Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1


پپنجشنبه 26 دسامبر 2019

"خیانت و یا جهالت" *

در کامیونیتی نه پلیس داریم و نه سازمان امنیت و اطلاعات که بخواهد در شناخت افراد ما را یاری داده و یا اینکه جلوی تخلفاتی که هیچگاه به مراجع قانونی نمیانجامند، مورد محاکمه قرار نگرفته و مجازات نمیگردند کمک کنند. در درجه اول این وظیفه فردی ماست که بگونه ای آگاهانه عمل کنیم که در جو ناسالمی که در کامیونیتی حاکم بوده، فرهنگی که اعتماد را در ما کشته، و مارگزیدگانی که با هر میزان تجربه باز در معرض خطر نیش دیگری قرار داریم، محیط قابل زیستی را برای همگان بوجود آوریم. متاسفانه عده ای به قصد، آب را جهت ماهیگیری گل آلود، عده ای از بی توجهی شریک جرم، و عده ای هم از سر جهالت هم خود و هم دیگران را قربانی میسازند.

در برنامه تلویزیونی "پنجره ای رو به خانه پدری" 11 دسامبر ایران فردا، علیرضا ساسانیان از قول مسعود مولوی که اخیرن در ترکیه ترور شده است، یکبار دیگر موضوع وابستگی و همکاری احتمالی مجید جوهری با جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. تا این حد که رسانه های سرتاسری کانادا از جمله سی بی سی و نشنال پست با انتشار مقالاتی تحت عنوان " 'کاذب و بی اساس': نماینده حزب لیبرال ادعاهای مبنی بر همکاری با ایران را تکذیب می کند"، به این موضوع پرداخته اند. در ضمن طومار تقاضای برکناری مجید جوهری  که تا کنون موفق به جمع آوری حدود 3500 امضاء شده یکبار دیگر به جریان میافتد.

مجید جوهری در پاسخ کوتاهی به رسانه ها که در صفحه فیسبوکی خود به اشتراک گذاشته است چنین میگوید:
"در پاسخ به مطالب اخیر در رسانه ها و رسانه های اجتماعی ، امروز این بیانیه را برای مطبوعات منتشر کردم
. "در برنامه ای که اخیرن در دو رسانه فارسی زبان پخش شده است، بدون کوچکترین مدرک، من به داشتن ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی ایران متهم شده ام. این اتهامات کاملاً نادرست و بی اساس اند. من به شدت هرگونه اتهام را رد می کنم. کسانی که این اتهامات بی اساس را گسترش می دهند، قصد دارند ترس و نفرت را بدون ارائه حتی یک سند، اشاعه کنند. ما باید در مقابل این رفتار نفرت انگیز بایستیم."

در اینکه تا به امروز سند محکمه پسندی در اثبات ارتباط مجید جوهری با جمهوری اسلامی ارائه نشده است جای تردیدی نیست. به همین دلیل ایشان در انتخابات اخیر نیز موفق شده و برای یک دوره دیگر نمایندگی منطقه ریچموندهیل را به عهده دارد. ولی از طرف دیگر مجید جوهری در رابطه با نکات زیر چه پاسخی دارد که برای آرامش و اطمینان خاطر اذهان عمومی ارائه دهد؟ آیا ایشان میپذیرد که در بوجود آمد ظن و شرایط نامطلوب کنونی بیشترین سهم را داشته است؟

- عدم اعلام ورشکستگی در زمان انتخابات 2015.
- استفاده
غیر مجاز
از عناوین "مهندس" و مهندس حرفه ای"  و محکومیت به پرداخت 5000 دلار جریمه در این رابطه.
- فعالیت در برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشائی سفارت (سپتامبر 2016) از طریق اسپانسر شدن
طومار پارلمانی به ابتکار عمل بیژن احمدی و عدم ارائه آن به پارلمان.  
-
ملاقات با اعضای پارلمان ایران در دفتر حوزه انتخاباتی خود در ریچموندهیل (نوامبر 2016).
-
"منتخب" مردم خواندن جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضات دسامبر-ژانویه 2018.
-
همکاری نزدیک با کنگره ایرانیان درهمسوئی با منافع جمهوری اسلامی در کانادا، در رابطه با بازگشائی سفارت، برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و مقابله با تحریم ها.
- برگزاری مراسم جمع آوری کمک های مالی بر
خلاف توافق انجمن لیبرال های ریچموندهیل که منجر به تحقیقاتی شده است.

آیا یک ذهن عادی و بیطرف با مشاهده کلیه این جریانات باز هم میتواند بیطرفی را حفظ و از بوجود آمدن شک و تردید در خود جلوگیری کند؟ مجید جوهری یا به ملت ایران و کامیونیتی خیانت و یا از روی جهالت خود و معصومیت اذهان عمومی را قربانی کرده است.

مدتی میباشد که ماهییت صفحات فیسبوکی و فعالیت کاربرانی با هویت جعلی، مشکوک و پنهان توجه من را به خود جلب کرده است. با در نظر گرفتن اینکه رسانه های مجازی از عوامل اصلی در اطلاع رسانی در جهت مشارکت جمعی اند، و بخش عمده ای از فعالان و مولدین مطالب را، اینگونه افراد تشکیل میدهند، مراقبت، نظارت و کنترل فعالیت های تخریبی آنان نه تنها به عهده مدیران صفحات، بلکه وظیفه هر کاربر میباشد.

مسلم است که کسانی که از سوشیال مدیا جهت کسب درآمد استفاده میکنند، در درجه اول منافع مادی خود را در نظر دارند، و تا زمانیکه فعالیت آنها به شبکه ارتباطاتی خودشان مربوط میگردد، انتقاد و اعتراضی به آنها روا نیست. ولی از زمانیکه از سخاوت، ضعف، عدم مدیریت و یا بی در و پیکری صفحاتی که برای گفتگو بوجود آمده اند سوء استفاده میکنند، اهدافشان هر چقدر والا و معتبر باشد، تاثیرات منفی آنها بیشتر است. خاصه اگر مطالب به اشتراک گذاشته شده مولد گفتگو نباشند. شبکه های رسانه ای اینترنتی شامل این بخش میگردند که به استثنای تعداد معدودی از آنها، همچو "نگین تی وی"، اکثرن با هویت آشکار عمل میکنند. این شبکه که اخیرن حضورش در رسانه های مجازی در تورنتو به صورت چشم گیری افزایش یافته است، از افرادی جهت به اشتراک گذاشتن مطالب خود استفاده میکند که هویتشان اگر جعلی هم نباشد، رفتارشان مشکوک است. این افراد که معلوم نیست حقیقی باشند، به اشتراک گذاری مطالب اکتفا نکرده، با رفتار جانبدارانه خود در گفتگو ها شرکت کرده، کامنت های یکدیگر را لایک، و حتی کار را به جائی میرسانند که به دیگر کاربران توهین و اهانت هم میکنند.

بخش دیگری از افراد که با هویت جعلی در رسانه های مجازی حضور دارند و اکثریت را تشکیل میدهند، اهداف سیاسی داشته و فعالیتشان بیشتر در جهت تخریب شخصیت مخالفین است. متاسفانه از زمان دو قطبی شدن کامیونیتی، مشخص و شناخته شدن اعضای دو جناح، و مبدل شدن مبارزات به توهین و اهانت، تعداد افرادی که از هویت جعلی استفاده میکنند نیز افزایش پیدا کرده است.

سالم، امن، و مفید نگاهداشتن سوشیال مدیا وظیفه همگانی بوده و با کمی توجه میتوان تاثیر گذار بود. تخریب و نابکار کردن آن نیز فقط توسط افراد با هویت جعلی صورت نمیگیرد، چه بسا مشارکت های آشکار و حقیقی وجود دارند که مضرات آنها از خدماتی که ارائه میدهند بیشتر است. از اینرو بررسی نحوه استفاده از دو صفحه فعال کامیونیتی، "لتس تاک آی سی سی" و "باهمستان" را که استفاده بیشتری از آن مینمایم را آغاز کرده ام، که نتایج آنرا در اختیار همگان قرار خواهم داد.

در بررسی اولیه صفحه گفتگوی باهمستان که اعضاء بصورت برابر حق به اشتراک گذاشتن مطالب را دارند، در طی سه هفته اول ماه دسامبر، 577 مطلب به اشتراک گذاشته شده است. آدمین صفحه، با 79 مطلب در صدر و به ترتیب، رسانه های "هفته" (مونترال - 70)، نگین تی وی (ونکوور- 50)، هدهد (کبک -31)، پرسا (تورنتو- 22) و پرژن میرور (تورنتو- 22)، در لیست قرار دارند.

طبق تعریف، " این صفحه برای تبادل نظر در مورد سوالهای زیر (و سوالهایی مشابه و مرتبط با آنها) است:
- آیا ایرانیان کانادا احتیاج به همگرایی و اتحاد دارند یا خیر؟
- هویت ایرانی-کانادایی چیست؟
- چه راههایی برای تقویت و اتحاد این جامعه وجود دارد؟
- از باهمستان (کامیونیتی) ایرانیان کانادا چه انتظاری دارید؟

ولی متاسفانه رسانه های اینترنتی بدون توجه به حجم اطلاعاتی که به اشتراک میگذارند، هر کدام به سهم خود در نابکار کردن این صفحه و چه بسا صفحات دیگر در سوشیال مدیا که برای گفتگو بوجود آمده اند مشغول هستند. آیا به جا نیست که از آنها نیز این سئوال را مطرح کنیم: "خیانت و یا جهالت؟"

 

* به علت ایام کریسمس و بسته شدن صفحات شهرما زودتر از زمان مقرر این مقاله در نشریه منتشر نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 13/05/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca