Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 

جهت همکاری با عزیزان، تا پایان  بسته بودن اجباری مشاغل غیر ضروری در صورت نیاز به فتوکپی، فکس ، اسکن، طراحی و تابلو از طریق ایمیل و تلفن تماس بگیرید.

416-512-9915
info@signandprint.ca416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 9 آپریل 2020

کمیته تحقیق
فعالیت های چهار ساله هییت مدیره های کنگره ایرانیان

همانطور که بارها توضیح داده ام، دلیل اصلی مقاله نوشتن من در نشریات، مطلع ساختن از وقایع کامیونیتی برای آنهائیست که به کامپیوتر دسترسی نداشته، بخصوص سالمندان. از آنجائیکه به دلیل بحران کرونا، چاپ اکثر نشریات فارسی زبان، از جمله مجله شهرما از دو هفته پیش قطع شده است، بر آن شدم که بیشتر به اطلاع رسانی در باره تاریخچه کنگره بصورت جزئی و دقیق تر بپردازم. بخصوص که از طرفی مجمع عمومی، انتخابات، و بخصوص تعویق آن، و داشتن وقت بیشتر به دلیل فاصله گیری های اجتماعی/ فیزیکی، شرایط را برای این منظور مناسب تر کرده، و از طرف دیگر معرفی این نهاد به اعضایی که در استان های دیگر حضور دارند و امسال برای اولین بار حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت، میتواند مفید قرار گیرد.

به علاوه، زمان کمیپن های انتخابی میباشد و اینجانب نیز یکی از کاندیدا های انتخاباتی امسال هستم. از آنجائیکه امکان دارد بعضی از نامزدهای انتخاباتی با گذشته این نهاد کمتر آشنایی داشته باشند، و اینجانب قصد رقابت با هیچکدام از آنها را ندارم، مطمئنن این اطلاعات برای آنها نیز میتواند مفید قرار گیرند. در ثانی جلب توجه، موافقت و تشویق آنها به مشارکت در یکی از برنامه های سال آینده اینجانب، چه با پیوستن و یا عدم پیوستن به هییت مدیره، که تشکیل کمیته تحقیق در باره فعالیت های هییت مدیره ها در چهار سال  گذشته است را میتواند به همراه داشته باشد.

پیگیری قانونی در جهت دسترسی به لیست اعضای کنگره توسط چهار متقاضی بخشی از خلاف های انجام شده از زمان تشکیل پرونده را آشکار ساخت. منطقی مینماید که در جهت آگاهی از کجروی ها در مراحل زمانی دیگر، تحقیقاتی صورت بگیرند و نتایج آن ثبت، خاطیان شناخته، گزارشی از آنها تهیه، بایگانی، و در صورت لزوم اقدامات قانونی علیه خلافکاران صورت بگیرند. از نظر فرهنگ سازی، پایه ریزی روالی که احساس مسئولیت ها را افزایش داده و جوابگوئی را ترویج دهد، پیگیری و به نتیجه رسانی، بخصوص در رابطه با فعالیت هائی که تخریب شخصیت ها، بوجود آمدن تفرقه، عدم اعتماد و منفی سازی اذهان عمومی که باعث کناره گیری افراد از فعالیت های اجتماعی میگردند را به همراه دارند، پر اهمیت میباشند. بخصوص اگر قصد آن داشته باشیم که کامیونیتی توانمند، فراگیر، متحد و همبسته داشته باشیم. در اینصورت چه بهتر که بررسی های خود را برای جنبه تحقیقاتی دادن به آنها  در آینده از هم اکنون آغاز کنیم.

در نظر داشته باشیم که عده ای از حضور خود در هییت مدیره و بخصوص در سمت های ریاست و یا نیابت، برای افزایش اعتبار در برنامه های آینده خود استفاده مینمایند. گزارش رسمی از تخلفات، حتی اگر به اقدامات قانونی نیانجامد، تا جائی که برای اینگونه افراد ممنوعیت استفاده از این القاب را بوجود آورد، میتوانند در جهت به جزا رساندن و عدالتخواهی موثر باشند.  

بسیاری از فعالان اجتماعی ما که به دموکراسی و اصول آن پایبند مییاشند، هنوز به قدرت عواملی که دراختیار دارند همچو شفاف عمل نمودن، اطلاع رسانی در سطح وسیع، جمع آوری اطلاعات و در اختیار همگان قرار دادن آنها، استفاده از توان اذهان عمومی، استفاده از تاکتیک های مبارزات روانی، پی نبرده اند. متاسفانه آنها نیز روش کسانی را دنبال میکنند که منافعشان در نهان کاری، بده بستان های پشت پرده، و دسته بندی ها است.    

قصد دارم بعد از یک مقدمه کوتاه به صورت جداگانه به فعالیت های هر سال و هر کدام از اعضای هییت مدیره، بخصوص نقش آفرینان بپردازم. تا دریابیم که این نهاد همیشه بازیچه دست تعداد معدودی از اعضای هییت مدیره ها بوده و مابقی افراد جنبه نمایشی-حمایتی داشته اند. پی بردن به این نکته پراهمیت میتواند ما را در بازنگری اساسنامه بسوی ساختاری هدایت کند که ورای نتایج انتخابات، حتی اگر مهندسی شده و یا اینکه رای دهندگان آنطور که باید در شناخت کاندیدا کوتاهی کرده باشند، باز امکان سوء استفاده به این طریق وجود نداشته باشد.

همچنین، با بررسی مجموع و نوع فعالیت های انجام شده در 12 سال گذشته، پی خواهیم برد که ساختار این نهاد که بطور کلی به هییت مدیره هایش خلاصه شده است، از نظر کارائی تا به امروز بی حاصل بوده است. و اگر قرار باشد به این منوال ادامه پیدا کند، چه بسا که نبودنش مفید تر از بودنش باشد. از آنجهت که از طرفی انحلال آن از جنبه هایی در جهت منافع کامیونیتی نبوده و از طرف دیگر نیاز به صرف وقت، اقدامات قانونی، و توافق اکثریتی میباشد، چه بهتر که از آن همچو دانشگاهی برای تمرین، به دست آوردن تجربه، و سرگرم نگاهداشتن کسانی که برای منافع شخصی، قدرت، مقام واهی، و در گیری های سیاسی به فعالیت های اجتماعی علاقمند میگردند، استفاده نمائیم. به موازات، با استفاده از تجربیات به دست آمده، به برپائی نهاد جدید و فراگیری بپردازیم که در آن نه از انتخابات، رقابت، قدرت طلبی، منافع جوئی، و رودرروئی با یکدیگر خبری باشد. هییت مدیره به هییت کارگزار، حق تصمیم گیری به کمیته ها، فعالیت های سالیانه به نظامی غیر منقطع، و محیط خصمانه امروز به روابط انسانی بر پایه همیاری مبدل گردند.

از آن نظر که فرهنگ جمع آوری و حفظ اطلاعات در ما ضعیف میباشد، و مشارکت در فعالیت های اجتماعی در مراحل زمانی مختلف صورت گرفته و هر بار تعداد فعالان جدیدی به آن میپیوندند، هر دوره مجبوریم که از صفر آغاز کرده و همان تجربیات را از نو تکرار کنیم. از اینرو بسیاری از افراد یا که از یاد برده اند و یا اینکه اصلن آگاهی ندارند که کنگره ایرانیان، مدت کوتاهی بعد از انحلال انجمن ایرانیان که در سال 1985 تاسیس و حدود بیست سال بعد به علت اختلافات و تخلفات منحل گردید برپا شده است.

خوشبختانه به علت تسهیلاتی که تکنولوژی در سال های اخیر بوجود آورده است، جمع آوری و حفظ اطلاعات، اگر علاقه و همتی برای آن باشد بسیار ساده است. همبستگی و حمایت موفق شده که بسیاری از اطلاعات سال های قبل و تمامی اطلاعات مربوط به سال های 2012 تا به امروز را، از جمله اخبار، بیانیه ها، فعالیت ها، مقالات، گفتگو ها در سوشیال مدیا در رابطه با کنگره را جمع آوری کرده و از طریق سایت های مختلف آنها را در اختیار همگان قرار دهد. از اینرو بررسی صحت آنچه که قصد انجامش را داریم برای همگان امکان پذیر بوده و امیدواریم که با کمک کهنه کاران کامیونیتی بتوانیم آنها را تکمیل و تصحیح نمائیم. بخصوص که بار ها از این عزیزان شنیده ام که ویدئو، ایمیل و مدارکی را در اختیار دارند که تا به حال منتشر نشده اند.

امیدواریم که در این دوران که به خواست خدا، کرونا ورای فجایع خاص خود، سبب خیر نیز شده است، بتوانیم به بخش اولیه این پروژه که همانا بهانه و آغازی برای تحقیق در رابطه با فعالیت های چهار سال گذشته هییت مدیره هاست بپردازیم.

در ضمن به موازات مقالات نوشتاری قصد داریم به گونه ای که برداشت کلی از آنچه در این نهاد تا به امروز صورت گرفته است را ساده تر مینماید، بدون آنکه جزئیات نادیده گرفته شوند، بصورت تصویری اطلاعات را در اختیار عزیزان قرار دهیم.   


مجموعه گفتگو های فیسبوکی در رابطه با کنگره ایرانیان
www.iccongress.club


اطلاعات مربوط به فعالیت های کامیونیتی

www.hambastegi.ca


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 10/04/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca