Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 

پپنجشنبه 21 ژانویه 2020

 ایکاش من هم غایب بودم !
سربسته به عزیزان

 برگرفته از ایمیل ارسالی به چهار متقاضی + ارسلان کهنمویی پور
 بعد از جلسه فاندریزینگ پنجشنبه ۱۴ ژانویه


این مطلب را با این جمله آغاز کردم که به خلاصه ترین وجه و در کلام اول پیامم را داده باشم. بر این باورم که حقوق، تعهد و مشارکت را میطلبد. و برای هر تعهد و مشارکتی میبایست حقوقی قائل شد. بخصوص اگر آن، چیزی غیر از انتظار شفافیت نباشد. از آنجاییکه بسیاری ازعزیزان به چنین اصلی باور ندارند در نتیجه عهد شکنی را باید بپذیرند.

البته اینکار را با آرامش خاطر انجام میدهم چون باور دارم راهی  که با صفا، صمیمیت و صداقت طی میشود حتمن به مقصد میرسد. دلهره، محافظه کاری، شک و تردید ها طبیعی اند و بیشتر ناشی از خصوصیات ذاتی و اخلاقی ما میباشند. آنی که با نیت سازندگی پا به میدان میگذارد در هر شرایطی نه تنها پشتیبانی خود را قطع نمیکند بلکه از هر فرصتی بهره گرفته تا بر آن بیافزاید. هر آنچه پیش آید را غنیمت شمرده، به فرصتی برای در میان گذاشتن نظرات خود، که ارزش و اثرات آن کمتر از کمک های دیگر نیست، مبدل میسازد.

جز فاصله گیری از جمع و مستقل عمل کردن چه راه دیگری برای فرد باقی میماند اگر براین باور باشد که فعالیت عملی چه با تایید و چه با مخالفت هییت مدیره ها، چه به عنوان عضوی از هییت مدیره و چه عضوی ساده، راه حل اول و آخر برای بازسازی کنگره و خدمت به جامعه است. لحظه ای با خود بیاندیشیم که اگر زمان و هزینه های متحمل شده در برخوردهای حقوقی و لفظی در سوشیال مدیا، و یا هر نوع رودررویی دیگر را فقط در فعالیت های عملی برای کنگره و کامیونیتی بکار گرفته بودیم، امروز در چه وضعیتی قرار داشتیم.

با همه اوصاف برای چنین فردی حق انتخابی جز موافقت با هر حرکت جمعی و پشتیبانی از آنها باقی نمیماند ولو اینکه  آنها را صالح ترین برای منافع جمعی نداند. با علم بر اینکه در هر حرکت جمعی دستاورد های وجود دارند که شاید در کوتاه مدت به چشم نیایند، از تلاش نمیایستد و تا جایی که توان دارد در متقاعد ساختن دیگران تلاش میکند. به عنوان یکی از اینگونه افراد من نیز تشکیل انجمن اعضای کنگره را نیازی مبرم، ضامنی بر افزایش مشارکت عملی، و ابزاری برای توازن قوا در مقابل هییت مدیره ها میدانم. برپایی صندوق کمک های حقوقی را ضامنی بر حاکمیت قانون در رفتار های اجتماعی دانسته و آنرا از اهداف دراز مدت خود ساخته ام.

پی بردن و پذیرفتن اینکه تطابق نحوه تفکر و عمل میان فعالان اجتماعی در رابطه با بسیاری از پدیده ها همچو شفافیت، قانونمداری و جوابگویی که همگی به آنها باور دارند ناممکن است، نکته دیگریست که ایجاب میکند هر فرد راه حلی برای خود بیابد. از اینرو میبایست به دنبال روش هایی بود که نه مانعی برای دیگران باشیم، نه اصول خود را زیر پا گذاشته و یا سرخوردگی های ناشی از فعالیت های جمعی را در خود بوجود آوریم.

البته اتفاق میافتد که ناخواسته در جایگاهی قرار گیریم که رهبری جریانات به عهده ما گذاشته شوند. و چه بسا نیاز و کششی در ما وجود دارد که به دنبال چنین جایگاهی باشیم. سرخوردگی در رابطه با نتیجه انتخابات که به گونه ای ارزش و ثمرات اقدامات قانونی را زیر سئوال میبرد قابل درک است. خاصه اینکه اگر روند جریانات ما را در مسیر و موقعیت هایی قرار داد که کنترل امور از دستمان خارج و از اهداف اولیه دور شده باشیم.

شاید میبایست دلیل اصلی سرخوردگی ها را در خواسته های خود بجوییم، چه در رابطه با انتخابات و چه در رابطه با دستاورد های کوتاه مدت اقدامات قانونی. بیشک با تغییر خواسته ها مسیر حرکت نیز تغییر کرده و چه بسا میتوان به اهدافی دست یافت که تصور آن در شروع برایمان امکان پذیر نباشد.

در کامیونیتی فعالیت میکنیم که آرزوی خدیر میتواند بالاترین آراء را به خود اختصاص دهد. سه تن از اعضای خلافکار هییت مدیره قبلی دوباره انتخاب گردند. آیا میتوان در چنین کامیونیتی انتخابات سالم داشت؟ آیا انتخابات بدون تقلب را میتوان سالم دانست؟ آیا تقلب به شمارش آراء، صحت پراکسی ها و معتبر بودن اعضاء محدود میگردد؟ مسلمن خیر. نمونه زنده ای از آنرا اخیرن تجربه کرده ایم.

در چنین موقعیتی آیا راه دیگری جزفرهنگ سازی که طولانی ترین راه میباشد برایمان باقی میماند؟ آیا قدم اول فرهنگ سازی از خود ما شروع نمیشود؟ مایی که فعال تر از دیگران هستیم. مایی که با داشتن آمادگی و فعالیت های بیشتر میتوانیم سازنده و یا مخرب تر باشیم. مایی که خواسته و ناخواسته در جایگاه مدیریت و رهبری قرار میگیریم بدون آنکه به اندازه کافی به خصوصیات اخلاقی، رفتاری و خصلتی خود آگاهی داشته باشیم.

شفافیت، جوابگویی، و قانونمندی را به سادگی بر زبان میاوریم و به سادگی هم برای آنها شروطی قائل میشویم. این طبیعی و حق تک تک ما میباشد. ولی زمانی که در جمع آنها را به اجرا و به دیگران تحمیل میکنیم، عواقب و مضررات خود را به همراه داشته که حداقل آن کناره گیری و یا عدم احساس تعلق دیگران است.

من به این نتیجه رسیده ام که لازم است که در جهت فرهنگ سازی توجه بیشتر خود را به دو پدیده تفاهم و همکاری معطوف دارم. یکی تفاهم که تغییرات در خود را میطلبد. و دیگری همکاری که تغییرات در محیط را الزامی میدارد تا ابتکار عمل، رشد و حضور برابر برای همه فراهم آید. بیشک با این نحوه تفکر آنهایی که رهبری جریانات را در اختیار میگیرند لازم است که قبل از هر چیز، به بازبینی رفتار، نگرش و نحوه عمل خود بپردازند. از این رو فعالیت بصورت مستقل و منفرد را راه حلی برای خود یافته ام. تا جاییکه همفکران و حتی مخالفین اجازه دهند، به آنها نزدیک شده و همکاری میکنم. در غیر اینصورت مسیری را طی میکنم که مانعی برای دیگران نبوده و همکاری جمعی باعث سرخوردگی و ناخوشنودی من نسبت به دیگران و رفتارشان نگردد.

سربسته گفتم. چون آمادگی لازم برای شفافیت، صراحت، صمیمیت و صداقت، آنگونه که من میپندارم را در بسیاری از فعالان نمیبینم. اگر هم خواسته های من رویایی بیش نباشند باز اشکالی نمیبینم که تمام عمر خود را در رویایی به سر برم که مطمئن هستم که اگر کسی پای در آن نهد هرگز تمایلی برای بیرون رفتن از آنرا نخواهد داشت. مگر نه اینکه احساس بیگانگی واقعیت های توهمی را بوجود میاورند. اگر هم واقعیت مطلقی وجود داشته باشد چون با چشم و گوش افراد دیده و شنیده میشود، بیشک رنگ و بویی را به خود میگیرد که از فردی با فرد دیگر متفاوت است. شاید بتوان گفت که واقعیت رویایی بیش نبوده که به کابوس مبدل شده است.

انتخابات به پایان رسیده است. پرونده حقوقی درحال بسته شدن است. جمع آوری کمک های مالی برای پرداخت هزینه های باقیمانده، بخصوص مبلغ ۱۹۷۶۰ دلار که میبایست تا پایان این ماه پرداخت گردد به جریان افتاده است. عده ای متعهد شده اند ماهانه مبلغی را بپردازند. عده ای دیگر با پرداخت مبالغ قابل توجه، توانایی های کامیونیتی را آشکار میسازند. گوفاند  فیسبوک این امکان را برای همه بوجود آورده که با نام و یا بی نام هر کس آنچه را که در توان دارد در سفره اخلاص بگذارد. اگر شما هم مایل به کمک هستید و یا نیاز به اطلاعات بیشتری دارید با شایان معین 647-926-3472  تماس بگیرید.

  

لینک گوفاند جهت جمع آوری کمک های مالی

اگر ترجیح میدهید مبلغ اهدایی خود را ای تراسفر کنید از این ایمیل استفاده نمایید

 courtcase.fund@gmail.com


ویدئو - سیاسی اندیشی - صندوق حقوق


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 21/01/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca