Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما - ۸۵۲

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 


پپنجشنبه 25 مارچ 2020

استعفای مهرنوش احمدی

شماره دوم خبرنامه کنگره ایرانیان، روز ۲۰ مارچ فاقد مهمترین خبر، که استعفای مهرنوش احمدی، عضو در اقلیت هییت مدیره که حدود ۱۳۰۰ عضو، یعنی نیمی از اعضای کنگره را نمایندگی میکرد منتشر گردید. ولی در  عوض شرح مفصل نظرات ایشان را تحت عنوان برای ادامه کار در کنگره ناامیدم در خود دارد.

مهرنوش احمدی طبق مطلبی که در صفحه فوروم کنگره در تاریخ ۲۱ مارچ مصادف با شروع سال جدید به اشتراک میگذارد، خبر استعفای خود را که قبلن به اطلاع هییت مدیره رسانده و آنرا در صفحه شخص اش در تاریخ ۱۸ مارچ اعلام کرده بود را به اطلاع اعضای کنگره میرساند.

 

مهرنوش خود و اهدافش را اینچنین معرفی میکند: من به عنوان مشاور روانشناس و فعال حقوق ال جی بی تی شاهد نبود آگاهی در زمینه ی سلامت روان و در زمینه ی حقوق جامعه ی ال جی بی تی در جامعه ی ایرانیان کانادا بودم. یکی از دغدغه های من ارتقاء سطح آگاهی جامعه در این زمینه ها بوده است.

مهرنوش از آغاز فعالیت خود در هییت مدیره میگوید: در اولین جلسه ی هیئت مدیره متوجه شدم که تمام صحبت ها برای تعیین مسئولین کمیته ها بدون حضور من انجام شده و بر سر کمیته ها از پیش توافق شده است. همانجا به این پروسه اعتراض کردم. به من مسئولیت کمیته ی سلامت روان داده شد. با اکراه پذیرفتم.

و در شرحی مفصل به دلایل استعفای خود میپردازد:

 -        نادیده گرفتن پیشنهاد بیانیه درحمایت از خانواده قربانیان فاجعه پرواز ۷۵۲ در سالگرد این فاجعه و صدور بیانه ای تهی از دادخواهی

-        تصمیم گیری بدون مشورت در باره جشنواره هنری و ترجیح تماس با یک زن کوئیر در آمریکا

-        عدم اقدام به تشکیل هیئت مشاورین متکثر

-        عدم دخیل کردن اعضای مخالف در سازوکارهای تصمیم گیری

-        عدم جلب اعتماد اعضایی که به ایشان رای داده اند

-        ادعای دروغین کمیته ساختار سازمانی (کیهان رضوی) به تماس با افراد با دیدگاه های متکثر و دعوت همکاری از آنها

-        صورت گرفتن اکثر کارها پشت درهای بسته و مطلع نساختن ایشان از آنها

-        پیشنهاد صدور بیانیه در رابطه با موضوع مناقشه آمیز برجام از طرف کمیته پژوهش (یونس زنگی آبادی)

-        عدم توجه به اخطار ها و صدور بیانیه (عده ای از اعضاء در اعتراض به این بیانیه عضویت خود را لغو کردند)

-        حدف مطالب مخالفین از صفحه فوروم کنگره بدون توضیح

-        تبعیض میان موافقین و مخالفین در صفحه فوروم (عده ای از اعضاء به این دلیل صفحه را ترک کردند)

-        به اشتراک گذاشتن مطالب با محتویات ایدئولوژیک و بحث های داغ مربوط به روابط کانادا و ایران توسط اعضای هیئت مدیره

-        به اشتراک گذاشتن مطالب با موضوعات سیاسی که ربطی به ایران و کانادا نداشتند و بوجود آوردن درگیری با اعضاء توسط اعضای هییت مدیره

-        حذف یکی از اعضاء از صفحه فوروم

-        عدم توجه به پیشنهاد سپردن اداره صفحه به یک جمع متکثر

-        تفهیم هییت مدیره که "ما برنده شدیم و نماینده ی اعضایی هستیم که به پلتفرم ما رای داده اند." "ما منابع (وقت) لازم برای گفت و گو با افراد با نگرش های سیاسی مخالف را نداریم"

-        عدم تعهد به برنامه های ارائه شده در زمان انتخابات

-        تفهیم هییت مدیره که "یا در موضوعات مربوط به سیاست گذاری، تغییر ساختار سازمانی، مسائل هنری و فرهنگی دخالت نکن و با همان کمیته ی سلامت روان مشغول شو یا خودت از جمع ما برو!"

 

و در پایان مهرنوش چنین میگوید: می خواهم از همه ی کسانیکه با هر نگرش سیاسی به من رای دادند تشکر کنم و عذرخواهی کنم که نمی توانم با این شرایط به عنوان عضو هیئت مدیره به اعضای متکثر کنگره خدمت کنم. دغدغه ها و اهداف من همچنان سر جای خودش باقی است که برای عینیت بخشیدن به آنها نیاز به ایجاد بستر مناسب دارم. با استعفا از این مسند، اهداف خودم را خارج از این سازمان در کنار جامعه ی ایرانیان کانادا پیگیری خواهم کرد.

 هر چقدر هم که با استعفاء مخالف باشیم، آنرا راه حل مشکلات ندانیم، و همچو پیمان شکنی به آن بنگریم،  چه انتظاری غیر از آن میتوانیم از فردی داشته باشیم که باقی ماندن در این محیط، شکنجه روحی و روانی برایش به همراه خواهد داشت؟ چگونه میتوانیم از هییت مدیره توقع داشته باشیم که بتواند اعتماد مخالفین خود را که نیمی از اعضای کنگره را تشکیل میدهند جلب نماید، زمانیکه تحمل همزیستی فقط با یک عضو مخالف در جمع هشت نفره خود را ندارد؟

 استعفای مهرنوش احمدی، پیوستن رضا نامداری که بی پروا خود را حامی جمهوری اسلامی اعلام میدارد را به همراه داشته و پایانی بر حداقل امید به جای مانده به معدودی از اعضای هییت مدیره خواهد بود.

این افراد چگونه میاندیشند؟ از تجربه پنج سال گذشته این نهاد چه آموخته اند؟ آیا خود را در جایگاه و شرایط مناسبتری مییابند تا بتواند با خواسته نیمی از اعضای کنگره و آنهم زمانی که تعداد آنها به مراتب بالاتر از کل اعضاء در گذشته است به مقابله برخیزند؟ بخصوص که به احتمال زیاد، تعداد قابل توجهی از همان هایی که به آنها رای داده اند، با مشاهده ضعف، عدم کارایی و تخلفات آنها در صد روزی که گذشت از آنها روی برگردانده اند.

 افزایش مبلغ پرداختی برای دریافت لیست اعضاء از ۴۰ دلار به ۲۵۰ دلار، آنهم با تایید ضمنی محسن خانیکی و سمن طبسی نٰژاد ، از متهمین پرونده علیه هییت مدیره سابق، برای کمتر دستیابی به لیست اعضاء، به گونه ای سرپیچی مجدد از قانون، توافق ها و دستورات قاضی است. بخصوص که ماروین هوبرمن، ناظر انتخابات تعیین شده توسط دادگاه صریحن مبلغ ۴۰ دلار را موجه و معقول میداند. با اتکاء به این پرونده، اظهارات بعضی از اعضای هییت مدیره، و نظر ناظر انتخابات، زمینه مناسبی برای متوسل شدن مجدد به مراجع قضایی، جهت مقابله با تخلفات وجود دارد. البته جای تاسف خواهد بود که یکبار دیگر مجبور گردیم نیروی کامیونیتی و منابع مالی آنرا در این زمینه به هدر دهیم.

 آنچه که در خفا در حال  صورت گرفتن است، و از طریق خبرنامه میتوان به بخش کوچکی از آن پی برد، نیاز به توجه دارد. فعالیت های کمیته تحقیق به سرپرستی یونس زنگی آبادی که همزمان نهاد صلح و دیپلماسی را مدیریت میکند، به گونه ای تداخل منافع است. باز نگری اساسنامه پشت درب های بسته و آنهم با شرکت مهران فرازمند، از همکاران بیژن احمدی در آی سی ژورنال که هم اکنون دو پرونده حقوقی در جریان دارد نیز سئوال برانگیز است.

 فعالیت های پوشیده کمیته ها از یکطرف، و عدم استفاده از آنها جهت افزایش مشارکت و فراگیری این نهاد نه تنها اجازه نمیدهند که اعتماد از دست رفته بازگردد، بلکه بر شک و تردید ها نسبت به انگیزه و اهداف هییت مدیره میافزایند. بخصوص که با استعفای مهرنوش احمدی و یکدست شدن هییت مدیره امکان دسترسی به اطلاعات غیر ممکن شده است. در این شرایط حتی اگر هییت مدیره با صداقت کامل نیز عمل کند، نمیتوان مانع شایعات در اذهان عمومی شد.

 اگر جشنواره هنری، نظرسنجی، چند بیانیه، و دو شماره خبرنامه تنها فعالیت های هییت مدیره در ۱۰۰ روز اول باشد، استعفای مهرنوش احمدی را میبایست بزرگترین خطا برای هییت مدیره دانست که دیری نخواهد گذشت که عواقب آنرا مشاهده کنیم. بخصوص اگر بدانیم که فردی که جایگزین ایشان میشود بیشتر مشکل آفرین است تا مشکل گشا.

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 25/03/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca