Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

همین یکشنبه......

پپنجشنبه 3 اکتبر 2019

 

درست و یا غلط، حداقل برای گفتگو و بیان منظور در رابطه با گرایشات و فعالیت های سیاسی-اجتماعی افراد کامیونیتی، اصطلاتی را بوجود آورده ایم، و اصراری هم نداریم که به یکدیگر بقبولانیم که کی کیست.

آنهایی را برانداز میشناسیم که فعالیت هایشان در کانادا در مبارزه با جمهوری اسلامی متمرکز شده است، چه خواهان برکناری آن باشند و چه خواهان بوجود آمدن تغییرات بنیادی. این عده از قدیمیترین افراد سیاسی-اجتماعی کامیونیتی بوده که به صراحت نه تنها سیاسی بودن و گرایشات خود را ابراز داشته، بلکه به آن افتخار هم میکنند. از آنجهت که کلیه کسانی که به هر دلیل ایران را ترک کرده و کشور های خارجی را برای سکونت انتخاب کرده اند، حداقل در این یک مورد اتفاق نظر عملی دارند، خواه ناخواه، این افراد اگر هم آشکارا نظرشان را بیان نکنند، دستکم در درون خود، در اعتراض و انتقاد به جمهوری اسلامی، با براندازان، همصدائی می کنند که به عبارت دیگر، مخالفان خاموش هستند.

آنهایی را همسو میشناسیم که حتی اگر هدف و فعالیت هایشان در جهت حمایت از جمهوری اسلامی نباشد، حداقل در جهت منافع رژیم است. این افراد در سه سال گذشته انجسام بیشتری یافته و بخشی از آنها شهامت ابراز نظر و گرایشات سیاسی خود را پیدا کرده اند. بخش دیگری که این شهامت را نداشته، تحت لوای واژه هایی همچو صلح، دیپلماسی، ضد جنگ، ضد تحریم، وطن پرستی به فعالیت های خود جنبه های دیگری غیر از آنی که هست میدهند. و با متهم ساختن مخالفین خود به تحریم چی، جنگ طلب، حامی غرب و اسرائیل، کامیونیتی را به دو بخش خودی و ناخودی تقسیم نموده اند، که این باعث میشود جنبه های حمایتی و لابیگری فعالیت هایشان بیشتر به چشم آید. از آنرو که رژیم هر روز در جهان منزوی و چهره اش کریه تر میگردد، حمایت از رژیم به هر گونه حتی اگر در جهت اصلاح آن باشد در اذهان عمومی ما ایرانی-کانادایی ها هر روز غیر قابل قبول تر میگردد. این یکی از موانع گسترش، ابراز وجود و انسجام این بخش است که نه تنها باعث بوجود آمدن سردرگمی، مخالفت های حاشیه ای، رودرروئی هائی که اخیرن سر از دادگاه در آورده اند شده، بلکه حاصلی جز اتلاف وقت و توان کامیونیتی و بوجود آمدن عدم اعتماد و تفرقه نداشته و نخواهد داشت.

براندازان از سال 2012 به فکر استفاده ابزاری از کنگره ایرانیان جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود افتادند و باعث گشتند که دولت و سیاستمدران کانادا این نهاد را به عنوان سخنگوی کامیونیتی بشناسند. از اینرو که کنگره ایرانیان تنها نهاد دمکراتیک  کامیونیتی ایرانی در کانادا میباشد و از نامی بهره میگیرد که به غلط در اذهان عمومی آنچه را که از آن برخوردار نیست ابراز میدارد، این نهاد هر روز به جای حل مشکلات، مشکل آفرین تر میگردد.

در مخالفت با براندازان، نه با گرایشات سیاسی آنها بلکه برای مقابله با استفاده از کنگره در جهت مبارزات سیاسی و آنهم از زبان و از طرف کل کامیونیتی، در سال 2015 انسجامی در مخالفین بوجود آمد. این حرکت برای چند ماهی تغییراتی را در کنگره بوجود آورد، ولی در نهایت منجر به انسجام آنهایی گردید که قصد ادامه استفاده ابزاری از کنگره در جهت همسوئی با منافع جمهوری اسلامی را داشتند.

آنهایی را فراجناحی مینامیم که با استفاده از کنگره در جهت اهداف سیاسی، بخصوص در رابطه با ایران شدیدن مخالفت کرده و میکنند. متاسفانه چند تن از مهره های اصلی که کنگره را به وخامت امروزی کشیده اند، برای مدت کوتاهی خود را با این گروه همصدا نشان داده، و از ضعف های آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره گرفته اند. فراجناحی ها هنوز انسجام خاصی به خود نگرفته اند و در عمل، جز در مخالفت با دو جناح دیگر، ماهییت، توان، و سازندگی خود را به مورد آزمایش قرار نداده اند. از آنرو که حداقل در گفتار در جهتی حرکت میکنند که منافع همه ایرانیان کانادا را در برمیگیرد، به اصولی اعتقاد دارند که مورد پذیرش همگان است، و در عمل مغایر آنچه میگویند انجام نداده اند، تا کنون با وجود تعداد اندک بودنشان در مقابله با دو گروه دیگر بسیار موفق بوده اند. آنها با رفتاری دمکراتیک به مقابله با  براندازان و با متوسل شدن به مراجع قضائی باعث شکست همسویان شده اند، ولی هنوز فرصتی را به دست نیاورده اند که بگویند کیستند و در عمل چه میخواهند.

در جریان انتخابات سال 2018 ائتلاف چهارتن از کاندیداهایی که اعلام انصراف نمودند، تشکل ضمنی را تحت عنوان "کنگره برای همه" بوجود آورد. متوسل شدن به مراجع قضایی برای دسترسی به لیست اعضاء توسط چهار تن  که دو نفر از آنها از کاندیدا های انصرافی بودند، جریان دیگری را بوجود آورد که به گونه ای ادامه فعالیت های "کنگره برای همه" است.

چهار متقاضی پرونده حقوقی کنگره ایرانیان جلسه عمومی را در روز یکشنبه 6 اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر در سالن عمومی کتابخانه هیل کرست واقع در شماره 5801 خیابان لزلی تدارک دیده اند. این گردهمائی که تحت عنوان "مدنیت، پاسخگویی و شفافیت" برگزار خواهد شد در توضیحات بسیار کوتاهی آنهم به زبان انگلیسی، برنامه را به ارائه انگیزه ها، دلایل، روند، نتایج، و پرسش و پاسخ تقسیم بندی میکند.

در اینکه این اقدام قانونی بسیار پر اهمیت بوده و در آینده این نهاد و کامیونیتی سرنوشت ساز خواهد بود جای شکی نیست. ولی در اینکه چگونه خواهیم توانست از نتایج آن در کوتاه مدت و انتخاباتی که در پیش است بهره گرفت، سئوالات فراوانی وجود دارند که شاید جوابگویی به آنها به عهده چهار متقاضی نباشد، ولی نقشی که آنها میتوانند در آن داشته باشند قابل انکار نیست. از اینرو بجا خواهد بود که درگردهمایی روز یکشنبه، چهار متقاضی اشتباهی را که گروه "کنگره برای همه" در اولین گردهمایی خود بعد از انتخابات صورت دادند تکرار نکنند. چه آنها و چه پرسشگران  اولویت را به نتایج و قدم های بعدی داده، تا تاکید بر تایید حرکت صورت گرفته، مشکلات راه، ضعف و کارشکنی های هییت مدیره.

آیا چهار متقاضی کار خود را پایان یافته میدانند؟ در انتخاباتی که در پیش داریم قصد دارند که چه نقشی را ایفاء کنند؟ همزمان شدن پایان این اقدام قانونی با انتخابات، آیا چهار متقاضی را در وضعیتی قرار نداده است که به اجبار در انتخابات شرکت کرده، به هییت مدیره پیوسته، و به سامان دادن شرایطی که ناخواسته ناشی از فعالیت های آنها هم میباشد بپردازند؟ شاید این خواسته نابجایی از این چهار نفر باشد، ولی اگر شرایط استثنائی کنونی آنرا دیکته میکند، چطور؟ البته، بهترین گزینه، آن خواهد بود که فعالان دیگری پا به عرصه گذاشته و از این به بعد حمل مشعل افروخته را به عهده بگیرند.

فراگیری کنگره و افزایش تعداد اعضایی که تمایل به تغییر در جهت قانونمندی کنگره داشته باشند، تعیین کننده مسیر فعالیت های این نهاد در سال آینده خواهد بود. در چنین حالتی نه تنها برکناری شش عضو فعلی هییت مدیره، بلکه آغازی نو در مسیر اتحاد، همبستگی، خدمت و توانمندی کامیونیتی، قطعی خواهد بود. کمیته انتخابات با اطلاعیه ای که فقط در سایت کنگره گذاشته ولی هنوز علنی و بصورت ایمیل برای اعضاء فرستاده نشده است، امکان پیوستن به این نهاد را فقط از طریق آنلاین و یا بصورت حضوری با تماس و ملاقات با دبیر کنگره بوجود آورده است. البته در شرایط بی اعتمادی کنونی شاید که این مناسب ترین روش برای عضو گیری باشد، ولی جای دارد که چهار سال پیش را به یاد آوریم که هر کس میتوانست با تشویق افراد به پر کردن یک فرم و پرداخت ده دلار در فراگیری این نهاد سهیم باشد، و کسی هم دلهره ای برای قرار دادن اطلاعاتش در دست افرادی نا آشنا نداشت.                

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 03/10/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca