Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات و دلنوشته ها 

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پیکشنبه 8 نوامبر 2020

اولویت شناخت و شناسائی افراد

تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش حضور و نفوذ خود در کانادا  که ادامه تسلط چهار ساله بر کنگره ایرانیان بخشی از آنست،  و هر روز شدت یافته و شکل های متفاوتی به خود میگیرند جو خاصی و نامناسبی را بوجود آورده اند. یکی از عوامل مهم درمقابله با اینگونه فعالیت ها شناخت و شناسائی افراد، و بررسی نحوه عمل آنهاست. متاسفانه عده ای از سر جهالت و یا غرض، دیگران را ترغیب میکنند با متمرکز کردن توجه به موارد، پدیده ها و یا موضوعات گفتگو در سوشیال  مدیا، افراد و اهداف آنها نادیده گرفته شوند.

انتخابات امسال کنگره که در سطح کانادا برگزار میشود باعث گردیده که عوامل جدیدی پدیدار گردند که یکی از آنها حضور افراد ناشناخته از شهرها مختلف در فعالیت ها و گفتگو هائیست که در سابق به صورت محلی برگزار میشد. امیر نعیمی، امیر حسین شریف، لیلا غفاری، مهدی دریس زاده، محسن رستمی چهره های جدیدی میباشند که حضور فعال آنها  در سوشیال مدیا احساس میشود. غیر از مهدی دریس زاده که ساکن ونکوور است مابقی در مونترال میباشند.

در این میان امیر نعیمی و امیر حسین شریف بصورت علنی باور و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام میدارند. در این نوشتار قصد من رجوع ، بررسی و ثبت  گفتگو هائیست که در  روز جمعه و شنبه گذشته با امیر حسین شریف و محمد سلیمانی در یکی از صفحات نامربوط به کنگره، "اونت های کامیونیتی ایرانیان" که مدیریت آنرا من به عهده دارم، صورت گرفته اند.

 روز جمعه، حدود ساعت 9 صبح، مطلبی را در رابطه با جمع آوری کمک های مالی برای پرداخت هزینه های قانونی چهار شاکی علیه هییت مدیره در صفحه اونت های کامیونیتی به اشتراک میگذارم. امیر حسین شریف حدود ساعت 10 صبح با گذاشتن یک کامنت گفتگوئی را در رابطه با کمک های مالی آغاز مینماید. محمد سلیمانی که اینجانب را در صفحه گفت و شنید کامیونیتی که مدیریت آنرا در اختیار دارد ممنوع الکلام کرده، حدود ساعت 11 صیح به گفتگو ها میپیوندد و و بدون هیچ مقدمه ای مجاهدین خلق را مطرح میکند. محمد سلیمانی، سعید سلطانپور و مشهود ناصری بصورت مستقیم، و آی سی جی با دست اندرکارانش، بیژن احمدی، محسن خانیکی، مهران فرازمند و مهدی صمدیان بصورت غیر مستقیم با هدف تخریب و خاموش کردن صدا، اینجانب را از هواداران و بعضی از آنها مرا از سران مجاهدین معرفی میکنند. در این رابطه پرونده ای در دادگاه در جریان است.

قابل توجه اینکه محمد سلیمانی از طرفی اعلام میدارد که گفتگو با مجاهدین و هوادرانش جایزنبوده و  حرام است. ولی از طرف دیگر مانند سایه من را دنبال میکند، مادام پیام های خصوصی فرستاده و از هر فرصتی برای پرخاش، اتهام، دروغ، تنش و تخریب که فهم و درک ایشان از گفتگوست میپردازد.

باید توجه داشته باشیم که در جامعه ای آزاد و دموکراتیک که نظم و قانون حاکم است، برنده ترین حربه برای آنهائیکه به حقانیت خود ایمان دارند، اذهان عمومی است. مبادله اطلاعات، جمع آوری و ثبت وقایع، اطلاع رسانی و بوجود آوردن آگاهی جمعی، شناخت یکدیگر، شناسائی افراد، که با تکنولوژی امروز بسیار ساده است، امکان اینرا میدهند که اذهان عمومی بصورت سالم شکل بگیرد.

به عکس، آنهائیکه در طرف مقابل قرار دارند، قدرت خود را در خفقان، سانسور، تفرقه، رودرروئی، تنش، ایجاد ترس، دوروئی، هویت های جعلی، هویت های استعاری مییابند.

توجه به نحوه عمل افراد کافیست که تا حدی به ماهییت و اهداف آنها پی برد و یا حداقل اینکه زنگ خطری در ما نسبت به فعالیت هایشان بصدا درآید . نیازمند به زمان و تلاش زیادی نبودم تا توجه ام به فعالیت های افرادی را که در بالا نام برده ام متمرکز گردند و به نکاتی پی برم که از دید بسیاری از افراد پوشیده میباشند.

در نحوه برخورد و عمل، امیر حسین شریف و محمد سلیمان تفاوت های بسیاری دارند. گرچه امیر بسیار مودبانه سخن میگوید و سعی میکند به گونه ای رفتار کند که طبیعی و منطقی بنماید ولی انحرافی بودن موضوعاتی که پیش میکشد بسیار روشن بوده و به نظر میاید که خود به آن واقف است. در صورتیکه محمد سلیمانی که ادعایش به آسمان میرسد، غافل استد که چگونه بسادگی تحت تاثیر و آلت دست قرار میگیرد. به عکس امیر حسین شریف، نقطه ضعف محمد سلیمانی عدم نذاکت است که ایشان آنرا امتیازی دانسته و برای آن حد و مرزی قائل نیست. بسادگی میتوان ایشان را تحریک کرده و در جایگاهی قرار داد که زشت ترین کلماتی که تا امروز در سوشیال مدیا مطرح شده از دهان ایشان خارج گردند. که نمونه ای از آنرا میتوان در گفتگوهای اخیر مشاهده نمود.

سعی کرده ام که صفحه اونت های کامیونیتی که بیش از 2800 عضو دارد را عاری از هر گونه موضوعات متفرقه نگاه دارم. کشاندن این نوع موضوعات در این صفحه نمایانگر واضحی از سوء نیت امیر حسین و محمد عزیز است. امیر حسیین که تازگی به این صفحه پیوسته  و بلافاصله مطلب نامربوطی را به اشتراک گذاشته که حذف شده است، راه حل را در مطرح کردن موضوعات در کامنت ها جسته که اینجانب نه تنها با آن مخالفتی ندارم بلکه تا جائیکه نظم و ماهییت صفحه را دگرگون نکند از آن استقبال میکنم. ادامه گفتگو ها با این دو عزیز که منجر به این نوشتار گردید که هدف اصلی اش ثبت واقعه، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، و نظم دهی ذهنی خود من است بیشک در دراز مدت نتایج پربار تری خواهند داشت.

محمد سلیمانی در یکی از کامنت هایش به نکته جالبی اشاره میگند:

بیژن شما را به دادگاه نبرد اساسا بیژن اهل گفتگو و حل تفاوتها از طریق بحث و تبادل نظر است. این تابع محمدی بود که او را به دادگاه کشید و اساسا تو بعنوان نوچه تابع محمدی بی جهت خود را قاطی دعوا کردی. کسی با تو کاری نداشت دعوای حقوقی ربطی به تو نداشت. تابع محمدی بیژن را سو کرده بود و تو نوچه صفت برای خود شیرینی بی جهت دخالت کردی و خوش رقصی کردی حال باید جواب آن خوش رقصی ها دهی، تا تو باشی در موضوعی که هیچ ربطی به تو ندارد دخالت نکنی. ظاهرا شماها با جانم و عزیزم و‌گفتگو به عقل نمیآیید مگر با چوب تر قانون و جریمه

از آنجائیکه که محمد سلیمانی رابطه نزدیکی با بیژن احمدی دارد و فرد مورد معتمد ایشان میباشد میتوان باور داشت که شکایت بیژن احمدی و مداخله دادن مهدی شمس در پرونده شهرام تابع محمدی غیر از هدف خاموش کردن صدا، انتقامجوئی  به دلیل حمایت از شهرام تابع محمدی بوده است. این سندی دیگری میباشد که چگونه بیژن احمدی با استفاده از امکانات مالی خانوادگی از قانون سوء استفاده کرده و با تحمیل هزینه های مالی به مخالفین خود سعی میکند که آنها را از فعالیت های اجتماعی دور نگاه دارد.

هر چقدر هم موضوعات گفتگو پر اهمیت باشند، ماهییت، نیات و اهداف مخاطب را نباید از نظر دور داشت. حذف افراد و یا مطالب آنها از صفحات گفتگو و یا پرهیز از گفتگو با آنان شاید راه حلی باشد ولی در عین حال از دست دادن امکان معرفی آنان به کامیونیتی خواهد بود. هیچ تله ای بهتر از چاهی که خود این افراد با نیت های غیر اخلاقی و انسانی برای خود بوجود میاورند نیست. البته اگر حضور ذهن  باشد.

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 08/11/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca