Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات و دلنوشته ها

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پچهار شنبه 11 نوامبر 2020

نامه سرگشاده به ...
 رهبران، افراد سرشناس، مبارزین قدیمی، رسانه ها و دلسوزان کامیونیتی و ایران عزیز

زمانی که به نام افرادی که این نامه را برایشان میفرستم، و به درد دل و پیام خود میاندیشم، تنم میلرزد که چگونه امکان دارد با وجود چنین افراد و چنین تجربه هایی، کامیونیتی ما بازیچه دست جوانانی قرار گیرد که هنوز جوهر مدارک تحصیلی شان خشک نشده است، و  تشخیص میان راست و چپ، صحیح و خطا، اخلاق و بی قانونی، برایشان مشکل است. که به نام شما بزرگان در مجلس سنا حضور یابند، با دولتمردان تماس بگیرند، کنفرانس های خبری پارلمانی  ترتیب دهند و خواسته های جمهوری اسلامی را به نام خواسته های ما گریختگان از چنگال ستمگران رژیم مطرح کنند.


 

ما را واقعن چه میشود؟

قبل از هر چیز میخواستم از تمام کسانی که نتوانستم بصورت مستقیم با آنها تماس بگیرم پوزش بطلبم که به خاطر داشتن نام همگان و امکان تماس بل تک تک آنها نه برای من و فکر نکنم برای کس دیگری امکان پذیر باشد. چو بوده اند کسانی که دیگر در میان ما نیستند، بوده اند که امروز از ناامیدی کنار کشیده اند، بوده اند که امروز سکوت اختیار کرده اند، بوده اند که از شرمساری به نظاره گری و آماده سازی خویش برای روبرو شدن با صحنه هائی فجیع و ناخوشاین تری، آه دل و انتظار میکشند. ولی فجیع تر از مشاهده از میان برداشته شدن یکی از مخالفین رژیم، مهدی امین، حتی اگر آنطوری که مطرح شده موردش سیاسی نباشد مگر وجود دارد؟

ولی خوشبختانه من تا امروز موفق شده ام که بغضم را به فریاد، خشمم را به عمل و قلمم را به حربه مبدل سازم و دمی آرام نگیرم. آنقدر گفته و نوشته ام که حرفی برایم باقی نمانده است، جز یکی که اگر تا ابد نوشته شود، باز گفتن و نوشته شدنش آنقدر ارزش دارد که  بازخوانی و شنیده شود. نمیدانم در کلمه " اتحاد و همبستگی" چه نهفته است که به وجدم میاورد و نمیدانم چه سری در آن نهفته است که اکثرن به آن نامحرمند.

عزیزان، بسیاری از ما خود را برانداز میدانستیم. آیا امروز هم، با مشاهده مبدل شدن کنگره ایرانیان به نهاد حافظ منافع جمهوری اسلامی، توسط چند جوان که تا چندی پیش اولیا و بزرگتر هایشان هم جسارت حضور در مجامع را نداشتند، با مشاهده تدارک برپائی نایاک بخش کانادا در مقابل چشمان من و شما، توسط سه تن که دیگر شک و تردیدی بر عقبه و نیات آتی شان نیست، با مشاهده مبدل شدن کانادا به پناهگاه و جولانگاه اختلاس گران حکومتی ایران، و بد تر از همه با مشاهده دست به دست شدن سرمایه های چپاول شده ملت ستمدیده ایران توسط خود ما، باز این اجازه را به خود میدهیم که خود را برانداز دانسته و یا اینکه از براندازی سخنی به میان آوریم.


عجز و خواری تا چه حد و چرا؟

بررسی ره رفته و مسیر طی شده که ما را به اینجا رساند، ارزش خود را دارد، ولی آنچه امروز سرنوشت ساز است، به خود آمدن و دیدن واقعیات آنطور که هستند میباشند تا  تحول لازم  در ما و در نتیجه در کامیونیتی بوجود آید.

مدتیست که خود و کامیونیتی را در لبه پرتگاه میبینم. پرتگاهی که هر لحظه بر اعماقش افزوده میگردد و راهی برای نجاتش، جز متوسل شدن به تک تک آنهائیکه میتوانند تاثیر گذار باشند نمیبینم. امروز چشم امید به شما دوخته ام. شمائی که اگر قدمی بسوی هم بردارید، کلمه مشترکی بر زبان آورید، میتوان ره کج رفته گذشته را  اصلاح  و آغاز نوئی را برای فردا ترسیم کرد.

حضور و نفوذ جمهوری اسلامی که امنیت ما و خانواده هایمان را در کانادا به خطر انداخته است مهم تر از آنست که اجازه دهیم اهداف و گرایشات مختلف در این رابطه فاصله ای میان ما بوجود آورند. توجه  و مبارزه امروز ما میبایست به شهر و کشوری که به آن پناه آورده ایم متمرکز گردند. خواسته اولیه ما امروز از دولتمردان در کانادا میبایست امنیت باشد، امنیتی که در حفظ آن هر کدام از ما، بخصوص تک تک شما وظایفی به عهده داریم.

یک حرف شما بیشتر از صد نوشته من تاثیر گذار است. پس تقاضا دارم بر زبانش آورید. یک قدم شما بیشتر از روز ها فعالیت کنشگرانی که از جان و مال خود مایه میگذارند، حرکت بوجود میاورد، پس همقدم شوید. یک راه برای ما در مقابله با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی درکانادا باقی نمانده و آن همصدائی، اتحاد و همبستگی در حفظ امنیت خود است.  

 گرچه آوارگی میلیون ها ایرانی ازظلم وستم رژیم جنایتگار و حضور بیش از سیصد هزار نفر از آنها در کانادا بزرگترین سنجش و رای گیری میباشد، ولی رهایی کنگره ایرانیان از اشغال چهارساله همسویان با منافع جمهوری اسلامی فقط از طریق دموکراتیک، با پیوستن به این نهاد، شرکت در انتخابات و با رای تک تک ما ایرانیان امکان دارد. تا جمعه 20 نوامبر، پایان موعد مقرر برای عضویت در کنگره، جهت شرکت در انتخابات کمتر از ده روز  باقی مانده است. خود عضو شوید و از دیگران نیز بخواهید که چنین کنند. ایکاش من هم مانند شما ارج و مقام و توان آنرا داشتم تا با کلمه ای صد ها تن دیگر را به خود آورم و وارد میدان عمل نمایم.

چشم امید به شما دوخته ام تا شاهدش باشم. لطفن ناامیدم نسازید.

با تشکر مهدی شمس کاندیدای مستقل در انتخابات 2020 کنگره ایرانیان

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 11/11/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca