Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1


پپنجشنبه 05 مارچ 2020 

داریوش و مهرداد و کرونا

همزمان که ویروس کرونا امنیت جانی جهانیان را به خطر انداخته است، نابسامانی هایی را در اماکن عمومی، گردهمایی ها و در مراسمی که از مدت ها قبل تدارک دیده شده اند بوجود آورده است. بیشک خسارات مالی هر چقدر هم سنگین باشند، در مقایسه با جان انسان ها بی ارزش مینمایند. اضطراب های روحی و روانی، لطمات دیگری میباشند که کمتر به آن توجه میشود. آنچه نه به ذهن و نه سخن میاید، لطماتیست که مسئولین و شخصیت های اجتماعی متحمل میگردند.

مهرداد آرین نژاد، پایه گزار و مدیر تیرگان، در توضیحات خود در صفحه فیسبوکی اش، در عکس العمل به اعتراضات  به خود در رابطه با اجرای برنامه سالیانه نوروز، به یکی از نکات پر اهمیت اشاره میکند. ایشان از "کمبود آگاهی و نبود درک درست در جامعه ایرانی" در رابطه با کرونا میگوید. زمانی که مهرداد از کلمه "آگاهی" سخن میگوید، آیا منظورش عدم اطلاعات کافی و یا عدم وجود آگاهی جمعی است؟

در نوشته های خود به کرات از اطلاع رسانی و بوجود آوردن آگاهی استفاده کرده ام و در ذهن خود این دو را متمایز میبینم. فرق این دو در چیست؟ آیا اطلاع رسانی به خودی خود آگاهی جمعی بوجود میاورد؟ چه عواملی در بوجود آمدن آگاهی جمعی تاثیر گذار میباشند؟  

 به نظر بعید میاید که در کامیونیتی، بخصوص در مسافرین ایرانی، در رابطه با کرونا بی اطلاعی وجود داشته باشد. ولی آنچه مانع پیشگیری و باعث بروز مشکلاتی میشود که بسادگی میتوان از آنها جلوگیری کرد، عدم آگاهی جمعی است، که زمانی بوجود میاید که فرد خود را به مورد مربوطه بیگانه احساس نکرده و نسبت به دیگران احساس مسئولیت میکند.

در کانادا به نظر نمیاید که در رابطه با کرونا، چه در سطح مسئولین و چه در اذهان عمومی آنطور که باید آگاهی جمعی بوجود آمده باشد. اگر ما ایرانیان نسبت به این مورد توجه بیشتری داریم از اینروست که به علت جابجائی مسافرین از ایران که در وضعیت نامناسب بهداشت و درمان به سر میبرد، در معرض خطر بیشتری قرار گرفته ایم. این خطر در مراکز تجمع تجاری و مسکونی ایرانیان که در مناطق ویلودیل، ریچموندهیل و دان میلز قرار گرفته اند به مراتب بیشتر است.

خانمی که با عدم توجه به وضعیت استثنایی کنونی، مانند همیشه وارد فرودگاه میشود، با وسیله نقلیه عمومی از فرودگاه به منزل میرود، فردای آنروز به اماکن عمومی و سوپرمارکت های ایرانی سر میزند، خواه ناخواه میزان خطر را برای ایرانیان مقیم کانادا بیشتر از شهروندان دیگر میکند. در صورتیکه با کمی توجه، با انزوای داوطلبانه میتوان ضوابط پیشگیری های لازمه را رعایت و در ضمن باعث امنیت خاطر دیگران شد.

آنچه مسلم است، بدون آنکه بخواهیم منطق یک برگزارکننده را که میگوید "شاخص های ما در تیرگان مراجعه به توصیه های سازمانهای مسئول و معتبر کاناداست" را تایید و یا نفی کنیم، پرهیز از تجمع های غیر ضروری در پیشگیری شیوع این بیماری نقش اول را بازی میکند.

کمال طراوتی جشنواره نوروزی نوا را امسال لغو میکند. بسیاری از بازار های نوروزی کنسل میشوند. حتمن نحوه تفکر و تشخیص شرکت کنندگان و داریوش به گونه دیگری بوده، که با بیان، "خیلی ها از ترس مرگ زودتر از بین میروند"، یکشنبه گذشته بر روی صحنه میرود. حتی اگر عده ای این جمله داریوش را اهانتی به خود دانسته اند، باید بپذیریم که این موضوع، که بحث و جدل های داغی را در سوشیال مدیا برانگیخته، در بوجود آمدن آگاهی جمعی موثر میباشد.

در نظر داشته باشیم که اگر برگزار کننده و یا هنرمندی، برنامه خود را تعطیل و یا موکول به زمان دیگری کند، آگاهی جمعی را در جهت احتیاط بیشتر، افزایش میدهند. به عکس، اگر به درست و یا غلط به اجرای برنامه اصرار ورزند، حساسیت اذهان عمومی را به پیشگیری کاهش میدهند.

در مجموع میتوان گفت که هر چقدر میزان آگاهی بالا تر باشد، احساس مسئولیت بیشتر و فاصله و تضاد میان رفتار های فردی و جمعی کاهش مییابند. آگاهی جمعی نیز خود به خود صورت نمیگیرد، مگر اینکه عاملی در جهت بوجود آمدنش آگاهانه عمل کند و یا اینکه شعور اجتماعی به سطحی رسیده باشد که افراد به صورت طبیعی به منافع جمعی اولویت دهند.

انتظار میرفت که کنگره ایرانیان که در پی فشار بر دولتمردان برای  بازگرداندن کانادایی های ایرانی تبار است، در بوجود آوردن آگاهی جمعی در رابطه با کرونا نیز تلاش نماید. ولی از آنجائیکه اولی فرصت دیگری را برای تماس مجدد با دولتمردان همراه دارد، و دومی نیاز به فعالیت، دانش و تجربه است، نباید از این هییت مدیره انتظاری غیر از آنچه انجام میدهد داشت.

در نظر داشته باشیم که اگر پدیده های اجتماعی، همچو فاجعه پرواز 752 میتواند اعتباری برای افراد، سازمان ها، و کامیونیتی بوجود آورد، پدیده دیگری همچو کرونا نیز میتواند لطماتی را به همراه داشته باشد.

هفته گذشته، نامزدی خود را در انتخابات امسال کنگره از طریق پخش یک ویدئو اعلام نمودم، که متن کامل آنرا اینجا بازنویس مینمایم.

" مهدی شمس هستم. امسال پنجمین سالیست که در انتخابات کنگره ایرانیان شرکت میکنم. من انتخابات امسال را بیشتر یک رفراندم برای "نه گفتن به حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا" میدانم.

فعالیت های جانبدارانه هییت مدیره های چهار سال گذشته وضعیت وخیمی را بوجود آورده اند که اگر به این منوال ادامه پیدا کند، با منسجم و متشکلتر شدن عوامل، هواداران و حامیان رژیم، هر روز امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ما در کانادا بیشتر به خطر میافتد.

خوشبختانه انتخابات امسال زیر نظر وکیل تعیین شده توسط دادگاه برگزار خواهد شد و تخلفات سال های گذشته امکان پذیر نخواهند بود.

من در این انتخابات با هیچ یک از آنهائیکه بر این باورند که مقابله با نفوذ و حضور جمهوری اسلامی در کانادا از وظایف تک تک ما ایرانیان است خود را در رقابت نمیبینم. به عکس امیدوارم که افراد سرشناس، قدیمی و با تجربه تر در این انتخابات شرکت کنند و با داشتن نام آنها در لیست مشترک نهائی 9  کاندیدا، پیروزی چشمگیری را شاهد باشیم.

از طرف دیگر به کاندیدا ها و حامیان آنها که قصد دارند فعالیت های هییت مدیره هایی که به مدت چهار سال کامیونیتی را به گروگان گرفته اند، ادامه دهند، هشدار میدهم که از مبدل کردن محیط آزاد، قانونمند و دموکراتیکی که به آن پناه آورده ایم به محیط ناامنی که از ان گریخته ایم پرهیز کنند و آلت دست همسویان با منافع جمهوری اسلامی قرار نگیرند.  

امیدوارم با پیروزی چشم گیر در انتخابات، نه تنها به هواداران رژیم در کانادا بلکه به دولتمردان و چپاولگران سرمایه های ملت در ایران پیام واضحی را داده باشیم که به عکس آنچه فکر میکنند به سادگی نمیتوانند در کانادا نفوذ کرده، حضور داشته و آنرا بهشت امنی برای خود، خانواده و پول شویی هایشان داشته باشند.

در وقت کم باقیمانده، مناسب ترین روش برای بالا بردن تعداد اعضای کنگره که برای پیروزی در این انتخابات جنبه حیاتی دارد،  افزایش حداکثری تعداد کاندیدا ها میباشد که بصورت طبیعی پیوستن اعضای خانواده، آشنایان و همفکران را به همراه خواهد داشت.

 در ضمن با شرکت اکثریتی در انتخابات امسال، و پیروزی چشمگیر، به وکیل ناظر، مقامات قضایی و جامعه بزرگتر به اثبات برسانیم که کامیونیتی ما غیر از آنیست که اعضای هییت مدیره فعلی باعث شرمساری آن شده اند."

باشد که با شرکت در انتخابات امسال، با کمک یکدیگر، کنگره را در مسیری قرار دهیم که در مواقع اضطراری ما را یار ویاوری باشد.

 


کمپین انتخاباتی مهدی شمس - انتخابات کنگره ایرانیان سوم می 2010

www.medishams.ca


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 05/03/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca