Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پپنجشنبه 4 فوریه 2020

قلم در خدمت حل اختلاف

ایکاش این آمادگی در ما بود که بخواهیم کلیه اختلافات را با گفتگو برطرف کنیم. بخصوص زمانی که افرادی همچو شیوا و اسد زرین مهر در شهرما وجود دارند که غیر جانبدارانه و بدون چشم داشت نشریه خود را در خدمت کامیونیتی قرار داده اند. هفته گذشته به دلیل خطا در ایمیلی که مورد استفاده قرار گرفته بود مطلب شهرام همراز به موقع به رویت سردبیر نمیرسد. از اینرو آن مطلب این هفته چاپ میگردد.

برای آنهاییکه در جریان نیستند و موفق به خواندن مطلب هفته قبل من نشده اند شاید لازم باشد یک توضیح کوتاه داده شود. من و شهرام همراز که ساکن ونکوور میباشد و به تازگی در رابطه با کنگره با یکدیگر آشنا شده ایم بر سر موضوعی درسوشیال مدیا اختلاف نظر داشتیم. بعد از گفتگویی طویل موافقت کردم که نظرنهایی خود را بدون آنکه دیگری از ان مطلع باشد به شهرما ارسال و به گونه ای مقاله هفته قبل را به صورت مشترک تهیه کنیم. نیم مقاله من هفته پیش چاپ و نیم مقاله شهرام عزیز این هفته چاپ میگردد.

موضوع اختلاف انگیز نیز ابتکار عمل مهرنوش احمدی در پیشنهاد طراحی تصویر داوطلبان در قبال پرداخت ۵۰ دلار به کمپین جمع آوری کمک های مالی هزینه های شکایت علیه هییت مدیره سابق کنگره بود.

اکثر اختلافات ما ناشی از سوء تفاهمات میباشند و در همان مراحل اول ما را در موقعیتی بدون امکان بازگشت قرار میدهند. درصورتیکه اگر مانند شهرام کمی صمیمیت و انعطاف از خود نشان دهیم نه تنها اختلافات برطرف بلکه دوستی جایگزین آن میگردد. حاصل ابتکار عمل مهرنوش احمدی، ابتکار عمل دیگری همچو نوشتن مقاله بصورت مشترک در رابطه با موضع مشترک بدون اطلاع دیگریست. باشد که از این روش در آینده در نزدیک کردن افراد به یکدیگر بخصوص آنهاییکه که در ظاهر به نظر میاید که ماهییتن نمیتوانند با هم توافقی داشته باشند مورد استفاده قرار گیرد.


 
 

این بخش از مقاله توسط شهرام همراز به قلم آمده
 است که با یک هفته تاخیر در شهرما به چاپ رسید.

 

کامیونیتی فارسی زبان خارج از کشور،  به شدت متکثر است و هر کس در جهت هم راستا کردن انرژیهای این کامیونیتی قدم بر می دارد یا توسط این طیف یا آن طیف، متهم به رابطه با دیگران می شود.

چندی پیش، بدون آنکه بدانم که آقای شمس، نظاره گر و وقایع نگر نوشته ها و مکاتبات من و دیگران است، مجالی برایم پیش آمد تا در گفتگویی شرکت کنم،  که بعدا نتیجه اش همین مقاله شد. مسلما اگر در آن زمان می دانستم که توسط فردی دیگر همه چیز در چنین مجله ای ثبت خواهد شد ، از کلمات کمی لطیف تر استفاده می کردم. با این وجود موافقت کردم که چنین متنی صرفا برای این شماره چاپ گردد و معتقدم که نوشته هایم در آن گفتگو بسیار اثر بخش و تعدیل کننده دیدگاههای تند رو این و آن بود. اگر چه در میانه بحث به شکلی غیر اخلاقی توسط پست گذارنده بلاک شدم و از میانه بحث،  نه چیزی از نوشته دیگران می دیدم که پاسخ دهم و نه اجازه حضور یافتم. بعد از آن،  آقای شمس برای من این مکاتبات را ارسال کرد و متوجه شدم که در چه فضای ناجوانمردانه ای وقتی دیگرانی که از موضوع مطلع نبودند علیه من و دیدگاهم نوشتند و فحش دادند و عدم پاسخگویی مرا نشانه رضا دیدند و این حتی توسط بلاک کننده به صراحت به دیگران گفته نشد که من بلاک شدم و حضوری منصفانه در بحث ندارم. نگارنده آن پست، به شکلی پست و نه چندان زیبا، فرصت حضور مرا در هر موضوع مرتبط با کنگره که از طرف ایشان با اکانت شخصی خودشان منتشر می شود گرفت. لازم به ذکر است که ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان هستند و بسیاری از فراخوان های جلسات از طرف ایشان برای مردم ارسال می شود و کلام و حضور من به شکلی شیک و متمدنانه، توسط ایشان خفه شده. و این همان آزادی بیانیست که ایشان پیگیر و خواهان آن هستند. البته من هیچ توهینی به ایشان نکرده بودم و صرفا منطق خود را توضیح می دادم ولی ظاهرا از اینکه من هم رای ایشان نشده بودم خسته شده بودند.

برویم به موضوع بحث آن پست بپردازیم.

هموطنانی از دیگر هموطنان خود مثل داستان کرامر علیه کرامر شکایت کرده، قاضی و کیل و هزاران ساعت وقت این و آن تلف شده،  یکطرف به ارتباط با حسن متهم شده دیگری که طرفدار حسین است و شاکی اصلی ماجراست در کنار موفقیت نسبی در بعضی ادعا ها، مجبور پرداخت هزاران دلار شده. تمام این ماجرا صرفنظر از آنکه که به چه رسیده و یک رای گیری ساده داخلی اعضا به موضوعی که پنداری در جمعی عیر متمدن که نیاز به حضور وکیل و وصی و ناظر خارجی دارند تبدیل گردیده که از نظر من خود شکستی واضح و نا پسند برای کامیونیتی ماست. بماند.

در گیر و دار جمع آوری پول برای کمک به مدعیان،  این کمترین، وارد شد و پیشنهاد داد که قسمتی از این مبلغ، با تاییدیه هیئت مدیره به بازندگان تخفیف داده شود و بقیه مبلغ، مانند دیداکشن بیمه،  توسط خود ایشان پرداخت شود تا من بعد درسی برای همه ما باشد که همدیگر را در این جامعه متکثر به دادگاه نکشیم و اختلافات عقیدتی خود را نه تنها در کلام تشدید نکرده که به کورت نبریم و این بدعت ناصواب را به این کامیونیتی که شاید تنها یک درصد آن راضی به حضور در کنگره شده تحمیل نکنیم.

بعضی مرا متهم کردند و فحش دادند و دیگری هم که آنچنانکه گفته شد مرا در پشت درب خفقان و سانسور بلاک شدن، حبس کرد. همانهایی که مدعی حقوق بشرند همین حداقل حقوق بشر را از ایشان گرفتند.

شهرام همراز

 

گفتگو های صورت گرفته در صفحه فیسبوک مهرنوش احمدی

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 06/02/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca