاجز میباشیم. در بعضی از مواقع حتی از اینکه مخالف آنها عمل مینمائیم نه تنها آگاهی نداشته بلکه به توجیه و توصیف آنها نیز میپردازیم.


 


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca