Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

قوانین

"مفتضح"

انتخاباتی

November 01, 2018
با تشکر از شهرما  

- از این 26000 نفر هشت هزار نفر به جان فیلیون رای میدهند و 18000 هزار نفر صلاحیت کاندیدا های دیگری را تائید میکنند. متاسفانه با قوانین موجود و نگرشی که ما به انتخابات داریم نظر اقلیت هشت هزار نفری به اکثریت هجده هزار نفری ارجحیت پیدا میکند.

- در نتیجه جان فیلیون با 31% آرای رای دهندگان، 11% کل کسانی که حق رای داشته اند، و 6% ساکنین ویلودیل به شورای شهر راه میبابد.

اگر انصاف را رعایت میکردیم در درجه اول از قوانین "مفتضحانه" انتخابات میگفتیم و نه شکست کاندیدا ها، که اگر شکستی در میان باشد ما نیز در آن سهمی داریم.  شاید هم اگر کاندیدا ها به قوانین و شرایط  کنونی انتخابات آگاهی داشته و یا به آن بیشتر توجه میکردند خود را در گیر مبارزه ای نمیکردند که شانس موفقیت در آن اینچنین ناچیز است. و یا حداقل در برنامه های انتخاباتی خود، فعالیت در جهت تغییر این قوانین را مطرح میکردند. چه خوب است که آنهائیکه قصد دارند در انتخابات بعدی شرکت کنند از همین امروز به بررسی نتایج انتخابات اخیر میپرداختند، با مشکلات آشنا، و با جلب توجه اذهان عمومی به اشکالات فعلی زمینه را برای تغییرات تا چهار سال آینده مهیا میکردند.  

مجید زهری نیز در مطلب منتشر شده خود در پرژن میرور تحت عنوان "اشاره‌ای به باخت کاندیداهای ایرانی در انتخابات شورای شهر ریچموندهیل" به سیزده مورد پر اهمیت و لازم اشاره میکند ولی از کافی نبودن آنها سخنی به میان نمی آورد.

انتقاد هر چقدر هم سازنده، اگر با راه حل هائی همراه نباشد مانند ره نیمه رفته ای میماند که به مقصد نمیرساند. بوجود آوردن تغییرات در سیستم رای گیری در انتخابات به گونه ای که منعکس کننده خواسته بیشتر رای دهندگان باشد از برنامه های انتخاباتی دولت لیبرال در سال 2015 بود که آغاز و نیمه کاره رها گردید. اگر علی احساسی و مجید جوهری توانستند از رقبای خود در انتخابات درون حزبی لیبرال ها پیشی بگیرند تا اندازه ای به دلیل روش شمارش آرائی بود که حزب لیبرال در آنزمان بکار گرفت. در هر سه انتخابات فدرال، استانی و شهری روش "آرای بیشتر" بکار گرفته میشود که در آن حداقلی برای تعداد آراء قائل نشده و کاندیدائی موفق به حساب میاید که بالاترین تعداد آراء را به خود اختصاص دهد. روش دیگری وجود دارد که افراد در برگه های رای خود نفرات بیشتری را  به ترتیب ارجحیت تعیین میکنند. اگر در دور اول شمارش، کاندیدائی موفق نگردد که بیش از پنجاه در صد رای بیاورد، کاندیدائی که کمترین آراء را به دست آورده حذف شده و شمارش از نوع آغاز میگردد، با این تفاوت که اینبار گزینه های دوم نیز در نظر گرفته خواهند شد. این نحو شمارش آنقدر ادامه پیدا میکند تا اینکه کاندیدائی موفق گردد 50%+1 رای را به خود اختصاص دهد.

اگر چنین روشی به اجرا گذاشته میشد، در منطقه ویلودیل که پنج کاندیدای ایرانی و منطقه اگلینتون- لارنس که دیانوش یوسفی در آن شرکت داشتند شاید نتوان پیش بینی کرد که چه کسی انتخاب میگردید ولی به احتمال قوی تغییراتی به همراه میداشت. این روش بیشک دینامیسم انتخابات را تغییر داده، شهروندان را راغب تر و انگیزه کاندیدا ها را برای شرکت در انتخابات بیشتر میکرد. در ضمن این روش امکان ابقاء برای چند دهه در سمت نمایندگی مردم در شورای شهر را نیز ضعیف تر میکند. باشد که با همت شهروندان بخصوص آنهائیکه قصد دارند در انتخابات بعدی به عنوان کاندیدا شرکت کنند حداقل شاهد این یک تغییر باشیم.

قوانین انتخاباتی نیاز به تغییرات دیگری نیز دارند که نه تنها در مقالات بعدی به آنها پرداخته بلکه در چهار سال آینده در رابطه با آنها تلاش خواهیم کرد.  

به نظر میاید که کامیونیتی ما از رسانه ها گرفته تا افراد عادی به نتایج، بیشتر علاقمندند تا خود انتخابات. رسانه هائی که در رابطه با انتخابات جز چاپ پوستر های تبلیغاتی کاندیدا ها مورد دیگری را پوشش نداده بودند اکثرن، و بعضی از آنها با تب و تاب، صفحات خود را از نتایج انتخابات رنگین کردند.

شش سالی میباشد که هر هفته در رابطه با موضوعات روز کامیونیتی مقاله مینویسم که در نشریه شهرما  منتشر میشوند. این برداشت را داشته ام که خوانندگان مقالات چاپی ام را بیشتر افراد مسن تر تشکیل میدهند و اطلاعی هم از تعداد آنها نمیتوانم داشته باشم. همین که سردبیر عزیز شهرما به انتشار آنها ادامه میدهد امیدوار کننده بوده و نشان از آنست که مورد توجه خوانندگان میباشند. نشر دیجیتال آن مقالات در سایت های "همبستگی" و "انجمن" این امکان را به من میدهد که اطلاعات بیشتری از خوانندگان، و آنچه باعث میگردد توجه آنها تغییر کند را در اختیار داشته باشم. آمار موجود در سایت های نامبرده نشان دهنده رشد تدریجی خوانندگان بوده، ولی در چند هفته ای که مقالاتم در رابطه با انتخابات میباشند افزایش این ارقام چشمگیر و چند برابر شده اند. مقاله هفته پیش که در رابطه با نتایج انتخابات بود بالاترین رقم را تا به امروز به خود اختصاص داده است. فرصت مناسبی میباشد که یکبار دیگر از همکاری جناب زرین مهر، سردبیر مجله شهرما، که غیر از انتشار، زحمت تصحیح و ویرایش مقالات، به گونه ای که اصول نشریه رعایت شده باشند را به عهده دارند، تشکر نمایم. از اینرو اگر فرق هائی در نگارش و یا محتوای نسخه های چاپی و دیجیتالی دیده میشود از این بابت است.

هفته گذشته در رابطه با انتخابات مقاله ای در ایران استار و مقاله دیگری در پرژن میرور توجه من را به خود جلب نمودند که هر دو در مجموع عدم موفقیت کاندیدا های ایرانی را ناشی از ضعف های آنان میدانستند. سعید سلطانپور کم لطفی نسبت به کاندیدا ها را به جائی میرساند که " شکست مفتضحانه کاندیداهای ایرانی در انتخابات شهرداری‌ها" را برای سرمقاله خود انتخاب مینماید که مورد اعتراض بعضی از خوانندگان و یکی از کاندیدا های انتخاباتی قرار میگیرد. در تورنتو 35 کاندیدا برای سمت یک شهردار و 241 کاندیدای دیگر برای نمایندگی 25 حوزه در انتخابات شرکت میکنند. طبیعی مینماید که کاندیدا ها بیشترین تلاش را برای موفقیت خود از طریق کمپین های انتخاباتی انجام دهند، ولی با وصف این همگی بخوبی میدانند که فقط یک نفر به عنوان شهردار و 25 نفر برای شورای شهر انتخاب شده و مابقی ناموفق خواهند بود. در اینکه بعضی از این کاندیدا ها آنطور که باید فعالیت نکرده، یا اینکه شرایط لازم را نداشته، و یا اصول الزامی را رعایت نکرده اند جای شکی نیست. ولی اگر عمیق تر به انتخابات بنگریم باید بپذیریم که با شرایط فعلی و قوانین موجود اگر همه موارد نیز به صورت احسن اجرا گردند، ورود یک چهره جدید در شهرداری ها بخصوص اگر خارج از حلقه "سپیدان" باشد کار بسی دشوار است. به دلیل نابسامانی ها در کامیونیتی ما این دشواری ها برای کاندیدا های ایرانی چندین برابر میشود و بجاست که از این عزیزان که شهامت به خرج داده و با تمام این اوصاف قدم اول را برداشته اند قدردانی نمود.

چه خوب بود که سعید عزیز به پیروزی "مفتضحانه" بسیاری از نمایندگان که ناشی از اشکالات قوانین انتخاباتی میباشد نیز اشاره ای میکرد. بطور مثال به منطقه ویلودیل ایرانی نشین با بالاترین تعداد کاندیدا های ایرانی بپردازیم:

-  از 75000 رای دهنده فقط 26000 نفر یعنی معادل 34% در آن شرکت میکنند. دلیل عدم استقبال چیست؟ مگر نه اینکه ما رای دهندگان نیز از این لحاظ مقصریم؟


 

www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 02/11/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca