Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

انتخابات

شورای

شهر (1)

August 23, 2018
با تشکر از شهرما  

غیراز بیژن احمدی، سه تن دیگر از اعضای هییت مدیره، پویان طبسی نژاد، بابک ایمان تفرشی و یونس زنگی آبادی که در دقایق آخر حاضر گردید، در این گردهمائی که متاسفانه حضور هر سه گروه حاضر، کنگره، کاندیدا ها و حضار، بیشتر جنبه فرمایشی داشت شرکت داشتند. ناگفته نماند که هشت تن از حضار با حمل پرچم با آرم شیرو خورشید حضورشان در جلسه بیشتر حالت تظاهرات و مخالفت با هییت مدیره داشت تا گفتگو با کاندیدا ها.

رامین فرجی تنها کاندیدائی بود که اهمیت حمایت ایرانیان و پشتیبانی آنها و منافع داشتن نمایندگان ایرانی در شورای شرح را مطرح نمود، وگرنه از سخنان و نحوه عمل کاندیدا های دیگر برنمیآمد که به حضور در یک گردهمائی که همه حضار ایرانی میباشند اگاهی داشته باشند. بخصوص که سه تن از آنها نه تنها در سخن گفتن بلکه در فهم سئوالات به زبان فارسی نیز مشکل داشتند. دو تن از آنان حتی زحمت تهیه بروشور برای معرفی و توضیح برنامه های انتخاباتی را به خود نداده بودند.

 عدم استقبال کامیونیتی و عدم حضور نه تن از کاندیدا ها در این جلسه نیز قابل تعمق است. اینطور به نظر میاید که کنگره آنچنان اعتبار خود را از دست داده و تصویر جناحی از خود در اذهان عمومی بوجود آورده، که شرکت در فعالیت هائی که مدیریت آنرا به عهده دارد محتاطانه صورت میگیرند. غیر از رامین فرجی که در کمیته انتخابات اخیر کنگره شرکت داشته و یا سمن طبسی نژاد که سرپرستی کمیته سیاستگذاری را در اختیار دارد، به نظر نمیاید که چهار کاندیدای دیگر با این نهاد آشنائی زیادی داشته باشند. 

 

شاید پائین بودن سن کاندیدا ها و عدم سابقه در فعالیت های اجتماعی ضعف هایئ برای آنها به حساب آیند ولی بیشک شرکتشان در این انتخابات و برگزاری این گردهمائی ها با تمام کاستی ها، در رشد فرهنگ سیاسی کامیونیتی بی تاثیر نخواهند بود. تغییرات نیز به خودی خود صورت نمیگیرند. تا زمانیکه بصورت جمعی، آگاهانه و با هدف، در پی رفع مشکلات و بهبود شرایط نباشیم نمیتوان این انتظار را داشت که به نتایج مطلوب دست یابیم. به طور مثال اگر بر این باور باشیم که پیروزی در هر انتخاباتی نیاز به پشتیانی کامیونیتی دارد، باید بپذیریم که سخن گفتن به زبان فارسی الزامی میباشد. وگرنه چگونه میتوان انتظار داشت که آنهائی که مشکل زبان دارند، بخصوص سالخوردگان که همگی دارای رای برابر هستند از جوانانی حمایت کنند که به زبان مادری خود اینگونه بیگانه میباشند. مسئولیت رفع این مشکل نیز در درجه اول به عهده اولیاء و در درجه دوم فعالان اجتماعی و نهادی همچو کنگره ایرانیان است که در این مورد آگاهی های لازم را بوجود آورند.

به همانصورت که این مشکلات یک شبه حل نمیشوند و نیاز به برنامه ریزی های دراز مدت دارند، باید این واقعیت را بپذیریم که موفقیت در انتخابات نیز نیاز به مراحلی دارند که میبایست قدم به قدم طی شوند. از ناشناخته بودن اکثر کاندیدا ها، و نداشتن برنامه های مشخص که نشان از عدم آمادگی آنها میباشد، اینطور برمیاید که در هفته های آخر تصمیم به شرکت در انتخابات را گرفته و یا حضورشان بیشتر برای مطرح شدن است و نه ورود به ساختار حکومتی.

حضور پنج کاندیدای ایرانی در ویلودیل، و دو کاندیدای دیگر در ریچموندهیل نیز نکات مثبت و منفی خود را دارا میباشند که به گونه ای میتوانند مشکلاتی برای آنها و منافع دراز مدتی برای کامیونیتی به حساب آیند.

 

میان انتخابات پارلمانی استانی و فدرال با انتخابات شورای شهر یک اختلاف اساسی وجود دارد و آن در اینست که در انتخابات شورای شهر وابستگی های سیاسی کاندیدا ها بصورت مستقیم در تصمیم گیری های شهروندان تاثیر گذار نیستند. عوامل اصلی در موفقیت یک کاندیدا در این انتخابات شایستگی و فعالیت های خود او میباشند. در صورتیکه در دو انتخابات دیگر در درجه اول مجبوبیت حزب کاندیدا ها تعیین کننده میباشد. شاهد بوده ایم که در انتخابات فدرال 2014 به علت بالا بودن مجبوبیت حزب لیبرال، کاندیدا های این حزب در اکثر حوزه ها به پارلمان راه مییابند. در این انتخابات بود که علی احساسی و مجید جوهری موفق میگردند به عنوان اولین نمایندگان ایرانی در اتاوا حضور پیدا کنند.

شاید هم به همین دلیل باشد که با اینکه انتخابات شورای شهر به مراتب ساده تر مینماید و هر فردی میتواند بدون سابقه فعالیت های حزبی در آن شرکت نماید، تا به امروز نماینده ایرانی در شهرداری ها نداشته ایم. خوشبختانه تعداد علاقمندان به شرکت در این گونه انتخابات رو به افزونی دارد. اگر در انتخابات چهار سال قبل شش ایرانی شرکت داشتند در انتخابات امسال که قرار است در روز دوشنبه بیست و دوم اکتبر برگزار گردد طبق اسامی اعلام شده در صفحه فیسبوکی کنگره تا به امروز پانزده ایرانی اعلام آمادگی نموده اند.

البته امسال داگ فورد نخست وزیر جدید انتاریو از حزب کانسرواتیو از طریق لایحه پنج، تحت عنوان "قوانین بهتر حکومت محلی" که دو هفته پیش در چهاردهم آگوست مورد تصویب قرار گرفت، در انتخابات شهرداری ها در شهر تورنتوی بزرگ تغییرات اساسی از جمله کاهش تعداد نمایندگان از چهل و هفت نفر به بیست و پنج نفر بوجود آورده است. از اینرو کاندیدا هائی که تا بیست و هفتم جولای ثبت نام کرده بودند میبایست مجدد اعلام آمادگی نموده و کاندیدای های جدید تا تاریخ 14 سپتامبر حق ثبت نام برای شرکت در انتخابات شورای شهر و "هییت مدیره مدارس" را دارا میباشند.

علی نوروزی در انتخابات شهردار ریچموندهیل، تالیب انصاری، انتخابات شهردار نیومارکت، رامین فرجی، انتخابات منطقه ائی و ناحیه ائی ریچموندهیل، علی نیکجو، انتخابات هییت مدیره مدارس و یازده ایرانی دیگر در هفت ناحیه، طبق تقسیم بندی جغرافیائی سابق، در انتخابات شورای شهر شرکت خواهند داشت. دیوید موسوی در ناحیه 28 و دیانوش یوسفی در ناحیه 14 تنها کسانی میباشند که در انتخابات شورای شهر در سال 2014 نیز شرکت داشته اند. دو کاندیدای دیگر، اردشیر زارع زاده و سمن طبسی نژاد میباشند که اولی در انتخابات درون حزبی کانسرواتیو، و سمن طبسی نژاد از حزب ان دی پی در انتخابات پارلمانی امسال میباشند. حمید شاکری و سام معینی در ناحیه 29، مهناز شهباری و نیما شاهی در ناحیه پنج ریچموندهیل، کسری قریبی، آریا علوی، و رضا خوشدل به ترتیب کاندیدای های ایرانی در نواحی31، 32 و 47 میباشند. البته کسری قریبی در انتخابات میان دوره ائی در ماه می 2018 شورای شهر برای جایگزینی نماینده مستعفی ناحیه 33 نیز شرکت داشته است.

کنگره ایرانیان یکشنبه گذشته گردهمائی که شش تن از کاندیدا ها، رامین فرجی، نیما شاهی، رضا خوشدل، آریا علوی، علی نوروزی و سمن طبسی نژاد در آن شرکت داشتند در سیویک سنتر نورت یورک برگزار کرد. در این گردهمائی که در کل حدود چهل نفر حضور داشتند و به مدت دو ساعت بطول کشید، شرکت کنندگان به سه پرسش بیژن احمدی که مدیریت جلسه را به عهده داشت پاسخ دادند. کاندیدا ها به مدت یکساعت به معرفی خود، اعلام برنامه های کلی، و به توضیح آنچه را که برای اقوام مهاجر در نظر دارند پرداختند. از حضار خواسته شده بود که در سی ثانیه سئوال خود را مطرح کنند که کوتاه بودن این زمان مورد اعتراض دو نفر از شرکت کنندگان قرار گرفت. در کل یک کامنت و چهار سئوال در رابطه با حمل و نقل شهری، تحصیلات و تجربه کاندیدا ها، مشکلات ناشی از تغییرات زیست محیطی، و مسائل مربوط به امور سیاسی ایران مطرح گردیدند. و در پایان حضار به گفتگو با کاندیدا ها پرداختند.


پخش زنده گردهمائی 19 آگوست

August 19, 2018 Event

The Iranian Canadian Congress is hosting a friendly social where you can meet Iranian- Canadian candidates running in the upcoming municipal election in the Greater Toronto Area. This is an opportunity to engage with those from our community that are running to be members of your local government and get to know them and their platforms!

We have contacted and identified the following individuals. If you are aware of an Iranian- Canadian candidate that we have not listed, please contact us.

Aria Alavi
Talib Ansari
Ramin Faraji
Kasra Gharibi
Reza Khoshdel
Sam Moini
David Mousavi
Ali Nikjoo
Ali Noroozi
Mahnaz Shahbazi
Nima Shahi
Hamid Shakeri
Saman Tabasinejad
Dyanoosh Youssefi
Hassan Ardeshir Zarezadeh


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca