Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

پنجشنبه 27 فوریه 2020

 منشور ارزش ها و اصول کنگره ایرانیان

پنجشنبه گذشته، ارسلان کهنموئی پور، یکی از فعالان جدی و رئیس سابق کنگره ایرانیان در سال 2015، به همراه توضیحاتی که با چنین جمله ای آغاز میشود، "به حرکت جمعی برای پایان دادن به تمامیت خواهی در کنگره ایرانیان کانادا بپیوندید"، پیش نویس منشور پیشنهادی "ارزش ها و اصول کنگره ایرانیان"  که فقط به زبان انگلیسی تدوین شده است را در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشت. ایکاش، این منشور چند ماهی زودتر ارائه میگردید تا در اذهان عمومی برداشت های غلطی را بوجود نیاورد.

"شفق"، که تا کنون برنامه انتخاباتی پذیرفته شده توسط 3 کاندیدا، هومن رضوی، مهدی ترابی کیا، و محمد عزیزی میباشد، سه هفته پیش در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته شد. نحوه ارائه این پلاتفرم توسط ایمان کمالی سروستانی، که جدیدن از سال 2016 در فعالیت های اجتماعی حضور پیدا کرده، به قصد و یا به سهو، برای مدت کوتاهی برداشت های غلطی را دراذهان عمومی بوجود آورد.  اینطور مینمود که اکثر فعالان اجتماعی در تدارک آن مداخله داشته، و برنامه مشترک کاندیدا های این وری ها خواهد بود. همانطور که قبلن به آن اشاره کرده ام، شاید از طرح های اینجانب نیز در این پلاتفرم اثراتی دیده شود، ولی درجلسات و تهیه آن مشارکتی نداشته ام. در ضمن از عدم مطلع ساختن خود از چنین جریانی که توسط به اصطلاح "خودی ها" صورت میگرفت، متعجب شده، و این توهم در من بوجود آمد که در انتخابات امسال انگاری کاندیدا های این وری ها در رقابت با یکدیگر میباشند.

ارائه منشور، بخصوص بعد از ارائه پلاتفرم "شفق"، چنین برداشتی را بوجود میاورد که آنهم برنامه انتخاباتی گروه دیگری بوده که چه بسا مورد تائید تهیه کنندگان، کاندیدا ها، و حامیان شفق نباشد.

ارسلان در توضیحات خود از مشکلات هیأت مدیره کنگره میگوید، و به مواردی همچو قانون شکنی، تمامیت خواهی، رفتار جناحی، برخورد حذفی، وعدم شفافیت قناعت میکند. درست است که این مشکلات در حادترین شکل آن وجود داشته که باعث گردیده که اعضاء به مراجع قانونی متوسل گردند، ولی مشکل اصلی و بسیار جدی تر، مورد دیگریست که متاسفانه از آن نامی برده نمیشود.

در سال 2015 علاوه بر مشکلاتی که به آنها اشاره شده، در مخالفت با هییت مدیره ای که از کنگره جهت مبارزات سیاسی با جمهوری اسلامی استفاده مینمود، فعالیت های جمعی صورت گرفت که حاصل آن خاتمه دادن به سلطه براندازان در هییت مدیره بود. وگرنه از لحاظ گرایشات سیاسی مخالفتی با عقاید براندازان در مخالت با جمهوری اسلامی وجود نداشته و چه بسا که بسیاری از آنهائیکه در کمپین "من هم یک ایرانی-کانادایی هستم" مشارکت داشتند از مخالفین رژیم بوده و باشند.

در قیاس، آنچه در چهار سال گذشته در این نهاد گذشت بسیار متفاوت است. نه تنها هییت مدیره ها از امکانات این نهاد در جهت فعالیت های جانبدارانه استفاده نمودند، بلکه کلیه فعالیت های محدود شده به حمایت و همسوئی با منافع جمهوری اسلامی خود را تحت نمایندگی و سخنگویی کامیونتی عنوان میکردند. از آنجائیکه حاصل چنین فعالیت ها، گسترش نفوذ و حضور جمهوری اسلامی در کانادا، و به خطر افتادن، امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما مهاجرین ایرانی است، مقابله با آن میبایست از دغدغه های همه آنهایی باشد که به دلایل مختلف از ایران گریخته اند.

عدم اشاره به این مورد، که نکته اساسی مخالفت با هییت مدیره های چهار سال گذشته بوده و هست، چه در پلاتفرم "شفق" و چه در پیش نویسی منشور، باعث تاسف است. به نظر میاید که این عزیزان یا به حساسیت شرایط کنونی پی نبرده و یا اینکه از نظر استراتژی تشخیص داده اند که سرپوشی به وخامت وضعیت فعلی باعث جلب افراد بیشتری به این انتخابات باشد. در صورتیکه انتخابات امسال رفراندمیست جهت نه گفتن به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا. روش عمل و نگرش ما هر چه باشد، طرف مقابل در پی تقویت شبکه ارتباطاتی، جذب نیروی های همراه، با هدف حفظ تسلط بر این نهاد، و حفاظت از منافع جمهوری اسلامی در کانادا است.

منشور هر نهاد که بجا و الزامیست، کلی گوئی بدون ضمانت اجرائی میباشد، که میتواند راهنمایی برای آنهائی که حداقل صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی در آنها وجود دارد، باشد. شاهد بوده ایم که هییت مدیره های چهار سال گذشته، چگونه اساسنامه را زیر پا و یا به هزار نوع تعبیر کرده اند، و برای مجبور ساختن آنها به رعایت حداقل آن، میبایست با چه مشکلات و هزینه های سنگین زمانی و مالی مواجه گردیم. اتحاد، عدم جانبداری، همه شمولی، شفافیت و عضو محوری، پنج موردی که در بخش ارزش های این منشور ارائه شده اند، از مورادی میباشند که همه کاندیدا ها تا به امروز در زمان انتخابات در گفتار و برنامه های انتخاباتی خود گنجانده اند. عدم مداخله در اموری که به ایران مربوط میگردند، اولویت برابر قائل شدن به جوانب، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، کامیونیتی، عدم جانبداری در امور سیاسی کانادا، توجه و اهمیت قائل شدن به راهنمائی های هییت مشاور، و عضو محوری، پنج مورد دیگری میباشند که در بخش اصول منشور مطرح گردیده اند. مطمئنن این موارد از اهمیت بالائی برخوردار میباشند، ولی اشاره و تاکید ها لفظی، برای بوجود آوردن تغییرات در یک نهاد و متحول شدن نحوه نگرش اعضاء کافی نیستند. بر همه ما میبایست مسلم شده باشد که قبل از بازبینی جدی اساسنامه، با توجه به گذشته تلخ این نهاد، نیاز مبرمی به انقلاب در نحوه نگرش خود به کنگره داریم. به تغییراتی نیازمندیم که بصورت ساختاری اجازه ندهند این نهاد در آینده مورد تجاوز و تعرض قرار گیرد، و نه با اتکاء به قدرت توهمی واژه "میبایست" که در همه موارد ذکر شده دراین منشور خط به خط تکرار میگردد.

من نیز مانند ارسلان کهنموئی پور، باور دارم که مناسبترین روش جهت موفقیت درانتخابات امسال، و پایان دادن به فعالیت های انحصار طلبانه و لابیگرانه هییت مدیره فعلی، افزایش تعداد کاندیدا ها و ائتلاف جهت ارائه لیست مشترکی از مناسبترین آنها میباشد. ازاینرو، امسال برای پنجمین بار در انتخابات شرکت میکنم. کارزار انتخاباتی ام به یک جمله "نه به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا" خلاصه میشود. امیدوارم با شرکت سرشناس ترین افراد کامیونیتی دراین انتخابات نه تنها پیروز مان حتمی، بلکه پیام محکمی به هواداران رژیم در کانادا و دولتمردان در تهران داده باشیم. همچو گذشته بر این باورم که برای خدمت داوطلبانه نیازی به پیوستن به هییت مدیره نیست. چه بسا، همانطور که تا به امروز آنرا به عمل درآورده ام، خارج از هییت مدیره بتوان بهتر فعالیت کرد.از سال 2013، اینجانب هر ساله خود را دهمین عضو هییت مدیره دانسته، و امسال قصد دارم در جهت تشکیل کمیته بررسی فعالیت های هییت مدیره های چهار سال قبل، تلاش نمایم. بررسی، مستند سازی، تهیه گزارش، و حفظ اطلاعات، در جهت تقویت حافظه جمعی، یکی از موثر ترین روش ها، برای نظارت و بوجود آوردن آگاهی در فعالان اجتماعی میباشد. تا همگی بدانیم که خلاف و کجروی های ما اگر امروز عواقبی برایمان نداشته باشند، میتوانند فردا مانع بزرگی در پیشرفت های اجتماعی ما گردند.

گرچه بر این باورم که جهت خدمت در نهادی همچو کنگره ایرانیان، نیازی به انتخابات و بخصوص رقابت میان داوطلبان نباید باشد، بطور کلی انتخابات را یکی ازعوامل و موقعیت هایی برای بیشترین تاثیر گذاری در جوامع و نهاد های دموکراتیک میدانم. انتخابات کنگره، فرصت مناسبی برای علاقمندان به سرنوشت این نهاد، جهت شرکت در مناظرات و ارائه طرح و پیشنهادات در جمع وسیعتری از افراد، و تنی چند از مدیران آتی این نهاد میباشد.

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 05/03/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca