Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 


پپنجشنبه ۱۵ آپریل ۲۰۲۱


منشور حقوق و آزادی های کانادا
(تعرض، تبعیض، توهین)

ما اکنون باید اصول اساسی، ارزش ها و باور های اساسی، که ما را به عنوان مردم کانادا در کنار هم نگاه میدارد را تثبیت کنیم تا فراتر از وفاداری منطقه ای ما، نوعی سبک زندگی و نظام ارزشی وجود داشته باشد تا باعث شود بتوانیم به کشوری که این آزادی و این لذت وصف ناپذیر را به ما بخشیده است، ببالیم.

منشور حقوق و آزادی های کانادا با جمله بالا به پایان میرسد، که از نسخه به زبان فارسی که از طریق سایت دولت کانادا در اختیار عموم قرار دارد، گرفته شده است. این کلمات میبایست در ما ایرانیان مهاجر، که اکثرن از سر ناچاری ترک وطن کرده ایم، و درد عدم قانونمندی، عدم رعایت و احترام به اصول دموکراسی را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده ایم، معانی عمیق تری داشته باشند. تلاش کرده و تا جایی پیش رویم که در ما نهادینه شده و قصور از آنرا به عنوان گناه نابخشودنی برای خود بپنداریم.

جالب توجه اینکه، اساسنامه کنگره ایرانیان با چنین جمله ای آغاز میگردد: کنگره ایرانیان کانادا، سازمانی غیرانتفاعی، غیر حزبی و غیرمذھبی است که به منشور حقوق و آزادی ھای کانادا پایبند است. و منشور حقوق و آزادی های کانادا با این جمله آغاز میگردد: کانادا بر اساس اصول پذیرش برتری خداوند و حاکمیت قانون شکل گرفته ست.

با صراحت کامل میتوان گفت، آنچه تا امروز اثری از آن در کنگره ایرانیان، کم و بیش، مشاهده نشده، قانونمندی است. عدم پایبندی به قوانین تا جایی پیش رفت، که راهی جز متوسل شدن به مراجع قضایی، علیه هییت مدیره سابق، که بعضی از اعضای کلیدی آن به مدت پنج سال این نهاد را در اسارت خویش در آورده بودند، برای اعضای آن باقی نمانده بود. شکایتی که خلافکاری ها را به اثبات و نام خلافکاران را در تاریخ این نهاد ثبت نمود. تبعیض و عدم رعایت آزادی بیان توسط هییت مدیره فعلی، که خلاف اصول بنیادین منشور حقوق و آزادی های کانادا میباشد آنقدر آشکار است که نیاز به اثبات ندارند. آنچه شاید آنها از آن غافلند، چه بسا این مهم میباشد، که حتی برای منافع جمعی نیز نمیتوان ضوابطی را تعیین نمود که مخالف قوانین و ضوابط منشور کانادا میباشند.

ضعف مدیریت صفحه فیسبوکی فوروم کنگره، که نباید نیاز به تبحر و یا تخصص خاصی داشته باشد، به تنهایی میتواند نشان دهنده ماهییت ذهنی اعضای هییت مدیره، و برداشت آنها از قوانین باشد. ایکاش ضوابط تعیین شده خود را، با وصف اینکه مغایر با منشور حقوق و آزادی های کانادا است را فارغ از هر گونه تبعیض به اجرا درمیاوردند. ایکاش حداقل به اعتراضات، با هر زبان و با اتکاء به هر استدلالی، ولو تعبیرات شخصی پاسخ میدادند.

شهرام تابع محمدی، یکی از کهنه کاران فعال کنگره، چهره ای شناخته شده در کامیونیتی و از مهره های اصلی کارزار تغییر، چند روز قبل، بعد از سکوتی چهارماهه، از زمان پایان انتخابات کنگره، مقاله ای را در نشریه مجازی رادیو زمانه، تحت عنوان درس‌هایی از کنگره ایرانیان کانادا منتشر میکند. این اولین مقاله ای میباشد که بصورت مفصل و با اتکاء به شواهد و مدارک، به شرح آنچه در انتخابات گذشت، میپردازد.

اینجانب به فاصله کوتاهی، این مقاله را در صفحه فوروم کنگره به اشتراک میگذارم و تا چهار ساعت بعد از آن که امکان دسترسی به کامپیوتر برایم مهیا بود، از حضور آن در آن صفحه مطلع بودم. فردای آنروز متوجه میگردم که این مقاله بر خلاف ضوابط آن صفحه: مطالبی که ناقض موارد بالا باشند نخست اخطار خواهند گرفت. در صورت عدم اقدام ، متن حذف خواهد شد. در صورت تکرار، جلوی نوشته ها ی فرد مصر به خطا گرفته خواهد شد. در صورت تکرار، شخص خاطی از گروه حذف میشود. بدون اخطار و بدون آنکه امکان رفع خطا داده شود، حذف گردیده است. تا اینکه مازیار شیبانی فر، یکی از اعضای هییت تحریریه آی سی ژورنال، و حامی هییت مدیره کنونی، به تحلیلی از آن مقاله در همان صفحه میپردازد. چند ساعت بعد از آن، یکی از مشترکین، مقاله شهرام را در همان صفحه به اشتراک گذاشته که دیگر حذف نمیگردد.

چه نامی میتوان بر این نحوه عمل گذاشت؟ در درجه اول چرا این مقاله که در رابطه مستقیم با کنگره و حاوی اطلاعات بسیاری در باره انتخابات و عملکرد کمپین کارزار تغییر میباشد باید حذف گردد؟ آنهم بدون اطلاع و اخطار؟ و روز بعد اجازه نشر پیدا کند؟ آیا این نمونه ای از تعرض به آزادی بیان نیست؟ آیا این نمونه بارزی از تبعیض نیست؟ آیا این نحوه عمل، توهین به قوانین، حقوق شهروندی و خود این نهاد نیست؟ باشد که مطرح کردن این مورد در نشریات، حس مسئولیت در هییت مدیره در جوابگویی را بر انگیزد. تا بی مورد ادعا ننمایند که شما می توانید نظرات و نگرانی هاي خود در مورد نحوه اداره این گروه فیسبوکی را از طریق ارسال ایمیل به info@iccongress.ca با کنگره ایرانیان کانادا در میان بگذارید. که من و دیگران اینکار را از طرق مختلف بار ها کرده ایم و تا امروز، حتی یکبار، جوابی دریافت نکرده ایم.

آیا واقعن مدیریت یک صفحه گفتگوی فیسبوکی که بیش از ۱۱۰۰ مشترک ندارد، تا این حد مشکل و چنین پیچیده است که هییت مدیره در مقابلش احساس عجز نماید و اعضاء مجبور به ترک آن باشند؟ مگر نه اینکه این صفحه جهت گفتگو میان اعضاء در رابطه با موضوعات کنگره برپا شده است. پس چرا مدیریت آن نباید به آنها محول گردد؟ هییت مدیره دارای یک سایت، یک صفحه فیسبوکی و امکان تماس با بیش از بیست هزار حامی گذشته و امروز این نهاد را دارد. علت در انحصار خود در آوردن این رسانه چیست؟ آیا این خود تعرض به حقوق و مغایرت با آزادی بیان اعضاء ندارد؟

از آن نظر که این نهاد به ایرانیان تعلق دارد، همگی ایرانی هستیم و به زبان فارسی صحبت میکنیم، شاید از یاد میبریم که در کانادا زندگی میکنیم و مجبور هستیم ضوابط و قوانین این کشور را رعایت کنیم. از هییت مدیره دعوت میکنم که منشور حقوق و آزادی های کانادا را مرور کند و به بازبینی ضوابط صفحه فوروم و بازنگری عملکرد خود بپردازد. مدیریت این صفحه را به اعضاء بسپارد که هم باری را از دوش خود برداشته، هم به مشارکت اعضاء افزوده، و این امکان را برای آنها بوجود بیاورد که با چنین تمریناتی، اصول دموکراسی را تجربه و در خود نهادینه کنند. نحوه عمل هییت مدیره که بیشتر شباهت به روابط ارباب رعیتی، و یا قیومت معلولین ذهنی، و یا رفتار با کودکان میباشد، اهانت به این نهاد و اعضایش، از جمله خود آنهاست. اگر نمیتوانیم نهادی داشته باشیم که متضمن جایگاه و حامی حقوق و منافع ما در کانادا باشد، حداقل آنرا به ابزاری جهت سرکوب یکدیگر، بوجود آوردن خشم و تفرقه مبدل نسازیم.

و ما اعضاء، اگر امید خود را از این نهاد و هییت مدیره اش از دست داده ایم، به جای کناره گیری، چرا برای دفاع از آزادی بیان در مقابل اداره کنندگان این صفحه نمی ایستیم، تا به امیر حسن قاسمی نژاد، یکی از اداره کنندگان این صفحه، گفته باشیم که برای ما ایرانیان، آزادی بیان ارزش حیاتی دارد. که اگر در سال ۲۰۱۶ در مقابل هییت مدیره ای که کل اعضا را از استفاده از این صفحه به مدت پنج سال محروم ساخت میایستادیم، چه بسا امروز با چنین تعرض، تبعیض و توهین هایی روبرو نمیبودیم.


When did the charter of rights and freedoms start?

The cornerstone of human rights protection in Canada is the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Charter forms part of Canada's Constitution and came into being on April 17, 1982, with the signature of the Constitution Act, 1982.
 

How did the charter of rights and freedoms come to be?

The Charter was significantly inspired by documents such as the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights. Other international influences included the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights.
 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 15/04/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca