Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

10%
تخفیف این هفته
 

 

 

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


پپنجشنبه 19 مارچ 2020

امنیت و ایمنی

به نظر میرسد که این فقط بهار است که واهمه ای از کرونا نداشته و طبق عادت دیرینه هر ساله اش فرا میرسد. نوروز، یار و یاور بهار با اینکه هر لحظه محکمتر به درب میکوید ولی کسی را شهامت و یارای درب گشودنش نیست. حکمت این قصه چیست؟ زندگی قصد دارد که چه درسی و چه پیامی را به ما بدهد؟ چه چیزی را دیروز نیاموختیم که میبایست آنرا امروز به اینصورت تجربه کنیم؟

بخواهیم و نخواهیم با موردی مواجه شده ایم که کمتر کسی آنرا قبلن تجربه کرده و یا اینکه بتواند آنرا پیش بینی کند. تغییرات با آنچنان سرعتی پیش میایند که زمانی برای تصمیم گیری فردی باقی نمیماند. تنها راه، رعایت ضوابط بهداشتی جهت پیشگیری و فاصله گیری های اجتماعی جهت ممانعت از آلودگی و شیوع بیماری است. مابقی، برخورد های فردی اند که میتوانند کرونا را به التهاب، نگرانی و ترس و یا فرصتی برای تفکر، تعمق و تحیر مبدل سازند.

بخصوص درجوامع دموکراتیک، کم و بیش همه افراد به نسبت موقعیت خود در بوجود آوردن نظام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سهیم میباشند. دولت ها، رسانه ها، مراجع آموزشی، حقوقی، هنری و اقتصادی، هر چقدر هم که تا اندازه ای نقش مدیریت و کنترل را ایفاء کنند، باز اصل، عرضه و تقاضا میباشد که حرف اول و آخر را میزند. بگونه ای که میتوان گفت به عکس جوامع استبدادی، سیستم و نظام حاکم در جوامع دموکراتیک از مدیریت آگاهانه برخورد دار نیست.

همانطور که در قدیم اثری از مدیریت شهرسازی در بنا شدن شهر ها وجود نداشته است، میتوان گفت که هر چقدر هم در بوجود آمودن نهاد ها آگاهانه عمل شود، مدیریتی در شکل گیری کل جامعه تا به امروز وجود نداشته است. نتیجه آن نظامیست که کورکورانه با حداکثر سرعت بسوئی پیش میرود که فقط در دراز مدت، و بعد از وقوع، میتوان به آن پی برد.

یکی از از آن وقایع، و یا بهتر بگوییم پدیده ها، "سرعت" است که امروز "رکود" حاصل از کرونا که میرود به "سکوت" و "توقف" بیانجامد، به اجبار ما را با آن روبرو میسازد. نظام اجتماعی ما به هیولایی مبدل شده است که از طریق مشغول کردن جسم و جان ما، در حال بلعیدن ما میباشد. زنده هستیم ولی فرصتی برای زندگی کردن برایمان نمیگذارد، نفس میکشیم ولی میان دم و بازدم برایمان فرقی ندارد.

در جنگ جهانی اول حدود 20 میلیون و در جنگ جهانی دوم 75 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. انگاری که تعداد قربانیان جنگ جهانی اول کافی نبوده که آنفلونزای اسپانیایی، بلافاصله بعد از به پایان رسیدن جنگ، در بهار 1918 به تنهایی حدود 50 الی 100 میلیون قربانی، که بیش از 600 هزار نفر آن در آمریکا بوده، به جا گذاشت. شاید بتوان پذیرفت که جنگ ها نتیجه غرایز کنترل نشده انسانی باشند، اما اپیدمی ها چطور؟

جنگ جهانی اول تقسیم بندی جغرافیائی و ملیت ها را بوجود آورد. جنگ جهانی دوم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را به همراه داشت. نو آوری ها تکنولوژی، بخصوص در صنعت ارتباطات در چهل سال اخیر  آنچنان سریع و عمیق بوده اند که نیاز تغییر و تحولات بنیادین در نحوه تفکر و زندگی انسان ها بخوبی حس میشود. گرچه از جهت عواقبی که میتواند به همراه داشته باشد، جنگ جهانی سوم غیر قابل تصور به نظر میاید، ولی اپیدمی ها همچو سارز و یا کرونا، که تابع عوامل ناشناخته ای برای ما میباشند میتوانند مولد تغییرات لازم باشند.

یکی از مشکلات بنیادین که دنیا امروز با آن مواجه است، نابرابری و دو گانگیست که شاید هنوز در داخل جوامع، کمتر به چشم آید، ولی در سطح جهانی به حدی رسیده است که میتواند فاجعه بیافریند. به عکس، آنچه را که با کرونا در حال تجربه هستیم، برابری و یگانگیست. باشد که با پی بردن به اینکه تا چه حد از طریق هوائی که تنفس میکنیم با یکدیگر در رابطه هستیم، که هر چقدر هم بصورت فردی ضوابط را رعایت کنیم کافی نبوده، و نیاز به درک و همکاری جمعی میباشد، به پیوند های دیگری که به چشم نمیایند آگاه گردیم. باشد که از طریق کرونا که فقیر و غنی، قوی و ضعیف، ارباب و رعیت، رئیس و مرئوس نمیشناسد طعم برابری و یگانگی را بچشیم.

هفته گذشته، تحت عنوان " دادخواهی  752، گذار به کنگره سیاسی"، ویدئوی سوم کمپین انتخاباتی خود را که متن کامل آنرا باز نویس میکنم، از طریق سوشیال مدیا منتشر کردم. البته آنطور که پیش میرود، به نظر بعید میاید که این انتخابات در زمان مقرر سوم می برگزار گردد، ولی به تعویق افتادن آن نیز میتواند فرصت مناسبی برای تعمق در رابطه با این نهاد باشد.

" حتی بسیاری از آنهائیکه با رژیم مخالفتی ندارند، حمایت از حقوق خانواده قربانیان فاجعه پرواز 752 را از وظایف خود میدانند. این موردیست که اگر آنطور که باید صورت بگیرد میتواند در بوجود آوردن همصدایی، همدلی، اتحاد، همبستگی، و بازگرداندن اعتماد، صمیمیت و صداقت در کامیونیتی بسیار موثر قرار گیرد. شرایط الزامی که بدون آن نمیتوان به هدف نهائی که همانا دادخواهی و عدالتخواهی برای قربانیان است رسید.

از زمانیکه حامد اسماعیلیون عزیز، یکی از افراد خانواده قربانیان، انتظار و نارضایتی خود را از کنگره علنی کرده است، گفتگو پیرامون این مورد پر اهمیت آغاز و از هم اکنون در برنامه های آینده پیشنهادی اعضاء، کاندیدا ها و کمپین های انتخاباتی قرار گرفته است.

-         این موردیست طولانی که نیاز به انسجام، تشکل، نظم، و تلاش بسیار دارد
-  این موردیست که میتواند کامیونیتی را با جامعه بزرگتر و بین الملل مرتبط سازد.
- این موردیست که نیاز به نهادی همچو کنگره با هییت مدیره ای دارد که وابستگی و خوفی نسبت به رژیم برای عدالتخواهی نداشته باشد.
- بیشک این مورد سیاسی بوده و لازم است که با در نظر داشتن تغییراتی که در چهار سال گذشته در کامیونیتی صورت گرفته، در نحوه نگرش خود به آن، به کنگره، اساسنامه و ساختارش، تغییر و تحولی را بوجود آوریم.

فعالیت های همسویانه آنهائیکه که به مدت  چهار سال کامیونیتی را به گروگان گرفته اند، کنگره را در اشغال خود در آورده اند، از آن برای بوجود آوردن شبکه های ارتباطاتی، تشکیلات سیاسی و رسانه ای بهره میگیرند، در کامیونیتی اختلاف، تفرقه و خفقان بوجود میاورند، و در این مسیر اهداف دراز مدت دارند، ما را در موقعیتی قرار داده اند که لازم است کنگره ایرانیان را به یک نهاد سیاسی مبدل سازیم، و نهاد دیگری را برای خدمت رسانی به کامیونیتی برپا کنیم.

مقابله با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا در جهت حفظ امنیت خود، حمایت از حقوق مهاجرین، پناهجویان، ایرانی-کانادایی ها و مداخله در اموری که به حقوق بشر مرتبط میگردند نیاز به نهاد با اساسنامه ای دیگر دارد. با در نظر داشتن شرایط کنونی و اولویت ها، قرار دادن کنگره در این مسیر الزامی مینماید."

سخن گفتن از خطری که هواداران جمهوری اسلامی میتوانند در کانادا برای امنیت ما بوجود آورند، زمانی که کرونا ما را در مقابل مرگ و زندگی قرار داده است، بی معنی، بی ارزش و حقیر مینماید. چه خوب میشد که در فرصت اجباری به دست آمده کمی عمیق و انسانی تر به روابط خود درجامعه میاندیشیدیم. با این امید که کرونا در هرکدام از ما آنچنان تاثیری را بوجود آورد که در پایان، به گونه ای دیگر بیاندیشیم و عمل کنیم.

هر چه باشد بهار از راه رسیده است و چه بهتر که همگی همراه نوروز، روز نوئی را برای یکدیگر آرزو کنیم.


 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 19/03/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca