Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

بعد نهفته دموکراسی

پپنجشنبه 17 اکتبر 2019

دموکراسی یا هرج و مرج، سرمقاله ای بود که برای این نوشتار در نظر گرفته بودم. بعد از گفتگویی با یکی از دوستان، برای جلوگیری از سردرگمی و سوء تفاهم، بخصوص در آنهاییکه توجه شان بیشتر به سرمقالات میباشد تا متن نوشتار، آنرا به بعد نهفته دموکراسی تغییر دادم.

پنجشنبه گذشته مناظره هفت کاندیدای انتخاباتی حوزه ویلودیل در کلیسای سنت جورج واقع در 5350 خیابان یانگ برگزار گردید. در این مناظره در کنار پنج کاندیدای احزاب رسمی کانادا، از جمله علی احساسی از حزب لیبرال، دو کاندیدای مستقل از جمله شجاع الدین ضیائیان، یکی از فعالان اجتماعی نیز حضور داشتند. بیش از دویست و پنجاه نفر در این جلسه حاضر شدند، از جمله پویان طبسی نژاد، نایب رئیس فعلی کنگره، و کاندیدای انتخاباتی از حزب ان دی پی که در سال 2015 در رقابت با علی احساسی شکست خورده بود. سمن طبسی نژاد، عضو دیگری از هییت مدیره کنگره، سرپرست کمیته سیاست گذاری، و کاندیدای ناموفق درانتخابات استانی 2018 از حزب ان دی پی در ناحیه ویلودیل، نیز در این جلسه حضور داشت. در بخش سئوال و جواب، سلمان سیما از فعالان اجتماعی و یکی از طرفداران پرو پا قرص حزب کانسرواتیو، و پارسا البهشتی دانش آموز شانزده ساله و از همکاران آی سی جی، هر دو در رابطه با برقراری روابط دیپلماتیک با ایران سئوالاتی را از علی احساسی مطرح نمودند.

 

از دید فردی که شناختی از احزاب، برنامه های آنها، و کاندیدا ها نداشته، و تشخیصش فقط بر پایه رفتار ها در این جلسه باشد، بی تردید از بسیاری از جنبه ها علی احساسی شایسته ترین کاندیدا در مناظره اخیر بود. اینجانب نیز به دلیل آشنایی با برنامه احزاب، شناخت از کاندیدا ها، و اینکه در مناظره اخیر مورد تازه ای مطرح نگردید، توجه ام بیشتر به نکاتی متمرکز شد که بصورت غیر مستقیم درانتخاب افراد تاثیر گذار و تعیین کننده میباشند. و این باور، که آنچه را به عنوان دموکراسی میشناسیم وهم و خیالی بیش نیست را در من تقویت نمود.

هر شهروند بالغ با جمع آوری 100 امضاء از ساکنین یک منطقه میتواند به عنوان کاندیدا در انتخابات فدرال از آن منطقه شرکت کرده، نام خود را به برگ آرایی که به صندوق ریخته میشوند اضافه کند، در مناظرات انتخاباتی شرکت کرده، و بصورت برابر، حق اظهار نظر داشته باشد. اگر در مناظره ای از او دعوت به عمل نیاید، بوق تبعیض را به صدا در آورد، و اگر حداقل رفتار اجتماعی در مناظرات را نداند و رعایت نکند آنرا به حساب دموکراسی بگذارد.

حتی اگر سن قانونی برای رای دادن 18 سال باشد، به اسم دموکراسی، این حق برای همه شهروندان وجود داشته باشد که ورای سن، همچو بالغی، کاندیدا و یا نماینده ای را زیر سئوال برند، ولی انتظار آنرا داشته باشند که به عنوان یک صغیر با آنها رفتار شود.

در تعریف بسیار ارزنده است که در این نوع گردهمایی ها هر سئوالی را بتوان مطرح کرد. از شکوائیه که چرا فلان کاندیدا بدون اجازه، تابلوی انتخاباتی را در ملک شخصی کسی نصب کرده، تا تفحص در برنامه یک حزب در حمایت از سگ و گربه ها. مهم هم نیست اگر نتیجه این نوع گردهمایی ها، گذراندن زمان، توهم دموکراسی، و یا شستن رخت های نشسته سابق باشد.

هر چقدر هم که مناظرات رهبران احزاب، با مناظرات محلی متفاوت باشند، آنطور که در دو مناظره انتخابات امسال مشاهده کردیم،  باز فراتر از این نرفته و از هرج و مرجی که با دموکراسی انگاری همخون است نمیکاهد.

هدف نقدیست برای پی بردن به بعد نهفته دموکراسی که با آن آشنایی داشته، خو گرفته و پذیرفته ایم، که فرسنگ ها از دموکراسی که آزادی، برابری و برادری را به عمل در بیآورد دور است. رسیدن به آن امکان پذیر نیست مگر اینکه در نگرش خود تحول و در عمل تغییراتی را بوجود آوریم.

ضوابط حزبی، در اذهان بخشی از جامعه، باور های حیاتی را بوجود آورده اند. هفته گذشته رضا مریدی با علنی کردن حمایت خود از کوستاس منگاکیس، نماینده کانسرواتیو در ریچموندهیل، باعث بوجود آمدن گفتگوهائی در سوشیال مدیا شده است که حاصل آن میتواند تغییر و تحولی در این قبیل باور ها باشد. ایشان با این عمل:

-          بر خلاف یکی از ضعف های افراد برجسته و سرشناس، رهبران کامیونیتی و فعالان اجتماعی، که عدم صراحت در بیان و عمل است، رفتار میکند.

-         به احزاب هشدار میدهد که میبایست در پذیرش کاندیدا های خود دقت بیشتری نمایند.

-         به اثبات میرساند که همانقدر که رهبر و برنامه حزب اهمیت دارند، کاندیدا ها میتوانند تعیین کننده باشند.

-         به فعالان سیاسی کامیونیتی گوشزد میکند که تکیه بر حزب و بهره گیری از آن، چه در سرپوش گذاشتن و چه برای رسیدن به اهداف سیاسی شخصی، بخصوص در رابطه با همسوئی با جمهوری اسلامی درکانادا غیر ممکن است. 

-         باعث افشای بعضی از آنهایی میگردد که اینبار تحت لوای توانمند و متحد ساختن کامیونیتی، رعایت رسوم و ضوابط حزبی، مقابله با کانسرواتیو ها، در پی حمایت از افرادی میباشند که فعالیت های همسویانه آنها با منافع جمهوری اسلامی، نه تنها بر خلاف منافع کانادا بوده، بلکه بیشترین تفرقه را نیز در کامیونیتی بوجود آورده است.

-         با علنی کردن نظرات خود در این رابطه، بوجود آوردن جنب و جوش در کامیونیتی، تاثیر گذاری در نتایج انتخابات که از هم اکنون شاهد اثرات آن هستیم، یکبار دیگر بر رهبریت خود و مسئولیتی که از این بابت حس میکند صحه میگذارد.

-         و مهمتر از همه اینکه به پایندی های اصولی نسبت به باورهای حزبی اولویت میدهد.

به تعویق افتادن مجمع عمومی و انتخابات کنگره به هشتم دسامبر، و فاصله گرفتن آن با انتخابات فدرال از تصمیمات بجایی میباشد که کمیته انتخابات تحت نظارت وکیل تعیین شده توسط دادگاه، هفته گذشته اعلام کرده است. از این طریق زمان بیشتری برای تدارک، جلب بیشتر کاندیدا، فراگیری کنگره، و آماده سازی اذهان عمومی در اجرای مجمع عمومی و انتخابات سالمی که تا به حال نداشته ایم بوجود آمده است. در شرایط پیوستن به کنگره تغییری بوجود نیامده و میتوان با پرداخت ده دلار از طریق آنلاین و یا حضوری به عضویت کنگره در آمد. موارد جدیدی که از دستور جلسه مجمع عمومی ارسالی به اعضاء برمیاید، یکی آغاز انتخابات بعد از به حد نصاب رسیدن حضوری افراد در مجمع، و دیگری موردی تحت عنوان " تصمیمات خاص که نیازمند تصویب اعضا است" میباشد که تا به امروز به گونه ای دیگر صورت میگرفت.

هفته گذشته اولین نفرات، احتمال نامزدی خود در انتخابات را اعلام کردند. با این امید که امسال بیشترین تعداد کاندیدا را داشته باشیم، تا در فرهنگ انتخابات کنگره تغییراتی را بوجود آورده، نگرش رقابت را از میان برداشته، سطح مناظرات  و برنامه های انتخاباتی را بالابرده و کمیته های کاری را حتی قبل از انتخابات و شکل گیری هییت مدیره امکان پذیر کنیم. نامزدی در انتخابات بخصوص برای آنهاییکه در کامیونیتی شناخته شده نبوده و با کنگره آشنایی کامل ندارند، جهت پیوستن به فعالیت های این نهاد و هییت مدیره در سال های بعد میتواند بسیار مفید و آموزنده باشد. بیشک تعداد کاندیدا های بیشتر باعث فزونی تعداد اعضاء و فراگیری این نهاد خواهد بود.

هر هفت ویدئو جلسه مناظره چهار متقاضی پرونده کنگره ایرانیان مهیا و از طریق سایت انجمن و صفحه فیسبوکی "همبستگی و حمایت" در اختیار همگان میباشند. مشاهده بخش دوم که شرح مختصری از روند قانونی این پرونده و نحوه تفکر چهار متقاضی در این رابطه میباشد، توصیه میشود.  


ویدئو های گردهمای یکشنبه 6 اکتبر

بخش هفتم بخش ششم بخش پنجم بخش چهارم بخش سوم بخش دوم بخش اول
          Yesterday at 9:01 AM October 11 at 8:52 AM

بخش دوم
سخنان بابک پیامی در معرفی خود و شرح خلاصه ای از روند قانونی پرونده کنگره
 ایرانیان که حدود ده ماه و صرف ده ها هزار دلار با موفقیت به پایان رسید
.

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 17/10/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca