Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 

چهار شنبه 21 اکتبر  2020

یک سرخوردگی دیگر
نامه سرگشاده به ......

متن نامه ارسالی به سوده قاسمی، هییت مدیره کنگره ایرانیان و وکیل آنها
به زبان فارسی در ادامه همین ایمیل میباشد.
.

Soudeh Ghassemi, the ICC President,
 

The ICC Board of Directors,

Dan Fridmar, the ICC lawyer, 

As Dan Fridmar, the ICC lawyer advised me, by sending this letter I would like to express my frustration with the way the recent meeting was held regarding the financial situation of the organization and fundraising. I hope this will be taken into consideration and the board of directors will pay more attention to how they act. Especially, as the General Assembly and elections approach, such behaviour may cause individuals to lose interest in participation. Since I do not want this letter to become lengthy, I will give a brief description of the main points.

1-    I do not know the reason of such a lack of transparency and the necessity of such obscurity in holding this meeting. I do not understand why we were not allowed to see all participants and their questions. I believe knowing others’ questions could be informative and seeing their faces could give us a sense of belonging to the same collective. I do not understand why names and even the number of participants had to be hidden. Why the board has to keep some privileges for their own and deprive others from their rights? All participants’ information including their covered questions and comments were part of the session, therefore was supposed to be recorded and shared with all members. 

2-    We know that the financial situation of the organization is in such a bad shape that bankruptcy is an option. We know that we were gathered for fundraising. What I could not understand was the reason for the presence of a lawyer who could not be there without being paid. I wish he could be more aware that we were all ICC members, owners of the organization and not strangers or enemies. I wish he could refrain himself from being involved in a partisanship way. The board announced that they were successful in raising 1000 dollars during this session. Is this amount enough to cover the lawyer’s fee? Is not, unfortunately these funds would be paid for legal burdens and not for the AGM expenses.    

3-    I wish the three board members who were present could show more sincerity and answered more frankly the questions, especially the questions of those who did not agree with them. Regretfully, they had control of the microphone and lack of time and high volume of questions were good excuses for them for not answering properly the inconvenient for them questions. I wish they were more fair by not allowing the microphone to be misused by their supporters such as Mohammad Soleymani, who without any self restrictions of naming people, was accusing and insulting the four applicants and previous board members. 

4-    The main reason for writing this letter is the board's violation of the implementation of the conditions set by the judge in the ruling dated September 14. Section 13 of the relevant ruling emphasizes that the meeting is aimed at raising donations to pay for the General Assembly expenses. As I mentioned to the lawyer during this meeting, in this section of the ruling, the judge has explicitly stated that all the information and documents presented at the meeting should be sent to the members by email 14 days before the meeting and be posted on the ICC website. Unfortunately, none of those conditions were observed and the board went so far as to interpret events of previous years and mention names of those who were not present or could not have the possibility of answering. What should we do in this case? It would not be surprising if applicants end up presenting a motion of objection to the court, resulting in increased costs for both parties. Since the four applicants are required to pay the legal fees themselves, they do not need to hand over an account to anyone. However, our board of directors represents us as members and must be accountable and consider our interests first and foremost. Unfortunately, during the two and a half years that the legal action is taking place, the board has not consulted the members even once. Today, when the situation is the worst, the board appeals to members who no longer trust them. 

5-    I am reviewing the recording of the gathering to document the wrongdoings of the board. As it is visible in my first video report, Mohsen Khaniki, a member of the board of directors, describes events and activities that have nothing to do with fundraising and most importantly were not sent to members before the meeting.

6-    As I have the intention of participating in the upcoming election as a candidate, I consider such biased, destructive and partisanship behaviour of the Board of Directors as a disadvantage. 

Sincerely,
Medi Shams, 2020 ICC Election Candidate.

   

هییت مدیره کنگره ایرانیان
سوده قاسمی، ریاست کنگره ایرانیان
دان فریدمار، وکیل کنگره ایرانیان

همانطور که وکیل هییت مدیره کنگره در گردهمائی اخیر راهنمائی نمود، با ارسال این نامه  قصد دارم که ناخرسندی خود را از نحوه برگزاری جلسه اخیر در رابطه با اطلاع رسانی وضعیت مالی و جمع آوری کمک های مالی ابراز دارم تا شاید مورد توجه قرار گرفته و هییت مدیره نسبت به نحوه عمل خود توجه بیشتری کند. بخصوص که با نزدیک شدن مجمع عمومی و انتخابات این گونه رفتار ها باعث میگردند که افراد تمایل خود را برای مشارکت از دست بدهند. از آنجائیکه نمیخواهم این نامه طولانی گردد به شرح مختصری از کاستی ها و خلافکاری ها میپردازم.

 

1- نمیدانم چرا این برنامه میبایست اینچنین غیر شفاف و امنیتی برگزار گردد. فقط چهار نفر پانلیست ها میتوانستند از سئوالات حضار مطلع گردند و تصویرشان دیده شود. در صورتیکه آشنائی با سئوالات دیگران خود میتواند قابل توجه و آموزنده باشد و دیدن تصویر یکدیگر حس تعلق به یک نهاد مشترک را افزایش دهد. تعداد و اسامی شرکت کنندگان مخفی نگاه داشته شده بود، دلیل آن چه بود؟ چرا هییت مدیره میبایست برای خود و حامیانش امتیازاتی را قائل گردد و دیگران بخصوص مخالفین خود را بیگانه پنداشته و آنها را از حقوق مسلم و برابر محروم کند؟ اینرا هم باید در نظر داشته باشیم که اینگونه اطلاعات و بخصوص سئوالات و نظرات حضار که مخفی نگاهداشته شده بودند، بخشی از این جلسه بوده که میبایست به حکم دادگاه در اختیار اعضاء قرار گیرند.

2- ما میدانیم که وضعیت مالی کنگره در حدی میباشد که اعلام ورشکستگی مطرح و دلیل برگزاری این گردهمائی هم جمع آوری کمک های مالی بوده است. پس حضور وکیلی که بیشک برای هر دقیقه اش صورت حساب میفرستد برای چه بود؟ ایکاش ایشان به این امر واقف بود که پرسش کنندگان اعضا و مالکین این نهاد میباشند و کمتر دخالت های جانبدارانه میکرد. در ضمن اعلام شده که در این گردهمای مبلغ 1000 دلار کمک مالی جمع آوری شده است. چه بسا که این مبلغ برای پرداخت حق الزحمه وکیل نیز کافی نباشد. جای تاسف نیست که کمک های اعضا خرج هزینه های بی مورد حقوقی گردند؟ 

3- ایکاش سه عضو هییت مدیره حاضر در جلسه با صراحت و صداقت بیشتری به سئوالات، بخصوص به پرسش های مخالفین جواب میدادند و به بهانه کمبود وقت و فراوانی سئوالات، بسیاری از آنها را بی جواب نمیگذاشتند. ایکاش تحت همین شرایط نامناسب عدالت و برابری بیشتری را برای همگان رعایت میکردند. نه اینکه همچو مورد محمد سلیمانی، یکی از حامیان هییت مدیره، که با ذکر نام به متهم سازی و اهانت به دیگران میپردازد، ولی محسن خانیکی که  در ظاهر به اعتراض برمیخیزد همچنان میکروفون را در اختیار ایشان باقی میگذارد.

4- دلیل اصلی نوشتن این نامه تخلف هییت مدیره از اجرای شرایط تعیین شده توسط قاضی در حکم مورخ 14 سپتامبر است. در بخش سیزده حکم مربوطه تاکید شده است که این گردهمائی با هدف اصلی جمع آوری کمک های مالی برای پرداخت هزینه های مجمع عمومی میباشد. در نتیجه  گفتگو در رابطه با موارد دیگر باعث دور شدن از هدف اصلی خواهد بود. در ضمن همانطور که در این جلسه به وکیل هییت مدیره گوشزد نمودم در همین بخش از حکم قاضی صریحن آمده است که کلیه اطلاعات و اسنادی که در این گردهمائی مطرح میگردند  میبایست چهارده روز قبل از گردهمائی از طریق ایمیل به اعضاء ارسال و در سایت کنگره گذاشته شود. متاسفانه هیچکدام از این شرایط رعایت نمیشوند و تا حدی پیش میروند که به شرح وقایع سال های گذشته و ذکر نام افرادی که حضور نداشتند و یا امکان جوابگوئی برایشان نبود، به تعبیر و تفسیر خود میپردازند. در قبال این خلافکاری و سرپیچی از حکم دادگاه چه باید کرد؟ قابل تعجب نخواهد بود که متقاضیان مجبور گردند لایحه اعتراضی در این رابطه به دادگاه ارائه دهند که حاصل آن افزایش هزینه ها برای طرفین میباشد. از آنجهت که چهار متقاضی هزینه های مربوطه را خود و همراهانشان متقبل میگردند نیازی ندارند که به کسی حساب و کتاب تحویل دهند. ولی به عکس هییت مدیره نماینده ما اعضاء میباشد و وظیفه دارد جوابگو بوده و در درجه اول منافع ما را در نظر داشته باشد. متاسفانه در مدت دو سال و نیمی که جریانات حقوقی برقرار بوده حتی یکبار با اعضاء مشورت نکرده است. امروز که در بدترین وضعیت قرار گرفته است به اعضائی متوسل میشود که دیگر اعتمادی به هییت مدیره ندارد.

5- در حال مشاهده مجدد ضبط گردهمائی هستم تا بصورت مستند به خلاف های هییت مدیره بپردازم. همانطور که در اولین گزارش ویدئویی نام قابل رویت است، محسن خانیکی یکی از اعضای هییت مدیره حاضر به شرح وقایعی میپردازد که جز پروپاگاند ربطی به جمع آوری کمک های مالی ندارند.

6- از آن نظر که قصد دارم در انتخابات این دوره به عنوان کاندیدا شرکت کنم این گونه رفتار های جانبدارانه و مخرب هییت مدیره را در جهت مخالف منافع خود میدانم. 

با احترام، مهدی شمس
 کاندیدای انتخابات 2020 کنگره ایرانیان


سئوالات هومن رضوی در گردهمایی 18 اکتبر در رابطه با فعالیت ها و نحوه عمل سوده قاسمی

ویدئو کامل گردهمائی 18 اکتبر 2020 کنگره ایرانیان در رابطه با وضعیت مالی و جمع آوری کمک های مالی

سخنان محسن خانیکی در گردهمائی 18 اکتبر 2020 کنگره ایرانیان


www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 22/10/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca